Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Thái Bình

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/04/2024

Lịch cắt điện khu vực Thái Bình hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Thái Bình

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thái Bình danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/04/2024
từ 05:30 - 15:30
xã Duyên Hải Điện lực Huyện Hưng Hà
22/04/2024
từ 06:00 - 16:00
TBA Bương Hạ 2 xã Quynh Ngọc Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
22/04/2024
từ 07:00 - 08:00
TBA Hồng Tiến 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
22/04/2024
từ 07:00 - 08:00
Thôn Hướng Tân, xã Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 07:00 - 11:30
1 phần xã Minh Tân Điện lực Huyện Đông Hưng
22/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Cam Đoài Điện lực Huyện Thái Thụy
22/04/2024
từ 07:30 - 11:30
TBA Vị Dương 5 Điện lực Huyện Thái Thụy
22/04/2024
từ 07:30 - 12:00
Một phần phường Trần lãm Điện lực Thành phố Thái Bình
22/04/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Hồng Mai, xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 08:00 - 09:00
Thôn Đông Quách, xã Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 08:00 - 09:30
TBA Cty Sứ Tràng Tiền, xã Đông Lâm Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 08:10 - 09:00
TBA Hồng Tiến 10 Điện lực Huyện Kiến Xương
22/04/2024
từ 09:00 - 09:30
TBA Bệnh Viện Đại Dương, xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 09:00 - 10
Thôn Vĩnh Trung, xã Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 09:10 - 10
TBA Hồng Tiến 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
22/04/2024
từ 10 - 10:30
TBA Cty Sứ Đông Hải, xã Đông Cơ Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 10 - 10:30
TBA Cty Xuân Sinh, xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 10 - 11:00
Thôn Vĩnh Trung, xã Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 10:15 - 11:15
TBA Hồng Tiến 12 Điện lực Huyện Kiến Xương
22/04/2024
từ 14:00 - 14:30
TBA Cty Nicotex, xã Đông Cơ Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 14:00 - 14:30
TBA Cty Sứ Đông Lâm 2, xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
22/04/2024
từ 15:00 - 15:30
TBA Cty Sứ Đông Lâm 3 (Đức Việt), xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 04:00 - 08:00
Một Phần xã Hồng Lĩnh, Minh Khai, xã Chí Hòa, Minh Hòa, Độc Lập, Minh Tân và xã Bạch Đằng huyện Đông Hưng Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 04:00 - 08:00
Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất, Tân Tiến , xã Hòa Tiến,Canh Tân, Cộng Hòa ,Thôn Bản xã Phúc Khánh. Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 04:00 - 08:00
Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất, xã Văn Cẩm Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 04:00 - 08:00
Xã Hòa Bình, Chi Lăng, Tây Đô, Đông Đô, 1 phần xã Thống Nhất, Văn Cẩm Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 04:00 - 08:00
Xã Kim Trung, Văn Lang, Thái Phương, Thái Hưng, Hồng An, Tiến Đức Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 05:30 - 06:30
1 phần xã Phú Lương Điện lực Huyện Đông Hưng
23/04/2024
từ 05:30 - 16:30
1 phần xã Phú Lương Điện lực Huyện Đông Hưng
23/04/2024
từ 06:00 - 12:00
xã Vũ An, Vũ lễ, Vũ Sơn, Bình Nguyên, An Bình,Trà Giang, Quốc Tuấn, Vũ Tây Điện lực Huyện Kiến Xương
23/04/2024
từ 07:00 - 08:00
TBA Hồng Tiến 8 Điện lực Huyện Kiến Xương
23/04/2024
từ 07:00 - 08:00
Thôn Hướng Tân, xã Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 07:00 - 11:00
1 phần xã phú Lương Điện lực Huyện Đông Hưng
23/04/2024
từ 07:00 - 11:30
Tam Lộng 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
23/04/2024
từ 07:00 - 11:30
Xóm 5 Hạ Đồng Điện lực Huyện Thái Thụy
23/04/2024
từ 07:00 - 12:00
1 phần TBA An Quý xã An Khê Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
23/04/2024
từ 07:00 - 12:00
Một phần xã Minh Lãng Điện lực Huyện Vũ Thư
23/04/2024
từ 07:30 - 08:15
CSSX Phan Văn Sính xã Tân Lễ Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Bơm Phương Trạch, xã Phương Công Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Cty Vinafrit, xã Đông Cơ Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 08:00 - 09:00
Thôn Hướng Tân, xã Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 08:10 - 09:00
TBA Hồng Tiến 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
23/04/2024
từ 08:45 - 09:30
Cụm Công nghiệp Phúc Khánh xã Phúc Khánh Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 09:00 - 09:30
TBA Bơm Vân Trường 2, xã Vân Trường Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 09:00 - 09:30
TBA Phạm Văn Hội, xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 09:00 - 10
Thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 09:10 - 10
TBA Hồng Tiến 4 Điện lực Huyện Kiến Xương
23/04/2024
từ 10 - 10:30
Cty XNK Thăng Long, xã Bắc Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 10 - 10:30
TBA Cty Thủy Tinh TB, xã Đông Cơ Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 10 - 10:45
1 phần Thôn Tân Dân xã Chi Lăng Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 10 - 11:00
Thôn Nội Lang Tây, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 10:10 - 11:30
TBA Hồng Tiến 9 Điện lực Huyện Kiến Xương
23/04/2024
từ 11:00 - 11:45
1 phần Thôn Cổ Trai xã Hồng Minh Điện lực Huyện Hưng Hà
23/04/2024
từ 14:00 - 14:30
Cty Blocktom, xã Nam Phú Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 14:00 - 14:30
Cty Sứ Long Hầu 1, xã Đông Lâm Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 14:00 - 16:00
1 phần xã An Châu Điện lực Huyện Đông Hưng
23/04/2024
từ 15:00 - 15:30
Cty Sứ Long Hầu 2, xã Đông Cơ Điện lực Huyện Tiền Hải
23/04/2024
từ 15:30 - 16:30
1 phần xã Phú Lương Điện lực Huyện Đông Hưng
24/04/2024
từ 05:30 - 09:00
XÃ Phúc thành Điện lực Huyện Vũ Thư
24/04/2024
từ 05:30 - 12:00
Xã Hiệp Hòa ,Việt Hùng; Xuân Hòa Điện lực Huyện Vũ Thư
24/04/2024
từ 06:00 - 07:00
TBA Bình Định 9 Điện lực Huyện Kiến Xương
24/04/2024
từ 07:00 - 08:00
Thôn Nội Lang Nam, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 07:00 - 09:00
1 phần xã Đông Hoàng Điện lực Huyện Đông Hưng
24/04/2024
từ 07:00 - 11:30
Bích Du 1 Điện lực Huyện Thái Thụy
24/04/2024
từ 07:00 - 11:30
ĐZ400V lộ 1 Vũ lễ 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
24/04/2024
từ 07:00 - 12:00
TBA Lộng Khê 2 xã An Khê Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
24/04/2024
từ 07:00 - 16:00
1 phần TBA Lương Mỹ 2 xã Quỳnh Hội Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
24/04/2024
từ 07:10 - 08:00
TBA Bình Định 12 Điện lực Huyện Kiến Xương
24/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần phường Hoàng Diệu Điện lực Thành phố Thái Bình
24/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Đông Hòa Điện lực Thành phố Thái Bình
24/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Thôn Quang Trung xã Tây Đô Điện lực Huyện Hưng Hà
24/04/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Dương Văn Việt, xã Tây Sơn Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Gạch men Mikado, xã Đông Lâm Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 08:00 - 09:00
Thôn Đông La, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 08:10 - 09:00
TBA Bình Định 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
24/04/2024
từ 09:00 - 09:30
TBA Bơm Nước Mikado, xã Đông Cơ Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 09:00 - 09:30
TBA Công An Huyện, xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 09:00 - 10
Thôn An Hạ, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 09:00 - 11:00
1 phần xã Đông Hoàng Điện lực Huyện Đông Hưng
24/04/2024
từ 09:10 - 10
TBA Bình Định 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
24/04/2024
từ 10 - 10:30
TBA BCH Quân Sự Huyện, xã Tây Giang Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 10 - 10:30
TBA Cty CP Xi Măng TB, xã Đông Lâm Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 10 - 11:00
Thôn Thục Thiện, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 10:15 - 11:30
TBa Bình Định 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
24/04/2024
từ 13:00 - 17:00
ĐZ400V lộ 2 Vũ lễ 3 Điện lực Huyện Kiến Xương
24/04/2024
từ 14:00 - 14:30
TBA Cty Hảo Cảnh 3, xã Đông Lâm Điện lực Huyện Tiền Hải
24/04/2024
từ 14:00 - 16:00
1 phần xã Đông Hoàng Điện lực Huyện Đông Hưng
25/04/2024
từ 05:00 - 05:30
Một Phần xã Hồng Lĩnh, Minh Khai, xã Chí Hòa, Minh Hòa, Độc Lập, Minh Tân và xã Bạch Đằng huyện Đông Hưng Điện lực Huyện Hưng Hà
25/04/2024
từ 05:00 - 05:30
Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất, Tân Tiến , xã Hòa Tiến,Canh Tân, Cộng Hòa ,Thôn Bản xã Phúc Khánh. Điện lực Huyện Hưng Hà
25/04/2024
từ 05:00 - 05:30
Một Phần xã Minh Khai, Thống Nhất, xã Văn Cẩm Điện lực Huyện Hưng Hà
25/04/2024
từ 05:00 - 05:30
Xã Hòa Bình, Chi Lăng, Tây Đô, Đông Đô, 1 phần xã Thống Nhất, Văn Cẩm Điện lực Huyện Hưng Hà
25/04/2024
từ 05:00 - 05:30
Xã Kim Trung, Văn Lang, Thái Phương, Thái Hưng, Hồng An, Tiến Đức Điện lực Huyện Hưng Hà
25/04/2024
từ 05:30 - 06:00
Các TBA thị trấn An Bài và TBA Chăn nuôi An Ninh Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
25/04/2024
từ 05:30 - 06:00
Các TBA xã An Tràng,May An Tràng,Gạch An Tràng Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
25/04/2024
từ 05:30 - 12:00
Các TBA Vôi Ông Đại,Đình Hà,Ông Tiêu Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
25/04/2024
từ 06:00 - 08:00
Một phần xã Đông Phương Điện lực Huyện Đông Hưng
25/04/2024
từ 06:00 - 16:00
Một phần xã Đông Phương Điện lực Huyện Đông Hưng
25/04/2024
từ 07:00 - 08:00
TBA Bình Định 11 Điện lực Huyện Kiến Xương
25/04/2024
từ 07:00 - 09:00
Thôn Thục Thiện, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
25/04/2024
từ 07:00 - 11:00
Một phần xã Đồng Thanh Điện lực Huyện Vũ Thư
25/04/2024
từ 07:00 - 11:30
Tam Lộng Điện lực Huyện Thái Thụy
25/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Tân Phong Điện lực Thành phố Thái Bình
25/04/2024
từ 08:10 - 09:10
TBA Bình Định 13 Điện lực Huyện Kiến Xương
25/04/2024
từ 09:00 - 11:30
Thôn Nội Lang Tây, xã Nam Hải Điện lực Huyện Tiền Hải
25/04/2024
từ 09:00 - 11:30
Thôn Phương Giang, xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
25/04/2024
từ 09:10 - 10
TBA Bình Định 10 Điện lực Huyện Kiến Xương
25/04/2024
từ 10:15 - 11:30
TBA Bình Định 7 Điện lực Huyện Kiến Xương
25/04/2024
từ 11:30 - 12:00
Các TBA thị trấn An Bài và TBA Chăn nuôi An Ninh Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
25/04/2024
từ 13:30 - 17:00
Tam Lộng Điện lực Huyện Thái Thụy
25/04/2024
từ 14:00 - 16:00
1 phần xã Đông La Điện lực Huyện Đông Hưng
25/04/2024
từ 14:00 - 16:00
Một phần xã Đông Phương Điện lực Huyện Đông Hưng
26/04/2024
từ 05:00 - 11:30
Một phần khu CN Liên Hà Thái Điện lực Huyện Thái Thụy
26/04/2024
từ 05:00 - 12:00
Thụy Phúc, Thụy Dân, Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Duyên Điện lực Huyện Thái Thụy
26/04/2024
từ 05:30 - 06:00
Xã Tân Hòa, thôn Vế xã Canh Tân, Thôn Lường, Sâm xã Hòa Tiến. Điện lực Huyện Hưng Hà
26/04/2024
từ 05:30 - 09:30
Xã Liên Hiệp, Phúc Khánh. Điện lực Huyện Hưng Hà
26/04/2024
từ 07:00 - 08:00
TBA Nam Bình 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
26/04/2024
từ 07:00 - 15:30
ĐZ400V Vũ Tây 5 Điện lực Huyện Kiến Xương
26/04/2024
từ 07:00 - 15:30
ĐZ400V lộ 1 Vũ Tây 1 Điện lực Huyện Kiến Xương
26/04/2024
từ 07:00 - 15:30
ĐZ400V lộ 2 Vũ Tây 8 Điện lực Huyện Kiến Xương
26/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Việt thuận Điện lực Huyện Vũ Thư
26/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Thôn Rưỡng Trực, xã Nam Thắng Điện lực Huyện Tiền Hải
26/04/2024
từ 08:00 - 09:00
Thôn Viên Ngoại, Xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
26/04/2024
từ 08:10 - 09:00
TBA Bơm Nam Bình 8 Điện lực Huyện Kiến Xương
26/04/2024
từ 09:00 - 09:30
Xã Tân Hòa, thôn Vế xã Canh Tân, Thôn Lường, Sâm xã Hòa Tiến. Điện lực Huyện Hưng Hà
26/04/2024
từ 09:00 - 10
Thôn Phú Lâm, Xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
26/04/2024
từ 09:10 - 10
TBA Nam Bình 6 Điện lực Huyện Kiến Xương
26/04/2024
từ 10 - 11:00
Thôn Viên Ngoại, Xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
26/04/2024
từ 10:10 - 11:30
TBA Nam Bình 7 Điện lực Huyện Kiến Xương
27/04/2024
từ 07:00 - 08:00
Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
27/04/2024
từ 07:00 - 11:00
Một phần xã Hồng Lý Điện lực Huyện Vũ Thư
27/04/2024
từ 07:30 - 11:30
Một phần xã Song An, Điện lực Huyện Vũ Thư
27/04/2024
từ 08:00 - 09:00
Thôn Đông Biên Bắc, Xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
27/04/2024
từ 09:00 - 10
Thôn Đông Biên Nam, Xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
27/04/2024
từ 10 - 11:00
Thôn Phú Lâm, Xã Nam Hồng Điện lực Huyện Tiền Hải
Lịch cắt điện tại Thái Bình
Lịch cúp điện tại Thái Bình

Lịch cắt điện tại khu vực Thái Bình giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Thái Bình , để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Thái Bình: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7