Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Long An

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Long An hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Long An danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 06:30 - 07:00
Một phần xã Hòa Phí, Vĩnh Công Hiệp Thạnh Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Cắt LBS T.54 Phước Nguyên Điện Lực Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Cắt LBS T.56 Bình Nam Điện Lực Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
TKp Bình An, Kp Bình Đông 4, Kp 1, Kp 3, Kp 4 - phường 3 Điện Lực Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Toàn bộ phường 7, xã An Vĩnh Ngãi; Kp 1, Kp 2- phường 2; Kp Bình An, Kp Bình Đông 4, Kp 1, Kp 3, Kp 4 - phường 3; Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2- phường 4; Kp Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2, Kp Nhơn Cầu - Phường Tân Khánh; Ấp 4, Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm Điện Lực Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:00 - 17:00
Toàn bộ phường 7, xã An Vĩnh Ngãi; Kp 1, Kp 2- phường 2; Kp Bình An, Kp Bình Đông 4, Kp 1, Kp 3, Kp 4 - phường 3; Kp Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2- phường 4; Kp Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2, Kp Nhơn Cầu - Phường Tân Khánh; Ấp 4, Ấp Bình Nam - xã Bình Tâm Điện Lực Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh Điện Lực Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Xã Hòa Khánh huyện Đức Hòa Điện Lực Đức Huệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Xã Tân Phú huyện Đức Hòa Điện Lực Đức Huệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 07:30 - 12:30
Một phần TT Hậu Nghĩa, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Đức Lập Hạ, Tân Phú, Hòa Khánh Đông Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 07:30 - 12:30
Một phần TT Hậu Nghĩa, Hòa Khánh Đông, Đức Hòa Thượng Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 07:30 - 16:00
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 07:30 - 17:00
Ấp 1, 2 xã Nhơn Hòa Lập; một phần ấp 3 xã Tân Thành Điện Lực Tân Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần ấp Vĩnh Ân, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Ấp 2, 3, 4 - xã Thạnh An Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Ấp 2, 3, 4 - xã Thạnh An Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, Nguyễn Thị Hạnh thuộc Kp 5, Kp 7 - Phường 2; Kp Bình Cư 2 - Phường 6 Điện Lực Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, Nguyễn Thị Hạnh thuộc Kp 5, Kp 7 - Phường 2; Kp Bình Cư 2 - Phường 6 Điện Lực Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:00 - 15:00
Ấp Trung Môn, Láng Đao - Xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 08:00 - 17:00
Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 08:30 - 11:30
UBND Huyện Bến Lức Điện Lực Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 11:00 - 14:00
1 phần xã Hòa Khánh Đông Điện Lực Đức Hòa
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
10/06/2023
từ 11:30 - 14:30
Hộ Cao Sĩ Tấn, Tư Xi, Nguyễn Thành Thật, Nguyễn Văn Thành, Lê Ngọc Lợi. Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/06/2023
từ 13:00 - 14:30
KDC Long Phú Điện Lực Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 13:00 - 16:00
một phần Khu phố 9 Thị Trấn Bến Lức Điện Lực Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 13:00 - 17:00
Một phần Ấp 3 - xã Thủy Tây Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 13:30 - 16:30
Trường THPT Hậu Thạnh Đông và một phần CDC Hậu Thạnh Đông Điện Lực Tân Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 14:00 - 16:00
Toàn bộ KDC Việt Hóa Điện Lực Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 15:00 - 16:30
Nhà Khách Huyện Uỷ Điện Lực Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/06/2023
từ 17:00 - 17:30
Một phần xã Hòa Phí, Vĩnh Công Hiệp Thạnh Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/06/2023
từ 07:30 - 09:00
Cty TEXRAY Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 08:30 - 09:30
Nhà máy Điều Long An Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 09:30 - 10:30
TBA Cảnh sát Cơ Động Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 10:30 - 11:30
Bệnh Viện Tâm Thần Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 13:00 - 14:00
VNPT Long An Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 14:00 - 15:00
Cty Thanh Duy Phương Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 15:00 - 16:00
DNTN Công Tâm 1B Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/06/2023
từ 16:00 - 17:00
TT Đăng Kiểm Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:30 - 09:30
HKD Chả Giò Nisan 1 Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Một phần xã Phước Vĩnh Tây Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:00 - 08:40
CTY CP DỆT ĐÔNG QUANG Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Cty nhựa Thuận Đức Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 09:00 - 09:40
CTY DET ĐÔNG QUANG 2 Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 09:30 - 10:30
TSTL Mai Văn Bạch Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:00 - 10:40
CTY DET ĐÔNG QUANG 1 Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 10:30 - 11:30
TSTL Mai Văn Hải Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 11:00 - 11:40
Cty CP dệt Đông Quang Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:00 - 13:40
Cty CP dệt Đông Quang Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:00 - 14:00
TSTL Nguyễn Văn Khởi Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:00 - 14:15:00
TSTL Phạm Thị Dĩa Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 13:00 - 16:00
CS Tường Phát Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 14:00 - 14:40
Cty CP dệt Đông Quang Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 14:15:00 - 15:30
TSTL Nguyễn Văn Mừng Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 15:00 - 15:40
CN Cty CP đa quốc gia Tân Phú Minh Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 15:00 - 16:30
Một phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 15:30 - 16:30
TSTL Trần Văn Tuấn Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/06/2023
từ 16:00 - 16:40
Nhà trọ Thành 74 Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:30 - 09:30
Hộ Cắt LBFCO NR Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (477TV) Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 07:30 - 10:30
Một phần Khu Phố 1, Phường 2, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:30 - 10:30
Một phần Khu Phố 1, Phường 2, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Đông Thạnh Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Một phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 08:40
Cty Cp sx thiết bị điện Thành Long Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 09:00
TSTL Nguyễn Ngọc Mai Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 10:00
DNTN Hoài Dũng 2 Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần Khu 1A, khu 7 TTCĐ Điện Lực Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần Khu 1A, khu 7 TTCĐ Điện Lực Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần ấp Rạch Đình - Xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Cty Quốc Thái Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 09:00 - 09:40
HKD cửa sắt Quốc Linh Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 09:00 - 10:00
TSTL Hồ Văn Thắng Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:00 - 10:40
Cty NL xanh Lâm Hoàng Nam Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:00 - 11:00
TSTL Bùi Văn Sầm Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 10:00 - 11:30
Hộ Cắt LBFCO NR Công ty TNHH MTV Hoàng Huy 1 (480TV) Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 10:30 - 12:30
DNTN Phát Ngân 1 Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 11:00 - 11:40
Cty năng lượng Alena Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 11:00 - 12:00
TSTL Nguyễn Tấn Nhọn Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:00 - 13:40
Cty CP đầu tư SCC Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:00 - 14:00
Sấy Lúa Trần Văn Tàu Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:00 - 14:30
Hộ Cắt LBFCO NR HKD Nguyễn Nam Phương Hồng (480TV) Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 13:00 - 14:30
Một phần Khu Phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:00 - 14:30
Một phần Khu Phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:00 - 16:00
Cty TNHH SX TM Lực Đông Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:00 - 16:30
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 13:30 - 16:00
Cty TNHH Thành Phát Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 14:00 - 14:40
Cty NLX Khải Diệu Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 14:00 - 15:00
TSTL Lê Văn Sơn Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 14:00 - 16:00
Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân Điện Lực Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 15:00 - 15:40
Cty Tia Nắng Solar Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 15:00 - 16:30
Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Trần Trung Niệm 1 (479TV) Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2023
từ 15:00 - 16:30
TSTL Dương Tấn Phúc Điện Lực Tân An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2023
từ 16:00 - 16:40
Cty Ánh Nắng Solar Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 09:30
Hộ Cắt LBFCO NR Cơ sở Thanh Long Chín Lương (474TV) Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 07:30 - 09:30
Một phần ấp Vĩnh Viễn xã Thanh Vĩnh Đông Điện Lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 14:00
Một phần ấp 6, ấp 7 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 14:00
Một phần ấp 6, ấp 7 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 08:40
Cty TNHH 1TV Việt Phú Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần ấp 1 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
1 phần ấp An Thạnh xã ANT Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
KV Chùa Hiệp Phước TT Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Công ty TNHH Hợp Lực Long An Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 09:00 - 09:40
Cty Khang Dương Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:00 - 10:40
Cty Cơ điện Vĩnh Phúc Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 10:00 - 11:30
Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Bùi Văn Nhắm (473TV) Điện Lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2023
từ 10:00 - 11:30
Một phần ấp Bình Khương xã Thuận Mỹ Điện Lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 11:00 - 11:40
Cty CP đầu tư SCC Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:00 - 13:40
Cty CP đầu tư SCC Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:00 - 16:00
1 phần ấp Hòa Thuận xã Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:00 - 16:00
Cty Nhựt Tân Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 13:00 - 16:30
1 phần Ấp Sơn Lợi xã ANT Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 14:00 - 14:40
Cty CP đầu tư SCC Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 14:00 - 16:00
Một phần ấp 2, 6 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 15:00 - 15:40
Cty TNHH Nhật Nguyệt Solar Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2023
từ 16:00 - 16:40
Cty TNHH Mặt Trời Mộc Solar Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 08:40
Cty Thịnh Gia Huy Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 11:00
1 phần ấp 2 xã MQĐ Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần Ấp 1 - xã Tân Tây Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp Láng Lớn - Xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2023
từ 08:30 - 11:00
Cty Liên Hưng Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 09:00 - 09:40
Cty Nguyên Tiến Phát Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 10:00 - 10:40
Cty BB giấy Thái Bình Dương Xanh Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 10:00 - 11:30
Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 11:00 - 11:40
Cty TNHH Soarise Outdoor Sport Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 11:30 - 16:30
Một phần ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 11:30 - 16:30
Một phần ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:00 - 13:40
Cty Cheng Da II Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:00 - 14:30
Một phần ấp Cà Dâm, xã Vĩnh Đại Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:00 - 16:00
Cty Garment Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:00 - 16:30
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:00 - 16:30
Ấp 5 xã MQĐ va xã Phước Mỹ, Trãng Bàng, Tây Ninh Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 13:00 - 17:00
Một phần Ấp 1 - xã Tân Tây Điện Lực Thạnh Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 14:00 - 14:40
Cty CP Hiếu Khanh Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 15:00 - 15:40
Cty CNĐ Camet Việt Nam Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 15:00 - 16:30
Một phần ấp Cà Dâm, xã Vĩnh Đại Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/06/2023
từ 16:00 - 16:40
Cty Tân Minh Lợi Điện Lực Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 09:30
Trường THPT Đức Huệ Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 10:30
Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 07:30 - 10:30
Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp: Cả Sách, Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 08:30 - 11:30
ấp Cả Trốt Xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 10:00 - 11:30
Một phần ấp: Cả Sách, Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 10:00 - 11:30
Trường THPT MQT Điện Lực Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 13:00 - 14:30
Một phần ấp: Cả Sách, xã Vĩnh Lợi Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2023
từ 15:00 - 16:30
Một phần ấp: Cả Sách, xã Vĩnh Lợi Điện Lực Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Long An
Lịch cúp điện tại Long An

Lịch cắt điện tại khu vực Long An giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Long An , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC