Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Tây Ninh

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Tây Ninh hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Tây Ninh danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 06:45:00 - 09:32:00
Khu Phố 2,3 Phường 3 Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
07/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Phi xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bông Trang, Bến Rộng, Bến Chò xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Cây Cầy xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Ninh Phú, Ninh An xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 08:18:00 - 14:40
Ấp Long Đại xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 08:50 - 09:27:00
ấp Tân Thanh, Tân Thạnh xã Tân Bình Điện lực Tân Biên
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
07/12/2023
từ 08:52:00 - 09:22:00
ấp Tân Thanh, Tân Thạnh xã Tân Bình Điện lực Tân Biên
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
07/12/2023
từ 09:16:00 - 10:00
Lò bún Đặng Thanh Chiêu Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 09:39:00 - 12:13:00
Khách hàng công ty Nguyễn Liêm Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/12/2023
từ 09:47:00 - 12:00
Khách hàng Lê Kim Nguyên Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 11:05:00 - 11:56:00
Ấp 2 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
07/12/2023
từ 11:08:00 - 11:58:00
Ấp 2 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
07/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Long Giao xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 13:52:00 - 15:48:00
Xã Tân Hòa Huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Thanh An xã An Bình Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 06:00 - 07:00
Khu phố 2 Phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Khu phố 2, 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Trung, Long Thành, Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 07:00 - 18:00
- Huyện Dương Minh Châu: Xã Truông Mít (trừ ấp Thuận An, Thuận Tân), ấp Khởi Trung, Khởi Hà xã Cầu Khởi.- Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức. Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:00 - 18:00
Xã Truông Mít (trừ ấp Thuận An, Thuận Tân) Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:00 - 18:00
Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít và ấp Lộc Tân, Lộc Trung xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu phố 1, 6 phường III Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố 1, 2, 3, 4 phường I; khu phố 1, 2 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố 1, 5 phường III Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập Điện lực Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp A xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp B xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 17:00
- Khu phố 1, 4 thị trấn Bến Cầu- Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận - Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Trung Tâm KS DV TM Gò DầuKhu phố Nội Ô A, Thanh Hà Thị trấn Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch Ấp 5 xã Bàu Đồn Khu phố Thanh Bình A thị trấn, Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Xã Tân Lập Điện lực Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Xã Tân Lập Điện lực Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 11:30 - 12:00
Khu phố 2 Phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu phố 4, 5, 6 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp B xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp B xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bàu Tràm lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Suối Dộp xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Thành Tây xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Thành Đông xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Thành Đông xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Thành Đông xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố 1, 2, 3, 4 phường I; khu phố 1, 2 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Hiệp Định, Hiệp Long phường Hiệp Tân; khu phố 1, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Mỹ, Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố An Phú phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh, Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Tổ 1 ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Tổ 4 ấp Cầu xã Tân Phong Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Long Thịnh xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Hòa Phú phường An Hòa, Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa. Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Thuận, Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Thành Nam xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 4 xã Bến Củi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 6 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bình Hòa xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Giồng Tre, Kinh Tế xã Bình Minh. Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Lộc A, Phước Nghĩa xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Tổ 2 ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Tổ 2 ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Tân Long xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bến Cầu xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thành Bắc xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Thọ, Trường Lộc xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tân Trung xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Đông Hà xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Long Giao xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Long Hưng xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:00 - 08:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 2, 7 thị trấn Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: CÔNG TY CP VINA SUN GIA HƯNG Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khách hàng: Công ty TNHH DV- TM- Chăn nuôi Thành Đạt Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Long 1 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Đức A, Phước Đức B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Công ty TNHH Tây Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng: Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Tây Ninh
Lịch cúp điện tại Tây Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Tây Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Tây Ninh , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC