Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Hải Dương

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện khu vực Hải Dương hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Hải Dương

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Hải Dương danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thôn Thái Thạch TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện
03/10/2023
từ 07:00 - 11:00
Thôn La Xá - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện
03/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thôn Hoàng Tường - xã Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện
03/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn 1 Điện lực Huyện Ninh Giang
03/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn Xuyên Hử Điện lực Huyện Ninh Giang
03/10/2023
từ 08:00 - 15:30
TBA Long Xuyên E ( xã Long Xuyên ) Điện lực Huyện Bình Giang
03/10/2023
từ 08:00 - 15:30
một phần thôn Bùi Xá, Hòa Loan Điện lực Huyện Bình Giang
03/10/2023
từ 08:30 - 09:30
Thôn Luồi TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện
03/10/2023
từ 09:30 - 10:30
Khu Vô Hối TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện
03/10/2023
từ 10:30 - 14:00
Khu Lê Bình TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện
03/10/2023
từ 13:00 - 17:00
Thôn Võ Văn xã Thanh Giang Điện lực Huyện Thanh Miện
04/10/2023
từ 06:00 - 06:10
xã Gia Tân, xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc ; xã Gia Xuyên - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc
04/10/2023
từ 06:00 - 12:00
Xã Gia Lương, Tân Tiến - Huyện Gia Lộc Điện lực Huyện Gia Lộc
04/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thôn Đoàn - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện
04/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thôn Đông- xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện
04/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn Mai Động Điện lực Huyện Ninh Giang
04/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn Trịnh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang
04/10/2023
từ 08:00 - 13:00
một phần thôn Tranh Điện lực Huyện Bình Giang
04/10/2023
từ 08:30 - 10
Kim Giang Điện lực Huyện Cẩm Giàng
04/10/2023
từ 09:45 - 11:00
Đông Đô Điện lực Huyện Cẩm Giàng
04/10/2023
từ 11:00 - 12:15
Phí Xá Điện lực Huyện Cẩm Giàng
04/10/2023
từ 12:00 - 12:10
xã Gia Tân, xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc ; xã Gia Xuyên - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc
04/10/2023
từ 12:15 - 13:30
HTX 19/05 Điện lực Huyện Cẩm Giàng
04/10/2023
từ 17:00 - 20
KCN Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng
05/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Thôn Ô Mễ Điện lực Huyện Tứ Kỳ
05/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Một phần thôn Tiên Kiều Điện lực Huyện Thanh Hà
05/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thôn Vũ Xá xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện
05/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn An Lãng Điện lực Huyện Ninh Giang
06/10/2023
từ 07:00 - 07:20
Đông Giao Điện lực Huyện Cẩm Giàng
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Thôn Ô Mễ Điện lực Huyện Tứ Kỳ
06/10/2023
từ 07:00 - 17:20
Đài VN3 Điện lực Huyện Cẩm Giàng
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang
06/10/2023
từ 08:30 - 10:20
Tân Hòa Điện lực Huyện Cẩm Giàng
06/10/2023
từ 17:00 - 17:20
Đông Giao Điện lực Huyện Cẩm Giàng
07/10/2023
từ 06:00 - 12:20
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang
07/10/2023
từ 06:00 - 16:00
Một phần TT Ninh Giang, Xã Đồng Tâm Điện lực Huyện Ninh Giang
07/10/2023
từ 06:00 - 17:20
một phần thôn Cao Xá Điện lực Huyện Bình Giang
07/10/2023
từ 06:00 - 17:20
một phần thôn Cao Xá Điện lực Huyện Bình Giang
07/10/2023
từ 06:00 - 17:20
một phần xã Thái Học ( TBA thôn Vạc ) Điện lực Huyện Bình Giang
07/10/2023
từ 06:00 - 17:20
thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh Điện lực Huyện Bình Giang
07/10/2023
từ 07:00 - 10
Một phần thị trấn Thanh Hà và một phần thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế. Điện lực Huyện Thanh Hà
07/10/2023
từ 13:30 - 17:20
một phần xã Thái Học (TBA thôn Học D) Điện lực Huyện Bình Giang
08/10/2023
từ 04:00 - 04:20
Cao An, Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 04:30 - 04:50
1 phần phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương
08/10/2023
từ 05:00 - 05:20
Khu 5 TT Kẻ Sặt Điện lực Huyện Bình Giang
08/10/2023
từ 05:00 - 05:20
Xã Bình Xuyên, một phần huyện Thanh Miện Điện lực Huyện Bình Giang
08/10/2023
từ 05:00 - 06:40
Một phần TT Kẻ Sặt Điện lực Huyện Bình Giang
08/10/2023
từ 05:00 - 17:20
một phần xã Bình Xuyên Điện lực Huyện Bình Giang
08/10/2023
từ 05:00 - 17:45
một phần TT Kẻ Sặt Điện lực Huyện Bình Giang
08/10/2023
từ 05:30 - 05:50
1 phần Khu 13 Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương
08/10/2023
từ 05:30 - 05:50
1 phần phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương
08/10/2023
từ 05:30 - 05:50
1 phần phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Đức Chính, Cẩm Văn Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 06:00 - 08:00
Thôn Ô Mễ Điện lực Huyện Tứ Kỳ
08/10/2023
từ 06:00 - 08:00
Thôn Ô Mễ Điện lực Huyện Tứ Kỳ
08/10/2023
từ 06:00 - 08:20
Cao An, Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 06:00 - 08:20
Tân Trường, Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 06:00 - 16:20
TBA Tự dùng 220 HD Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 06:00 - 17:20
Quý Dương Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 08:00 - 08:20
Đức Chính, Cẩm Văn Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 14:00 - 14:20
Đức Chính, Cẩm Văn Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 14:00 - 16:20
Cao An, Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 14:30 - 14:50
Cao An, Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 15:00 - 17:20
Tân Trường, Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 16:00 - 16:20
Đức Chính, Cẩm Văn Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng
08/10/2023
từ 16:00 - 17:40
một phần TT Kẻ Sặt Điện lực Huyện Bình Giang
08/10/2023
từ 17:00 - 17:20
Xã Bình Xuyên, một phần huyện Thanh Miện Điện lực Huyện Bình Giang
09/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn Trại Mũa, Khu nuôi trồng thủy sản Điện lực Huyện Ninh Giang
09/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn Xuân Trì Điện lực Huyện Ninh Giang
09/10/2023
từ 07:30 - 15:30
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang
Lịch cắt điện tại Hải Dương
Lịch cúp điện tại Hải Dương

Lịch cắt điện tại khu vực Hải Dương giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Hải Dương , để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Hải Dương: http://dlhaiduong.evn.com.vn/c3/pages-c/Lich-cat-dien-van-hanh-DZ-9-820.aspx