Lịch cúp điện Đồng Nai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 31/01/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Nai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
31/01/2023
từ 06:21:00 - 07:37:00
TP Biên Hòa: Một phần ấp 1, một phần ấp 2 - Phường An Hòa, Xã Long Hưng Điện Lực Long Thành
Điện lực Long Thành cắt điện đột xuất để xử lý nóng đỏ cung đầu nhánh trạm 250kVA Tân Trường Phát
31/01/2023
từ 07:45:00 - 10:00
Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 07:45:00 - 10:00
Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 07:45:00 - 11:45:00
Ấp Hưng Thạnh xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 10:15:00 - 12:30
Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 10:15:00 - 12:30
Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
31/01/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp Suối Soon 2 - Xã Phú Vinh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 07:45:00 - 10:00
Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 07:45:00 - 10:00
Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Ngọc Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 10:15:00 - 12:30
Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 10:15:00 - 12:30
Ấp Bàu Mây - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 10:30 - 16:00
Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp 5 - Xã Phú Lập - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp 5 - Xã Phú Lập - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp 6 - Xã Phú Lập và Ấp 2B - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/02/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp 6 - Xã Phú Lập và Ấp 2B - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp Bến Nôm 1 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp Bến Nôm 1 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Bến Nôm 1, 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Bến Nôm 1, 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/02/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán và Ấp Dốc Mơ 1 - Xã Gia Tân 1 - Huyện Thấng Nhất. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán và Ấp Dốc Mơ 1 - Xã Gia Tân 1 - Huyện Thấng Nhất. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 08:00 - 15:00
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán và Ấp Dốc Mơ 1 - Xã Gia Tân 1 - Huyện Thấng Nhất. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán và Ấp Dốc Mơ 1 - Xã Gia Tân 1 - Huyện Thấng Nhất. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán và Ấp Dốc Mơ 1 - Xã Gia Tân 1 - Huyện Thấng Nhất. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán và Ấp Dốc Mơ 1 - Xã Gia Tân 1 - Huyện Thấng Nhất. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp Bằng Lăng - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Ấp Bằng Lăng - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp Bằng Lăng - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/02/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Ấp Bằng Lăng - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/02/2023
từ 06:10 - 06:40
Một phần KCN Biên Hòa 1 Điện Lực Biên Hoà
Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
06/02/2023
từ 07:45:00 - 11:30
Ấp Đức Long 2 - xã Gia Tân 2 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đồng Nai , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC