Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Xuyên Mộc

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Xuyên Mộc hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Xuyên Mộc danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
11/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần khu phố Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/12/2023
từ 07:30 - 17:00
một phần ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/12/2023
từ 07:30 - 16:00
nhánh KH Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Khu vực ấp Phú Sơn, Phú Lâm xã Hòa Hiệp, Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/12/2023
từ 08:00 - 15:00
nhánh rẽ khách hàng Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Khu vực ấp Phú Sơn, Phú Lâm xã Hòa Hiệp, Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:30 - 16:00
Một phần khu phố Xóm Rẩy, TT Phước Bửu Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Một phần ấp 8 xã Hòa Bình Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 14:30 - 15:30
Một phần ấp 8 xã Hòa Bình Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp phú Thiện , xã Hòa Hiệp Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 16:00
Một phần ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 06:00 - 07:00
Một phần TT Phước Bửu, Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Một phần TT Phước Bửu, Điện lực Xuyên Mộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023
từ 17:00 - 18:00
Một phần TT Phước Bửu, Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Một phần ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 16:00
ấp Bàu Sen, Bàu Lâm Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 07:30 - 17:00
Một phần ấp Thanh Bình, xã Bình Châu Điện lực Xuyên Mộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Xuyên Mộc

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Xuyên Mộc giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Xuyên Mộc, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Xuyên Mộc

Khu vực khác của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu