Lịch cúp điện Đồng Nai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 04/10/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Nai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
04/10/2022
từ 06:00 - 06:00
Một phàn các Khu 5 khu 6, TT Gia Ray; Một phần Ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp; Một phần các Ấp 2;3;4;6, Gia Ui; Ấp Suối Đục; Trảng Táo xã Xuân Tâm. Một phần KCN Xuân Lộc Điện lực Xuân Lộc
Mưa to sét
04/10/2022
từ 08:15:00 - 09:00
Một phần ấp Vũng Gấm - xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2022
từ 08:15:00 - 09:45:00
Ấp 8 - Xã Phú Thịnh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2022
từ 08:15:00 - 09:45:00
Ấp 8 - Xã Phú Thịnh - Huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2022
từ 08:30 - 16:30
08h30 - 16h30: - Một phần ấp Tân Hữu - xã Xuân Thành; - Trạm khách hàng Công ty Nam Đô - xã Xuân Thành. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2022
từ 09:15:00 - 10:30
Một phần ấp Vũng Gấm - xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2022
từ 10:00 - 10:50
- Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 - Xã An Phước; Khu 15 - xã Long Đức- TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước; Khu phố Tân Cang, khu phố Tân Lập - Phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Điện lực Long Thành cắt điện đột xuất để xử lý tiếp xúc xấu đầu nhánh trạm 320kVA Giải pháp Nguyên liệu Nam Phát
04/10/2022
từ 10:45:00 - 11:45:00
Một phần ấp Vũng Gấm - xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2022
từ 13:30 - 14:45:00
Một phần ấp Vũng Gấm - xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 07:30 - 16:30
Một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 07:45:00 - 11:45:00
Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 08:00 - 10:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Hương Phước, một phần khu phố Đồng - Phường Phước Tân. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 08:15:00 - 09:15:00
Một phần ấp Vũng Gấm - xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 08:30 - 15:30
08h30 - 15h30: - Một phần ấp 7- xã Xuân Bắc; - Trạm khách  hàng Giáo xứ Xuân Thiện. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 09:30 - 10:30
Một phần ấp Vũng Gấm - xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 09:30 - 11:00
Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 09:40 - 13:00
- Ấp 1, 2, 5, 6, 8, 9 , 10 xã Sông Ray, Ấp Suối Nhát, Ấp La Hoa xã Xuân Đông, Ấp 6, 8, 9,10, 11 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 10:00 - 12:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Hương Phước, một phần khu phố Đồng, một phần khu phố Miễu - Phường Phước Tân. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 10:45:00 - 11:45:00
Một phần Ấp Bào Bông - Xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 11:00 - 12:30
Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 11:45:00 - 13:00
Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 13:30 - 14:45:00
Một phần Ấp Bà Trường - Xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2022
từ 14:00 - 14:20
- Ấp 1, 2, 5, 6, 8, 9 , 10 xã Sông Ray, Ấp Suối Nhát, Ấp La Hoa xã Xuân Đông, Ấp 6, 8, 9,10, 11 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 06:00 - 06:30
KH nhánh Sahado, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 06:00 - 06:30
KH sau Recloser UBX Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 07:45:00 - 11:45:00
Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:00 - 11:00
Ấp Đông Kim - xã Gia kiệm Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:00 - 14:00
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:00 - 14:00
Một phần ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:00 - 14:30
Một phần ấp Quảng Biên, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:00 - 15:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp Tâp Phước, một phần ấp Phước Hòa - Xã Long Phước. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:30 - 10:30
08h30 - 10h30: Một phần các khu 6, 8 - thị trấn Gia Ray. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 08:30 - 10:45:00
Một phần Ấp Bà Trường, một phần ấp Bào Bông - Xã Phước An Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 09:00 - 11:30
Ấp Tây kim, xã gia kiệm Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 13:30 - 14:45:00
Một phần Ấp Nhất Trí - Xã Vĩnh Thanh Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 16:30 - 17:00
KH nhánh Sahado, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2022
từ 16:30 - 17:00
KH sau Recloser UBX Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2022
từ 07:00 - 17:00
Ấp 4 - Xã Phú Hòa; Ấp 6 - Xã Phú Lợi; Ấp Hiệp Quyết - Thị Trấn Định Quán và Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
07/10/2022
từ 07:00 - 17:00
Ấp 4 - Xã Phú Hòa; Ấp 6 - Xã Phú Lợi; Ấp Hiệp Quyết - Thị Trấn Định Quán và Xã Gia Canh - Huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
07/10/2022
từ 08:30 - 12:00
08h30 - 12h00: Một phần ấp Chiến thắng - xã Bảo Hòa và một phần ấp Bảo Định - xã Xuân Định. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 05:00 - 05:15:00
- Ấp 3, 4, 8, Ấp Tự Túc xã Thừa Đức. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 06:00 - 06:10
- Một phần khu Trung tâm hành chánh Huyện Cẩm Mỹ. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 06:00 - 12:00
- Một phần khu Trung tâm hành chánh Huyện Cẩm Mỹ. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 06:00 - 18:00
Một phần ấp An Hòa, ấp Nhân Hòa, ấp Nhơn Hòa, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa; một phần ấp Thuận an, Thuận Trường, xã Sông Thao; một phần ấp Bàu Cá, ấp An Bình, xã Trung Hòa; một phần ấp Hòa Bình, ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa; một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 06:00 - 18:00
Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh; Một phần ấp Thuận Trường, ấp Thuận An, xã Sông Thao; một phần ấp Tân Hoa, ấp Tân Hợp, ấp Cây Điều, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 08:00 - 08:45:00
08h00 - 08h45: Trường THCS Phan Bội Châu - thị trấn Gia Ray. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 09:15:00 - 10:00
09h15 - 10h00: Khách hàng Nguyễn Duy Vân (trạm CS Nguyễn Duy Vân) - thị trấn Gia Ray. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 10:45:00 - 11:30
10h45 - 11h30: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - xã Xuân Phú. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 11:50 - 12:00
- Một phần khu Trung tâm hành chánh Huyện Cẩm Mỹ. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 12:00 - 12:10
- Ấp 6, 8, 9, 11 xã Xuân Tây, Ấp Suối Nhát xã Xuân Đông. - Toàn bộ Xã Bảo Bình, Ấp 4, 5, 6, 7 Xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 12:10 - 18:00
- Một phần Ấp Suối Cả, Ấp Hoàn Quân, Ấp Cẩm Tiên, Ấp Láng Lớn , Ấp Cẩm Sơn Ấp Suối Sóc Xã xuân Mỹ.- Toàn bộ xã Xuân Đường, nhánh Khu CNSH Đồng Nai. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 13:00 - 13:45:00
13h00 - 13h45: Trường mầm non Bảo Hòa (trạm Trường Mẫu giáo Bảo Hòa) - xã Bảo Hoà. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 14:15:00 - 15:00
14h15 - 15h00: Trường Tiểu học Hùng Vương - xã Xuân Định. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 18:20 - 18:30
- Ấp 6, 8, 9, 11 xã Xuân Tây, Ấp Suối Nhát xã Xuân Đông. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 18:20 - 18:35:00
- Ấp 3, 4, 8, Ấp Tự Túc xã Thừa Đức. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2022
từ 18:30 - 18:40
- Một phần Ấp Suối lức, Ấp Cọ Dầu I, II xã Xuân Đông, Ấp 1, 3, 4 ,5 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 06:00 - 06:15:00
Mất điện một phần KCN Suối Tre phường Suối Tre, khu vực ấp Suối Chồn xã Bảo Vinh, ấp Bàu Cối xã Bảo Quang tp Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 06:00 - 07:30
Mất điện tổ 16 khu phố 2 phường Phú Bình, tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 06:00 - 07:30
Mất điện từ Nghĩa trang liệt sĩ đến trại giam K4 phường Xuân Bình, một phần khu phố 5 phường Xuân Hòa, phường Phú Bình thành phố Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 06:00 - 07:30
Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, đường CMT8, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Cừ phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ đường Quốc Lộ 1 phường Xuân Bình TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 06:00 - 11:30
- Mất điện một phần KCN Suối Tre phường Suối Tre, khu vực ấp Suối Chồn xã Bảo Vinh, ấp Bàu Cối xã Bảo Quang tp Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 06:00 - 11:30
Mất điện KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 06:00 - 11:30
Mất điện KCN Long Khánh, phường Suối Tre, Bình Lộc TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 06:00 - 11:30
Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, đường Trần Phú, đường Hồ Thị Hương, đường Nguyễn Trãi, nguyễn tri phương, thích quảng đức, lý thường kiệt, phường Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 06:00 - 12:00
Mất điện KCN Suối Tre, phường Suối Tre, xã Bình Lộc TP Long Khánh Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 06:00 - 12:00
Mất điện tổ 11, tổ 12, tổ 15 ấp Bàu Trâm xã Bàu Trâm TP Long Khánh Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 06:00 - 17:00
Mất điện đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh, Bảo Vinh, xã Bảo Quang TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 06:00 - 17:00
Mất điện đường Hồ Thị Hương từ Ngã ba Cua heo đến Chợ Nhỏ, đường Hoàng Diệu phường Xuân Thanh, phường Xuân Trung, ấp Bảo Vinh B phường Bảo Vinh TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 07:00 - 18:00
Khu Công Nghiệp Dầu Giây (Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây; Ấp 94 - xã Hưng Lộc). Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 07:00 - 18:00
Khu Công Nghiệp Dầu Giây (Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây; Ấp 94 - xã Hưng Lộc). Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/10/2022
từ 07:15:00 - 07:30
Ấp 1, 2 xã Xuân Quế và phụ tải ĐLLK sau Recloser RG Nhân Nghĩa & Gia Liêu Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 07:45:00 - 08:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 07:45:00 - 14:30
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 08:00 - 11:00
- Ấp 8 Xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 08:00 - 14:30
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 08:00 - 16:00
08h00 - 16h00: - Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú; - Trạm khách hàng Đào Gia Lễ và nhánh NLMT Lộc Phú - xã Xuân Phú Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 08:45:00 - 16:00
Huyện Long Thành: Một phần Đường 2, một phần đường Gò Dầu 1B - KCN Gò Dầu. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 11:15:00 - 11:30
Mất điện một phần KCN Suối Tre phường Suối Tre, khu vực ấp Suối Chồn xã Bảo Vinh, ấp Bàu Cối xã Bảo Quang tp Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 12:00 - 13:00
Một phần ấp 3, một phần ấp 1 và một phần ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 14:15:00 - 14:30
TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 15:45:00 - 16:00
Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, đường CMT8, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 15:45:00 - 16:00
Ấp 1, 2 xã Xuân Quế và phụ tải ĐLLK sau Recloser RG Nhân Nghĩa & Gia Liêu Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 15:45:00 - 17:00
Mất điện tổ 16 khu phố 2 phường Phú Bình, tổ 31 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 15:45:00 - 17:00
Mất điện từ Nghĩa trang liệt sĩ đến trại giam K4 phường Xuân Bình, một phần khu phố 5 phường Xuân Hòa, phường Phú Bình thành phố Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2022
từ 15:45:00 - 17:00
Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, đường CMT8, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Cừ phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ đường Quốc Lộ 1 phường Xuân Bình TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2022
từ 08:00 - 11:00
một phần P.Quyết Thắng Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2022
từ 13:00 - 16:00
một phần KP3 -P.Quyết Thắng Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đồng Nai , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC