Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Quảng Ninh

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện khu vực Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Quảng Ninh

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Quảng Ninh danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 06:30 - 06:45
1 phần P Cao Xanh, Hòn Gai, Hưng Đạo Điện lực Hạ Long
03/10/2023
từ 06:30 - 08:30
TBA khách hàng Điện lực Hạ Long
03/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Thôn 1-Hiệp Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Thôn 1-Hiệp Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 07:30 - 08:45
1 phần P Cao Xanh, Hà Khánh Hưng Đạo, Hòn Gai Điện lực Hạ Long
03/10/2023
từ 07:30 - 09:30
Khu Trại Cọ -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 07:30 - 09:30
Khu Trại Cọ -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu Miếu-Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu Miếu-Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 07:30 - 16:30
Khu 10B Điện lực Cẩm Phả
03/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Một phần Xã Phong Dụ Điện lực Tiên Yên
03/10/2023
từ 07:30 - 17:30
Khu 4 Điện lực Cẩm Phả
03/10/2023
từ 08:00 - 09:00
Một phần Hải Yên Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 08:00 - 09:00
Một phần Ninh Dương Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu Bờ Đê-Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu Bờ Đê-Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 08:15 - 13:00
1 phần khu vực phường Hùng Thắng Điện lực Hạ Long
03/10/2023
từ 09:00 - 10
Một phần Hải Yên Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 09:00 - 10
Một phần Vạn Ninh Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 09:00 - 14:00
1 phần khu vực phường Giếng Đáy Điện lực Hạ Long
03/10/2023
từ 09:50 - 12:00
Khu Đường 10 -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 09:50 - 12:00
Khu Đường 10 -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 10 - 11:00
Một phần Hải Yên Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 10 - 11:00
Một phần Vạn Ninh Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 11:00 - 12:00
Một phần Hải Yên Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 11:00 - 12:00
Một phần Hải Đông Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 11:30 - 11:45
1 phần P Cao Thắng, Hà Lầm Điện lực Hạ Long
03/10/2023
từ 13:00 - 14:00
Một phần Bắc Sơn Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 13:00 - 14:00
Một phần Hải Đông Điện lực Móng Cái
03/10/2023
từ 13:30 - 15:50
Khu Bãi Cọc -Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 13:30 - 15:50
Khu Bãi Cọc -Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu Mại Mương-Phong Cốc Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 13:30 - 17:00
Khu Mại Mương-Phong Cốc Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 13:30 - 17:30
Khu 4 Điện lực Cẩm Phả
03/10/2023
từ 14:00 - 15:30
Khu Khe Ren -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 14:00 - 15:30
Khu Khe Ren -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 15:15 - 16:15
Một phần phường Giếng Đáy Điện lực Hạ Long
03/10/2023
từ 15:50 - 17:00
Khu Sẹo Trâu -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 15:50 - 17:00
Khu Sẹo Trâu -Đông Mai Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 16:00 - 17:00
Khu 1 -Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
03/10/2023
từ 16:00 - 17:00
Khu 1 -Nam Hòa Điện lực Quảng Yên
05/10/2023
từ 08:00 - 09:00
Khu Bến Triều Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 08:00 - 09:00
Khu Đoàn Xá Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
1 phần P Cao Thắng Điện lực Hạ Long
05/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Một phần Hải yên Điện lực Móng Cái
05/10/2023
từ 09:00 - 10
Khu Bến Triều Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 09:00 - 10
Khu Đoàn Xá Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 10 - 11:00
Khu Bến Triều Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 10 - 11:00
Khu Đoàn Xá Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 13:30 - 14:30
Khu Bến Triều Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 13:30 - 14:30
Khu Đoàn Xá Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 13:30 - 17:00
1 phần P Cao Xanh Điện lực Hạ Long
05/10/2023
từ 14:30 - 15:30
Khu Bến Triều Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
05/10/2023
từ 14:30 - 15:30
Khu Bến Triều Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
06/10/2023
từ 07:30 - 16:30
1 phần xã Đồng Lâm Điện lực Hạ Long
06/10/2023
từ 08:00 - 09:00
Khu Bình Lục, Đông Tân, Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
06/10/2023
từ 08:00 - 17:00
1 phần P Cao Xanh Điện lực Hạ Long
06/10/2023
từ 09:00 - 10
Khu Bình Lục Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
06/10/2023
từ 10 - 11:00
Khu Đông Tân Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
06/10/2023
từ 13:30 - 14:30
Khu Triều Khê Phường Hồng Phong Điện lực Đông Triều
06/10/2023
từ 15:30 - 17:00
1 phần P Cao Xanh Điện lực Hạ Long
07/10/2023
từ 06:00 - 17:00
1 phần xã Kỳ Thượng Điện lực Hạ Long
07/10/2023
từ 08:30 - 11:00
TBA khách hàng khu vực Cái Lân Điện lực Hạ Long
08/10/2023
từ 05:00 - 17:00
1 phần P Hà Tu, Hà Phong Điện lực Hạ Long
08/10/2023
từ 05:00 - 17:00
1 phần P Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải Điện lực Hạ Long
08/10/2023
từ 05:00 - 17:00
1 phần P Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải Điện lực Hạ Long
08/10/2023
từ 05:00 - 17:00
1 phần P Hà Tu, Hồng Hà, Hồng Hải Điện lực Hạ Long
Lịch cắt điện tại Quảng Ninh
Lịch cúp điện tại Quảng Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Quảng Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Quảng Ninh , để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Quảng Ninh: http://pcquangninh.npc.com.vn/CatDien.aspx