Lịch cúp điện Bến Tre

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 05/12/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bến Tre hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bến Tre danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
05/12/2022
từ 08:00 - 11:00
- Khách hàng NTCN Trần Anh Duy Thị Trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 16:30
- Ấp Lân Đông xã Phú Sơn Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 16:30
- Ấp Phú Thới xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 16:30
- Ấp An Thạnh xã Long Thới Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 16:30
- Ấp Định Bình xã Hòa Nghĩa Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Vĩnh Trị xã Khánh Thạnh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp 1 - 3 xã Bình Thới Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Bình phú xã Bình Thành Điện lực Giồng Trôm
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Giồng Sậy xã Phong Nẫm Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Phong Phú xã Phong Nẫm Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Phú Hòa xã Châu Hòa Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 08:30 - 09:30
- Khách hàng Lò chả Chín Sang xã Thới Lai Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 09:00 - 12:00
- Ấp Phú Mỹ xã Phú Túc Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 10:00 - 11:00
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thanh Hùng xã Phú Long Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 13:00 - 14:00
- Khách hàng NTCN Huỳnh Bá Phúc xã Định Trung Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 13:20 - 17:00
- Khách hàng Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Huy Thuận xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 14:30 - 15:30
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa 2 xã Định Trung Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/12/2022
từ 16:00 - 17:00
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa 3 xã Định Trung Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 3 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:00 - 17:00
Ấp Quí Lợi xã Hòa Lợi Điện lực Thạnh Phú
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
06/12/2022
từ 07:30 - 11:00
- Ấp Phú Mỹ xã Phú Túc, Phước Thành xã Tam Phước Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Trọng Tài xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Khách hàng nuôi tôm Trần Thị Ngọc Phượng xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 9 xã An Phú Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Dũng xã An Đức huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng nuôi tôm Trần Thị Liên xã An Đức huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 11:00
Ấp Phủ-ấp Phong xã Tân Phong Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 11:00
ấp Quí Đức xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 16:00
-Khu Phố 3 Thị Trấn Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 16:00
-Ấp 11 - 12 xã Tân Hào Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 16:00
-Ấp 6 Thị Trấn Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 16:00
-Ấp Tân Phước xã Tân Thanh Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 16:00
Ấp Long Quới, xã Long Thới, huyện Chợ Lách Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Nhơn Phú xã Hòa Nghĩa Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Thanh Tịnh xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Hòa Hưng xã Hòa Lộc Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thành Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Phú Mỹ xã Phú Túc, Phước Thành xã Tam Phước Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Quân Phong – Quân Bình – Thanh Tân – Thanh Tịnh xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Quân Phong – Quân Bình – Thanh Tân – Thanh Tịnh xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Vĩnh Chính xã Vĩnh Thành Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp An Quới xã Định Thủy, Bình Đông 2 xã Hương Mỹ, Vĩnh Khánh xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp An Quới xã Định Thủy, Bình Đông 2 xã Hương Mỹ, Vĩnh Khánh xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp An Quới xã Định Thủy, Bình Đông 2 xã Hương Mỹ, Vĩnh Khánh xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:30 - 11:00
-Ấp Quí Đức xã Qưới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:30 - 11:00
-Ấp Quí Đức xã Qưới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 08:30 - 16:00
- Khách hàng Công ty TNHH MTV TM XNK Nông Sản Phú Nga xã Long Hòa Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Quí Thạnh xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Quí Thế xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Quí Thế xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp An Ngãi B xã An Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Quí Thuận A xã Hòa Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp An Bình xã An Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Quí Lợi xã Hòa Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:00 - 17:00
Ấp Quí Lợi xã Hòa Lợi Điện lực Thạnh Phú
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Thanh Bình 1 – Thành Hóa 1 xã Tân Thành Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Thành Hóa 1 xã Tân Thành Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Hòa Thuận 1 --- xã Hòa Lộc Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Thanh Bình 1 – xã Tân Thành Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Đông Thạnh xã Thành An Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Cơ sở bao bì Hòa Phát xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-KP 6 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 2 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 3 xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 6 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng XX Hiệp Thành xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng XX Lê Thị Mau xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Đen xã Vĩnh An huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 11:00
ấp ThanhTrung , Xã Hưng Khánh Trung B Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Nhơn Phú xã Hòa Nghĩa Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Long Khánh xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Phụng Đức A – Phụng Đức B xã Phú Phụng Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Phụng Đức A – Phụng Đức B xã Phú Phụng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Tân Phú – Tân Thới – Thới Lộc xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Tân Phú – Tân Thới – Thới Lộc xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Tân Thới – Thới Lộc xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Tân Thới – Thới Lộc xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 2 xã Hưng Nhượng Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 2 xã Hưng Phong Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 4 xã Thuận Điền Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 7 xã Mỹ Thạnh Điện lực Giồng Trôm
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
07/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Tân Bình xã Tân Thanh Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 08:30 - 11:00
- Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX - TM - DV Tín Trung Thành xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:00 - 16:00
126/86 Ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Khu phố 1 Thị trấn Thạnh Phú Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Thạnh Khương B xã Mỹ Hưng Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Thạnh Quí A xã Bình Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Xương Thới III xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Quí An xã Hoà Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Quí An xã Hoà Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Xương Long xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Xương Thạnh A xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:00 - 17:00
-Khu phố 2 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
08/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Tân Đức B xã Tân Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Tân Đức B xã Tân Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Tân Đức B xã Tân Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Tân Đức B xã Tân Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Tân Đức B xã Tân Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Bến Bàu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp tân Thành xã Tân Thủy huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 12:00
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp An Hòa – An Qui – Quân An xã Long Thới Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Long Huê – Long Vinh xã Long Thới Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp 1 xã Tam Hiệp Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Sân Banh – ấp 3 xã Thới Lai Điện lực Bình Đại
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Tân Phong xã Thành Thới A, Tân Điền xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Tân Phong xã Thành Thới A, Tân Điền xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 08:30 - 11:00
- Khách hàng DNTN Tiến Bảo xã Bình Thới Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 13:00 - 15:00
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Quí An xã Hoà Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Quí An xã Hoà Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Xương Thạnh -Xương Long xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Xương Thạnh A xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Xương Thạnh B xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 13:20 - 17:00
- Khách hàng Cơ sở kinh doanh sản xuất nước đá Trung Thành xã Bình Thới Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2022
từ 15:30 - 17:00
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Mỹ xã Đại Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Phú Long Phụng xã Phú Khánh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Quí Thạnh xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:00 - 11:00
Ấp Thạnh, xã Tân Phong. Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:00 - 17:00
Ấp Thạnh Quí B-Thạnh Bình xã Bình Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
09/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng XX Hồ Văn Xí xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng XX Khổng Văn Nhân xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng XX Nguyễn Hữu Tài xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Hon xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp 8 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 13:30
- Khu phố 1 – 2 Thị trấn Chợ Lách Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 2 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 3 - 8 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 6 - 7 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 7 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 8 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp Đồng Nhơn xã Lương Quới, ấp Phú Tân xã Châu Hòa Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Quí Thuận B xã Hòa Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Quí Thuận-Quí Hòa xã Hoà Lợi Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Thạnh A-Thạnh B xã Tân Phong Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/12/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp Thạnh xã Tân Phong Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Bến Tre
Lịch cúp điện tại Bến Tre

Lịch cắt điện tại khu vực Bến Tre giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bến Tre , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC