Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Bình Thuận

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Bình Thuận hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Bình Thuận danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Trục đường Trần Quang Diệu, đường 19/4, đường Trần Hưng Đạo đoạn từ vòng xoay 19/4 đến ngã tư Phú Hài, đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã ba Tam Biên đến ngã tư Lê Hồng Phong – Lê Duẫn, đường Từ Văn Tư, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt khu dân cư 19/4, khu dân cư Kênh Bàu thuộc phường Xuân An, Phú Trinh, Phú Thuỷ - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Trục đường Trần Quang Diệu, đường 19/4, đường Trần Hưng Đạo đoạn từ vòng xoay 19/4 đến ngã tư Phú Hài, đường Lê Hồng Phong đoạn từ ngã ba Tam Biên đến ngã tư Lê Hồng Phong – Lê Duẫn, đường Từ Văn Tư, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt khu dân cư 19/4, khu dân cư Kênh Bàu thuộc phường Xuân An, Phú Trinh, Phú Thuỷ - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:30 - 14:00
Một phần KP 7, 9 TT Võ Xu huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 07:30 - 14:00
Một phần KP 7, 9 TT Võ Xu huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:00 - 13:00
Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ dốc Văn Công đến cầu Ké thuộc một phần phường Thanh Hải Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/06/2023
từ 08:00 - 13:00
Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ dốc Văn Công đến cầu Ké thuộc một phần phường Thanh Hải Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH Fukunana Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH Fukunana Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH Phú An Duy Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH Phú An Duy Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH Synvest Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH Synvest Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH TP BEE Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTY TNHH TP BEE Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CP NN Xanh Vũng Tàu Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CP NN Xanh Vũng Tàu Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CP PPC Vũng Tàu Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CP PPC Vũng Tàu Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CP ĐT Điền Hưng Thịnh Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CP ĐT Điền Hưng Thịnh Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CPĐT Đá Bạc Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CTy CPĐT Đá Bạc Điện lực Tuy Phong
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty CP Tái Tạo Công nghệ xanh Toàn Cầu Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty CP ĐT Phát Triển Năng Lượng Xanh HTC Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH SXTM Chí Hương Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH SXTM Chí Hương Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH VINH KHÁNH HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HOÀNG BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GOLD ENERGY Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC NGÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NLC - BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG BẢO QUỐC Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY TNHH NATURAL ENERGY Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH THUẬN MINH Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG NGÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Miền Trung Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu COVINEST Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty CP Năng lượng xanh Bình Thuận Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty Chi Đan Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty Chi Đan Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH BNJ Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH BNJ Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH HTP Solar Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH HTP Solar Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Hà Nam Thắng Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Hà Nam Thắng Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH vật liệu Xây dựng Quốc Kiên Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Điện Nhật Cường Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Điện Nhật Cường Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Đầu tư 930 Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Công ty TNHH Đầu tư 930 Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Cơ sở thu mua thanh long Thanh Thanh Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI THỊNH Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
HỘ KINH DOANH ĐOÀN QUANG Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Hộ Kinh Doanh: Chín Phong Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Hộ Kinh Doanh: Hiền Hương Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Hộ Kinh Doanh: Hiệp Hòa Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Hộ Kinh Doanh: Như Ý Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Hộ Kinh Doanh: Văn Đài Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
KHÁCH HÀNG CAO THỊ HUẾ Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN HIẾN Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
KHÁCH HÀNG PHẠM VĂN ĐƯỢC Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Khách hàng Dương Thị Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Khách hàng Trần Thị Khánh Phước Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Nhà MN Tân Tiến Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Nhà MN Tân Tiến Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
TBA Nguyễn Đặng Lực Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
TBA Nguyễn Đặng Lực Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
TBA Trương Thế Ngọc Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
TBA Trương Thế Ngọc Điện lực Đức Linh
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
TT Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Thiện Tâm Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B - Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Đoàn Ngọc Hòe Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 11:30 - 12:00
Đoàn Ngọc Hòe Điện lực Hàm Tân
Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
11/06/2023
từ 13:00 - 17:00
Khu vực xã hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/06/2023
từ 13:00 - 17:00
Khu vực xã hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/06/2023
từ 08:00 - 10:00
Khu vực thôn Văn Kê xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 10:00
Khu vực thôn Văn Kê xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 10:00
Một phần thôn 1, 2 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 10:30
Một phần TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 10:30
Một phần TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần thôn 1 xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Trục đường Nguyễn Hội khu vực chợ Đồn thuộc một phần phường Phú Trinh. Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Trục đường Nguyễn Hội khu vực chợ Đồn thuộc một phần phường Phú Trinh. Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần Khu phố Song Thanh 2 - Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần Khu phố Song Thanh 2 - Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Các khách hàng nhánh Nguyễn Văn Nhứt, Bùi Văn Mùi, Võ Văn Tèo, Trần Thanh Đồng, Lương Thị Ngọc Sương thôn 2 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:45:00 - 12:00
xã Phan Hiệp-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:45:00 - 12:00
xã Phan Hiệp-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:00 - 17:00
Trục đường Nguyễn Hội khu vực trường THPT Lê Lợi đến trường THCS Nguyễn Du thuộc một phần phường Phú Trinh. Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:00 - 17:00
Trục đường Nguyễn Hội khu vực trường THPT Lê Lợi đến trường THCS Nguyễn Du thuộc một phần phường Phú Trinh. Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Một phần Khu phố Song Thanh 2 - Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Một phần Khu phố Song Thanh 2 - Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 08:50
Một phần Thôn Thái Thành - xã Hồng Thái Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 08:50
Một phần Thôn Thái Thành - xã Hồng Thái Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 10:30
Một phần thôn Lâm Giang xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần thôn 1 xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần đường Quang Trung - Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần đường Quang Trung - Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Khu vực khu phố Hiệp Lễ xã Tân Thuận huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Khu vực khu phố Hiệp Lễ xã Tân Thuận huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Thôn Hà Lãng - Xã Thắng hải - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Thôn Hà Lãng - Xã Thắng hải - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Khu vực thôn Lập Phước, Lập Đức, Tà Mon xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Khu vực thôn Lập Phước, Lập Đức, Tà Mon xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần xã Hàm Minh huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần xã Hàm Minh huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Trục đường Nguyễn Thông đoạn từ Dốc lầu ông Hoàng đến đầu đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu phố 01 phường Hàm Tiến Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Trục đường Nguyễn Thông đoạn từ Dốc lầu ông Hoàng đến đầu đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu phố 01 phường Hàm Tiến Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 09:05:00 - 10:00
Một phần Thôn Thái Thành - xã Hồng Thái Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 09:05:00 - 10:00
Một phần Thôn Thái Thành - xã Hồng Thái Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:30 - 11:30
Một phần Thôn Thái An - xã Hồng Thái Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:30 - 11:30
Một phần Thôn Thái An - xã Hồng Thái Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:30 - 13:00
Một phần thôn Lâm Giang xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Đường Lý Thường Kiệt- Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Đường Lý Thường Kiệt- Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Một phần thôn 6, một phần thôn Trũng Liêm xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần Thôn Bình Minh - xã Phan Hòa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần Thôn Bình Minh - xã Phan Hòa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Khu vực thôn Thạnh Mỹ, Cà Giăng xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Khu vực thôn Thạnh Mỹ, Cà Giăng xã Tân Thành huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Khu vực khu phố Nam Tân thị trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Khu vực khu phố Nam Tân thị trấn Thuận Nam huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Thôn Láng Gòn - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Thôn Láng Gòn - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đình Chiểu, DT706, Hồ Quang Cảnh thuộc khu vực phường Mũi Né, Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp thành phố Phan Thiết Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đình Chiểu, DT706, Hồ Quang Cảnh thuộc khu vực phường Mũi Né, Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp thành phố Phan Thiết Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Một phần Thôn Bình Minh - xã Phan Hòa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Một phần Thôn Bình Minh - xã Phan Hòa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 05:00 - 09:00
Thôn Đông Thanh, thôn Đông Thuận - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 05:00 - 09:00
Thôn Đông Thanh, thôn Đông Thuận - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đình Chiểu, DT706, Hồ Quang Cảnh thuộc khu vực phường Mũi Né, Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp thành phố Phan Thiết Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Trục đường Huỳnh Thúc Kháng, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Đình Chiểu, DT706, Hồ Quang Cảnh thuộc khu vực phường Mũi Né, Hàm Tiến, xã Thiện Nghiệp thành phố Phan Thiết Điện lực Phan Thiết
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu phố Sông Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu phố Sông Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu phố Sông Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu phố Sông Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 12:00
Thôn 1, 2 và Kukê xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 08:00 - 06:00
Khách hàng Lâm Thanh Tuấn Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 06:00
Khách hàng Lâm Thanh Tuấn Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Thôn Sông Khiêng- xã Sông Lũy, Xã Phan Tiến Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Thôn Sông Khiêng- xã Sông Lũy, Xã Phan Tiến Điện lực Tuy Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến)- Phường tân Han - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến)- Phường tân Han - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Một phần khu dân cư xã Hòa Minh Điện lực Tuy Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Một phần khu dân cư xã Hòa Minh Điện lực Tuy Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/06/2023
từ 04:00 - 09:00
Thôn 4, thôn 5 - Xã Tân Phúc - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 04:00 - 09:00
Thôn 4, thôn 5 - Xã Tân Phúc - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 05:00 - 09:00
Đường Quốc lộ 55 (từ Dóc 12 - Xã Tân Hà đến ngã ba 46 - Thị trấn Tân Nghỉa)- Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/06/2023
từ 05:00 - 09:00
Đường Quốc lộ 55 (từ Dóc 12 - Xã Tân Hà đến ngã ba 46 - Thị trấn Tân Nghỉa)- Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Thôn Hiệp Trí, thôn Hiệp Thuận - Xã Tân hải - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Thôn Hiệp Trí, thôn Hiệp Thuận - Xã Tân hải - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Bình Thuận
Lịch cúp điện tại Bình Thuận

Lịch cắt điện tại khu vực Bình Thuận giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Bình Thuận , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC