Lịch cúp điện Bến Tre

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 30/06/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bến Tre hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bến Tre danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
30/06/2022
từ 07:30 - 11:00
CSNT Nguyễn Văn Hưởng ấp An Điền xã An Thuận Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 07:30 - 12:00
Ấp Quí Thuận B xã Hòa Lợi, ấpThạnh Khương B xã Mỹ Hưng Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
- Xã An Hóa; ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
- Xã An Hóa; ấp Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 1 xã Sơn Đông, khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 3 xã Tân Lợi Thạnh Điện lực Giồng Trôm
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp An Quới xã Vĩnh An huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp Bình Phú xã Bình Thành Điện lực Giồng Trôm
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Bình Tây xã Hương Mỹ, Thạnh Phó xã Cẩm Sơn, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Đông – Phú Lộc Thượng xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Bình Tây xã Hương Mỹ, Thạnh Phó xã Cẩm Sơn, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Đông – Phú Lộc Thượng xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Bình Tây xã Hương Mỹ, Thạnh Phó xã Cẩm Sơn, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Đông – Phú Lộc Thượng xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 09:30
- Khách hàng NTCN Trần Huy Vũ xã Định Trung Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Long Hiệp xã Hòa Nghĩa Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Long Hiệp – Hòa Thạnh xã Hòa Nghĩa Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Long Vinh xã Long Thới Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Thanh Tân xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Thanh Tân xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Vĩnh Chính xã Vĩnh Hòa Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Khách hàng NTCN Dương Văn Phong xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Yến Như xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Khách hàng NTCN Trần Văn Phi xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Khách hàng NTCN Võ Văn Chiến xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Khách hàng NTCX Võ Văn Chiến xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp 3 xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
30/06/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Vinh Xương – Vinh Trung xã Vang Quới Đông Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 09:40 - 11:30
- Khách hàng NTCN Hồ Thị Phương Thanh xã Định Trung Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 10:00 - 17:00
-CSNT Trần Văn Dứt ấp An Thạnh xã An Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 12:19:00 - 14:19:00
Xã Hưng Nhượng, Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Long Mỹ Điện lực Giồng Trôm
Sự cố
30/06/2022
từ 13:00 - 14:30
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Em xã Phú Long Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 13:00 - 17:00
-CSNT Trần Văn Dứt ấp An Thạnh xã An Thạnh Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp An Khương xã Mỹ An Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 13:00 - 17:00
Ấp An Khương xã Mỹ An Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
30/06/2022
từ 14:50 - 17:00
- Khách hàng Lò Chả Chín Sang xã Thới Lai Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Công ty CP thủy sản thương mại Thuận Phước xã Bảo Thuận huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Công ty CPXNK Lân thủy sản Bến Tre xã Bảo Thuận huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 7 xã Bình Hòa Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp Chợ xã Mỹ Thạnh Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp Tân Bình xã Tân Thanh, ấp 1 xã Hưng Nhượng Điện lực Giồng Trôm
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
01/07/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Quí Khương xã Quới Điền Điện lực Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 08:00 - 13:00
- Ấp 1 xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 08:00 - 13:00
- Ấp 3 xã Bình Thới Điện lực Bình Đại
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
01/07/2022
từ 08:00 - 13:00
- Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
01/07/2022
từ 08:00 - 13:00
- Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
01/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Phú Long xã Hưng Khánh Trung B Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Hòa Long – Hòa Hưng – Hòa Thanh – Hòa An xã Giao Long Điện lực Châu Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
01/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Long Vinh xã Long Thới Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Tân Thông 1 xã Thanh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Tân Thông 1 xã Thanh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/07/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bình Tây xã Hương Mỹ Điện lực Mỏ Cày Nam
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
01/07/2022
từ 09:00 - 17:00
-Ấp 2,3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Phước Thới – Phước Hưng – Phước Hậu xã An Phước, Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Phước Thới – Phước Hưng – Phước Hậu xã An Phước, Phú Luông xã Tân Phú Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
- Ấp Đông Thành – Đông Lợi – Đông Hòa xã Thành An Điện lực Mỏ Cày Bắc
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ban quản lý Cảng cá xã An Thủy huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Xí nghiệp thủy sản xã An Thủy huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 2 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 3 xã An Đức huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 5 xã Bình Thành Điện lực Giồng Trôm
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 8 xã An Thủy huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 8 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/07/2022
từ 07:30 - 17:00
Ấp Thạnh Lợi – Thạnh Lộc xã Thạnh Phong Điện lực Thạnh Phú
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp 3 xã Bình Thới Điện lực Bình Đại
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Giồng Hồ xã Thới Lai Điện lực Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
02/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
02/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Lộc Thới xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
02/07/2022
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tân Điền xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
02/07/2022
từ 08:00 - 18:00
- Xã Phú Phụng Điện lực Chợ Lách
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
02/07/2022
từ 08:00 - 18:00
- Ấp Đông Nam – Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/07/2022
từ 07:00 - 11:30
Bệnh viện Trần Văn An, Làng SOS Điện lực thành phố Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/07/2022
từ 07:00 - 18:00
Đường Nguyễn Văn Cánh phường Phú Tân, đường Ca Văn Thỉnh, đường Nguyễn Huệ từ hẻm TT 3 đến ngã tư Tú Điền, đường Nguyễn Thị Định từ Ngã tư Tú Điền đến chung cư Hiệp Hòa Phát Điện lực thành phố Bến Tre
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/07/2022
từ 07:30 - 14:00
- Xã Quới Thành, Phú Đức; ấp Phú Hữu – Hữu Nhơn – Hữu Thành xã Hữu Định Điện lực Châu Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/07/2022
từ 07:30 - 14:00
- Xã Quới Thành, Phú Đức; ấp Phú Hữu – Hữu Nhơn – Hữu Thành xã Hữu Định Điện lực Châu Thành
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp 3 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp An Quí xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/07/2022
từ 07:30 - 17:00
-Ấp Phú Thạnh xã Phước Ngãi, xã Vĩnh Hòa huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Sơn Lân xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/07/2022
từ 08:00 - 17:00
- Xã Tam Hiệp Điện lực Bình Đại
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/07/2022
từ 08:00 - 17:00
-Ấp 2 - 3 -4 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Bến Tre
Lịch cúp điện tại Bến Tre

Lịch cắt điện tại khu vực Bến Tre giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bến Tre , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC