Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Thái Bình

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện khu vực Thái Bình hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Thái Bình

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thái Bình danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Một phần xã Đông Hoàng Điện lực Huyện Đông Hưng
10/06/2023
từ 06:00 - 07:30
1 phần xã Đông Hải Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
10/06/2023
từ 06:00 - 11:30
1 phần thôn Đông Xá Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
10/06/2023
từ 06:30 - 07:30
Cty Hoa Mai Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 06:30 - 08:30
Bệnh Viện Huyện Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 07:00 - 08:00
Hộ KD Đặng Minh Tiến Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 07:00 - 08:00
Khách hàng MBA Vũ Trung 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
10/06/2023
từ 07:00 - 08:00
Một phần xã Đông Phong 7 Điện lực Huyện Đông Hưng
10/06/2023
từ 07:30 - 09:00
1 phần xã Đông Hải Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
10/06/2023
từ 08:00 - 08:30
Thái Thành, Thái Thọ Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Một phần xã Đông Vinh Điện lực Huyện Đông Hưng
10/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Các TBA khu vực xã Tây An Điện lực Huyện Tiền Hải
10/06/2023
từ 08:00 - 12:00
Diêm Điền, Thụy trình, Thụy Quỳnh, Thụy văn, Thụy Hưng, Thụy Việt, Thụy Dương Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 08:00 - 14:00
Nhà máy Amonitrat Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 08:15 - 09:00
Khách hàng MBA Vũ Trung 4 Điện lực Huyện Kiến Xương
10/06/2023
từ 08:30 - 10
1 phần xã Đông Hải Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
10/06/2023
từ 08:30 - 10:30
Thường Nhiên 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 09:00 - 10
Một phần xã Đông Vinh Điện lực Huyện Đông Hưng
10/06/2023
từ 09:15 - 10
Khách hàng MBA Vũ Trung 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
10/06/2023
từ 10 - 11:00
Một phần xã Nguyên Xá Điện lực Huyện Đông Hưng
10/06/2023
từ 10 - 11:30
1 phần xã Quỳnh Trang Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
10/06/2023
từ 10:15 - 11:30
Khách hàng MBA Vũ Vinh 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
10/06/2023
từ 13:30 - 14:00
Thái Thành, Thái Thọ Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 16:00 - 17:00
Ngọ Men Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 16:00 - 20
Thái Hưng, Thái Thủy Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 16:30 - 17:30
CK Thiên Văn Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Diêm Điền, Thái Xuyên, Thái Thịnh Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Thái Hưng, Thái An Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Thái Hưng, Thái An, Thái Xuyên, Thái Mỹ , Thái Đô Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Thái Hồng, Thái Dương, Thái Thủy, Thái Sơn, Thái Giang Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Thái Hồng, Thái Phúc, Thái hà Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy trường Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Thụy Lương, An Tân, Hồng Dũng Điện lực Huyện Thái Thụy
10/06/2023
từ 20 - 00
Thụy Phúc, Thụy Duyên, Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Phong Điện lực Huyện Thái Thụy
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Diêm Điền, Cụm công nghiệp Liên hà Thái Điện lực Huyện Thái Thụy
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Diêm Điền, Thụy Liên, Thụy Sơn,Thụy Phúc, Thụy Duyên, Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Phong Điện lực Huyện Thái Thụy
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất Điện lực Huyện Hưng Hà
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Thái Hưng, Thái Thủy Điện lực Huyện Thái Thụy
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Thái Hưng, Thái tân, Thái Mỹ Điện lực Huyện Thái Thụy
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Thái Thượng, Thái Nguyên, Thái Hòa Điện lực Huyện Thái Thụy
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Xã Kim Trung, Văn Lang, Thái Phương, Thái Hưng, Hồng An, Tiến Đức Điện lực Huyện Hưng Hà
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
Xã Liên Hiệp, Phúc Khánh, Tân Hòa,1 phần xã Hòa Tiến,Cộng Hòa, Canh Tân. Điện lực Huyện Hưng Hà
11/06/2023
từ 12:00 - 16:00
kh thái thụy Điện lực Huyện Đông Hưng
11/06/2023
từ 12:00 - 20
khu công nghiệp nguyễn đức cảnh, phúc khánh Điện lực Thành phố Thái Bình
11/06/2023
từ 12:00 - 20
khu công nghiệp nguyễn đức cảnh, phúc khánh Điện lực Thành phố Thái Bình
11/06/2023
từ 12:00 - 20
phần phường tiền phong, khu công nghiệp sông trà, kcn nguyễn đức cảnh Điện lực Thành phố Thái Bình
11/06/2023
từ 12:00 - 20
xã đông quang dông xuân dông mỹ Điện lực Huyện Đông Hưng
11/06/2023
từ 20 - 00
xã đông các đông hà đông động Điện lực Huyện Đông Hưng
11/06/2023
từ 20 - 23:59
Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất, Tân Tiến , xã Hòa Tiến,Canh Tân, Cộng Hòa ,Thôn Bản xã Phúc Khánh. Điện lực Huyện Hưng Hà
11/06/2023
từ 20 - 23:59
Xã Tân Lễ, Thị Trấn Hưng Nhân. Điện lực Huyện Hưng Hà
12/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Khách hàng MBA Vũ Ninh 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
12/06/2023
từ 06:00 - 07:30
1 phần thôn Dụ Đại Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
12/06/2023
từ 07:00 - 08:00
Xưởng CK Phạm Văn Tường Điện lực Huyện Thái Thụy
12/06/2023
từ 07:00 - 09:00
1 phần thôn Dụ Đại Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
12/06/2023
từ 07:00 - 11:30
1 phần xã Dũng nghĩa Điện lực Huyện Vũ Thư
12/06/2023
từ 07:00 - 11:30
1 phần xã TQuang Điện lực Huyện Vũ Thư
12/06/2023
từ 07:00 - 11:30
1 phần xã Tân lập Điện lực Huyện Vũ Thư
12/06/2023
từ 07:00 - 11:30
Khách hàng MBA Vũ Trung 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
12/06/2023
từ 07:15 - 08:00
Khách hàng MBA Vũ Ninh 13 Điện lực Huyện Kiến Xương
12/06/2023
từ 08:15 - 09:00
Khách hàng MBA Vũ Tây 8 Điện lực Huyện Kiến Xương
12/06/2023
từ 08:30 - 10
TBA Cầu Đợi Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
12/06/2023
từ 09:00 - 10
Cty Thiên Thuận Điện lực Huyện Thái Thụy
12/06/2023
từ 09:15 - 10
Khách hàng MBA Bình Nguyên 13 Điện lực Huyện Kiến Xương
12/06/2023
từ 10 - 11:30
TBA Xanh Hát Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
12/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng ĐZ 400V lộ 2 TBA Vũ Trung 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Khách hàng MBA Vũ Hội 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 06:00 - 07:30
TBA Cầu Vật Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
13/06/2023
từ 06:00 - 11:30
Khách hàng ĐZ 400V lộ 2 TBA Trung Tâm Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 06:30 - 11:00
Xóm 6 Hồng Quỳnh Điện lực Huyện Thái Thụy
13/06/2023
từ 07:00 - 09:00
Gạch Thái Thủy Điện lực Huyện Thái Thụy
13/06/2023
từ 07:00 - 11:30
Khách hàng MBA Vũ trung 7 Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 07:15 - 08:00
Khách hàng MBA Vũ Hội 10 Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 07:30 - 09:00
TBA Cầu Vật 2 Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
13/06/2023
từ 08:15 - 09:00
Khách hàng MBA Vũ Hội 11 Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 08:30 - 10
TBA An Vinh 10 Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
13/06/2023
từ 09:00 - 11:00
Thái Học 3 Điện lực Huyện Thái Thụy
13/06/2023
từ 09:15 - 10
Khách hàng MBA Vũ Hội 12 Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 10 - 11:30
TBA Hưng Đạo Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
13/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Khách hàng MBA Vũ trung 7 Điện lực Huyện Kiến Xương
13/06/2023
từ 14:00 - 16:00
Nhà máy nước Amonitorat Điện lực Huyện Thái Thụy
13/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Bơm DC Vạn Đồn Điện lực Huyện Thái Thụy
13/06/2023
từ 16:00 - 18:00
Vạn Năng Điện lực Huyện Thái Thụy
14/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Khách hàng MBA Vũ Hội 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
14/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Khách hàng MBA Vũ Hội 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
14/06/2023
từ 06:00 - 07:30
TBA Vũ Hạ Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
14/06/2023
từ 06:00 - 11:30
Khách hàng TBA Quang Minh 4 lộ 477E11.7 Điện lực Huyện Kiến Xương
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Thái Thọ 5 Điện lực Huyện Thái Thụy
14/06/2023
từ 06:30 - 17:00
Cao Dương Hạ Điện lực Huyện Thái Thụy
14/06/2023
từ 07:15 - 08:00
Khách hàng MBA Vũ Hội 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
14/06/2023
từ 07:30 - 09:00
TBA Đồng Lệ Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
14/06/2023
từ 08:15 - 09:00
Khách hàng MBA Vũ Hội 4 Điện lực Huyện Kiến Xương
14/06/2023
từ 08:30 - 10
TBA Đồng Cừ Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
14/06/2023
từ 09:15 - 10:30
Khách hàng MBA Vũ Hội 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
14/06/2023
từ 10 - 11:30
TBA Cầu Xộp Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
15/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Khách hàng MBA Vũ Quý 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
15/06/2023
từ 06:00 - 07:30
TBA Xanh Hát 3 Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
15/06/2023
từ 06:00 - 11:00
Thụy Văn 7 Điện lực Huyện Thái Thụy
15/06/2023
từ 06:00 - 11:30
Khách hàng TBA Quang Minh 1 lộ 477E11.7 Điện lực Huyện Kiến Xương
15/06/2023
từ 06:00 - 12:00
TBA An Lạc xã An Vinh Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
15/06/2023
từ 07:00 - 09:00
Hưng Thịnh 1 Điện lực Huyện Thái Thụy
15/06/2023
từ 07:15 - 08:15
Khách hàng MBA Vũ Quý 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
15/06/2023
từ 07:30 - 09:00
TBA Xanh Hát 2 Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
15/06/2023
từ 08:20 - 09:00
Khách hàng MBA Vũ Ninh 8 Điện lực Huyện Kiến Xương
15/06/2023
từ 08:30 - 10
TBA Khang Ninh Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
15/06/2023
từ 09:00 - 11:00
Hưng Thịnh 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
15/06/2023
từ 09:15 - 10
Khách hàng MBA Vũ Vinh 4 Điện lực Huyện Kiến Xương
15/06/2023
từ 10 - 11:30
TBA Khang Ninh 2 Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
16/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Khách hàng MBA Thanh Tân 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
16/06/2023
từ 06:00 - 11:00
Thôn Gang Điện lực Huyện Thái Thụy
16/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Quán Táo Điện lực Huyện Thái Thụy
16/06/2023
từ 07:15 - 08:00
Khách hàng MBA Quang Lịch 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
16/06/2023
từ 08:15 - 09:00
Khách hàng MBA Quang Lịch 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
16/06/2023
từ 09:15 - 10
Khách hàng MBA Quang Lịch 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
16/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Khách hàng TBA Quang Minh 1 lộ 477E11.7 Điện lực Huyện Kiến Xương
16/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Quán Táo Điện lực Huyện Thái Thụy
17/06/2023
từ 06:00 - 07:00
Khách hàng MBA Thanh Tân 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
17/06/2023
từ 06:00 - 11:30
Khách hàng TBA Quang Minh 3 lộ 477E11.7 Điện lực Huyện Kiến Xương
17/06/2023
từ 07:15 - 08:00
Khách hàng MBA Nam Cao 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
17/06/2023
từ 08:15 - 09:00
Khách hàng MBA Nam Cao 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
17/06/2023
từ 09:15 - 10
Khách hàng MBA Nam Cao 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
Lịch cắt điện tại Thái Bình
Lịch cúp điện tại Thái Bình

Lịch cắt điện tại khu vực Thái Bình giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Thái Bình , để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Thái Bình: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7