Du lịch

Cẩm nang, thông tin hướng dẫn về du lịch


Hướng dẫn chi tiết đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến , để tiết kiệm thời gian và tránh tình trạng ùn ứ tại các cơ quan xuất nhập cảnh, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến khích người dân chủ động làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Quốc gia...