Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bạc Liêu hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bạc Liêu danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 06:30 - 09:00
Ấp Ninh Thạnh II - xã Ninh Hòa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 06:30 - 09:30
Ấp Long Đức, Phước Thuận - thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 06:30 - 15:00
Ấp Trung Điền xã Long Điền Đông, ấp Phước Điền xã Long Điền Đông A, ấp Hòa Thạnh xã Long Điền Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 06:30 - 16:00
Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B - Xã Vĩnh Thanh Điện lực Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 13:00
Ấp Chòi Mòi - xã Định Thành; Ấp Chòi Mòi, Long Phú - xã An Phúc Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:30 - 11:00
Ấp Ninh Thạnh II - xã Ninh Hòa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 09:00 - 13:00
Ấp Phước Tân - xã Phước Long Điện lực Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 10:30 - 13:00
Ấp Tà Ky - xã Ninh Hòa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 13:00 - 15:30
Ấp Ninh An - xã Ninh Hòa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04/10/2023
từ 07:00 - 10:00
Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 07:30 - 13:00
Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:30 - 11:00
Ấp Kinh Xáng - xã Lộc Ninh Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 09:30 - 11:30
Ấp Ninh Hiệp - xã Ninh Quới A Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 11:30 - 15:00
Ấp Ninh Thuận - xã Ninh Quới A Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 12:00 - 16:30
Khóm 1 Phường 1 Điện lực Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 06:30 - 08:30
Ấp Cai Giảng - xã Lộc Ninh Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 06:30 - 09:00
Ấp Mỹ Phú Đông, - xã Hưng Phú Điện lực Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 06:30 - 09:30
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A, Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 06:30 - 09:30
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A, Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 06:30 - 16:00
Ấp 4 - thị trấn Gành Hào Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Ấp Cai Giảng - xã Lộc Ninh Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 12:30
Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Vĩnh Tường - xã Hưng Phú Điện lực Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:30 - 15:00
Ấp Huê 3, Tường 1 - xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:50 - 11:00
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A, Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:50 - 11:00
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2 - xã Vĩnh Hưng; Ấp Bắc Hưng - xã Vĩnh Hưng A, Ấp B1 - xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 09:50 - 12:00
Ấp Trung Hưng 3 - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 09:50 - 12:00
Ấp Trung Hưng 3 - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 10:00 - 13:00
Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 10:40 - 12:40
Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 10:40 - 12:40
Ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 13:00 - 16:00
Ấp Cây Cui - xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 05:45:00 - 16:30
Ấp Vĩnh Mẫu, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu; ấp Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06/10/2023
từ 06:30 - 09:00
Ấp Bà Ai II, Cai Giảng - xã Lộc Ninh Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Xã Hưng Thành Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06/10/2023
từ 07:00 - 11:30
Ấp Minh Thìn, Long Phú - xã An Phúc Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 12:00 - 16:00
Ấp 2 - xã An Trạch Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 06:00 - 10:00
Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu Điện lực Hòa Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/10/2023
từ 06:30 - 09:00
Ấp Nội Ô - thị trấn Ngan Dừa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 06:30 - 10:30
Ấp Long Đức, Phước Thuận, Long Thành - Thị Trấn Phước Long Điện lực Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Ấp 1, 2, 3 - thị trấn Gành Hào Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Long Điền Đông Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/10/2023
từ 09:30 - 13:00
Ấp Long Thành - Thị Trấn Phước Long Điện lực Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/10/2023
từ 12:30 - 15:00
Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Tân, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B - xã Vĩnh Mỹ A Điện lực Hòa Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 06:30 - 09:00
Ấp Nội Ô - thị trấn Ngan Dừa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 06:30 - 16:00
Ấp Canh Điền xã Long Điền Tây, ấp 4 thị trấn Gành Hào Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Xã Châu Hưng A Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 09:30 - 13:00
Ấp Thông Lưu B, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 09:30 - 13:00
Ấp Thông Lưu B, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích - thị trấn Châu Hưng Điện Lực Vĩnh Lợi
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 12:30 - 16:30
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 12:30 - 16:30
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - thị trấn Châu Hưng; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội Điện Lực Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 06:20 - 10:30
Ấp 13 - xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15 - xã Vĩnh Hậu A Điện lực Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 06:30 - 09:00
Ấp Nội Ô - thị trấn Ngan Dừa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 06:30 - 12:00
Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Đông - xã Hưng Phú; Ấp Huê 3 - xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 06:30 - 16:00
Ấp Ninh Lợi, Ninh Hiệp, Ninh Thuận, Ninh Hòa - xã Ninh Quới A Điện lực Hồng Dân
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 06:30 - 16:30
Ấp Huê 2, Huê 2B, Tường 3B, Tường 3A, Bình Thiện - xã Vĩnh Thanh Điện lực Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 07:00 - 10:00
Trạm Hạt quản lý Đê Trụ 482/55/135/452K/452K1, tuyến 482.5.6 Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 07:00 - 16:30
Ấp Mỹ Điền, Phước Điền - xã Long Điền Đông A; Ấp Trung Điền, Minh Điền - xã Long Điền Đông; Ấp Hòa Thạnh - xã Long Điền Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp Trèm Trẹm - thị trấn Ngan Dừa Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 10:00 - 12:00
Ấp Bà Ai I - xã Lộc Ninh Điện lực Hồng Dân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 10:30 - 13:30
trạm Ngân Hàng Nông Nghiệp trụ 473ĐH/79/79K1 tuyến 473ĐH Điện lực Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 12:00 - 15:30
Ấp Long Đức - thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Bạc Liêu
Lịch cúp điện tại Bạc Liêu

Lịch cắt điện tại khu vực Bạc Liêu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bạc Liêu , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC