Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Gia Lai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Gia Lai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Gia Lai danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Ban Quản Lý Rừng Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Ban Quản Lý Rừng Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Chiếu sáng CKLT Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Chốt Bắc Đồn 721 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Chốt Bắc Đồn 721 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Công ty Trang Đức Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Công ty Đại Thắng Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
DNTN Huy Phương Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Hải Quan Lệ Thanh Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Kho Bảo Hoàng Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Kiểm soát Biên Phòng Phà 8 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Mỏ Đá IaDom Quang Đức Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Mỏ Đá Quang Đức 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
NLMT Phương Anh Solar Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
NM Chế biến gỗ (Đại Thắng) Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Nghiền sàn đá Gia Nan Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
TBA NLMT Vân Tiến Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
TBA NLMT ĐẠI THẮNG Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Trạm Trộn Quang Đức Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Trạm Trộn số 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Trạm bơm 1 Cửa khẩu Đức Cơ Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Trạm bơm 2 xử lý nước Đức Cơ Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
VP Đại diện & Nhà khách Cty cà phê 15 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Viễn thông Lệ Thanh Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Viễn thông Lệ Thanh Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Đồn BP 719 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Đồn BP 719 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Đồn Biên phòng 721 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Đồn Biên phòng 721 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Đội 19 Công ty 715 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Đội 20 Cty 72 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 17:47
Đội 21 Cty 72 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 475DCO/173 Làng Bi cắt, Isc = (1242, 1461, 1268, 45)A do giông sét
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
Chiếu sáng Quốc Môn Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
NLMT BOS Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
NLMT ECO Hà Bắc Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
NLMT ECO Hà Tây Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
NLMT TDG Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT An Phúc Thịnh Gia Lai Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT NL Tây Nguyên Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT Nguyễn Ba 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT Nguyễn Ba Gia Lai Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT Nguyễn Hiệu GL Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT Tâm Nhi Gia Lai Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT VINH THANH CÔNG Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT XNK PHÚ LỢI LỘC Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TBA NLMT Đại Lộc 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 15:41 - 21:00
TTTM Cửa Khẩu Điện lực Đức cơ Đã duyệt
MC 371DCO cắt, Isc =(23, 1961, 1966)A
02/10/2023
từ 16:00 - 18:00
TBA Bàu Cạn 4 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Xử lý move mối nối TBA Bàu cạn 4
02/10/2023
từ 16:00 - 18:00
TBA Lê Hoàng Thiện Điện lực Chư Prông Đã duyệt
KH xử lý move điện
02/10/2023
từ 16:00 - 18:00
TBA Nguyễn Văn Công Điện lực Chư Prông Đã duyệt
KH chặt cây phía dưới đường dây
02/10/2023
từ 16:00 - 18:00
TBA Sắn Gia Tường Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Ngăn ngừa xử lý sự cố động vật vi phạm HLAT
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Ia Pnôn Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Ia Pnôn 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Ia Pnôn 3 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Làng Ba Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Làng Bua Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Làng Bua 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Làng Chan Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
02/10/2023
từ 19:30 - 21:30
Làng Ten Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Xử lý nối dây, lèo trụ 91/5, 91/42-91/43 XT 475DCO
03/10/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA NLMT ADL Toàn Cầu Điện Lực Kông Chro Đã duyệt
XNDVGL thực hiện TNĐK TBA NLMT ADL Toàn Cầu
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
DNTN Trường Gia Thịnh Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
DNTN Trường Gia Thịnh Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Huỳnh Đức Tuấn Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Huỳnh Đức Tuấn Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Koái IaBlang số 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Kê 1 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Kê 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Plong 1 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Plong 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Plong 2 số 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Sơr Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Sơr Số 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Làng Tol Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Lê Văn Tiến Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Lê Văn Tiến Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
NLMT Ami Ami Cao Nguyên 1 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
NLMT Ami Ami Cao Nguyên 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
NLMT Gia Phú Cao Nguyên Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
NLMT Minh Nhật Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
NLMT Nhật Linh Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
NLMT Nhật Minh Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
NLMT QHTK Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Nguyễn Xuân Hồng Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Phú Hòa Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 1&2_IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 2_IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 3,4,5_IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 3_IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 3_IaBlang số 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 4_IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 5_Ia Blang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 6 mới_IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn 6_IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Thôn Vinh Hà Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Trần Văn Huyến Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Trần Văn Hùng Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Trần Văn Hùng 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Tạ Quang Cảm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Tạ Quang Cảm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Viễn Thông IaBlang Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đỗ Phi Lâm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đỗ Phi Lâm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thực hiện cấy trụ xen kẽ khoảng cách không đảm bảo theo kiến nghị địa phương khoảng cột 56-57_XT472CSE; Lắp chống đứt dây trụ 60A_XT472CSE; Dựng trụ 61A; Thay FCO TBA làng Kê 1; Kiểm định định kỳ TBN_113 IaBlang, Máy cắt 472CSE/110_IaBlang
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA CN HAGL số 1 Kon Chiêng Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA GLI 423 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Hoàng Đình Phước Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Klu 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L. KLã Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L. Toak Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.H'Ya Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.K'Tu Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Tar Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Thương Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Đê Deng Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Đăk Ó Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Đăk Ó 1 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Đăk Ó 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Mỏ đá Xuân Hương Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA UB Kon Chiêng Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA UBX Kon Chiêng 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Đê Deng 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Đăk Ó, MBA Đăk Ó 1, MBA Làng Klu; thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
03/10/2023
từ 09:10 - 10:10
TBA NLMT PV ENRGRY Điện Lực Kông Chro Đã duyệt
XNDVGL thực hiện TNĐK TBA NLMT PV Enrgry
03/10/2023
từ 10:20 - 11:20
TBA NLMT Phú Cương Điện Lực Kông Chro Đã duyệt
XNDVGL thực hiện TNĐK TBA NLMT Phú Cường
03/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT EBGREEN Điện Lực Kông Chro Đã duyệt
XNDVGL thực hiện TNĐK TBA NLMT EBGREEN
03/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT TTC ENRGRY Toàn Cầu Điện Lực Kông Chro Đã duyệt
XNDVGL thực hiện TNĐK TBA NLMT Enrgry Toàn Cầu
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
Hoàng Quốc Văn Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
KTĐC Phú An Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
Khu Đô Thị Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
Khu đô thị Diên Phú 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
NGUYỄN HỮU MINH Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
NLMT Công trình đô thị Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
NLMT Lê Thành Gia Lai Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
NLMT NQM Tây Nguyên Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
NLMT Nhật Quang Minh Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
NLMT Quang Anh Gia Lai Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
T1 Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
Truường CĐ Nghề Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
Trần Nhật Duật Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
UB Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
UB Diên Phú 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
UB Diên Phú 3 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
ĐH Nông Lâm Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
Đăng Quang Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 06:45 - 16:30
ĐẶNG HÙNG DŨNG Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 07:30 - 09:30
Ngô Quyền Điện lực Ayunpa Đã duyệt
Điện lực Ayun Pa thay lại MBA 3P-250kVA thuộc TBA Ngô Quyền sau khi sửa chữa
04/10/2023
từ 07:30 - 09:30
Ngô Quyền Điện lực Ayunpa Đã duyệt
Điện lực Ayun Pa thay lại MBA 3P-250kVA thuộc TBA Ngô Quyền sau khi sửa chữa
04/10/2023
từ 07:30 - 11:30
N.M. Điều Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Hoán chuyển MBA buôn Liên 160kVA cho TBA Nhà Máy Điều 75kVA
04/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Tổ 5 Chư Bồ Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Trường Thi NDL TBA Tổ 5 Chư Bồ theo công trình XDCB
04/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Diên Phú 4 Điện lực Pleiku Đã duyệt
* Tạo lịch để thông báo khách hàng thuộc XT 480DHO bị mất điện liên quan đến công tác:- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Hoàng Sa Điện lực Pleiku Đã duyệt
* Tạo lịch để thông báo khách hàng thuộc XT 480DHO bị mất điện liên quan đến công tác:- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/1A đến trụ 17/12 - XT 477DHO; từ trụ 17/13 đến trụ 17/27 - XT 477DHO . + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 - XT 477DHO; từ trụ 17/41 đến trụ 17/55 - XT 477DHO; từ trụ 17/56 đến trụ 17/59 - XT 477DHO; từ trụ 17/60 đến trụ 17/67 - XT 477DHO + Nhóm 3: Lắp bổ sung 01 DCL phân đoạn tại trụ 17/66 - XT 477DHO.
04/10/2023
từ 08:00 - 10
Làng Tăng Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thay MBA; thay cáp & FCO TBA Làng Tăng XT478CSE
04/10/2023
từ 08:00 - 10
Làng Tăng số 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Thay MBA; thay cáp & FCO TBA Làng Tăng XT478CSE
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
CTy CP Quốc Cường 1 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Cty CP Quốc Cường 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Trường Bắn Ia Puch Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đồn BP 727 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đội 14 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đội 15 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đội 16 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đội 19 CTy Bình Dương Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:00
Đội 20 Cty Bình Dương Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay FCO bị hỏng tiếp xúc tại trụ 153/350 XT 475DCO. Bổ sung chụp bọc CSV, bổ sung ốc siết cáp tại trụ 153/327, 153/361 XT 475DCO kết hợp phát quang HLT
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Chơ Rơng 1 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Chơ Rơn 1 và MBA Chơ Rơn 2, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Chơ Rơng 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Chơ Rơn 1 và MBA Chơ Rơn 2, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Ngô Đình Giai Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Chơ Rơn 1 và MBA Chơ Rơn 2, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Phạm Thanh Phong Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Chơ Rơn 1 và MBA Chơ Rơn 2, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Trang trại heo Đắk Ta Ley Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Chơ Rơn 1 và MBA Chơ Rơn 2, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Văn Viết Thành Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Chơ Rơn 1 và MBA Chơ Rơn 2, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Đăk Tơ Ve Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA Chơ Rơn 1 và MBA Chơ Rơn 2, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA Trần Quang 1 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA
04/10/2023
từ 09:10 - 10:10
TBA NLMT EBGREEN Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen
04/10/2023
từ 09:10 - 10:10
TBA NLMT EBGREEN Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen
04/10/2023
từ 09:45 - 11:45
E1 Sư 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
ĐLAK công tác thay định kỳ TI đo đếm TBA E 1 Sư 2
04/10/2023
từ 09:45 - 11:45
E1 Sư 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
ĐLAK công tác thay định kỳ TI đo đếm TBA E 1 Sư 2
04/10/2023
từ 10 - 11:00
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu 2
04/10/2023
từ 10 - 11:00
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu 2
04/10/2023
từ 10 - 11:00
TBA Nguyễn Văn Hường Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA
04/10/2023
từ 10:20 - 11:20
TBA NLMT PHÚ CƯƠNG Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT Phú Cương
04/10/2023
từ 10:20 - 11:20
TBA NLMT PHÚ CƯƠNG Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT Phú Cương
04/10/2023
từ 11:10 - 12:10
TBA NLMT EBGREEN 1 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen 1
04/10/2023
từ 11:10 - 12:10
TBA NLMT EBGREEN 1 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen 1
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
NLMT Tân Thế Bảo (Cty GIC) Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA BômPime Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA Bông Bim 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA NLMT Gia Minh Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA NLMT Nhân Trí Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA Thôn 3 Đăk Jơ Ta Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA Thôn 4 Đăk Jơ Ta Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA UB Đăk Jơ Ta Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA Đê BTức Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA Đê Btức 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA UBX Đăk Jơ Ta , thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp
04/10/2023
từ 13:00 - 17:00
Nguyễn Chí Thanh Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Trường Thi NDL TBA TBA Nguyễn Chí Thanh theo công trình XDCB
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA Mai Ngọc Dũng Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT PV ENRGRY Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT PV Enrgry
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT PV ENRGRY Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT PV Enrgry
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT PV ENRGRY Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT PV Enrgry
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT PV ENRGRY Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT PV Enrgry
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 3 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu 3
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 3 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu 3
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 3 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu 3
04/10/2023
từ 13:30 - 14:30
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU 3 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu 3
04/10/2023
từ 13:30 - 15:30
Kim Tân Điện lực Ayunpa Đã duyệt
Điện lực Ayun Pa thay lại MBA 3P-250kVA thuộc TBA Kim Tân để chở về bảo dưỡng
04/10/2023
từ 13:30 - 15:30
Kim Tân Điện lực Ayunpa Đã duyệt
Điện lực Ayun Pa thay lại MBA 3P-250kVA thuộc TBA Kim Tân để chở về bảo dưỡng
04/10/2023
từ 13:30 - 15:45
Làng A Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay MBA TBA Làng A rỉ dầu cọc hạ MBA XLTT sau CBM năm 2023
04/10/2023
từ 13:30 - 15:45
Làng A số 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay MBA TBA Làng A rỉ dầu cọc hạ MBA XLTT sau CBM năm 2023
04/10/2023
từ 13:30 - 15:45
Làng Gôn Điện lực Đức cơ Đã duyệt
+ Điện lực Đức Cơ thay MBA TBA Làng A rỉ dầu cọc hạ MBA XLTT sau CBM năm 2023
04/10/2023
từ 13:30 - 17:00
Khối Phố 15 Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Thay MBA TBA Khối Phố 15
04/10/2023
từ 14:00 - 16:00
Hương Thịnh GL Điện lực An Khê Đã duyệt
ĐLAK công tác thay định kỳ TI đo đếm TBA Cty TNHH Hương Thịnh
04/10/2023
từ 14:00 - 16:00
Hương Thịnh GL Điện lực An Khê Đã duyệt
ĐLAK công tác thay định kỳ TI đo đếm TBA Cty TNHH Hương Thịnh
04/10/2023
từ 14:00 - 16:00
Hương Thịnh GL Điện lực An Khê Đã duyệt
ĐLAK công tác thay định kỳ TI đo đếm TBA Cty TNHH Hương Thịnh
04/10/2023
từ 14:00 - 16:00
Hương Thịnh GL Điện lực An Khê Đã duyệt
ĐLAK công tác thay định kỳ TI đo đếm TBA Cty TNHH Hương Thịnh
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT EBGREEN 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen 2
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT EBGREEN 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen 2
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT EBGREEN 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen 2
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT EBGREEN 2 Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT EBGreen 2
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu
04/10/2023
từ 14:40 - 15:40
TBA NLMT TTC ENRGRY TOÀN CẦU Điện lực An Khê Đã duyệt
XNDV ĐL Gia Lai thí nghiệm định kỳ TBA NLMT TTC Enrgry Toàn Cầu
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
CV Diên Hồng Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Diên Hồng 6 số 3 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Diên Hồng 6-1 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Diên Hồng 6-2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Giải trí Paradise Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Hẻm 206 Lê Thánh Tôn Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Hẻm 273 Lê Thánh Tôn Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Hẻm 309 Lê Thánh Tôn Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
KS Boston Tower Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Lê Thánh Tôn 1 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Lê Thánh Tôn 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Lê Thánh Tôn 3 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Ng. Trung Trực Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Nguyễn Thái Bình Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Nguyễn Văn Linh Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Tổ 16 IaKring Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Việt Gia Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Võ Trung Thành Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
04/10/2023
từ 15:30 - 16:30
Đồng Tiến Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV nhánh rẽ đi UB xã Diên phú tại trụ 17– XT477DHO, tăng khoảng dây chống sét từ trụ 17 đến trụ 17/1A XT 477DHO.
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Bùi Huy Thục Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Chu Văn Chính Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Cty CP Tây Nguyên Xanh GL (TBA Hồ IaRing_IaTiêm) Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Làng Khối Zét Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Lê Ngo Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Lê Thị Lộc Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
NLMT Đức Huệ-IB Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Ngã ba IaTiêm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Ngô Văn Nam Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Phạm Văn Yên Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Thôn Hàm Rồng Số 4 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Trần Văn Lợi Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
UB xã IaTiêm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Vạn Văn Luận Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Đào Văn Hà Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 07:30
Đặng Văn Hòe Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê tháo lèo DZ 22KV tại trụ 344 (cô lập nhánh hướng đi lang Hlú Ia Tiêm)
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Din Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
IaKpó Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
IaKpó 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Kpó 1 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Làng H'Lú 2_ IaTiêm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Làng H'Lú 3 (TBA 3P) Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Làng Lê Anh Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Làng Ngol 2 Số 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Làng Ngol số 3 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Làng Ó 1 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Làng Ó 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Phạm Ngọc Hưng Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
Rmah Hơm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
TBA NLMT SOLAR VANO Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 06:30 - 17:30
TBA NLMT SOLAR VIDIGI Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Cấy trụ xen kẽ khoảng trụ 381/21-381/36 XT476CSE để đảm bảo khoảng cách an toàn theo kiến nghị địa phương; Lắp dây chống sét từ trụ 373 – 448 XT476CSE; Công ty An thuận NDL TBA Hlú 2 IaTiêm tại trụ 388
05/10/2023
từ 07:00 - 11:00
Phạm Văn Đồng 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
1. Công ty Cổ phần An Thuận: + Thay xà néo nhánh rẽ đi TBA Cty In Gia Lai hiện tại bằng xà néo rẽ nạnh 3 pha + Căng lại dây trung áp tại khoảng trụ 115 ÷ 115/1 - XT 478BHO + Lắp hệ xà, thiết bị TBA Phạm Văn Đồng 8 (XDM) tại trụ 115 - XT 478BHO 2. Điện lực Pleiku: San tải TBA Phạm Văn Đồng 2 (AC5342244) - XT 477BHO và TBA Phạm Văn Đồng 5 (AC5341862) - XT 477BHO cho TBA Phạm Văn Đồng 8 (XDM) - XT 478BHO
05/10/2023
từ 07:00 - 11:00
Phạm Văn Đồng 5 Điện lực Pleiku Đã duyệt
1. Công ty Cổ phần An Thuận: + Thay xà néo nhánh rẽ đi TBA Cty In Gia Lai hiện tại bằng xà néo rẽ nạnh 3 pha + Căng lại dây trung áp tại khoảng trụ 115 ÷ 115/1 - XT 478BHO + Lắp hệ xà, thiết bị TBA Phạm Văn Đồng 8 (XDM) tại trụ 115 - XT 478BHO 2. Điện lực Pleiku: San tải TBA Phạm Văn Đồng 2 (AC5342244) - XT 477BHO và TBA Phạm Văn Đồng 5 (AC5341862) - XT 477BHO cho TBA Phạm Văn Đồng 8 (XDM) - XT 478BHO
05/10/2023
từ 07:00 - 11:00
XN IN Điện lực Pleiku Đã duyệt
1. Công ty Cổ phần An Thuận: + Thay xà néo nhánh rẽ đi TBA Cty In Gia Lai hiện tại bằng xà néo rẽ nạnh 3 pha + Căng lại dây trung áp tại khoảng trụ 115 ÷ 115/1 - XT 478BHO + Lắp hệ xà, thiết bị TBA Phạm Văn Đồng 8 (XDM) tại trụ 115 - XT 478BHO 2. Điện lực Pleiku: San tải TBA Phạm Văn Đồng 2 (AC5342244) - XT 477BHO và TBA Phạm Văn Đồng 5 (AC5341862) - XT 477BHO cho TBA Phạm Văn Đồng 8 (XDM) - XT 478BHO
05/10/2023
từ 07:30 - 08:30
BỆNH VIỆN Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Bệnh Viện (AH534836) - XT 478BHO
05/10/2023
từ 07:30 - 08:30
NLMT A-Q Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA NLMT C.TY A-Q (AD535081) - XT 472BHO
05/10/2023
từ 07:30 - 10
Thôn 1 Chư Á Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Xử lý trụ 1T1CA/1H/7 (hạ áp) trồng trong đất hộ Ông Trần Phước Lai – 21 An Dương Vương thuộc TBA thôn 1 Chư Á (mã lộ: AC5347225 và AC5347226) - XT 471TG.TBA (Theo phương án thầu ngoài)
05/10/2023
từ 07:30 - 10
Võ Văn Tần Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Xử lý trụ 1T1CA/1H/7 (hạ áp) trồng trong đất hộ Ông Trần Phước Lai – 21 An Dương Vương thuộc TBA thôn 1 Chư Á (mã lộ: AC5347225 và AC5347226) - XT 471TG.TBA (Theo phương án thầu ngoài)
05/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Buôn BHá Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Hoán chuyển MBA TBA Buôn Bhá 75KVA với TBA Buôn Lúi 100kVA
05/10/2023
từ 08:00 - 09:30
TBA TTN.Trường Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay MBA TBA TTN. Trường XT 472CPR
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA Diệp Chấn Vương Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Đăk Hlá,MBA L.Trã, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA, chèn 01 trụ 12 m tại khoảng cột 110/41 và 110/42 XT 471MYA. kéo dây hạ áp từ cột 110/41 đến 110/42 . Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.ALao Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Đăk Hlá,MBA L.Trã, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA, chèn 01 trụ 12 m tại khoảng cột 110/41 và 110/42 XT 471MYA. kéo dây hạ áp từ cột 110/41 đến 110/42 . Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Tơ Răh Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Đăk Hlá,MBA L.Trã, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA, chèn 01 trụ 12 m tại khoảng cột 110/41 và 110/42 XT 471MYA. kéo dây hạ áp từ cột 110/41 đến 110/42 . Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Tờ Rá 2 Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Đăk Hlá,MBA L.Trã, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA, chèn 01 trụ 12 m tại khoảng cột 110/41 và 110/42 XT 471MYA. kéo dây hạ áp từ cột 110/41 đến 110/42 . Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA L.Đăk HLá Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Đăk Hlá,MBA L.Trã, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA, chèn 01 trụ 12 m tại khoảng cột 110/41 và 110/42 XT 471MYA. kéo dây hạ áp từ cột 110/41 đến 110/42 . Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
TBA NT Cao su Lơ Pang Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Đăk Hlá,MBA L.Trã, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA, chèn 01 trụ 12 m tại khoảng cột 110/41 và 110/42 XT 471MYA. kéo dây hạ áp từ cột 110/41 đến 110/42 . Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
05/10/2023
từ 08:00 - 12:00
TBA Làng Tăng Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZ22KV tại cột 494/120 XT479/110KB và thu hồi ĐZHA tại khoảng cột 494/119-494/120 XT479/110KBĐiện Lực Kbang: Thực hiện lắp chụp đầu DZ 22 kV, XT 479/110KB tại cột 494/116 và cột 494/117
05/10/2023
từ 08:00 - 12:00
TBA Thôn 1A Sơn lang. Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZ22KV tại cột 494/120 XT479/110KB và thu hồi ĐZHA tại khoảng cột 494/119-494/120 XT479/110KBĐiện Lực Kbang: Thực hiện lắp chụp đầu DZ 22 kV, XT 479/110KB tại cột 494/116 và cột 494/117
05/10/2023
từ 08:00 - 12:00
TBA UB Sơn Lang Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZ22KV tại cột 494/120 XT479/110KB và thu hồi ĐZHA tại khoảng cột 494/119-494/120 XT479/110KBĐiện Lực Kbang: Thực hiện lắp chụp đầu DZ 22 kV, XT 479/110KB tại cột 494/116 và cột 494/117
05/10/2023
từ 08:30 - 09:30
Làng Khươl 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Đội hotline 2: Thay CSV trung áp pha C thuộc TBA Làng Khương 2 (AC534341) - XT 478DHO bị hỏng không đảm bảo vận hành
05/10/2023
từ 09:00 - 10
Khu điều trị chất lượng cao Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Khu điều trị chất lượng cao (AH534142) - XT 478BHO
05/10/2023
từ 09:00 - 10
NLMT Dương Đạt Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA NLMT Dương Đạt (AD535087) - XT 472BHO
05/10/2023
từ 10 - 12:00
TBA Đội 4 - NTCF Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay MBA, ATM tổng TBA Đội 4 XT 472CPR ( NTCF)
05/10/2023
từ 10:30 - 11:30
C.ty CP sách & Tbị Gia Lai Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA CT Sách TB Trường Học (AH534019) - XT 474DHO
05/10/2023
từ 10:30 - 11:30
NLMT Hiệp Hằng Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA NLMT Hiệp Hằng (AD535088) - XT 472BHO
05/10/2023
từ 11:00 - 12:00
TBA UB Ia Púch Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Xử lý dây cầu pha B ngàm dưới ATM tổng TBA UB Ia Puch XT 476CPR có hiện tượng phát nhiệt cao.
05/10/2023
từ 13:00 - 14:00
LINH ANH DŨNG Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Linh Anh Dũng (AH534500) - XT 471TG.TBA
05/10/2023
từ 13:00 - 14:00
NLMT Doanh Vũ Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA NLMT NLMT Doanh Vũ - Hà Giang (AD535110) - XT 472BHO
05/10/2023
từ 13:00 - 16:30
TBA L.Sơ Bia Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Sơ Bia, thay FCO, CSV trung thế và cụm đấu rẽ TBA. Công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp 2023
05/10/2023
từ 13:30 - 17:00
Thôn 5A Xã Sơn Lang Điện lực KBang Đã duyệt
Điện Lực Kbang: Thực hiện NDL TBA T5A_Sơn Lang, XT 479/110KB
05/10/2023
từ 14:00 - 15:00
Nguyễn Tất Thành Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Xử lý ĐZHA tại trụ 100/8/28 thuộc TBA Nguyễn Tất Thành (mã lộ: AC5344992) - XT 479BHO (Theo phương án thầu ngoài)
05/10/2023
từ 14:30 - 15:30
Cty MTV Loan Bang Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA CTy Loan Bang (AH534086) - XT 472TG.TBA
05/10/2023
từ 14:30 - 15:30
NLMT Hiệp Hằng GL 1 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK NLMT Hiệp Hằng GL1 (AD535100) - XT 472BHO
05/10/2023
từ 15:00 - 17:00
TBA Tân Lạc 2 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay MBA TBA Tân Lạc 2 XT 471TC.CPR
05/10/2023
từ 16:00 - 17:00
NLMT Phương Anh Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA NLMT Vân Tải Phương Anh (AD535109) - XT 472BHO
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Bùi Huy Thục Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Chu Văn Chính Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Cty CP Tây Nguyên Xanh GL (TBA Hồ IaRing_IaTiêm) Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Làng Khối Zét Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Lê Ngo Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Lê Thị Lộc Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
NLMT Đức Huệ-IB Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Ngã ba IaTiêm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Ngô Văn Nam Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Phạm Văn Yên Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Thôn Hàm Rồng Số 4 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Trần Văn Lợi Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
UB xã IaTiêm Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Vạn Văn Luận Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Đào Văn Hà Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
05/10/2023
từ 16:30 - 17:30
Đặng Văn Hòe Điện lực Chư Sê Đã duyệt
Điện lực Chư Sê: Đấu lèo DZ 22KV tại trụ 344
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
NMCB cafe C.ty 15 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Thi công từ trụ 02 đến trụ 14 - XT 471BHO; từ trụ 15 đến trụ 34 - XT 471BHO. + Nhóm 2: Thi công từ trụ 34 đến trụ 59 - XT 471BHO
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Nguyễn Nhạc Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Thi công từ trụ 02 đến trụ 14 - XT 471BHO; từ trụ 15 đến trụ 34 - XT 471BHO. + Nhóm 2: Thi công từ trụ 34 đến trụ 59 - XT 471BHO
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Phân vi sinh Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Thi công từ trụ 02 đến trụ 14 - XT 471BHO; từ trụ 15 đến trụ 34 - XT 471BHO. + Nhóm 2: Thi công từ trụ 34 đến trụ 59 - XT 471BHO
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Trần Văn Ơn Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Thi công từ trụ 02 đến trụ 14 - XT 471BHO; từ trụ 15 đến trụ 34 - XT 471BHO. + Nhóm 2: Thi công từ trụ 34 đến trụ 59 - XT 471BHO
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Trần Văn Ơn 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Thi công từ trụ 02 đến trụ 14 - XT 471BHO; từ trụ 15 đến trụ 34 - XT 471BHO. + Nhóm 2: Thi công từ trụ 34 đến trụ 59 - XT 471BHO
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Đức Tân 1 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: + Nhóm 1: Thi công từ trụ 02 đến trụ 14 - XT 471BHO; từ trụ 15 đến trụ 34 - XT 471BHO. + Nhóm 2: Thi công từ trụ 34 đến trụ 59 - XT 471BHO
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Làng Khóp 2 Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Trường Thi NDL TBA Làng Khóp 2, thay dây hạ áp nhánh hướng Làng Krol TBA Làng Khóp 2 theo công trình XDCB
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
TBA L.Blen Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA L. Blen , thay 03 FCO, CSV trung áp thuộc công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp.
06/10/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA Thanh Bình 3 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp MBA, Cáp lực tổng TBA Thanh Bình 3 XT 472CPR
06/10/2023
từ 08:00 - 09:30
TBA Bản 4+6 . Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZ22KV và 0,4KV tại cột 87/283/6B XT479/110KB
06/10/2023
từ 08:00 - 09:30
TBA Làng STơr Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZ22KV và 0,4KV tại cột 87/283/6B XT479/110KB
06/10/2023
từ 08:00 - 09:30
TBA Làng STơr Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZ22KV và 0,4KV tại cột 87/283/6B XT479/110KB
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Cty TNHH Dung Nam Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Hoà An Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Hòa Thắng Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Làng Thơ Ga Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
NLMT Green Power Gia Lai Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
NLMT Nhị An Gia Lai Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
NLMT Năng lượng sạch Chư Đôn Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Nguyễn Đình Chiểu Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Phạm Đông Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
TBA NLMT Minh Quyết Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
TBA NLMT Tái Tạo Minh Quyết Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Thao trường Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Thơ Ga A Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Thủy Lợi Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Trạm trộn bê tông Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Trần Văn Nuôi Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
UB Chư Don Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Võ Bình Thời Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Điện gió Nhơn Hòa 1 Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Điện gió Nhơn Hòa số 2 Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Điện Lực Chư Pưh lắp chụp đầu sứ từ trụ 471CPU/61/22 đến 471CPU/61/210
06/10/2023
từ 09:00 - 10
TBA T1 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Tách lèo ĐZHA sang tải TBA T1 cho TBA Thanh Bình 3 tại cột 3T1/14H. Tách lèo ĐZHA sang tải TBA Thanh Bình 2 cho TBA Thanh Bình 3 chuyển ĐZHA từ cột cũ sang cột mới tại cột 1TB2/11H
06/10/2023
từ 09:00 - 10
TBA Thanh Bình 1 (Ia Piơ) Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Tách lèo ĐZHA sang tải TBA T1 cho TBA Thanh Bình 3 tại cột 3T1/14H. Tách lèo ĐZHA sang tải TBA Thanh Bình 2 cho TBA Thanh Bình 3 chuyển ĐZHA từ cột cũ sang cột mới tại cột 1TB2/11H
06/10/2023
từ 10 - 11:00
TBA Làng Khóp Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Trường Thi sang tải TBA Làng Khóp cho TBA Làng Khóp 2 (đấu nối với ĐZHA TBA làng Khóp tại trụ 6P/9H, tách lèo ĐZHA TBA Làng Khóp tại trụ 2L.KHOP/2H)
06/10/2023
từ 13:00 - 17:00
TBA T6 Gia Trung Điện lực Mang Yang Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Phát nâng dung lượng MBA T6 Gia Trung , thay 03 FCO, CSV trung áp thuộc công trình ĐTXD 2022 chuyển tiếp.
06/10/2023
từ 13:30 - 15:00
TBA Bản 12+13 . Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZHA tại cột 87/155/16 XT475/110KB, Tách lèo ĐZHA tại cột 87/155 và cột 87/155/28 XT475/110KB
06/10/2023
từ 13:30 - 15:00
TBA Bản 12+13 . Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZHA tại cột 87/155/16 XT475/110KB, Tách lèo ĐZHA tại cột 87/155 và cột 87/155/28 XT475/110KB
06/10/2023
từ 13:30 - 15:00
TBA Bản 15 . Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZHA tại cột 87/155/16 XT475/110KB, Tách lèo ĐZHA tại cột 87/155 và cột 87/155/28 XT475/110KB
06/10/2023
từ 13:30 - 15:00
TBA Bản 15 . Điện lực KBang Đã duyệt
Công ty Phú Hạnh: Đấu nối ĐZHA tại cột 87/155/16 XT475/110KB, Tách lèo ĐZHA tại cột 87/155 và cột 87/155/28 XT475/110KB
06/10/2023
từ 13:30 - 15:30
Quyết Thắng Điện lực Đức cơ Đã duyệt
Công ty TNHH MTV Trường Thi thay MBA TBA Quyết Thắng theo công trình XDCB
06/10/2023
từ 14:00 - 15:00
TBA UB Ia Ga Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Xử lý cọc hạ pha C TBA UB Ia Ga XT 472CPR có hiện tượng phát nhiệt
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Cty Đại Thắng Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Làng Khô Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Làng T'Nao Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Làng T'Nao 2 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Mỏ đá Tiến Thành Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Mỏ đá Tiến Thành 2 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Mỏ đá Tiến Thành 2 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA NLMT Khánh My 2 Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA NLMT Năng lượng NHA Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA NLMT Solar Neo Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA NLMT THC Gia Lai Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Trương Văn Kiệm Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Trịnh Thị Thu Hà Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA Trịnh Thị Thu Hà Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Lắp 39 bộ xà, kéo căng dây chống sét trung áp từ cột 99/66 đến 99/93 XT 476CPR.
07/10/2023
từ 07:30 - 08:30
RơmahKlung1 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Rơmah Klung (AH534455) - XT 480DHO
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Buôn Knia Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Buôn Liên Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Buôn Lúi Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Buôn Ngôm Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Buôn Túi Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Hưng Phú Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Trạm bơm Iah Rmok Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 07:30 - 14:00
UBX Chư Đrăng Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Lắp chụp đầu cột XLMAT cột 478KPA/155/15-478KPA/155/17
07/10/2023
từ 09:00 - 10
Thu Vân Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện TNĐK TBA Thu Vân (AH534281) - XT 480DHO
07/10/2023
từ 10:30 - 11:30
Kios NĐH 66 H.Vương Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Nhà Điều Hành (AC534078) - XT 478DHO
07/10/2023
từ 13:00 - 14:00
Tân Gia Băng Điện lực Pleiku Đã duyệt
- XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Cty Tân Gia Băng-KCN Trà Đa (AH535077) - XT 472BHO
09/10/2023
từ 07:00 - 07:45
CTY TNHH THỤY VY Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Tháo lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 07:00 - 07:45
Cao Bằng Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Tháo lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 07:00 - 07:45
Diên Phú 4 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Tháo lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 07:00 - 07:45
Nguyễn Thành Phúc Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Tháo lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 07:00 - 07:45
Thôn 3 Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Tháo lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 07:00 - 07:45
Thôn 3 Diên Phú 3 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Tháo lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 07:00 - 07:45
Thôn 3 Diên Phú số 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Tháo lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
BUÔN DÙ A Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Bao Bì Linh Khang Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Dù Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Dù B Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Ma Nhe Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Ma Jai Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn MaJai 2 Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Prông Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Ơi Jich Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Ơi Khăm Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Buôn Ơi Đăk Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Bà Loan Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Bộ Đội Biên Phòng Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
CT Tiến Minh CN Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
CTY TNHH MTV TRANG ĐỨC Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Chính Đơn 2 Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Cty CP ASC Việt Nam Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Cty TNHH Minh Dương K.Tum Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Cty Trung Nguyên Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Cty nội thất Sê San Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Công ty Thái Sơn Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Havico Việt Nam Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Hồ chúa nước IaMlá Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Khu sản xuất GEC Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Khối Phố 11 Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Làng Nhao 3 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Minh Dương Kon Tum số 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
NLMT Bao bì Linh Khang 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
NLMT Nam Tiến Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
NLMT Việt Gia Khang Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
NLMT Vật liệu xanh Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Nay Đer Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
T1 CCN D.Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
T2 CCN D.Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
T3 CCN D.Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
TBA NLMT Danh Thu Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
TBA NLMT HHM Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
TBA NLMT Hướng Dương GL Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
TBA NLMT Quý Thủy Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
TBA NLMT Thái Dương GL Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
TBA Nông nghiệp Sê San Gia Lai Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thôn 4 Xã Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thôn 5 Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thôn Chân Đơn Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Trạm nước sinh hoạt Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Trạm nước Đất Bằng Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
UBX Đất bằng Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
VÕ MINH TÙNG Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Xóm Kinh Điện lực KrôngPa Đã duyệt
- Cty Kim Tiền: Cải tạo, nâng tiết diện ĐZ 22kV XT 476KPA: Thay 1,1 km ĐZ 22kV từ AC 70+AC 70 lên AC/XLPE 120mm2, thay sứ, lắp chụp: Từ cột 100 đến 132; xử lý MAT từ cột 82 đến cột 89 XT 476KPA: XDM 965m ĐZTA, Cải tạo 908m DZTA; - ĐLKR: dựng cột, lắp chụp, xử lý MAT cột; - Cty An Nhơn: NDL các TBA: Buôn Dù B; Buôn Prông; Xóm Kinh, Buôn Ơi Khăm
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Đại Thắng Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Đại Việt Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku:+ Nhóm 1: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 65 đến trụ 81. + Nhóm 2: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 82 đến trụ 95. + Nhóm 3: Lắp xà, kéo, căng dây chống sét ĐZ 480DHO từ trụ 95 đến trụ 98 và ĐZ 480DHO từ trụ 99 đến trụ 114B
09/10/2023
từ 07:30 - 08:30
TBA NLMT Nông nghiệp Ngọc Quý Điện lực Chư Sê Đã duyệt
XNDV kiểm định TBA NLMT Ngọc Quý
09/10/2023
từ 07:30 - 09:30
NLMT TH Solar 1 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
XNDV kiểm định TBA NLMT TH Solar 1 & TH Solar 2
09/10/2023
từ 07:30 - 09:30
TBA NLMT Nam Vinh Solar 2 Điện lực Chư Sê Đã duyệt
XNDV kiểm định TBA NLMT TH Solar 1 & TH Solar 2
09/10/2023
từ 08:00 - 09:30
TBA Đồi Đỏ Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay MBA TBA Đồi Đỏ XT 474CPR
09/10/2023
từ 08:00 - 09:30
TBA Đồi Đỏ Điện lực Chư Prông Đã duyệt
Thay MBA TBA Đồi Đỏ XT 474CPR
09/10/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA NLMT NN Hữu Hạnh Điện lực Chư Sê Đã duyệt
XNDV kiểm định TBA NLMT Hữu Hạnh
09/10/2023
từ 09:30 - 10:30
TBA NLMT Nông nghiệp QHTT Điện lực Chư Sê Đã duyệt
XNDV kiểm định TBA NLMT QHTT
09/10/2023
từ 10:45 - 11:45
NLMT HTC Điện lực Chư Sê Đã duyệt
XNDV kiểm định TBA NLMT HTC
09/10/2023
từ 16:15 - 17:00
CTY TNHH THỤY VY Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 16:15 - 17:00
Cao Bằng Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 16:15 - 17:00
Diên Phú 4 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 16:15 - 17:00
Nguyễn Thành Phúc Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 16:15 - 17:00
Thôn 3 Diên Phú Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 16:15 - 17:00
Thôn 3 Diên Phú 3 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
09/10/2023
từ 16:15 - 17:00
Thôn 3 Diên Phú số 2 Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện lực Pleiku: Đấu lèo ĐZ 22KV tại trụ 60 – XT 480DHO về phía trụ 59
10/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Phú cần Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Di dời TBA Phú Cần
10/10/2023
từ 08:00 - 09:00
NLMT Toàn Cầu Xanh 2 Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 2)- CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA NLMT Việt Ninh Gia Lai Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 1) - CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 08:00 - 10
CƯỜNG THỊNH PHÁT Điện lực Pleiku Đã duyệt
- Điện Lực Pleiku: Lắp MBA 3P-100kVA-22/0,4kV, No: 1LVN2031076 (Thuộc TBA Tú Xương 2 sau khi thu hồi) cho TBA Cường Thịnh Phát (AH534381) - XT 472BHO và thu hồi MBA 3P-180kVA-22/0,4kV, No: LIPC22030503 nhập kho GLPC theo PA số: 05/Q3/23 /MBA-ĐLPL
10/10/2023
từ 08:30 - 15:00
TBA NT 705 - 8 Điện lực IaGrai Đã duyệt
Điện lực Ia Grai lắp chụp bọc sứ tại khoảng cột 453/1 – 453/17; 453/16A/1 – 453/16A/10 XT 472IGR.
10/10/2023
từ 08:30 - 15:00
Trạm số NT 705-10 Điện lực IaGrai Đã duyệt
Điện lực Ia Grai lắp chụp bọc sứ tại khoảng cột 453/1 – 453/17; 453/16A/1 – 453/16A/10 XT 472IGR.
10/10/2023
từ 09:10 - 10:10
NLMT Gia Thịnh Phát 2 Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 2)- CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 09:10 - 10:10
TBA NLMT Nam Vinh Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 1) - CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 10:20 - 11:20
NLMT Green Farm Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 2)- CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 13:00 - 14:00
NLMT Toàn Cầu Xanh Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 2)- CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 13:00 - 14:00
NLMT Toàn Cầu Xanh Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 2)- CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 13:00 - 15:30
UBX Chư Gu Điện lực KrôngPa Đã duyệt
Đấu nối ĐZTA cấp điện TBA TBA Lý Tự Trọng
10/10/2023
từ 14:10 - 15:10
NLMT Gia Thịnh Phát Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 2)- CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
10/10/2023
từ 14:10 - 15:10
NLMT Gia Thịnh Phát Điện lực Chư Pưh Đã duyệt
Đội thí nghiệm (nhóm 2)- CPSC thực hiện thí nghiệm định kỳ
11/10/2023
từ 07:30 - 16:00
Chư Đông 3A-2P Điện lực KrôngPa Đã duyệt
NDL kết hợp di dời TBA Chư Đông 3A
Lịch cắt điện tại Gia Lai
Lịch cúp điện tại Gia Lai

Lịch cắt điện tại khu vực Gia Lai giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Gia Lai , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC