Lịch cúp điện Tây Ninh

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 05/12/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Tây Ninh hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Tây Ninh danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
05/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Tổ 4 ấp Tân Thanh xã Tân Lập Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Vịnh xã An Cơ Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Vịnh xã An Cơ Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 2 thị trấn Tân Châu Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 4 thị trấn Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân; Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn; Ấp Giồng Cà xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
05/12/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Tổ 6 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 1, 2, 3 phường I; Khu phố 1, 2 phường II; Khu phố 1, 2, 3, 5, 6, 7 phường III; Khu phố 3, 4 phường IV; Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Giang Tân, Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khu phố An Phú phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc Thọ phường Lộc Tân Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàn Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 11:30 - 13:00
Ấp Trường Huệ, Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 2,3, 6, 7 phường III; Khu phố 1 phường IV; khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp 4 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Thuận Lợi xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Lập xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 1 thị trấn Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Trung xã Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2022
từ 06:00 - 17:00
Khu phố Long Thời, Long Tân, Sân Cu, Long Đại Phường Long Thành Bắc; ấp Trường Phước, Trường Lộc, Trường An xã Trường Tây; ấp Trường Thiện, Trường Thọ, Trường Xuân, Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
10/12/2022
từ 06:00 - 17:00
Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
10/12/2022
từ 06:00 - 17:00
Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Ninh Sơn; phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
10/12/2022
từ 07:00 - 17:00
Khu phố 4 thị Trấn Châu Thành, Ấp Suối Dộp xã Thái Bình, Ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình, xã Hảo Đước( Trừ ấp Bình Lợi) Điện lực Châu Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
10/12/2022
từ 13:30 - 18:00
Khách hàng CTY PenRoMã KH: PB05080036303 Mã KH: PB05080036304 Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2022
từ 13:30 - 18:00
Khách hàng CTY TNHH Hùng Duy và khu du lịch Bàu Cà Na Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2022
từ 13:30 - 18:00
Khách hàng CTY TNHH Minh Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2022
từ 13:30 - 18:00
Khách hàng HKD Nguyễn Quốc Thái Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2022
từ 13:30 - 18:00
Khách hàng nước đá Cua Đại Trí Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khu phố An Quới phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Rạch Sơn Thị trấn Gò Dầu; Ấp Rộc xã Thạnh Đức; Ấp Giữa, ấp Chánh, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Lịch cắt điện tại Tây Ninh
Lịch cúp điện tại Tây Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Tây Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Tây Ninh , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC