Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Đà Nẵng tháng 12/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cúp điện khu vực Đà Nẵng tháng 12/2023 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện tháng 12/2023 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đà Nẵng tháng 12/2023
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/12/2023
từ 06:00 - 07:30
Chiếu sáng NTT T4 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Mở lèo đầu cốt vị trí 477HLI/30 - XT 477HLI (phục vụ phương thức thi công ĐT 601)
01/12/2023
từ 06:00 - 07:30
Hòa Liên 1 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Mở lèo đầu cốt vị trí 477HLI/30 - XT 477HLI (phục vụ phương thức thi công ĐT 601)
01/12/2023
từ 06:00 - 07:30
Hòa Liên 3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Mở lèo đầu cốt vị trí 477HLI/30 - XT 477HLI (phục vụ phương thức thi công ĐT 601)
01/12/2023
từ 06:00 - 07:30
Hưởng Phước Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Mở lèo đầu cốt vị trí 477HLI/30 - XT 477HLI (phục vụ phương thức thi công ĐT 601)
01/12/2023
từ 06:00 - 07:30
Hưởng Phước 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Mở lèo đầu cốt vị trí 477HLI/30 - XT 477HLI (phục vụ phương thức thi công ĐT 601)
01/12/2023
từ 06:00 - 07:30
TBA XÓM 6 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Mở lèo đầu cốt vị trí 477HLI/30 - XT 477HLI (phục vụ phương thức thi công ĐT 601)
01/12/2023
từ 06:00 - 07:30
Xử lý nước thải T3 - khu CNC TP Đà Nẵng Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Mở lèo đầu cốt vị trí 477HLI/30 - XT 477HLI (phục vụ phương thức thi công ĐT 601)
01/12/2023
từ 06:00 - 18:00
TBA NGUYỄN TẤT THÀNH T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng đốt trên trụ BTLT XDM, lắp xà tại vị trí trụ 28, 29 và 30 XDM _ Kéo rãi cáp ACX240 nổi từ cột 28 đến 29 XDM; Thay xà néo nạnh tại cột 477HLI/31 & đấu nối hoàn trả ĐZTA hiện trạng từ khoảng cột 477HLI/31 đến cột 28 XDM. _Lắp xà néo, tháo dỡ và hãm cáp trung áp nổi ACX240+AV95 của XT 479HLI&XT477HLI hiện trạng có từ cột 477HLI/33 đến cột 477HLI/34 qua cột 30 XDM _Di dời MC 477HLI/32 Tân Ninh hiện trạng qua cột 28 XDM _Thu hồi cột tại vị trí 477HLI/32 cũ _Thu hồi cột 477HLI/34 hiện trạng _Di dời cáp vặn xoắn thuộc ĐZHA sau TBA Nguyễn Tất Thành T2 từ khoảng cột 477HLI/33 đến 477HLI/33 đến cột A/8/5 để trả nguồn hạ thế tạm cho khu vực. _Cố định cáp ngầm M(1x300)-24kV XDM tại 30 xdm (không đấu nối vào lưới) _Tháo dỡ LBS 477-7HLI/33 Chợ Hòa Liên tại cột 477HLI/33 hiện trạng Theo phương án thi công ngày 29/11/2023 của XNĐC đã được Ban QLDA phê duyệt
01/12/2023
từ 07:00 - 12:00
KĐT FPT T10 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Đảo pha cáp ngầm tại ngăn DCL 471-7 RMU T10 KĐT FPT đz 472 NHS
01/12/2023
từ 07:30 - 09:30
TĐC Thể dục TT Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý dây bị tróc vỏ, tăng cường kẹp đấu nối đz hạ áp TBA TĐC TD Thể thao - 478 CĐO
01/12/2023
từ 07:30 - 09:30
TĐC Thể dục TT Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý dây bị tróc vỏ, tăng cường kẹp đấu nối đz hạ áp TBA TĐC TD Thể thao - 478 CĐO
01/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Dương Sơn Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
- Đóng điện TBA Giáng Đông 4 - 479/HXU. - San tải TBA Dương Sơn - 479/HXU sang TBA Giáng Đông 4 - 479/HXU.
01/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Hòa Phát 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng tủ điện, đấu nối san tải cáp vặn xoắn TBA Hòa Phát 2 - 476/XHA.
01/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Tòa CC FPT Plaza 2 T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Kiểm tra đồng vị pha đz 472 NHS và 477 NHS tại ngăn DCL 475-7 RMU 4 KĐT FPT (lưu ý kết hợp kiểm tra thứ tự pha TBA FPT Plaza 2)
01/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Tòa CC FPT Plaza 2 T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Kiểm tra đồng vị pha đz 472 NHS và 477 NHS tại ngăn DCL 475-7 RMU 4 KĐT FPT (lưu ý kết hợp kiểm tra thứ tự pha TBA FPT Plaza 2)
01/12/2023
từ 08:00 - 13:00
LIÊN TRÌ 3 Điện lực Hải Châu Hoãn
Nâng dung lượng TBA Tập thể xăng dầu - 481LTR. Kéo cáp vặn xoắn san tải TBA Liên Trì 3 qua TBA TT Xăng dầu - 481LTR (TBA > 350KH)
01/12/2023
từ 08:00 - 13:00
TẬP THỂ XĂNG DẦU Điện lực Hải Châu Hoãn
Nâng dung lượng TBA Tập thể xăng dầu - 481LTR. Kéo cáp vặn xoắn san tải TBA Liên Trì 3 qua TBA TT Xăng dầu - 481LTR (TBA > 350KH)
01/12/2023
từ 13:00 - 17:00
TBA Đô Đốc Lộc Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
- VSBD và xử lý phát nhiệt sau AB tổng TBA Đô Đốc Lộc - 477/HXU. - Thí nghiệm CBM TIER 2 MBA Đô Đốc Lộc - 477/HXU (Thí nghiệm định kỳ năm 2024).
01/12/2023
từ 13:30 - 15:30
Đà Sơn 4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý dây bị tróc vỏ, tăng cường kẹp đấu nối đz hạ áp TBA Đà Sơn 4 - 478 CĐO
01/12/2023
từ 13:30 - 15:30
Đà Sơn 4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý dây bị tróc vỏ, tăng cường kẹp đấu nối đz hạ áp TBA Đà Sơn 4 - 478 CĐO
01/12/2023
từ 13:30 - 16:30
Hòa Minh 3 T1 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay cáp vặn xoắn nứt vỏ TBA Hòa Minh 3 T1 - 477/XHA.
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
CÔNG TY LỤC PHÁT Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
HÒA THUẬN ĐÔNG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
KIOT CC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
LIÊN TRÌ 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
LÊ ĐẠI HÀNH 1 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
PHAN CHÂU TRINH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
PHAN CHÂU TRINH 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
PHAN CHÂU TRINH 3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
THỌ NHƠN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
THỌ NHƠN 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
TT Y HỌC DỰ PHÒNG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 06:00 - 16:30
ĐIỆN LỰC HẢI CHÂU Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay xà, thay sứ và phụ kiện kèm theo từ vị trí C03 đến vị trí C10 – 471 LTR và 482 LTR. (Công trình sửa chữa lớn năm 2023).
02/12/2023
từ 07:00 - 09:00
KC Thép Cosevco Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA KC thép Cosevco - 475 LCH
02/12/2023
từ 07:00 - 09:00
KC Thép Cosevco Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA KC thép Cosevco - 475 LCH
02/12/2023
từ 07:00 - 14:30
CHỢ HÒA NHƠN Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Mở kẹp đấu rẽ trục chính NR Hòa Nhơn-Hòa Phú và Mở kẹp đấu rẽ (xử lý kẹp lèo không mở sào được) nhánh rẽ TBA Chợ Hòa Nhơn, Thạch Nham Tây tại cột số 475HPH/108A - XT 475HPH (Đang VH XT 471CDO) Tạo lèo CBM 2024 cho MC 471CDO/121/1 Hòa Nhơn tại vị trí cột số 475HPH/104 - XT 475HPH Di dời cột trung thế vị trí số 475HPH/106 NR Hòa Nhơn - XT 475HPH đang nằm giữa lô đất sau dự án mở đường ĐH2 để xử lý đơn thư kiến nghị khách hàng
02/12/2023
từ 07:00 - 14:30
Thạch Nham Tây Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Mở kẹp đấu rẽ trục chính NR Hòa Nhơn-Hòa Phú và Mở kẹp đấu rẽ (xử lý kẹp lèo không mở sào được) nhánh rẽ TBA Chợ Hòa Nhơn, Thạch Nham Tây tại cột số 475HPH/108A - XT 475HPH (Đang VH XT 471CDO) Tạo lèo CBM 2024 cho MC 471CDO/121/1 Hòa Nhơn tại vị trí cột số 475HPH/104 - XT 475HPH Di dời cột trung thế vị trí số 475HPH/106 NR Hòa Nhơn - XT 475HPH đang nằm giữa lô đất sau dự án mở đường ĐH2 để xử lý đơn thư kiến nghị khách hàng
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Bê tông Đức Liêm Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Bê tông Đức Liêm Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
CS Trần Văn Hòa Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
CS Trần Văn Hòa Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Cơ Điện Thành Tân Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Cơ Điện Thành Tân Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Quang Nguyễn Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Quang Nguyễn Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:30 - 16:00
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DIỆP PHÚC LỢI Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế RMU bị tụt khí, thay vỏ tủ RMU, gia cố móng RMU và kết hợp tách te cáp ngầm tại vị trí RMU 3A đz 478 T2.NHS Nghiệm thu Ghi chú: RMU mới loại Eaton và không thay đổi thứ tự ngăn đấu nối
02/12/2023
từ 07:30 - 16:00
Du lịch Sài Gòn - Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế RMU bị tụt khí, thay vỏ tủ RMU, gia cố móng RMU và kết hợp tách te cáp ngầm tại vị trí RMU 3A đz 478 T2.NHS Nghiệm thu Ghi chú: RMU mới loại Eaton và không thay đổi thứ tự ngăn đấu nối
02/12/2023
từ 07:30 - 16:00
Hoàng Đạt Resort & Casino Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế RMU bị tụt khí, thay vỏ tủ RMU, gia cố móng RMU và kết hợp tách te cáp ngầm tại vị trí RMU 3A đz 478 T2.NHS Nghiệm thu Ghi chú: RMU mới loại Eaton và không thay đổi thứ tự ngăn đấu nối
02/12/2023
từ 07:30 - 16:00
Hòn ngọc Á Châu Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế RMU bị tụt khí, thay vỏ tủ RMU, gia cố móng RMU và kết hợp tách te cáp ngầm tại vị trí RMU 3A đz 478 T2.NHS Nghiệm thu Ghi chú: RMU mới loại Eaton và không thay đổi thứ tự ngăn đấu nối
02/12/2023
từ 07:30 - 16:00
KS Marriot (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SILVER SHORES) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế RMU bị tụt khí, thay vỏ tủ RMU, gia cố móng RMU và kết hợp tách te cáp ngầm tại vị trí RMU 3A đz 478 T2.NHS Nghiệm thu Ghi chú: RMU mới loại Eaton và không thay đổi thứ tự ngăn đấu nối
02/12/2023
từ 07:30 - 16:00
KS Trí Triển Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế RMU bị tụt khí, thay vỏ tủ RMU, gia cố móng RMU và kết hợp tách te cáp ngầm tại vị trí RMU 3A đz 478 T2.NHS Nghiệm thu Ghi chú: RMU mới loại Eaton và không thay đổi thứ tự ngăn đấu nối
02/12/2023
từ 07:30 - 16:00
NHÀ Ở ÔNG NGUYỄN THANH SƠN Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế RMU bị tụt khí, thay vỏ tủ RMU, gia cố móng RMU và kết hợp tách te cáp ngầm tại vị trí RMU 3A đz 478 T2.NHS Nghiệm thu Ghi chú: RMU mới loại Eaton và không thay đổi thứ tự ngăn đấu nối
02/12/2023
từ 08:00 - 11:30
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA ĐH Duy Tân (630KVA) - 475CLA.
03/12/2023
từ 05:00 - 16:00
TBA Trộn Btông nhựa 545 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Lắp giàn giáo và bọc Cover vị trí 29 đến 30 nhánh rẽ TBA Trạm trộn Bê Tông nhựa CT 545 – Đz 479/CDO giao chéo Đz 110kV (Công ty cổ phần XLĐ và cơ khí mạ Đà nẵng thi công lắp dây chống sét thứ 2 cho Đz 110 kV mạch kép Đà Nẵng - Điện Nam Điện Ngọc) ĐVTC mời các các thành phần liên quan nghiệm thu giàn giáo trước khi thi công lắp dây CS.
04/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Công ty Viesky Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA Viet Sky T2 đz 480 ADO
04/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Thông Tin Duyên Hải Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA TT Duyên hải - 479 T2.HKH
04/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Thông Tin Duyên Hải Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA TT Duyên hải - 479 T2.HKH
04/12/2023
từ 13:00 - 17:00
KDC Nam Nguyễn Tất Thành Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Nâng công suất MBA từ 100kVA lên 250kVA (MBA cấp mới từ kho) và phụ kiện đi kèm tại TBA KDC Nguyễn Tất Thành theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023
04/12/2023
từ 13:00 - 17:30
An Hải Đông 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế máy biến áp, AB tổng, TI, cáp lực hạ áp từ MBA đến AB tổng và dây chảy FCO tại TBA Vân Đồn đz 474 ADO (xử lý non tải) Thay thế máy biến áp, AB tổng, TI, cáp lực hạ áp từ MBA đến AB tổng và dây chảy FCO tại TBA An Trung Đông 7 đz 473 T2.NHS (xử lý quá tải nhằm đảm bảo cấp điện cho trường Tiểu học Ngô Gia Tự) Ghi chú: hoán đổi MBA và thiết bị, phụ kiện đi kèm với TBA An Trung Đông 7. CS TBA Vân Đồn sau khi hoán đổi 250 kVA
04/12/2023
từ 13:00 - 17:30
An Trung Đông 7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế máy biến áp, AB tổng, TI, cáp lực hạ áp từ MBA đến AB tổng và dây chảy FCO tại TBA Vân Đồn đz 474 ADO (xử lý non tải) Thay thế máy biến áp, AB tổng, TI, cáp lực hạ áp từ MBA đến AB tổng và dây chảy FCO tại TBA An Trung Đông 7 đz 473 T2.NHS (xử lý quá tải nhằm đảm bảo cấp điện cho trường Tiểu học Ngô Gia Tự) Ghi chú: hoán đổi MBA và thiết bị, phụ kiện đi kèm với TBA An Trung Đông 7. CS TBA Vân Đồn sau khi hoán đổi 250 kVA
04/12/2023
từ 13:00 - 17:30
Vân Đồn Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế máy biến áp, AB tổng, TI, cáp lực hạ áp từ MBA đến AB tổng và dây chảy FCO tại TBA Vân Đồn đz 474 ADO (xử lý non tải) Thay thế máy biến áp, AB tổng, TI, cáp lực hạ áp từ MBA đến AB tổng và dây chảy FCO tại TBA An Trung Đông 7 đz 473 T2.NHS (xử lý quá tải nhằm đảm bảo cấp điện cho trường Tiểu học Ngô Gia Tự) Ghi chú: hoán đổi MBA và thiết bị, phụ kiện đi kèm với TBA An Trung Đông 7. CS TBA Vân Đồn sau khi hoán đổi 250 kVA
04/12/2023
từ 13:30 - 17:30
Khách sạn Cicilia Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA Khách sạn Cicilia đz 484 T2.NHS
04/12/2023
từ 13:30 - 17:30
LÊ ĐÌNH LÝ Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp đặt xà nạnh dây hạ áp ra khỏi không gian nhà 116 Lê Đình Lý - HA TBA Lê Đình Lý - 479LTR
05/12/2023
từ 07:00 - 12:00
TĐC Nại Hiên Đông T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tháo lèo cáp ngầm trụ 68/16B đz 474 ADO về phía trụ 68/17
05/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Cẩm Nê Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
- Đóng điện TBA Cẩm Nê 4 - 477/CĐO. - San tải TBA Cẩm Nê - 477/CĐO sang TBA Cẩm Nê 4 - 477/CĐO.
05/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Mỹ Đa Tây 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Tâng dây, bấm đầu cosse đấu nối vào tủ điện hạ áp ĐZHA kéo mới; chuyển đấu nối HCD, công tơ từ CVX cũ sang CVX mới, thu hồi ĐZHA cũ sau AB tổng TBA Mỹ Đa Tây 2 đz 471 T2.NHS
05/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Phú Lộc 4 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay cáp vặn xoắn nứt vỏ TBA Phú Lộc 4 - 477/XHA, san tải TBA Phú Lộc 4 - 477/XHA sang TBA Dũng Sỹ Thanh Khê 3 - 477/XHA
05/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Thanh Khê 3 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay cáp vặn xoắn nứt vỏ TBA Phú Lộc 4 - 477/XHA, san tải TBA Phú Lộc 4 - 477/XHA sang TBA Dũng Sỹ Thanh Khê 3 - 477/XHA
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
An Châu Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
BTS Viettel Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Công ty Cổ phần Trung Sơn T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Công ty TNHH GreePower ANT Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Công ty cổ phần Trung Sơn Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Công ty Đại Cường Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
DNTN Suối Hoa Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hoà Phú 1 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hoà Phú 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hoà Phú 3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hoà Phước 1 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
HÒA PHƯỚC T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hòa Phát 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hòa Phú Thành Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hòa Phú Thành T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hội Phước Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Hội Phước 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
KDL sinh thái Dốc Kiền Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
KDL sinh thái Suối Đôi và mỏ khoáng nóng Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Kho Bom Thành Đội Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Khu TNXP xã Hòa Phú Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Khu Đcanh ĐCư Phú Túc Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Lại Anh Dũng (Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Minh) Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Ngầm Đôi Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Núi Thần Tài T4 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
SOLAR MỸ LAI Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
TBA AN CHÂU 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
TBA Bảo Ân Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
TBA HÒA PHÚ 4 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
TBA PHÚ TÚC T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
TBA PHÚ TÚC T3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
TBA UB HÒA PHÚ Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Thôn Hoà Phát Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Thôn Hoà Thọ Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Thôn Hòa Hải Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Thôn Hòa Phước Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Thôn Hòa Thọ T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Thôn Phú Túc Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Thôn Đồng Lăng Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Trường Giáo Dưỡng Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Tân Minh Hoàng Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
TĐC Hòa Phú Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Đông Lâm Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 15:00
Đồng Lăng 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Dựng 2 cột trung thế dưới tuyến tại khoảng cột 121/134B & 121/134C, thi công hoàn thiện điểm đấu nối cấp điện cho TBA phục vụ dự án HTKT Vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn Hòa Phú theo văn bản số 1626/NNPTNT-ĐHGS1 ngày 10/11/2023 _Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA (MBA của TBA Nguyễn Tất Thành T2 chuyển đến) và phụ kiện đi kèm tại TBA Kho bom thành đội theo tờ trình số 1375/TTr-ĐLHV ngày 11/11/2023 _VSBD, thí nghiệm định kỳ CBM TBA & thiết bị theo kế hoạch năm 2024
05/12/2023
từ 07:30 - 16:30
KCS Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Lắp xà, sứ FCO, MBA 250 kVA, đấu nối TBA KCS XDM tại trụ 30A đz 473 T2.NHS _Chuyển đấu nối ĐZHA hiện trạng TBA KCS đz 473 T2.NHS qua TBA KCS đz 473 T2.NHS XDM Ghi chú: công trình SCTX di dời TBA KCS đz 473 T2.NHS phục vụ giải tỏa san lấp mặt bằng
05/12/2023
từ 13:30 - 17:00
KS QÚY PHƯƠNG BẮC Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA KS Stay - 478CLA

Tháng khác

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
Lịch cắt điện tại Đà Nẵng
Lịch cúp điện tại Đà Nẵng

Lịch cắt điện tại khu vực Đà Nẵng tháng 12/2023 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đà Nẵng để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx


Chọn nhanh