Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Đồng Nai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Nai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 10:00
Một phần ấp Chiến thắng - xã Bảo Hòa. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Mất điện tủ RMU trạm Quốc Lộ 5 - một phần KP4 - P.Quyết Thắng, KP3 - P.Thanh Bình Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 11:45:00
Ấp Đồn Điền - xã Túc Trưng - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 11:45:00
Ấp Đồn Điền - xã Túc Trưng - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Nhánh Tân Hạnh 2-1 (Đang nhận nguồn MC 477 Bửu Hòa) (Mất điện một phần KP2 - P.Tân Hạnh) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:45:00 - 15:30
Ấp Đức Thắng - xã Túc Trưng - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:45:00 - 15:30
Ấp Đức Thắng - xã Túc Trưng - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:55:00 - 11:10
Tại Cty Thanh Sơn Điện Lực Trảng Bom
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 09:35:00 - 11:10
Tại TBA Chợ Cá A Điện Lực Trảng Bom
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 13:15:00 - 16:00
Ấp Đức Thắng - xã Túc Trưng - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 13:15:00 - 16:00
Ấp Đức Thắng - xã Túc Trưng - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 05:00 - 05:10
Các Công ty xí nghiệp thuộc Cụm CN Phú Cường, Trạm bơm Gia Tân và Trường MN Gia Tân. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 05:00 - 05:10
Các Công ty xí nghiệp thuộc Cụm CN Phú Cường, Trạm bơm Gia Tân và Trường MN Gia Tân. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 06:30 - 07:00
Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa, KP Cầu Hang - P.Hóa An từ 06h30-07h00 Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Một phần ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 11:00
- Ấp 3, 4 xã Sông Ray- Ấp 1, 3,5 xã Lâm San Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 11:45:00
Ấp 10 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 11:45:00
Ấp 10 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 14:00
- Ấp 3, 4, 5 xã Lâm San. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 09:30 - 11:00
Một phần ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 11:00 - 11:10
Các Công ty xí nghiệp thuộc Cụm CN Phú Cường, Trạm bơm Gia Tân và Trường MN Gia Tân. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 11:00 - 11:10
Các Công ty xí nghiệp thuộc Cụm CN Phú Cường, Trạm bơm Gia Tân và Trường MN Gia Tân. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 11:00 - 12:30
Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 11:30 - 16:00
Một phần ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 13:00 - 16:30
Ấp 7 - xã Thanh Sơn - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 13:00 - 16:30
Ấp 7 - xã Thanh Sơn - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 16:30 - 17:00
Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa, KP Cầu Hang - P.Hóa An từ 16h30-17h00 Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 16:30
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 - Xã Cẩm Đường, một phần ấp 3 - xã Bàu Cạn (thuộc ấp 2, 3 Xã Suối Trầu cũ), một phần thôn 11 - Xã Bình Sơn. Điện Lực Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 04:15:00 - 04:45:00
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 04:15:00 - 04:45:00
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 04:15:00 - 04:45:00
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 04:15:00 - 04:45:00
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 04:40 - 04:45:00
Một phần các Ấp thuộc xã Quang Trung, Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 05:00 - 17:00
Toàn bộ xã Gia Tân 1; một phần các ấp xã Gia Tân 2, Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 05:00 - 17:00
Toàn bộ xã Gia Tân 1; một phần các ấp xã Gia Tân 2, Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 06:30 - 07:00
Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, một phần ấp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 07:00 - 07:30
Một phần phụ tải Cty Chang Shin Việt Nam và Cty Công nghệ Chang Shin, xã Thạnh Phú Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 07:00 - 07:30
Một phần phụ tải Cty Chang Shin Việt Nam, xã Thạnh Phú Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Một phần ấp Vĩnh Tuy, Bình Phú – Xã Long Tân, KDC Cù lao Đại Phước Điện Lực Nhơn Trạch
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Xã Long Tân (trừ một phần các ấp Long Hiệu, Bình Phú); Xã Phú Hội (trừ một phần ấp Xóm Hố, Phú Mỹ 1, 2) Điện Lực Nhơn Trạch
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu phố Trần Hưng Đạo, Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu phố Trần Hưng Đạo, Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 15:45:00 - 16:15:00
: Một phần ấp 1, một phần ấp 2, một phần ấp 3 xã Phú Thạnh. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 17:00 - 17:30
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 17:00 - 17:30
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 17:00 - 17:30
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 17:00 - 17:30
Ấp Chợ, Bến Nôm 1, Phú Thọ, Phú Tân, Phú Dòng - Xã Phú Cường; Ấp Chợ, Hòa Bình, Tân Lập, Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Đồng Xoài, Đức Thắng, Bình Hòa, Đồn Điền 2, Thái Hòa 1- Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 18:00 - 18:30
Một phần phụ tải Cty Chang Shin Việt Nam và Cty Công nghệ Chang Shin, xã Thạnh Phú Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 18:00 - 18:30
Một phần phụ tải Cty Chang Shin Việt Nam, xã Thạnh Phú Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 06:30 - 07:00
(Mất điện một phần KP1, 2 - P.Bửu Long từ 06h30-07h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 11:00
(Mất điện một phần P.Thanh Bình) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:30 - 16:30
- Một phần ấp Tân Hữu - xã Xuân Thành; - Trạm khách hàng Công ty Nam Đô - xã Xuân Thành. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:00 - 16:30
Một phần ấp Hòa Bình - xã Bảo Hòa; và một phần ấp Bình Hòa-xã Xuân Phú Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:30 - 12:15:00
Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 13:00
(Mất điện một phần KP6 - P.Thống Nhất, KP2 - P.Quyết Thắng) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 13:00
(Một phần KP2, 3 - P.Quyết Thắng) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 15:00
(Mất điện một phần KP5 – P.Tam Hiệp) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 13:00 - 16:30
Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 06:30 - 07:00
(Một phần KP2, 3 - P.Tân Mai từ 06h30-07h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 07:30 - 17:30
Ấp 94 - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Một phần các ấp Trung Lương, Trung Tín-xã Xuân Trường. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện TBA Tam Hiệp 11A, Tam Hiệp 11B – Một phần KP1, 2, 3 - P.Tân Mai) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện TBA Tam Hiệp 11A, Tam Hiệp 11B – Một phần KP1, 2, 3 - P.Tân Mai) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Một phần các ấp 4, 6, 7- xã Xuân Tâm. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 14:00 - 16:00
Ấp 10 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 14:00 - 16:30
Lưới điện hạ thế sau TBA Tam Hiệp 1B (Mất điện một phần KP1 – P.Tam Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 17:30 - 18:00
(Một phần KP2, 3 - P.Tân Mai từ 17h30-18h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:45:00 - 16:45:00
Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 16:00
(Mất điện một phần KP Đồng Nai - P.Hóa An) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 16:30
Ấp Tân Hoà xã Bảo Bình Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:30 - 11:30
(Mất điện một phần KP Đồng Nai - P.Hóa An) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:30 - 12:00
Một phần các ấp 1, 2, 3 - xã Xuân Tâm. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 09:00 - 15:00
Ấp Lê Lợi - xã Bàu Hàm 2 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 10:45:00 - 14:45:00
Ấp Tân Yên - xã Gia Tân 3 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Một phần các ấp 3, 5 - xã Xuân Tâm Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đồng Nai , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC