Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Tây Ninh tháng 11/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cúp điện khu vực Tây Ninh tháng 11/2023 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện tháng 11/2023 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Tây Ninh tháng 11/2023
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại có lịch cắt điện cho khu vực này tháng 11/2023

Tháng khác

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
10/12/2023 07:00:00 17:00:00 Khu phố 1, 2, 3, 4 phường I; khu phố 1, 2 phường II Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023 08:00:00 11:00:00 Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng Điện lực Trảng Bàng
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
10/12/2023 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Định, Hiệp Long phường Hiệp Tân; khu phố 1, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Mỹ, Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Phú phường An Tịnh Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 07:30:00 17:00:00 Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh, Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 08:00:00 11:30:00 Tổ 1 ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 08:00:00 11:30:00 Tổ 4 ấp Cầu xã Tân Phong Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Long Thịnh xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hòa Phú phường An Hòa, Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa. Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Thuận, Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Thành Nam xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 11:30:00 ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 11:30:00 ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 11:30:00 ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 11:30:00 ẤpThuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp 4 xã Bến Củi Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp 6 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Bình Hòa xã Thái Bình Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Giồng Tre, Kinh Tế xã Bình Minh. Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lộc A, Phước Nghĩa xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 13:30:00 17:00:00 Tổ 2 ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 13:30:00 17:00:00 Tổ 2 ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Tân Long xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 07:00:00 11:30:00 Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Bến Cầu xã Biên Giới Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thành Bắc xã Thành Long Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thọ, Trường Lộc xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Trung xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Đông Hà xã Tân Đông Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Gò Ngãi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Long Giao xã Long Chữ Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Long Hưng xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Tân Trung , xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 07:00:00 08:00:00 Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 07:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023 07:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 07:30:00 17:00:00 Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khu phố 2, 7 thị trấn Điện lực Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: CÔNG TY CP VINA SUN GIA HƯNG Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty TNHH DV- TM- Chăn nuôi Thành Đạt Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 16:00:00 Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Long 1 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Đức A, Phước Đức B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 13:30:00 17:00:00 Khách hàng: Công ty TNHH Tây Thành Long Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 13:30:00 17:00:00 Khách hàng: Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 06:30:00 18:00:00 Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 07:30:00 17:00:00 Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 09:00:00 Khu phố 1 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 - Ấp Bảo, Long Tân, Cao Su xã Long Giang- Ấp Long Thịnh xã Long Khánh - Xã Long Phước Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khu phố 1, 2 phường II; khu phố 4,5 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công Ty TNHH Toàn Tâm Tây Ninh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty TNHH điện năng Phương An Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Đèn đường Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Tổ 1 ấp Chánh xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp 2, Trảng Ba Chân xã Suối Ngô, ấp 7 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp 2, Trảng Ba Chân xã Suối Ngô, ấp 7 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp B4 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước An xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận An xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận An, Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận An, Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 09:00:00 09:30:00 Khu phố 1 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 10:00:00 10:30:00 Khu phố 4 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 10:30:00 11:00:00 Khu phố 4 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 11:00:00 11:30:00 Khu phố 4 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 13:30:00 17:00:00 - Ấp Long Hưng, Long An xã Long Thuận- Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 13:30:00 17:00:00 Khách hàng: Công ty Cổ phần Hà Lan - Chi nhánh Tây Ninh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Bình Quới, Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Hiệp Bình xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Hiệp Bình xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp phước Đông xã phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 06:30:00 18:00:00 Thị trấn; xã Suối Đá và ấp Phước Hội, Phước An xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 07:00:00 17:00:00 Tổ 2, 3 ấp Chánh; Ấp Bến; Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 07:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân; Ấp Trà Hiệp Xã Mỏ Công Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023 07:00:00 17:00:00 ấp Chánh xã An Thạnh, ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng Điện lực Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công Ty TNHH Chăn Nuôi Phước Vinh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty Cổ phần Công Nghệ Gạch Không Nung Nam Đô Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty TNHH Hai Thành Viên Ba Nguyên Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 08:00:00 11:30:00 Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Trà Võ, Bến Mương xã Thạnh ĐứcẤp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 08:00:00 17:00:00 Ấp Tầm Long xã Trí Bình Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023 13:30:00 17:00:00 Khách hàng: Cơ Sở Gạch Hoàng Gia Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 13:30:00 17:00:00 Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Chấn Thịnh Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 13:30:00 17:00:00 Khách hàng: Trần Văn Thính Điện lực Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023 13:30:00 17:00:00 Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023 07:00:00 17:00:00 Khu phố 2, 3 phường I; khu phố 1 phường II; ấp Bình Trung xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023 07:00:00 17:00:00 Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại Phường Long Thành Bắc; ấp Trường Phước, Trường Lộc, Trường An xã Trường Tây; ấp Trường Thọ, Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023 07:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023 07:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Ninh Sơn; khu phố Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023 07:00:00 17:00:00 Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi Điện lực Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Tây Ninh
Lịch cúp điện tại Tây Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Tây Ninh tháng 11/2023 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Tây Ninh để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC


Chọn nhanh