Lịch cúp điện Tây Ninh

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/05/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Tây Ninh hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Tây Ninh danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/05/2022
từ 06:33:00 - 08:33:00
SCADA Điện lực Trảng Bàng
SCADA
22/05/2022
từ 07:13:00 - 12:55:00
không mất điện Điện lực Châu Thành
chuyển điện khép vòng
22/05/2022
từ 07:16:00 - 16:19:00
SCADA Điện lực Trảng Bàng
SCADA
22/05/2022
từ 07:16:00 - 16:20
SCADA Điện lực Trảng Bàng
SCADA
22/05/2022
từ 07:30 - 08:00
Xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Đường số 6 KCN Trảng Bàng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp 5, ấp 4, ấp 7 xã Bàu Đồn, ấp Phước Đức B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Thanh Phước (Trừ tổ 3,4), Thanh Đông, Thanh Trung xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:34:00 - 14:26:00
SCADA Điện lực Châu Thành
SCADA
22/05/2022
từ 07:39:00 - 12:27:00
xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Phối hợp UBND huyện Châu Thành về việc sửa chữa lưới điện. Điện lực Châu Thành kết hợp thực hiện gắng mới LBS trụ 81/1; Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng trụ 48 tuyến 472SD
22/05/2022
từ 07:42:00 - 16:44:00
Chuyển Điện, Phối hợp UBND huyện Châu Thành về việc sửa chữa lưới điện. Điện lực Châu Thành kết hợp thực hiện thay sứ đứng cao áp, lắp nắp chụp đầu sứ + thay toppin từ trụ 169 đến trụ 271 tuyến 476SD Điện lực Châu Thành
22/05/2022
từ 07:47:00 - 07:57:00
Không mất điện Điện lực Dương Minh Châu
Chuyển điện tuyến 478TN cấp điện tuyến 471HT
22/05/2022
từ 07:57:00 - 08:44:00
SCADA Điện lực Dương Minh Châu
SCADA
22/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Công ty Hồng Nguyên Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 08:44:00 - 08:44:00
SCADA Điện lực Dương Minh Châu
SCADA
22/05/2022
từ 08:55:00 - 09:30
Trạm khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thay TI hỏng
22/05/2022
từ 08:56:00 - 08:56:00
hiện tại không mất điện Điện lực Dương Minh Châu
Chuyển điện tuyến 478HT cấpđiện tuyến 477HT
22/05/2022
từ 08:56:00 - 09:46:00
Trạm khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thay TI hỏng
22/05/2022
từ 10:43:00 - 12:49:00
SCADA Điện lực Trảng Bàng
SCADA
22/05/2022
từ 11:26:00 - 11:26:00
SCADA Điện lực Tân Biên
SCADA
22/05/2022
từ 12:55:00 - 12:55:00
không mất điện Điện lực Châu Thành
chuyển điện khép vòng
22/05/2022
từ 13:24:00 - 13:24:00
SCADA Điện lực Tân Châu
SCADA
22/05/2022
từ 13:38:00 - 13:38:00
SCADA Điện lực Tân Châu
SCADA
22/05/2022
từ 14:27:00 - 16:27:00
SCADA Điện lực Châu Thành
SCADA
22/05/2022
từ 15:39:00 - 15:47:00
Xã Suối Ngô; xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu
Bật kéo dài Recloser trụ 173/1 Suối Ngô tuyến 475TH trên (SCADA) nguyên nhân do Chim Sáo đáp vào FCO trạm 25kVA trụ 173/8/1 Hàn tiện kỳ Quang FCO gây phóng điện
22/05/2022
từ 15:48:00 - 16:19:00
Trạm khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thay TI hỏng
22/05/2022
từ 16:30 - 17:00
Xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Tổ 6 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Thành Bắc xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
Khu phố 3, 4 thị trấn Tân Châu Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Xã Tân Thành Điện lực Tân Châu
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
23/05/2022
từ 08:30 - 10:00
HTT Nguyễn Văn Thanh Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 10:30 - 11:30
HTT Nguyễn Văn Thanh Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 13:30 - 14:30
Nguyễn Hoàng Nghĩa Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 14:45:00 - 15:45:00
Cơ sở Lộc Thành Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 16:00 - 17:00
CNCtyTNHHMTV CaoSu 30-4 TâyNinh-Nông Trường Cao Su Tân Biên Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 2, 3 phường I, ấp Bình Trung xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bến Cầu (trừ tổ 22) xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bến Cầu (trừ tổ 22) xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bến Cầu (trừ tổ 22) xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Bình xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước lợi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong Điện lực Tân Biên
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/05/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bến Cầu (trừ tổ 22) xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Bến Cầu (trừ tổ 22) xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Gia Tân, Gia Lâm, Lộc Khê phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Bình A, Phước An xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Lộc Trung, Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/05/2022
từ 08:00 - 10:30
Ấp Suối Muồn xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Bảo xã Long Giang Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Long Phi xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Phước Đông xã Long Phước Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Tổ 10 ấp Láng xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Tổ 10 ấp Láng xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Đức xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 10:30 - 17:00
Ấp Thanh Trung xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Trung xã Long Phước Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Phước Trung xã Long Phước Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Xóm Khách xã Long Giang Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 13:30 - 17:00
ấp Kinh tế xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 07:30 - 17:00
Khu phố Suối Sậu phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
28/05/2022
từ 08:00 - 08:45:00
Cơ sở Sơn Yến Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Tổ 22 ấp Bến Cầu xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Tân Long xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Tân Long xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 11:30
Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Tổ 9 khu phố 1 Thị trấn Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
28/05/2022
từ 09:00 - 09:45:00
Cơ sở Nice Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 10:00 - 10:45:00
Karaoke Lạ Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 11:00 - 11:45:00
Ban QLDA ĐT XD huyện Tân Biên Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 13:30 - 17:00
Ấp Tân Long xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 14:00 - 14:45:00
Công ty TNHH Thương mại Thạnh Đông Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022
từ 15:00 - 15:45:00
Cơ sở Trường Phát Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Tây Ninh
Lịch cúp điện tại Tây Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Tây Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Tây Ninh , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC