Lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/05/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bà Rịa - Vũng Tàu danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/05/2022
từ 06:25:00 - 06:25:00
Đường 81 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thao tác mạch vòng
22/05/2022
từ 06:48:00 - 06:48:00
Một phần KDC Phường Phú Mỹ Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thao tác mạch vòng
22/05/2022
từ 06:53:00 - 06:53:00
Phú Mỹ, Mỹ Xuân Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thao tác mạch vòng phục vụ công tác
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KCN Phú Mỹ1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KCN Phú Mỹ1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KCN Phú Mỹ1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KCN Phú Mỹ1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KCN Phú Mỹ1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KCN Phú Mỹ1 Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KCN Phú Mỹ1 và KDC F Phú Mỹ Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KDC F Mỹ Xuân Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Một phần KDC F Phú Mỹ Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/05/2022
từ 07:00 - 17:00
một Pjần Phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
22/05/2022
từ 07:02:00 - 09:02:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 07:02:00 - 09:02:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 07:02:00 - 09:02:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 07:03:00 - 09:03:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 07:03:00 - 09:03:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 07:04:00 - 09:04:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 07:06:00 - 09:06:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 08:00 - 11:30
một phần khu vực Sonadezi KCN Châu Đức ( Khu vực Công ty TNHH SamBo ViNa, Công ty TNHH Dệt AOJIA VN, Công ty TNHH GFN VN). Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Một phần bên trái đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuọc phường Rạch Dừa Điện lực thành phố Vũng Tàu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/05/2022
từ 14:01:00 - 16:11:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 15:13:00 - 16:14:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
22/05/2022
từ 16:15:00 - 18:15:00
SCADA Điện lực thị xã Phú Mỹ
SCADA
23/05/2022
từ 07:30 - 16:30
Một phần KP Phước Lộc TT Phước Bửu Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 15:30
một Phần Phường Tân Phước Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp Bà Rịa, xã Phước Tân; Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/05/2022
từ 13:30 - 16:30
ấp Việt Kiều, xã Phươc Tân Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022
từ 07:30 - 16:00
Một phần xã Bình Châu Điện lực Xuyên Mộc
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/05/2022
từ 07:30 - 16:30
KP Thanh Long TT Đất Đỏ; Ấp Tân Hòa, Tân Hiệp, Tân Thuận Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
24/05/2022
từ 07:30 - 16:30
Một phần KP Láng Sim, TT Phước Bửu Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Một phần ấp 8, xã Hòa Bình Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022
từ 08:00 - 16:00
Một Phần xã Sông Xoài Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/05/2022
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 07:30 - 16:30
KP Hải An, Lải Lạc, Phước An, Hải Phúc TT Phước Hải - huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
25/05/2022
từ 07:40 - 15:00
Dọc đường Nguyễn Văn Cừ, đường QL55 và một phần đường đi Long Điền. Điện lực Bà Rịa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 07:40 - 15:00
Một phần khu vực nhánh Bào Tràm , P. Long Tâm Điện lực Bà Rịa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 09:00
Khu vực xã Hòa Long, Xã Long Phước Điện lực Bà Rịa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Một phân Xã Long Sơn Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Một phần đường Hàn Thuyên, Dương Vân Nga, Ngô Quyền, Bến Nôm thuộc phường Thắng Nhất Điện lực thành phố Vũng Tàu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Ấp 6 , xã Hòa Hội Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022
từ 07:30 - 16:30
KP Hải Tân TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
26/05/2022
từ 07:30 - 16:30
KP Phước Thới, Phước Sơn TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
26/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Một phần ấp 1, xã Hòa Bình Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022
từ 08:00 - 15:30
Một phân Phường Tân Phước Điện lực thị xã Phú Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022
từ 08:00 - 16:00
một phần khu vực TT. Ngãi Giao và khu vực xã Bàu Chình ( dọc đường từ Tượng Đài Liệt Sỹ đi đến Trường dân Tộc Nội Trú) Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022
từ 13:30 - 15:00
Một phần đường Bình Giã, đường 2/9 thuộc phường 10 Điện lực thành phố Vũng Tàu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022
từ 07:30 - 16:30
Ấp Tân Hội - Xã Phước Hội; Ấp An Hòa, An Hải, An Điền, An Bình - Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ Điện lực Đất Đỏ
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
27/05/2022
từ 08:00 - 15:00
Một phần đường 3/2 ( Từ TT Đô Thị Chí Linh đến Trường Giao thông Vận tải), một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu Biệt thự Thanh Bình thuộc phường 10. Một phần đường Nguyễn An Ninh, Trần Bình Trọng, Nguyễn Hữu Tiến Mạc Thanh Đạm, Dương Minh Châu thuộc phường 8 Điện lực thành phố Vũng Tàu
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/05/2022
từ 08:00 - 16:00
Một phân Phường Phú Mỹ Điện lực thị xã Phú Mỹ
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/05/2022
từ 08:00 - 16:00
Một phần khu vực thôn Sông Xaoi2 3, xã Láng Lớn (Dọc đường từ Cầu Đôi láng Lớn đi đến UBND, xã láng Lớn) Điện lực Châu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Lịch cúp điện tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lịch cắt điện tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC