Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Đồng Nai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Nai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 06:14:00 - 07:14:00
Một phần khu vực phường Xuân Thanh, Bảo Vinh, xã Bảo Quang Điện Lực Long Khánh
Đường dây - Hỏng thiết bị
10/06/2023
từ 07:30 - 18:00
Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 07:30 - 18:00
Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 07:00 - 16:00
Một phần khu phố 1, 2 thị trấn Trảng Bom; một phần ấp 1, ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 07:00 - 16:00
Một phần khu phố 1, 2 thị trấn Trảng Bom; một phần ấp 1, ấp 2, ấp 4, ấp 5 xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần ấp Bình Phú – Xã Long Tân Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Công ty TNHH SXVL và XD Vĩnh Hải Điện Lực Trị An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/06/2023
từ 08:00 - 10:45:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3000kVA Công ty Salim VN - KCN An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình - Xã Lộc An; Khu 13, khu 14 - Xã Long Đức Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình - Xã Lộc An; Khu 13, khu 14 - Xã Long Đức Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Một phần KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 09:00 - 13:00
Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 09:00 - 13:00
Một phần ấp 3, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 11:00 - 14:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3,T4 Công ty Cự Thành - xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 13:00 - 13:30
Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 13:30 - 14:00
Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 14:00 - 14:30
Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 14:30 - 15:00
Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:30 - 08:30
KH TBA XNXLLN Cầu Cứng, xã Hiếu Liêm Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:45:00 - 09:45:00
- Ấp 5, 6 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:45:00 - 09:45:00
- Ấp 5, 6 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:45:00 - 09:45:00
- Ấp 5, 6 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:45:00 - 09:45:00
- Ấp 5, 6 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:30 - 10:30
- Ấp 6 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:30 - 10:30
- Ấp 6 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:30 - 15:00
Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:30 - 16:00
Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:30 - 12:15:00
- Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:30 - 12:15:00
- Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:30 - 12:45:00
- Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:30 - 12:45:00
- Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 12:45:00 - 16:45:00
Ấp Hưng Nhơn - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:45:00 - 15:45:00
- Ấp 8 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:45:00 - 15:45:00
- Ấp 8 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
- Ấp 6, 8 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
- Ấp 6, 8 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:15:00 - 07:25:00
- Toàn bộ xã Thừa Đức- Một phần ấp 1 Xuân Đường. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 09:15:00
Một phần ấp 6, xã Mã Đà Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 09:45:00
- Ấp Thanh Trung - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 09:45:00
- Ấp Thanh Trung - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 10:00
Huyện Long Thành: Một phần Xóm Gốc - Xã Long An Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần ấp Ông Hường, xã Thiện Tân Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 16:30
- Ấp 1, 2 xã Xuân Đường- Toàn bộ Khu CNSH Đồng Nai. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:30 - 10:30
- Ấp Thanh Lâm - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:30 - 10:30
- Ấp Thanh Lâm - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:30 - 11:30
Huyện Long Thành: Một phần Xóm Gốc - Xã Long An Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:30 - 15:00
Một phần ấp Gia Tỵ - xã Suối Cao Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 09:30 - 10:45:00
Một phần ấp 6, xã Mã Đà Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:00 - 12:15:00
- Ấp Cây Dầu - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:00 - 12:15:00
- Ấp Cây Dầu - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:15:00 - 12:45:00
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:30 - 12:30
Một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:30 - 13:00
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:45:00 - 12:45:00
- Ấp Thanh Trung , Bon Gõ, Cây Dầu - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:45:00 - 12:45:00
- Ấp Thanh Trung , Bon Gõ, Cây Dầu - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 11:00 - 12:15:00
Một phần ấp 7, xã Mã Đà Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 11:00 - 13:00
Ấp 1 - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 11:00 - 13:00
Ấp 1 - Xã Phú Tân - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 14:45:00
Một phần ấp Cây Cầy, xã Phú Lý Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:45:00 - 16:15:00
- Ấp Thọ Lâm 2, 3 - Xã Phú Thanh và Ấp Thọ Lâm 2, 3 - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:45:00 - 16:15:00
- Ấp Thọ Lâm 2, 3 - Xã Phú Thanh và Ấp Thọ Lâm 2, 3 - Xã Phú Xuân - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 14:15:00 - 16:45:00
- Ấp Thọ Lâm 1, 2 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 14:15:00 - 16:45:00
- Ấp Thọ Lâm 1, 2 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 15:00 - 16:00
Xã Suối Nho; Ấp 1, Phú Quý 2 - xã La Ngà; Ấp 94, Suối Duôi - xã Túc Trưng - huyện Định Quán; Ấp 4A, 4B - xã Xuân Bắc - huyện Xuân Lộc. Điện Lực Định Quán
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 15:00 - 16:00
Xã Suối Nho; Ấp 1, Phú Quý 2 - xã La Ngà; Ấp 94, Suối Duôi - xã Túc Trưng - huyện Định Quán; Ấp 4A, 4B - xã Xuân Bắc - huyện Xuân Lộc. Điện Lực Định Quán
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 15:00 - 16:00
Ấp 94, Suối Duôi - Xã Túc Trưng; Ấp 1, Phú Quý 2 - Xã La Ngà; Toàn bộ Xã Suối Nho - Huyện Định Quán và Ấp 2A, 3A, 4A - Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Lộc. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 15:00 - 16:00
Ấp 94, Suối Duôi - Xã Túc Trưng; Ấp 1, Phú Quý 2 - Xã La Ngà; Toàn bộ Xã Suối Nho - Huyện Định Quán và Ấp 2A, 3A, 4A - Xã Xuân Bắc - Huyện Xuân Lộc. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 15:15:00 - 16:30
Một phần ấp 1 và một phần ấp 2, xã Phú Lý Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 16:30 - 16:40
- Toàn bộ xã Thừa Đức- Một phần ấp 1 Xuân Đường. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 09:15:00
TBA Quốc Lộ 19 (Đang nhận nguồn tuyến 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP6 – P.Tân Tiến; KP8 – P.Tân Phong) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 09:30
Một phần ấp 3, một phần ấp 4 - xã Long Thọ Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:40 - 12:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 2 - phường Tam Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:45:00 - 10:00
- Khu 4, 7 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:45:00 - 10:00
- Khu 4, 7 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:45:00 - 11:45:00
Khu phố Trần Cao Vân - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 08:10
- Ấp 1, 4, một phần ấp 2 xã Xuân Tây- Ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2, một phần ấp Suối Lức xã Xuân Đông. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 13:30
Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 13:30
Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:30 - 10:30
- Ấp 7, một phần ấp 4 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Khu 12 - Thị trấn Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Khu 12 - Thị trấn Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:30 - 12:30
Một phần ấp 5, xã Thạnh Phú Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:30 - 14:00
Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 09:30 - 10:30
Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 09:30 - 11:15:00
TBA Phúc Hải 3 (Đang nhận nguồn tuyến 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP6 – P.Tân Phong) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:15:00 - 12:30
- Khu 8, 9, 10 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:15:00 - 12:30
- Khu 8, 9, 10 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:30 - 11:30
Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:35:00 - 10:45:00
- Ấp 1, 4, một phần ấp 2 xã Xuân Tây- Ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2, một phần ấp Suối Lức xã Xuân Đông. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 11:30 - 12:30
Một phần ấp 8, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phần ấp Bàu cá, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 16:00
- Khu 10,11, 12 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 16:00
- Khu 10,11, 12 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 16:30
Một phần các ấp 2B, 3B - xã Xuân Bắc. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 16:30
Một phần khu phố Tân Mai 2 - phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 14:00 - 16:30
Khu 12 - Thị trấn Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 14:00 - 16:30
Khu 12 - Thị trấn Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 14:15:00 - 16:45:00
Khu phố Lập Thành - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:30 - 09:15:00
TBA Bến Đò Tram 3, tuyến 476 Hàm Nghi (Mất điện một phần KP4 – P.Bửu Long) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:45:00 - 09:45:00
- Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:45:00 - 09:45:00
- Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:45:00 - 11:15:00
Ấp3 - Xã Lộ 25 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 12:00
(Đang nhận nguồn tuyến 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP5 – P.Tân Tiến; KP3, 5 – P.Tân Phong) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 16:30
- Toàn bộ xã Thừa Đức- Một phần ấp 1 Xuân Đường. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú Điện Lực Trị An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:30 - 10:30
Mất điện khách hàng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Ấp 1 - Xã Phú Lợi Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Ấp 1 - Xã Phú Lợi Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 09:30 - 11:00
Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 09:30 - 11:15:00
TBA Tân Thành 5, tuyến 476 Hàm Nghi (Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Long) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 10:30 - 12:45:00
- Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 10:30 - 12:45:00
- Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 11:00 - 12:30
Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 16:00
- Ấp 4, Ba Tầng - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 16:00
- Ấp 4, Ba Tầng - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 14:00 - 16:30
- Ấp 5 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 14:00 - 16:30
- Ấp 5 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 14:00 - 16:30
- Ấp 5 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 14:00 - 16:30
- Ấp 5 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 14:15:00 - 16:45:00
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 14:30 - 16:15:00
TBA Tân Thành 8, tuyến 476 Hàm Nghi (Mất điện một phần KP4, 5 – P.Bửu Long) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:15:00 - 08:45:00
Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 09:15:00
TBA Tân Hạnh 1-3 (Đang nhận nguồn từ MC 477 Bửu Hòa) (Mất điện một phần KP4 – P.Tân Hạnh) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu phố Hiệp Quyết - Thị trấn Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu phố Hiệp Quyết - Thị trấn Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:45:00 - 12:15:00
- Khu 6, 8 - Thị Trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:45:00 - 12:15:00
- Khu 6, 8 - Thị Trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Phụ tải trạm 1600kVA -T1, trạm 1250kVA -T2 Cty Tiến Lộc Thành Phố Biên Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA 50KVA Phòng cành sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công An Đồng Nai. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:30 - 10:00
- Một phần ấp Nam Hà xã Xuân Bảo. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:30 - 11:15:00
- Ấp 8 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:30 - 11:15:00
- Ấp 8 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 09:00 - 10:30
Ấp Hưng Hiệp, Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 09:30 - 11:00
Một phần ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 09:30 - 11:15:00
TBA Tân Mai 4, tuyến 478 Lạc Cường (Mất điện một phần KP2 – P.Thống Nhất) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 09:45:00 - 11:30
TBA T2 1000KVA Bê tông công nghệ cao. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 10:15:00 - 11:30
- Một phần ấp Tân Hạnh xã Xuân Bảo. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 10:45:00 - 12:45:00
Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 11:00 - 12:30
Một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 11:00 - 13:00
Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước- Thành Phố Biên Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:00 - 14:30
- Một phần ấp 2 xã Lâm San Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 16:00
- Khu 6, 8 - Thị Trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 16:00
- Khu 6, 8 - Thị Trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 14:00 - 16:30
- Khu 4, 11, 12 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 14:00 - 16:30
- Khu 4, 11, 12 - Thị trấn Tân Phú - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 14:15:00 - 16:45:00
Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 14:45:00 - 16:30
- Một phần ấp 4, một phần ấp 5 xã Lâm San. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 10:00
Một khu Bàu Cá xã An Phước, một phần khu 12 xã Long Đức - Huyện Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:30 - 10:30
Một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân và một phần ấp Thái An, xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu. Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Một khu Bàu Cá xã An Phước, một phần khu 12 xã Long Đức - Huyện Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:30 - 16:30
- Toàn bộ khu 1 và một phần các khu 2, 3, 4, 5, 6, 7 - thị trấn Gia Ray; - Các trạm khách hàng Xí nghiệp Phong Phú, Đài truyền hình Đồng Nai, TT bồi dưỡng chính trị, Trường THCS Phan Bội Châu, Nhà văn Hóa Xuân Lộc, Cây xăng 1795, Ngân Hàng Nông Nghiệp, CS hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Điện Máy Anh Tám, Trường TH kim Đồng, Trường THPT Xuân Lộc, Cơ sở Anh Đào, Lữ Đoàn 23. -Các xã Xuân Thành, Xuân Trường, Suối Cao. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:30 - 16:30
- Toàn bộ khu 1 và một phần các khu 2, 3, 4, 5, 6, 7 - thị trấn Gia Ray; - Các trạm khách hàng Xí nghiệp Phong Phú, Đài truyền hình Đồng Nai, TT bồi dưỡng chính trị, Trường THCS Phan Bội Châu, Nhà văn Hóa Xuân Lộc, Cây xăng 1795, Ngân Hàng Nông Nghiệp, CS hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Điện Máy Anh Tám, Trường TH kim Đồng, Trường THPT Xuân Lộc, Cơ sở Anh Đào, Lữ Đoàn 23. -Các xã Xuân Thành, Xuân Trường, Suối Cao. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đồng Nai , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC