Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bà Rịa - Vũng Tàu danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
KP Nông Trường P Hắc Dịch, ấp Cầu Ri, Cầu Mới xã Sông Xoài, Thôn Tân Ro Bàu Phượng xã Châu Pha Điện lực thị xã Phú Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/06/2023
từ 06:00 - 17:00
KCN Mỹ Xuân B1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 06:00 - 17:00
KCN Mỹ Xuân B1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:00 - 12:00
KCN phú Mỹ 2 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:00 - 17:00
KCN Mỹ Xuân B1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/06/2023
từ 08:00 - 17:00
KCN Mỹ Xuân B1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Một phần Xã Phước Hưng, Xã Phước Tỉnh , TT Long Hải, huyện Long Điền Điện lực Long Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Một phần ấp Tân Rú, xã Phước Tân Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Một phần đường Trần Phú (khu vực Bãi Dâu, khu vực gần hẻm 542 Trần Phú), một phần đường Bạch Đằng thuộc phường 5, phường Thắng Nhì Điện lực thành phố Vũng Tàu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Một phần ấp Phú Lộc , xã Hòa Hiệp Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 16:00
00’ toàn bộ khu vực Đội 5, Tiến Thành, xã Quảng Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp 3, Xã Bàu Lâm Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 09:00 - 10:00
một phần khu vực ấp Phi Lộc, xã Bình Giã Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:05:00 - 11:00
một phần khu vực ấp Phi Lộc, xã Bình Giã Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phần KP Phước Lộc, TT Phước Bửu Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:00 - 18:00
Ấp Cây Cám, Thanh An, Gò Sầm - Xã Láng Dài; Ấp Phước Thới, Phước Trung - Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:15:00 - 18:00
Một phần KP Phước Lộc, TT Phước Bửu, xã Bông Trang -Bưng Rièng Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:15:00 - 18:00
Một phần xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:15:00 - 18:00
Một phần, TT Phước Bửu, xã Bông Trang -Bưng Rièng-Bình Châu Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:15:00 - 18:00
Một phần, TT Phước Bửu, xã Xuyên Mộc-Bông Trang Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:15:00 - 18:00
xã Phước Thuận Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:15:00 - 18:00
xã Phước Thuận, một phần TT Phước Bửu Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:30 - 18:00
Một phần xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Một phần đường Trương Công Định, Nguyễn Tri Phương, Trương Văn Bang, Hàn Mặc Tử, Kha Vạn Cân, Hoàng Văn Thụ thuộc phường 7 Điện lực thành phố Vũng Tàu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Thôn 1, xã Long Sơn Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 16:00
một phần khu vực ấp Đức Hiệp xã Xà Bang. (Dọc đường Ngã Ba Đức Hiệp đi đến Công ty Cao Thị Láng, Xà Bang). Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 16:00
nhánh Sông Xoài Cù Bị Điện lực thị xã Phú Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 16:30
Khu vực nhánh Ấp Nam Long Phước, xã Long Phước. Điện lực Bà Rịa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Ấp Gò Sầm, Thanh An Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Một phần Ấp An thạnh, An Lộc, Xã An Ngãi, KP Long Hiệp, TT Long Điền, huyện Long Điền Điện lực Long Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 07:40 - 15:00
Một phần khu vực nhánh Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước Hưng. Điện lực Bà Rịa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Một phần đường 30/4, đường Bắc Sơn, đường 2/9 thuộc phường 11 Điện lực thành phố Vũng Tàu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 15:00
tổ 3 Ấp 1-Xã Bàu Lâm Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Thôn Phước Hải, Xã Tân Hải Điện lực thị xã Phú Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 16:00
toàn bộ khu vực Đội 3, Cao Su Ngãi Giao. Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:00 - 11:30
Ấp Gò Sầm - Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:30 - 16:00
Một phần Xã Tam An, Xã An Ngãi, TT Long Điền, huyện Long Điền Điện lực Long Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 07:40 - 15:00
Một phần khu vực nhánh Đập Bà, Xã Long Phước. Điện lực Bà Rịa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Tổ 7 Ấp 1- Xã Bàu Lâm Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần đường Võ Nguyên Giáp (từ Ẹo Ông Từ đến Cầu Cỏ May), một phần đường Trường Sa, đường Hoa Lư thuộc phường 12, Xã Long Sơn Điện lực thành phố Vũng Tàu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Thôn Tân Lễ B xã Châu Pha Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Thôn Tân Ninh xã Châu Pha Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 16:00
một phần khu vực xã Suối Rao và một phần khu vực xã Xuân Sơn, Sơn Bình (Dọc đường từ Bưu Điện Sơn Bình đi vào đến rừng phòng hộ Suối Rao). Điện lực Châu Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Khu phố Vạn Hạnh, Tân Hạnh, Ngọc Hà Phường Phú Mỹ Điện lực thị xã Phú Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Ấp Tân Thuận Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:00 - 17:00
KP Thanh Long - TT Đất Đỏ; Ấp Tân Hòa - Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần KP Hải Tân, Hải Sơn, TT Long Hải, huyện Long Điền Điện lực Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Một phần ấp Thạnh Sơn, xã Phước Tân Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Một phần hẻm 780 Bình Giã thuộc phường 10. Hẻm 97 Phước Thắng thuộc phường 12 Điện lực thành phố Vũng Tàu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 15:30
Một phần ấp Phú Vinh , xã Hòa Hiệp Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 16:00
tổ 3 Ấp 1-Xã Bàu Lâm Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phần ấp Nhân Tâm, Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 07:30 - 15:00
Một phàn ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Lịch cúp điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lịch cắt điện tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC