Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Tây Ninh tháng 12/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 21/07/2024

Lịch cúp điện khu vực Tây Ninh tháng 12/2023 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện tháng 12/2023 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Tây Ninh tháng 12/2023
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại có lịch cắt điện cho khu vực này tháng 12/2023

Tháng khác

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
21/07/2024 07:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/07/2024 07:00:00 17:00:00 Đường số 6 KCN Trảng Bàng Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 08:00:00 11:30:00 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 08:00:00 11:30:00 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 08:00:00 11:30:00 Ấp Trường xã Hảo Đước Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Bông Trang, Bến Rộng, Bến Chò xã Thạnh Đức.Ấp Phước Hòa, Phước Hội B xã Phước Thạnh Điện lực Huyện Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Huyện Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Phước xã Tân Bình Điện lực Thành phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Đông Tiến xã Tân Đông Điện lực Huyện Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 13:30:00 17:00:00 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024 13:30:00 17:00:00 Ấp Vịnh xã An Cơ Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Phùng Xuân Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công Ty TNHH MTV Cường Yến Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Sương Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Đình Vũ Gia Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Visarim Orume Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Lê Thị Kim Anh Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Lê Thị Ngọc Anh Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Huỳnh Thiện Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Văn Hưởng Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Văn Thu Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Võ Thế Vinh Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Đông Thành, Đông Lợi, Đông Hà xã Tân Đông Điện lực Huyện Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/07/2024 07:00:00 17:00:00 Ấp 7 xã Suối Dây, Ấp 2, Trảng Ba Chân xã Suối Ngô Điện lực Huyện Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Tiến phường Lộc Hưng Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Tiến phường Lộc Hưng Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố 3 phường Long Hoa Điện lực Huyện Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công Ty TNHH - TM - DV- Khách sạn An Đông Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Diệp Minh Nhứt 3 Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Diệp Minh Nhứt 3 Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Diệp Minh Nhứt 3 Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: HKD Nguyễn Thanh Hải Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: HKD bánh tráng Hồng Minh Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: HKD may mặc Thắm Duyên Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Minh Thắng Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Quốc Thái Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: UBND phường Long Thành Trung Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Võ Thành Niêu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xát Trường Phú 1 Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình; khu phố An Thới phường An Hòa Điện lực Huyện Trảng Bàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: HKD Thu My Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty CP bê tông và cấu kiện Tân Ninh Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Hiệp Hòa Lợi Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Long Ngân Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tôn Thép Phú Ích Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN TM Long Sơn Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Văn Khoa Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Gạch ngói Hòa Thành Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: HKD Gái Chi Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: HKD Đỗ Văn Khanh Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Nguyễn Minh Đạt Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Võ Phước Quang Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay chà Hiệp Hưng Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Xà Bông Vương Ngọc Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp 6 xã Bàu Đồn Điện lực Huyện Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Huyện Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Huyện Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Trung xã Tân Hà Điện lực Huyện Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
25/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Trung xã Tân Hà Điện lực Huyện Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/07/2024 07:30:00 11:30:00 Công ty TNHH PACOW INTERNATIONAL, Doanh nghiệp tư nhân Phước Hậu, Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Bình An, Công ty TNHH MTV Kim Bảo Long Tây Ninh, Công ty TNHH KANG RUN SI,, Công ty TNHH SX-TM-DV THIỆN THÀNH Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Phú phường An Hòa Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/07/2024 08:00:00 11:30:00 Khách hàng Cty CPĐTXD Nam Hiệp Thành Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Phạm Ngọc Vũ Điện lực Huyện Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Suối Cao A, Cây Trắc xã Phước Đông Điện lực Huyện Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Tân Tây xã Tân Hưng Điện lực Huyện Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 13:30:00 17:00:00 Công ty TNHH MTV CO.OPMART Trảng Bàng, Đặng Văn Côn, Nguyễn Thanh Khiết, DNTN Tâm Đức Tài Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024 13:30:00 17:00:00 Khách hàng Cty TNHH SX-TM-DV Bảo Phúc Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 06:00:00 06:30:00 Khu phố 2, 7 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/07/2024 07:00:00 17:00:00 Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông, Ấp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà Điện lực Huyện Tân Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/07/2024 07:30:00 11:30:00 Khu phố 1, 2, 3, 5, 6, 7 phường III; khu phố 3 phường II; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/07/2024 07:30:00 11:30:00 Trạm Khách hàng Điện lực Thành phố Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 07:30:00 11:30:00 TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Trảng Bàng, TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRẢNG BÀNG, Công ty TNHH TM DV TP Gia Kiên, Công ty TNHH TM DV Việt Nhật Tây Ninh Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 07:30:00 12:00:00 Khu phố An Quới phường An Hòa Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 07:30:00 17:00:00 Khu phố 2, 3, 6 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/07/2024 08:00:00 09:00:00 Ấp Bàu Dài, Phước Tân xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 08:00:00 11:30:00 Khách hàng: Công ty TNHH Bando Vina Điện lực Huyện Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 08:00:00 11:30:00 Ấp Long An xã Long Thuận Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 08:00:00 11:30:00 Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận Điện lực Huyện Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Huyện Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/07/2024 08:00:00 17:00:00 Khu phố Thanh Hà Thị trấn.Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A Thị trấn Gò Dầu Điện lực Huyện Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Huyện Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/07/2024 17:00:00 17:30:00 Khu phố 2, 7 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024 06:00:00 18:00:00 Khu phố 1, 2 thị trấn; xã Tân Lập, Thạnh Tây, Tân Bình Điện lực Huyện Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024 06:00:00 18:00:00 Khu phố 1, 2, 7 thị trấn Điện lực Huyện Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024 06:00:00 18:00:00 Khu phố 2, 3, 4, 5, 6 thị trấn; ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây; ấp Cầu xã Tân Phong Điện lực Huyện Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024 06:00:00 18:00:00 Khu phố 5, 7 thị trấn Điện lực Huyện Tân Biên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024 07:30:00 11:30:00 Công ty TNHH Dệt NamYoung ViNa, Công ty TNHH Cơ giới Trọng Nguyên, Công ty TNHH TRE Gia dụng XK Long Tre, Công ty TNHH COLLTEX (VN), Công ty TNHH Dệt-May Hưng Thái, Công ty TNHH Li-Yuen Garment, Chi nhánh Cty TNHH Dệt May Lan Trần, Công ty TNHH SX IN Bao bì giấy Đài Chương, Công ty TNHH PHÚ CƠ Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 - Huyện Dương Minh Châu: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít và ấp Khởi An, Khởi Trung xã Cầu Khởi.- Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức. Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu cục Cầu Khởi Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 Trạm chuyên dùng khách hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Cầu Khởi Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Bình xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Hòa, Thuận Bình xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu Điện lực Huyện Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024 08:00:00 17:00:00 Ấp Đường Long, Bến Mương, Cầu Sắt xã Thạnh Đức Điện lực Huyện Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/07/2024 13:30:00 17:00:00 CN1 - Công ty CP đầu tư Dệt Phước Thịnh, Công ty TNHH NHỰA TẤN THÀNH, Công ty TNHH JEWELPARK-VINA, Công ty TNHH Công nghiệp TM Cao su nhựa Tín Thái, Công ty TNHH SX TM DV và XD Kim Thành, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỰC DŨNG Điện lực Huyện Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Tây Ninh
Lịch cúp điện tại Tây Ninh

Lịch cắt điện tại khu vực Tây Ninh tháng 12/2023 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Tây Ninh để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC


Chọn nhanh