Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Bắc Giang

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện khu vực Bắc Giang hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Bắc Giang

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bắc Giang danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 05:00 - 07:00
Phường Đã Mai, xã Song Mai Điện lực Thành phố Bắc Giang
03/10/2023
từ 05:00 - 07:00
phường Đa Mai Điện lực Thành phố Bắc Giang
03/10/2023
từ 05:00 - 07:00
xã Song Mai Điện lực Thành phố Bắc Giang
03/10/2023
từ 05:00 - 17:30
Một phẫn xã Quang Châu, Ninh Sơn, Tiên Sơn Điện lực Huyện Việt Yên
03/10/2023
từ 06:45 - 08:15
TBA Phú Thuận Điện lực Huyện Hiệp Hòa
03/10/2023
từ 07:00 - 12:30
thị trấn Tân An Điện lực Thành phố Bắc Giang
03/10/2023
từ 07:45 - 09:15
C.Ty Gia Thái Điện lực Huyện Lạng Giang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
TBA Nghĩa Hòa 19 Điện lực Huyện Lạng Giang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
TBA Đào Mỹ 15 Điện lực Huyện Lạng Giang
03/10/2023
từ 08:30 - 10
TBA Bái Thượng 2 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
03/10/2023
từ 08:30 - 11:30
TBA Gò Pháo 2 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
03/10/2023
từ 09:30 - 10:30
C.Ty Nguyễn Văn Hà Điện lực Huyện Lạng Giang
03/10/2023
từ 13:30 - 15:00
TBA Khách hàng Điện lực Huyện Sơn Động
03/10/2023
từ 13:30 - 17:00
thị trấn Nham Biền Điện lực Thành phố Bắc Giang
03/10/2023
từ 13:45 - 15:30
TBA Chớp 3 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
03/10/2023
từ 14:00 - 17:00
TBA An Hà 17 Điện lực Huyện Lạng Giang
03/10/2023
từ 14:00 - 17:00
TBA Quang Thịnh 20 Điện lực Huyện Lạng Giang
04/10/2023
từ 06:30 - 08:00
TBA Hoàng Vân 1 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
04/10/2023
từ 07:30 - 09:00
Một phần TT Bố Hạ Điện lực Huyện Yên Thế
04/10/2023
từ 07:30 - 11:00
Phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
TBA Yên Mỹ 6 Điện lực Huyện Lạng Giang
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
TBA Đại Giáp 5 Điện lực Huyện Lạng Giang
04/10/2023
từ 08:05 - 09:30
TBA Hoàng Vân 2 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
04/10/2023
từ 09:00 - 12:00
Một phần TT Bố Hạ Điện lực Huyện Yên Thế
04/10/2023
từ 09:45 - 11:15
TBA Lạc Yên Điện lực Huyện Hiệp Hòa
04/10/2023
từ 13:15 - 14:45
TBA Nội Đó Điện lực Huyện Hiệp Hòa
04/10/2023
từ 14:00 - 17:00
TBA Tân Hưng 18 Điện lực Huyện Lạng Giang
04/10/2023
từ 14:15 - 17:00
Xã Tân Mỹ Điện lực Thành phố Bắc Giang
04/10/2023
từ 14:15 - 17:00
xã Đồng Sơn Điện lực Thành phố Bắc Giang
04/10/2023
từ 15:00 - 16:30
TBA Cụm Kho K23 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
05/10/2023
từ 06:30 - 08:00
TBA Ấp Mới Điện lực Huyện Hiệp Hòa
05/10/2023
từ 06:30 - 09:30
Một phần xã Đông sơn Điện lực Huyện Yên Thế
05/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Một phần Thôn Ải Quang Điện lực Huyện Việt Yên
05/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Một phần thôn Me Điền Điện lực Huyện Việt Yên
05/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Một phần thôn Quang Biểu Điện lực Huyện Việt Yên
05/10/2023
từ 07:15 - 12:00
phường Hoàng Văn Thụ Điện lực Thành phố Bắc Giang
05/10/2023
từ 07:30 - 10:30
xã Yên Lư Điện lực Thành phố Bắc Giang
05/10/2023
từ 08:15 - 09:30
TBA Lữ Vân 2 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
05/10/2023
từ 09:45 - 11:15
TBA Thôn Khoát Điện lực Huyện Hiệp Hòa
05/10/2023
từ 13:15 - 14:45
TBA Nghĩa Tiến 2 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
05/10/2023
từ 14:00 - 18:00
Một phần thôn Vân Hà Điện lực Huyện Việt Yên
05/10/2023
từ 15:00 - 16:30
TBA Nghĩa Tiến 3 Điện lực Huyện Hiệp Hòa
06/10/2023
từ 03:30 - 07:00
xã Bắc Lý Điện lực Huyện Hiệp Hòa
06/10/2023
từ 03:30 - 07:00
xã Danh Thắng, Mai Trung Điện lực Huyện Hiệp Hòa
06/10/2023
từ 03:30 - 07:00
xã Xuân Cẩm Điện lực Huyện Hiệp Hòa
06/10/2023
từ 03:30 - 19:30
xã Bắc Lý Điện lực Huyện Hiệp Hòa
06/10/2023
từ 04:30 - 19:30
Khu dân cư Danh Thắng Điện lực Huyện Hiệp Hòa
06/10/2023
từ 06:30 - 17:15
xã Trí Yên , Quỳnh Sơn Điện lực Thành phố Bắc Giang
06/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Xã Ngọc Vân Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 09:30 - 09:45
LDA475B-E7.24***475B-E7.24 Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 09:30 - 12:00
Thôn Cầu Đen xã Quang Tiến Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 09:30 - 12:00
Xã Quang Tiến Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 12:15 - 12:30
LDA475B-E7.24***475B-E7.24 Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 13:00 - 13:30
LDA477B-E7.24***477B-E7.24 Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 13:30 - 16:00
Một phần xã Việt Lập, xã Liên Chung Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 15:15 - 15:45
LDA477B-E7.24***477B-E7.24 Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 16:00 - 18:00
Một phần xã Việt Ngọc Điện lực Huyện Tân Yên
06/10/2023
từ 17:00 - 19:30
xã Danh Thắng, Mai Trung Điện lực Huyện Hiệp Hòa
06/10/2023
từ 17:00 - 19:30
xã Xuân Cẩm Điện lực Huyện Hiệp Hòa
07/10/2023
từ 05:30 - 18:00
xã Bắc Lý Điện lực Huyện Hiệp Hòa
07/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Cao Nhã Nam 1- TT Nhã Nam Điện lực Huyện Tân Yên
07/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Nhã Nam1 HTX Điện lực Huyện Tân Yên
07/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Xã Đồng Sơn, xã Tiền Phong Điện lực Thành phố Bắc Giang
07/10/2023
từ 08:30 - 11:00
Cao Thôn Hậu 3- Xã Liên Chung Điện lực Huyện Tân Yên
07/10/2023
từ 09:00 - 12:00
phường Xương Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang
07/10/2023
từ 13:30 - 16:00
Một phần TT Cao Thượng Điện lực Huyện Tân Yên
08/10/2023
từ 05:30 - 19:30
xã Bắc Lý Điện lực Huyện Hiệp Hòa
08/10/2023
từ 06:30 - 09:15
xã Song Khê Điện lực Thành phố Bắc Giang
08/10/2023
từ 06:45 - 09:15
Một phần Xã Đào Mỹ, Tiên Lục Điện lực Huyện Lạng Giang
08/10/2023
từ 09:15 - 09:30
Một phần Xã Mỹ Hà Điện lực Huyện Lạng Giang
08/10/2023
từ 09:15 - 11:30
Một phần Xã Mỹ Hà,Xã Tiên Lục Điện lực Huyện Lạng Giang
08/10/2023
từ 09:30 - 12:00
phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang
08/10/2023
từ 11:15 - 11:30
Một phần Xã Mỹ Hà Điện lực Huyện Lạng Giang
08/10/2023
từ 13:00 - 15:00
Một phần Xã Hương Sơn Điện lực Huyện Lạng Giang
08/10/2023
từ 13:30 - 17:00
phường Xường Giang Điện lực Thành phố Bắc Giang
08/10/2023
từ 15:00 - 15:15
Một phần TT Vôi, Xã Yên Mỹ Điện lực Huyện Lạng Giang
08/10/2023
từ 15:00 - 18:45
Một phần TT Vôi, Xã Tân Dĩnh, Xương Lâm Điện lực Huyện Lạng Giang
08/10/2023
từ 15:00 - 19:30
xã Bắc Lý Điện lực Huyện Hiệp Hòa
08/10/2023
từ 18:15 - 18:30
Một phần TT Vôi, Xã Yên Mỹ Điện lực Huyện Lạng Giang
09/10/2023
từ 05:00 - 07:00
phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang
09/10/2023
từ 05:00 - 07:00
phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang
09/10/2023
từ 05:30 - 18:00
thôn Phú Thuận Điện lực Huyện Hiệp Hòa
09/10/2023
từ 06:45 - 10
phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang
09/10/2023
từ 06:45 - 12:00
phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang
09/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Khu Chợ Điện lực Huyện Tân Yên
09/10/2023
từ 07:00 - 12:00
phường Ngô Quyền Điện lực Thành phố Bắc Giang
09/10/2023
từ 08:30 - 10
Khu Đông- TT Cao Thượng Điện lực Huyện Tân Yên
09/10/2023
từ 10 - 11:30
Khu Đông 2- TT Cao Thượng Điện lực Huyện Tân Yên
09/10/2023
từ 13:30 - 15:00
Cao Thượng 5- TT Cao Thượng Điện lực Huyện Tân Yên
09/10/2023
từ 13:30 - 18:00
phường Dĩnh Kế Điện lực Thành phố Bắc Giang
09/10/2023
từ 13:30 - 18:00
xã Đoan Bái, Danh Thắng Điện lực Huyện Hiệp Hòa
09/10/2023
từ 13:30 - 18:00
xã Đoan Bái, Danh Thắng Điện lực Huyện Hiệp Hòa
09/10/2023
từ 15:00 - 17:00
Cao Thôn Thượng (LS)- Xã Liên Sơn Điện lực Huyện Tân Yên
Lịch cắt điện tại Bắc Giang
Lịch cúp điện tại Bắc Giang

Lịch cắt điện tại khu vực Bắc Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bắc Giang , để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Bắc Giang: