Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/04/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Sóc Trăng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Sóc Trăng danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/04/2024
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Tân Thành – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 08:00 - 10:00
trạm khách hàng Bùi Văn Thiện Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 08:00 - 12:30
Một phần ấp An Ninh 1 - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 08:00 - 12:30
Một phần ấp Bồ Đề - xã Kế Thành Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần một phần ấp Ca lạc, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Ấp Đại Nôn, Bưng Triết, Bưng Buối, T475 TĐ Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/04/2024
từ 09:30 - 11:00
Một phần ấp Phương Thạnh 1 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 10:00 - 12:00
trạm khách hàng Lý Ngọc Đồng Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 11:00 - 12:00
Một phần ấp Phương An 1 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 13:00 - 15:00
trạm khách hàng Lê Kim Cương Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/04/2024
từ 15:00 - 17:00
trạm khách hàng Nguyễn Văn Việt Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 07:30 - 11:00
Một phần Ấp Long Hoà – xã Tân Long. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 07:30 - 15:00
Một phần Ấp 18 -xã Tân Long. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 10:00
trạm khách hàng Võ Văn Dắng Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 10:30
Bao gồm một phần ấp Trung Bình – xã Tuân Tức. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 12:30
Một phần ấp Kênh Ngay - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 12:30
Một phần ấp Mỹ Yên - xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Đại Bái, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Đại Bái, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 16:30
không Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 16:30
không chỉ một khách hàng sử dụng Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Ấp Nhà Thờ - Xã Trung Bình – Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/04/2024
từ 08:00 - 17:30
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 09:00 - 14:30
Một phần ấp Tam Sóc C1 – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 09:00 - 15:00
+ Một phần ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng.+ Một phần ấp Hòa Long, xã An Ninh - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 09:00 - 15:00
+ Một phần ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng.ỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 09:00 - 16:00
Mất điện một phần ấp Ngãi Hòa, ấp An Đức, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 09:00 - 17:00
Mất điện một phần ấp 3, ấp 5, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 10:00 - 12:00
trạm khách hàng Ngô Minh Nhuận Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 10:00 - 13:30
Bao gồm một phần ấp Trung Bình – xã Tuân Tức. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 13:00 - 15:00
trạm khách hàng Lê Hoàng Dân Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 13:00 - 15:30
Bao gồm một phần ấp 17 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 13:00 - 17:00
Mất điện 1 khách hàng Điện lực Mỹ Tú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/04/2024
từ 15:00 - 17:00
trạm khách hàng Nguyễn Văn Quân Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/04/2024
từ 15:00 - 17:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp 17; ấp 19 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 07:00 - 12:00
Một phần ấp Đại Bái, ấp Vĩnh Biên, Tấp Tân Thời, ấp Ca Lạc, ấp Hòa Nam, ấp Lền Buối, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 08:00 - 09:30
Một phần ấp Phước An B – xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 08:00 - 10:00
trạm khách hàng Lê Văn Tính Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 08:00 - 11:30
Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1 – TT Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 08:00 - 14:30
Một phần ấp Số 1, Kênh Ngay - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 08:00 - 14:30
Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá) Điện lực Kế Sách
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 08:00 - 16:00
Một phần khóm 3, khóm Tân Chánh – Phường 2– thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 08:00 - 17:30
Ấp Đông Hải, Trung Hải, Hậu Bối, Kênh Ngay, Mang Cá - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 09:00 - 15:00
Một phần các ấp: Trà Quýt B, Sa Bâu, xã Thuận Hòa - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 09:00 - 15:00
ấp Phú Bình xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăngấp Phước Phong xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc TRăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 09:00 - 15:30
Toàn bộ xã An Thạnh Nam Một phần ấp Nguyễn Tăng xã Đại Ân 1, một phần ấp An Nghiệp xã An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 09:00 - 15:30
Toàn bộ xã An Thạnh Nam Một phần ấp Nguyễn Tăng xã Đại Ân 1, một phần ấp An Nghiệp xã An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 09:00 - 17:00
- - Một phần ấp Tân Lập, tân Thành A, Tân Thành B, xã Vĩnh hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 09:00 - 17:00
Mất điện một phần ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 09:00 - 17:30
Một phần các ấp: Phú Hòa, Sóc Bưng – xã Thạnh Phú Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 09:30 - 10:30
Một phần các ấp Tà Ân A1 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 10:00 - 12:00
trạm khách hàng Nguyễn Thị Xuân Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 11:00 - 12:30
Một phần các ấp Bét Tôn – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/04/2024
từ 11:00 - 13:30
Bao gồm một phần ấp Tân Phước – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 11:00 - 16:30
Bao gồm một phần ấp Tân Định – xã Tuân Tức. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 13:00 - 15:00
trạm khách hàng Huỳnh Thanh Nguyền Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/04/2024
từ 15:00 - 17:00
trạm khách hàng Huỳnh Ngọc Đậm Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 06:30 - 06:50
Một phần Thị Trấn Cù Lao dung huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 06:30 - 13:30
Một phần xã An Thạnh 2, một phần Thị Trấn Cù Lao dung huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 07:30 - 12:30
Đường Mạc Đĩnh Chi - phía đối diện KDC 5A (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 468). Phía KDC 5A (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 359) Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 07:30 - 12:30
Đường Mạc Đĩnh Chi - phía đối diện KDC 5A (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 468). Phía KDC 5A (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 359) Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 07:30 - 14:00
Một phần Khóm Tân Chánh – Phường 2. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp Đại Bái, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần ấp âu thọ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 08:00 - 17:00
Một phần Ấp Mỏ Ó Xã Trung Bình, một phần ấp Sóc lèo xã Lịch Hội Thượng - Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 08:00 - 17:30
Ấp Mỹ Thuận - xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 09:00 - 14:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp Xa Mau 2; ấp Rẫy Mới – TT Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 09:00 - 14:30
Một phần các ấp Tam Sóc A – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 09:00 - 14:30
Một phần các ấp: Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 09:00 - 16:00
+ Một phần ấp Mỹ Đức, xã Thiện Mỹ - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 09:00 - 16:00
Mất điện một phần ấp Trường An, ấp Trường Hưng, xã Trường Khánh, huyện Long Phú Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 09:00 - 17:00
+ Một phần ấp Xà lan, xã An Ninh - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 09:00 - 17:00
++ Một phần ấp Sóc Thao, xã Phú Tâm - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 09:00 - 17:00
Mất điện một phần ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 09:00 - 17:30
Một phần ấp Phú Hòa – xã Thạnh Phú Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/04/2024
từ 12:00 - 17:30
Một phần các ấp: Châu Thành, Hòa Mỹ - thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 12:40 - 13:00
Một phần Thị Trấn Cù Lao dung huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/04/2024
từ 13:00 - 17:00
Một phần đường Cao Thắng. Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 07:30 - 10:30
Một phần Ấp Tân Bình-xã Long Bình. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 07:30 - 11:00
Một phần Khóm 6 – Phường 1. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 08:00 - 10:00
trạm khách hàng Phạm Văn Gìn Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 08:00 - 11:30
Một phần ấp Phú Giao – xã Thạnh Quới Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 08:00 - 15:00
Một phần ấp Prẹcđôn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 08:00 - 15:30
Xã Kế An; ấp Số 1, một phần ấp Nam Hải, Hậu Bối - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 08:00 - 16:00
Ấp Mỏ Ó Xã Trung Bình - Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 08:00 - 16:30
- Một phần khóm Sân Chim, phường 2, thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 08:00 - 16:30
Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh tây, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 08:00 - 17:00
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 08:00 - 17:30
Một phần ấp An Phú - Thị trấn Kế Sách Điện lực Kế Sách
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 08:30 - 09:00
Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 09:00 - 12:00
Một phần khóm 5, khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 09:00 - 14:30
Bao gồm một phần ấp 3 – TT Phú Lộc. Điện lực Thạnh Trị
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 09:00 - 14:30
Một phần các ấp: Cổ Cò, Hòa Đại, Hòa Muôn, Hòa Tần, Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 09:00 - 14:30
Một phần các ấp: Cổ Cò, Hòa Đại, Hòa Muôn, Hòa Tần, Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 09:00 - 16:00
Một phần Ấp Sóc Lèo, Ấp Nam Chánh Xã Lịch Hội Thượng - Trần Đề - Sóc Trăng Điện lực Trần Đề
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 09:00 - 16:00
Một phần ấp Trà Quýt A, TT Châu Thành - huyện Châu Thành - tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 09:00 - 17:00
- Một phần khóm Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh phước, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 09:00 - 17:00
Một phần ấp Sum Thum, Prachóp, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 10:00 - 12:00
trạm khách hàng Mã Thanh Hoàng Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 10:30 - 13:00
Khóm 3-Phường 1. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 10:30 - 14:30
Một phần Ấp Long Thạnh -xã Tân Long Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 11:00 - 14:00
Một phần Ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng, Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 11:00 - 14:00
Một phần Ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng, Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 13:00 - 15:00
trạm khách hàng Mã Kim Sện Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 13:00 - 15:00
trạm khách hàng Phạm Văn Sía Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 13:00 - 15:00
trạm khách hàng Trần Tấn An Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 13:00 - 16:00
Một phần Ấp Tân Bình -xã Long Bình. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 14:00 - 14:30
Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố Điện lực Mỹ Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 15:00 - 15:10
mất điện các khóm: Xẻo Me, Sở Tại B, Đai Trị, Tân Quy, phường Vĩnh Phước, ấp Tân Trà , ấp Tân Hoà, xã Vĩnh Tân, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/04/2024
từ 15:00 - 15:20
Một phần các ấp: Nhơn Hòa, Bình Hòa, Thuận Hòa, Thạnh Hòa, Hiệp Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 15:00 - 17:00
trạm khách hàng Lê Sĩ Nhân Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 15:30 - 15:50
Một phần các ấp: Hòa Phú, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Dương Kiển, Hòa Bạch, Hòa Hưng – xã Hòa Tú 2 Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 16:00 - 16:15:00
Đường Lê Lợi, Lê Lai, Điện Biên Phủ (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Ngô Gia Tự), Ngô Gia Tự (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Tôn Đức Thắng), Calmetl, Lai Văn Tửng (từ giáp đường Sơn Đê đến giáp đường Calmetl), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Cừ, Đào Duy Từ, đường Trần Minh Phú, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Ngệ Tĩnh), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Cách Mạng Tháng 8 ( từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng). Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 16:30 - 16:45:00
Đường Phan Đình Phùng (từ giáp đường Mạc Đỉnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt), Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Viện, Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Lê Duẩn), Nguyễn Văn Trỗi (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Nguyễn Hùng Phước, Hàm Nghi, Hoàng Diệu, Hồ Minh Luân, Nguyễn Trãi, 3/2, Đồng Khởi, Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường 3/2 đến giáp đường Phan Đình Phùng). Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 17:00 - 17:15:00
Đường Võ Văn Kiệt - phía Nhà máy Bia (từ giáp Cầu Khánh Hưng đến giáp Ngã ba Trà Men), Điện Biên Phủ (từ giáp đường Võ Văn Kiệt đến giáp Tịnh xá Ngọc Hưng). Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 17:00 - 17:20
Một phần các ấp: Giồng Có, Vũng Đùng, Sông Cái 1, Sông Cái 2, Sô La 1, Sô La 2, Trà Mẹt, Bưng Chụm, Trà Bết, Tắc Gồng – xã Tham Đôn Điện lực Mỹ Xuyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/04/2024
từ 17:30 - 17:50
Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 Khu Công Nghiệp) Điện lực thành phố Sóc Trăng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/04/2024
từ 07:00 - 16:00
ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/04/2024
từ 07:30 - 13:00
Một phần Khóm 3-Phường 1. Điện lực Ngã Năm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/04/2024
từ 08:00 - 17:30
Một phần ấpTrung Hải, Hậu Bối - xã Đại Hải Điện lực Kế Sách
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/04/2024
từ 09:00 - 14:00
ấp Phú Hữu, Phú Thành B, Thọ Hòa Đông A,xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăngấp Phước Lợi, Phước An, xã Phú Tân huyện Châu Thành thỉnh Sóc Trăng Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/04/2024
từ 09:00 - 17:00
Một phần ấp Sum Thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/04/2024
từ 09:00 - 15:30
Một phần xã Đại Ân 1, một phần ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2 Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/04/2024
từ 09:00 - 17:00
- Một phần ấp Năm Căn, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/04/2024
từ 13:00 - 17:30
Một phần xã An Thạnh 2, xã An Thạnh 3 huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Sóc Trăng
Lịch cúp điện tại Sóc Trăng

Lịch cắt điện tại khu vực Sóc Trăng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Sóc Trăng , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC