Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Sóc Trăng danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần khóm 3, khóm 7 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 07:30 - 12:00
Một phần ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 12:00
ấp Xây Đá A xã Hồ Đắc Kiện huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 15:30
- Bao gồm một phần ấp 23 - xã Vĩnh Thành Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 16:00
- Ấp Thạnh Đức xã Long Đức, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 08:00 - 17:30
- Ấp KoKo, xã Tân Hưng, ấp Cái Xe, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phần ấp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/10/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phầnấp Tân Bình - xã Long Bình – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần ấp Long Phước – xã LOng Bình. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 07:30 - 12:00
Một phầnấp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 11:30
Trạm chuyên dùng khách hàng Lý Anh Tuấn Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 14:00
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04/10/2023
từ 08:00 - 15:00
ấp Thọ Hòa Đông B xã Phú Tâm huyên Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 15:30
Xã Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04/10/2023
từ 08:00 - 16:00
- Ấp Phung An xã Song Phụng, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 16:30
- Ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp Nguyễn Tăng- Xã Đại Ân 1 - Huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Ấp Mỹ Phước - xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phần khóm Tân Chánh - P2 Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/10/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phầnấp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 07:00 - 10:00
Một phần ấp Tâm Kiên – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Một phần khóm Tân Thành - phường 2 Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 07:30 - 12:00
Một phần Ấp Mỹ Tường 1 – xã Mỹ Qưới. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 07:30 - 16:30
Một phần Ấp Mỹ Tường 1 – xã Mỹ Qưới. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 11:30
ấp Phước Thuận xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp An Bình, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2 - Huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 17:00
- Ấp Lợi Đức , xã Long Đức , huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 17:30
Một phần các ấp: Đại Thành, Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 09:30 - 12:00
Một phần ấp Tâm Kiên – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 13:00 - 15:30
Một phần ấp Tâm Phước – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05/10/2023
từ 13:00 - 16:00
Một phần khóm 1 - phường 2 Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 13:00 - 16:30
ấp Bưng Tróp A xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/10/2023
từ 15:00 - 17:30
Một phần ấp Tâm Phước – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hoa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 07:30 - 15:00
Một phần Ấp Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Qưới Điện lực Ngã Năm
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06/10/2023
từ 08:00 - 14:30
Một phần các ấp: Vĩnh A, Công Hòa, Trung Hòa – xã Gia Hòa 1. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06/10/2023
từ 08:00 - 15:00
ấp Châu Thành xã An Ninh huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
- Ấp Hòa Hưng xã Long Đức, ấp Chùa Ông xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
ấp Bưng Tróp B xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:00
ấp Giống Chùa A, An Tập, xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăngấp Trà Canh B xã Thuận Hòa huyện Châu Thành ST Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp An Quới, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp 6 - xã Ba Trinh Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách; một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 08:00 - 17:30
Một phần Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06/10/2023
từ 11:00 - 14:00
Một phần ấp Hội Trung, ấp Giồng Giữa, Châu Thành, Phố Dưới, TT Lịch Hội Thượng – một phần ấp Đại Nôn, Bưng Buối, Bưng Triết – xã Liêu Tú, một phần ấp Chắc Tưng xã Tài văn, một phần xã Viên Bình và xã Viên An - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06/10/2023
từ 11:00 - 14:00
Một phần ấp Hội Trung, ấp Giồng Giữa, Châu Thành, Phố Dưới, TT Lịch Hội Thượng – một phần ấp Đại Nôn, Bưng Buối, Bưng Triết – xã Liêu Tú, một phần ấp Chắc Tưng xã Tài văn, một phần xã Viên Bình và xã Viên An - huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07/10/2023
từ 08:00 - 13:00
ấp Phú Hòa xã Phú Tâm huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 07:00 - 17:00
một phần phường Khánh Hoa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 07:30 - 09:00
Các đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Nguyễn Văn Hữu, Đề Thám, Phan Chu Trinh (từ giáp đường Đề Thám đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh). Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 08:00 - 15:00
ấp Thọ Hòa Đông A; B xã Phú Tâm huyên Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 08:00 - 15:00
ấp Thọ Hòa Đông A; B xã Phú Tâm huyên Châu Thành tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Toàn bộ xã An Thạnh Nam và một phần Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08/10/2023
từ 16:00 - 17:30
Các đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Nguyễn Văn Hữu, Đề Thám, Phan Chu Trinh (từ giáp đường Đề Thám đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh). Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 07:00 - 17:00
một phần phường Khánh Hoa, ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 07:30 - 09:00
đường Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trương Công Định đến giáp đường 30/4), đường 30/4 phường 2 (từ nhà số 155, 174 đến giáp nhà số 244, 245). Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 08:00 - 15:00
- Một phần khóm 2, khóm 7, phường 1 , thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Mất điện một phần Ấp Hòa Hưng xã Long Đức, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần các khóm: khóm soài Côn, Khóm Đai Rụng, Khóm Vĩnh Trung, khóm Giồng Me, phường 2 , thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần các ấp: Hòa Đại, Hòa Muôn – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp Trương Công Nhựt, Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Hòa Quới - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp - xã An Mỹ Điện lực Kế Sách
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/10/2023
từ 08:00 - 17:00
MỘT phần xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/10/2023
từ 08:00 - 17:30
Một phần Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/10/2023
từ 08:00 - 17:30
Ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 07:00 - 10:00
Một phần ấp Tâm Lộc – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Khóm Kinh Mới Đông, khóm Khánh Nam, phường Khánh Hoa, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Một phần Tân Phú - Phường 2. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 08:00 - 11:30
- Một phần ấp Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần ấp Tân Lâp A, Tân Thành A, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 08:00 - 13:30
Một phần ấp Xẻo Gừa, Xóm Lớn – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Mất điện một phần ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần các ấp: An Hòa, Hiệp Hòa, Thạnh Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Hòa An - xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/10/2023
từ 08:00 - 17:30
Một phần các ấp: Tâm Thọ, Đại Chí, Đại Thành – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 09:30 - 12:00
Một phần ấp Tâm Lộc – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/10/2023
từ 13:00 - 15:30
Một phần ấp Tâm Lộc – xã Đại Tâm. Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Sóc Trăng
Lịch cúp điện tại Sóc Trăng

Lịch cắt điện tại khu vực Sóc Trăng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Sóc Trăng , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC