Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Tây Ninh

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Tây Ninh hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Tây Ninh danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Bình, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh. Khu phố 1, 2 phường IV; khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng CTY TNHH MTV gỗ Thanh Nhàn Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng Cty CP Y Tế Hùng Duy Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng Công An Thị xã Hòa Thành Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng DNTN Đại Ngọc Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 (trừ tổ 10, 11) xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 (trừ tổ 10, 11) xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Cao B, Suối Cao A xã Phước ĐôngCông ty TNHH Ganle Candle Ấp 7 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong Điện lực Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:10 - 17:00
Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:10 - 17:00
Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:44:00 - 12:14:00
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:58:00 - 09:33:00
Công ty TNHH MTV Nguyên Phúc Anh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Phước Hậu phường Gia Bình Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Hà Thị Mỹ Loan Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Phòng kinh tế và Hạ tầng Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Trần Thị Lệ Trang Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Châu Văn Dùng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Nguyễn Thị Loan Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hòa và ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hòa và ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 4 xã Bàu ĐồnẤp Suối Cao B xã Phước Đông Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thanh Bình xã An Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư tín thác Hoàng Thái Gia Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng Diệp Thị Mí Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Trường tiểu học Hòa Hội Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng:Trường tiểu học Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 15:00 - 17:00
Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:00 - 12:00
Cty TNHH tinh bột sắn Vinata Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Hòa Hội, An Lợi phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công Ty TNHH Diễm Ngân Thịnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Huỳnh Đình Thái Phương Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Vũ Hải Đăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Trung tâm Bảo trợ xã hội và Điều dưỡng Người có công tỉnh Tây Ninh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Giao xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Hoa Gấm Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ trang trí nội thất Duy Điền Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Cơ sở hàn điện Đặng Văn Dũng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Sầm Ngươn Nhứt Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Chánh phường Gia Bình Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh; khu phố 5 phường III Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH TMDV Đầu Tư Phúc Huy Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 2, 7 phường III Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Chi Nhánh Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty TNHH Lâm Ngọc Thảo Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Thanh An xã An Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Tân Phước, Tân Trung xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 3 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 3 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng Công ty CP TM Sài Gòn Tây Nam Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng: Công ty TNHH Phân Bón Đất Phúc Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Tổ 4 ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 1, 2 xã Bàu Đồn; Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh; Ấp Cây Nính, Bàu Vừng xã Phước Trạch Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 09:30 - 10:00
Trạm chuyên dùng khách hàng SX nước đá Lê Thanh Phong Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:00 - 10:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Công Khai Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:45:00 - 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH MTV Nhật Hào 2 Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 14:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Trà Hoàn Ngọc Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bình Hòa xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Tân Phước, Tân Trung, Tân Lập xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khánh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 6 phường III Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công Ty TNHH Hưng Thịnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: DNTN Tiến Thành Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Đồng Cỏ Đỏ, Kinh Tế xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng bánh tráng Tân Nhiên Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 09:30 - 10:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH TMDV XNK Quốc tế Minh Thành Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 10:00 - 10:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Phan Thị Tường Loan Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 10:45:00 - 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 14:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất thương mại sơ chế Châu Phát Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Trang trại gà Nguyễn Văn Tươi Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Kinh Tế, Giồng Tre, Giồng Cà xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu Phố 4 Thị trấn Châu Thành Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Hiệp Bình, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Ấp Lộc Trung xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Cty TNHH Ecorbit Engineering Việt Nam Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Cty TNHH VPP Hữu Kiến Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Cục Hải Quan tỉnh Tây Ninh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Rạng Đông Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Nguyễn Đức Tuấn Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh; Ấp Bến Mương, Trà Vỏ xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 09:30 - 10:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ sở nước đá Phú Đạt 2 Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 10:00 - 10:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng PTTH Liên Xã - DMC Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 10:45:00 - 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Hộ Kinh Doanh Lê Bích Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 14:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH SX-TM Tài Nhung Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng BQLDA ĐTXD nghành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng Cơ sở SX Muối ớt Nhật Thành Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Công ty TNHH Song Hằng Tây Ninh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Cây Cầy xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Cây Cầy xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Cây Cầy xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Cây Cầy xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Xay lúa Lộc Trung-2 Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Hồ Văn Xinh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bảo xã Long Giang Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Ấp Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân; ấp Tân Lập xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 4, 5 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà, Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu; Ấp Phước Đức B xã Phước Đông; Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng Cty TNHH Ngân Khoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khách hàng bánh tráng Tân Nhiên Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Trạm chuyên đùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 3 xã Bàu ĐồnẤp Cây Da xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trảng Trai xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 09:30 - 10:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 10:00 - 10:45:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Xay bắp Văn Hổ Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 10:45:00 - 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu phố 2, 3 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Tây Ninh
Lịch cúp điện tại Tây Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Tây Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Tây Ninh , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC