Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Đà Nẵng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đà Nẵng danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
CS QL1A T2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
CS QL1A T3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Côn ty tôn xốp 606 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Công ty Asia Green Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Công ty Kiss Latex Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Công ty Tuấn Ngọc Thịnh Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Công ty Xuân Tiến Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Dưong Sơn 3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Dương Sơn Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Dương Sơn 4 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Dương Sơn 5 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Giáng Đông Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
KDC Phong Nam Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Phong Nam Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Phong Nam 2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Quan Châu 2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Quan Châu 3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Quang Châu Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Quang Vinh Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Dương Sơn 8 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Dương Sơn 6 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Ga Lệ Trạch Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Giáng Đông 2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Giáng Đông 4 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Hòa Châu Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA KDC Phong Nam T2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Phong Nam 3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Phong Nam 5 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Quang Châu 4 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Quang Châu 5 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Quang Châu 6 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Quang Châu 7 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
TBA Quang Châu 8 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Thép Nhân Luật Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Trung ương hội chử thập đỏ Việt Nam Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Trạm sạc Vinfast Hòa Châu Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Trạm sạc Vinfast Hòa Phước Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Việt Hòa Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Việt Hương Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Vỹ Hậu Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:07 - 07:07
Vỹ Hậu 2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Cắt điện để xử lý phóng điện tại VT 105/2 đầu tuyến Công ty Xuân Tiến
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG 1 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
KS BAR PHƯƠNG ĐÔNG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
KS SÀI GÒN TOURANE Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
THIỆU BÌNH 1 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
THIỆU BÌNH 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
TP Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
UBNDP THUẬN PHƯỚC Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
ĐỐNG ĐA 5 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 07:00
ĐỐNG ĐA 6 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Khôi phục trạm biến áp Khách sạn Sài Gòn Tourance
07/06/2024
từ 05:30 - 11:00
KDC Khuê Mỹ 1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Lắp đặt xà FCO, dây từ chim đến MBA, đóng điện TBA Nguyễn Cơ Thạch T2 đz 484 T2.NHS xây dựng mới _Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA Khuê Mỹ 1 đz 484 T2.NHS sang TBA Nguyễn Cơ Thạch T2 đz 484 T2.NHS xây dựng mới
07/06/2024
từ 06:00 - 10:30
Sơn Thủy 5 T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Chuyển đấu nối san tải ĐZHA nhánh Sơn Thủy Đông 3 sau TBA Sơn Thủy 5 T2 đz 484 T2.NHS qua ĐZHA sau TBA Nguyễn Cơ Thạch T2 đz 484 T2.NHS Xây dựng mới
07/06/2024
từ 06:00 - 10:30
Đội xe công ty XL Điện 3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
- Nâng công suất TBA Đội xe XL điện 3 - 474CDO Công trình: Hoàn thiện các trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
BQLDA H.V.Thái Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
CS B.Nà S.Mơ T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
HOÀNG VĂN THÁI - Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
Minh Đại Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
Mỹ Phương FOOD Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
TC Cầu Vượt HVT Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
Đại La Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
Đại La 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:00 - 16:00
Đại La 3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Mở 03 lèo đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI _Kiểm tra thứ tự pha tại trụ 99/82/7 và trụ 99/82/16 - 471T2HKH (số VH 87/97/9 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Tháo dỡ di dời DZ 22kV từ trụ 99/82/9 đến trụ 99/82/16 - 471T2.HKH (số VH 87/97/11 đến 87/97/18 - 484HLI) hiện trạng. Tháo dỡ trụ BTLT 14m tại các vị trí 99/82/10, 99/82/11, 99/82/12, 99/82/13, 99/82/14, 99/82/15,99/82/16 (số VH 87/97/12 đến 87/97/18 - 484HLI); _ Lắp mới 01 trụ BTLT đôi 16m tại vị trí 99/82/16M, kéo trả DZTT AV120 từ trụ 99/82/16M mới đến trụ 99/82/17 (87/97/18 -484HLI): _ Đấu nối cáp ngầm 3*M(1x 300) 24kV từ trụ 99/82/7 (87/97/11 -484HLI) đến tủ RMU lắp mới và từ tủ RMU đến trụ 99/82/16M, hoàn trả lưới điện (Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan)
07/06/2024
từ 06:30 - 10:30
PHÚ HÒA 7 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Phú Hòa 7- 482CDO, Công trình SCL năm 2024
07/06/2024
từ 06:30 - 15:30
Cẩm Toại Đông Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Dựng cột thép dưới tuyến DZ 22kV tại khoảng cột 34/7 đến 34/8 - 475HPH (TBA Cẩm Toại Đông), lắp xà, chuyển ĐZ 22kV qua cột mới dựng; _ Di dời MBA Cẩm Toại Đông và phụ kiện đi kèm qua cột mới dựng, hoàn trả đấu nối; _ Chuyển đấu nối DZ hạ áp qua cột mới dựng (Dự án khai thác TBA 110kV Hòa Phong)
07/06/2024
từ 07:00 - 09:00
Phước Lý 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc ATM nhánh TBA Phước Lý 2 - 479 XHA
07/06/2024
từ 07:00 - 09:00
Phước Lý 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc ATM nhánh TBA Phước Lý 2 - 479 XHA
07/06/2024
từ 07:00 - 11:00
MAI AM 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Kéo dây cáp xoắn, san tải TBA Ngô Chi Lan và TBA Thanh Long 2 qua TBA Mai Am 2.
07/06/2024
từ 07:00 - 11:00
NGÔ CHI LAN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Kéo dây cáp xoắn, san tải TBA Ngô Chi Lan và TBA Thanh Long 2 qua TBA Mai Am 2.
07/06/2024
từ 07:00 - 11:00
THANH LONG 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Kéo dây cáp xoắn, san tải TBA Ngô Chi Lan và TBA Thanh Long 2 qua TBA Mai Am 2.
07/06/2024
từ 07:30 - 14:30
Khách sạn Golden Đà Nẵng (Công ty TNHH TM-XNK Xuân Dũng) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Vệ sinh bảo dưỡng, TU-TI đo đếm trung áp, TNĐK MBA 22/0,4kV-1600 kVA Khách sạn Golden ĐN đz 473 ADO (theo đề nghị khách hàng)
07/06/2024
từ 08:30 - 10:30
Trần Hưng Đạo T6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Xử lý phát nhiệt đầu cosse sau AB nhánh 4 TBA Trần Hưng Đạo T6 đz 475 ADO
07/06/2024
từ 11:50 - 13:00
Nguyễn Công Trứ T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
07/06/2024
từ 13:30 - 17:30
KTT Vùng 3 Hải Quân Điện lực Sơn Trà Hoãn
_Lắp đặt xà FCO, dây từ chim đến MBA, đóng điện TBA KTT V3 Hải quân T3 đz 484 T2.NHS xây dựng mới _Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA KTT V3 Hải quân đz 484 T2.NHS sang TBA KTT V3 Hải quân T3 đz 484 T2.NHS xây dựng mới
07/06/2024
từ 13:30 - 17:30
TÚY LOAN 3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Túy Loan 3 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
07/06/2024
từ 13:30 - 17:30
Đa Mặn 2 Điện lực Sơn Trà Hoãn
Đào móng, dựng cột BTLT 8.4, di dời trụ hạ áp CS 25/1 NĐC thuộc ĐZHA sau TBA Đa Mặn 2 đz 471 T2.NHS từ vị trí hiện trạng đến vị trí mới (cách vt cũ khoảng 2 mét) SCTX: di dời trụ hạ áp nằm trên lòng đường Nguyễn Đình Chiểu vào trong vỉa hè theo yêu cầu của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng
07/06/2024
từ 14:00 - 16:00
KDC Hoà Hiệp T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
San tải TBA KDC Hòa Hiệp T2 qua TBA KDC Xuân Thiều - 481 HKH 2 Đóng điện TBA KDC Xuân Thiều - 481 HKH 2
07/06/2024
từ 14:00 - 16:00
KDC Hoà Hiệp T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
San tải TBA KDC Hòa Hiệp T2 qua TBA KDC Xuân Thiều - 481 HKH 2 Đóng điện TBA KDC Xuân Thiều - 481 HKH 2
07/06/2024
từ 14:30 - 16:00
CS B.Nà S.Mơ T3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Đấu 03 kẹp đấu rẽ đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI
07/06/2024
từ 14:30 - 16:00
Dự án Trang Trại Xanh Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Đấu 03 kẹp đấu rẽ đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI
07/06/2024
từ 14:30 - 16:00
Phú Hạ Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Đấu 03 kẹp đấu rẽ đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI
07/06/2024
từ 14:30 - 16:00
Phú Hạ 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Đấu 03 kẹp đấu rẽ đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI
07/06/2024
từ 14:30 - 16:00
Phú Hạ 3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Đấu 03 kẹp đấu rẽ đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI
07/06/2024
từ 14:30 - 16:00
TCN Nhơn Sơn Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Đấu 03 kẹp đấu rẽ đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI
07/06/2024
từ 14:30 - 16:00
Trường HL Trinh Sát Đặc Nhiệm Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_ Đấu 03 kẹp đấu rẽ đầu tuyến NR Minh Đại + Đại La, tại VT 87/97/1 - 484HLI
07/06/2024
từ 14:30 - 17:30
LÊ THANH NGHỊ Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Kéo cáp vặn xoắn, đấu nối san tải nhánh TBA Lê Thanh Nghị
08/06/2024
từ 05:30 - 11:00
PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Đại tu TBA Phan Đình Phùng 1 – 471LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
08/06/2024
từ 06:30 - 10:30
Trại giam B14 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Đại tu TBA, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO, thay FCO, thay thu lôi van, thay tủ điện TBA Trại giam B14 - 478/CĐO Công trình SCL 2024
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Chiếu sáng T6 khu CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Chiếu sáng T7 khu CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Chiếu sáng T8 khu CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Chiếu sáng khu CNC T1 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Chiếu sáng khu CNC T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Chiếu sáng khu CNC T3 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
DENTIUM2 ICT VINA Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Hồ Hòa Trung Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
ICT VINA Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Kiot NMN Hồ Hòa Trung Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Trạm bơm XLNT T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Trạm bơm hồ chứa nước Hòa Trung Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Trạm bơm nước thô NMN Hồ Hòa Trung Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Xưởng CNC Long Hậu Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 05:30 - 10
Điện tử SMT Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Chuyển đấu nối nhánh rẽ Nhà Máy Foxlink từ XT 480HLI tầng dưới lên XT 475HLI tầng trên tại VT 13
09/06/2024
từ 07:30 - 13:00
XM Hải Vân T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay bộ MOF tại cột 39/2, thay TI đo đếm trung áp tại cột 39/1/8 N.rẽ Xi măng Hải Vân - 477 LCH
09/06/2024
từ 07:30 - 13:00
XM Hải Vân T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay bộ MOF tại cột 39/2, thay TI đo đếm trung áp tại cột 39/1/8 N.rẽ Xi măng Hải Vân - 477 LCH
09/06/2024
từ 07:30 - 13:00
XM Hải Vân T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay bộ MOF tại cột 39/2, thay TI đo đếm trung áp tại cột 39/1/8 N.rẽ Xi măng Hải Vân - 477 LCH
09/06/2024
từ 07:30 - 13:00
XM Hải Vân T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay bộ MOF tại cột 39/2, thay TI đo đếm trung áp tại cột 39/1/8 N.rẽ Xi măng Hải Vân - 477 LCH
09/06/2024
từ 07:30 - 15:00
FHOME Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh, hút bụi siết lại các điểm tiếp xúc tai RMU và MBA T1, T2 TBA Fhome - 476CLA.
10/06/2024
từ 05:30 - 11:00
KDC Đông Trà Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Lắp đặt xà FCO, dây từ chim đến MBA, MBA, tủ điện tổng, đóng điện TBA Khái Đông 1 đz 477 NHS xây dựng mới _Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA KDC Đông Trà đz 477 NHS sang TBA Khái Đông 1 đz 477 NHS xây dựng mới
10/06/2024
từ 06:30 - 10:30
Khu TĐC Phú Mỹ An Điện lực Sơn Trà Hoãn
_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA Khu TĐC Phú Mỹ An đz 477 NHS (ĐTXD 2024)
10/06/2024
từ 06:30 - 10:30
TBA Võ An Ninh T2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
- Nâng công suất TBA Võ An Ninh T2 - 479/HXU Công trình: Hoàn thiện các trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
10/06/2024
từ 06:30 - 10:30
Thôn Hòa Thọ T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Thôn Hòa Thọ T2 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
10/06/2024
từ 07:30 - 11:00
BẮC TƯỢNG ĐÀI T8 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Kiểm tra và xử lý ngăn DCL 473-7 RMU Bắc Tượng Đài T4 – 481LTR có tiếng phóng điện và có chỉ số PD cao. - Kiểm tra và xử lý ngăn DCL 431-1 RMU Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR có tiếng phóng điện và có chỉ số PD cao. - Đấu nối cấp điện khách hàng tại TBA Bắc Tượng Đài T5 – 481LTR. (Tổ cấp điện mới) - Vệ sinh bảo dưỡng và thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU: Bắc Tượng Đài T4, Bắc Tượng Đài T5 và Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR. - Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm thuộc XT 481LTR: + Cáp ngầm từ ngăn DCL 472-7 RMU NH For You T2 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T4. + Cáp ngầm từ ngăn DCL 473-7 RMU Bắc Tượng Đài T4 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T5. + Cáp ngầm từ ngăn DCL 472-7 RMU Bắc Tượng Đài T5 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T8. - Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA của các TBA: Bắc Tượng Đài T4, Bắc Tượng Đài T5 và Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR.
10/06/2024
từ 07:30 - 11:00
T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Kiểm tra và xử lý ngăn DCL 473-7 RMU Bắc Tượng Đài T4 – 481LTR có tiếng phóng điện và có chỉ số PD cao. - Kiểm tra và xử lý ngăn DCL 431-1 RMU Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR có tiếng phóng điện và có chỉ số PD cao. - Đấu nối cấp điện khách hàng tại TBA Bắc Tượng Đài T5 – 481LTR. (Tổ cấp điện mới) - Vệ sinh bảo dưỡng và thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU: Bắc Tượng Đài T4, Bắc Tượng Đài T5 và Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR. - Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm thuộc XT 481LTR: + Cáp ngầm từ ngăn DCL 472-7 RMU NH For You T2 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T4. + Cáp ngầm từ ngăn DCL 473-7 RMU Bắc Tượng Đài T4 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T5. + Cáp ngầm từ ngăn DCL 472-7 RMU Bắc Tượng Đài T5 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T8. - Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA của các TBA: Bắc Tượng Đài T4, Bắc Tượng Đài T5 và Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR.
10/06/2024
từ 07:30 - 11:00
T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Kiểm tra và xử lý ngăn DCL 473-7 RMU Bắc Tượng Đài T4 – 481LTR có tiếng phóng điện và có chỉ số PD cao. - Kiểm tra và xử lý ngăn DCL 431-1 RMU Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR có tiếng phóng điện và có chỉ số PD cao. - Đấu nối cấp điện khách hàng tại TBA Bắc Tượng Đài T5 – 481LTR. (Tổ cấp điện mới) - Vệ sinh bảo dưỡng và thí nghiệm CBM Tier 2 các tủ RMU: Bắc Tượng Đài T4, Bắc Tượng Đài T5 và Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR. - Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm thuộc XT 481LTR: + Cáp ngầm từ ngăn DCL 472-7 RMU NH For You T2 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T4. + Cáp ngầm từ ngăn DCL 473-7 RMU Bắc Tượng Đài T4 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T5. + Cáp ngầm từ ngăn DCL 472-7 RMU Bắc Tượng Đài T5 đến ngăn DCL 471-7 RMU Bắc Tượng Đài T8. - Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA của các TBA: Bắc Tượng Đài T4, Bắc Tượng Đài T5 và Bắc Tượng Đài T8 – 481LTR.
10/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Thảo Tùng 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Nạp bổ sung khí SF6, xử lý PD cao tủ RMU Thảo Tùng 2 đz 475 ADO
10/06/2024
từ 13:30 - 17:30
Nam Thanh Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Nam Thành - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
10/06/2024
từ 13:30 - 17:30
Đông Trà 3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Lắp đặt xà FCO, dây từ chim đến MBA, MBA, tủ điện tổng, đóng điện TBA Huỳnh Bá Chánh đz 475 NHS xây dựng mới _Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA Đông Trà 3 đz 475 NHS sang TBA Huỳnh Bá Chánh đz 475 NHS xây dựng mới
10/06/2024
từ 13:30 - 18:00
LIÊN TRÌ NAM 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Đại tu TBA Liên Trì Nam 2 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
11/06/2024
từ 05:30 - 11:00
T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Đại tu TBA KDC Nguyễn Tri Phương T1 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
11/06/2024
từ 06:00 - 10:30
Cẩm Hòa 3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_ Nâng công suất MBA từ 250kVA lên 400kVA TBA Cẩm Hòa 3 - 471/CĐO cùng các phụ kiện đi kèm (Hoán chuyển với TBA ĐS 3 KCN Hòa Cầm). Công trình: SCTX theo Tờ trình số 133/TTr-ĐLCL ngày 17/01/2024.
11/06/2024
từ 06:30 - 10:30
KDC Hồ Xuân Hương T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng, chuyển đấu nối qua cáp vặn xoắn kéo mới TBA KDC Hồ Xuân Hương T2 đz 472 T2.NHS (ĐTXD 2024)
11/06/2024
từ 06:30 - 10:30
Khu TĐC Hòa Khương Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA TĐC Hòa Khương - 477CDO, Công trình SCL năm 2024
11/06/2024
từ 06:30 - 10:30
Khu quân đội K38 T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Chuyến nấc phân áp TBA K38 T2 đz 477 T2.NHS (Xử lý điện áp thấp) _Kéo dây CVX, chuyển đấu nối phụ tải đường An Thượng 39 sau TBA K38 T2 qua TBA K38 T1 đz 477 T2.NHS
11/06/2024
từ 06:30 - 10:30
Tuyên Sơn 3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Tuyên Sơn 3 qua TBA Doãn Kế Thiện đz 471 T2.NHS
11/06/2024
từ 06:30 - 11:30
TBA Đường số 3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_Hạ công suất MBA từ 400kVA xuống 250kVA, thay tủ điện, bổ sung xà sứ đỡ, hạ xà đỡ MBA đảm bảo an toàn trong vận hành tại TBA Đường số 3 KCN Hòa Cầm - 471/CĐO.(Hoán chuyển với TBA Cẩm Hòa 3). Công trình: SCTX theo Tờ trình số 133/TTr-ĐLCL ngày 17/01/2024.
11/06/2024
từ 08:00 - 10
Bắc Phan Bá Phiến T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau AB nhánh 4 TBA KDC Bắc Phan Bá Phiến T2 đz 479 CTS
11/06/2024
từ 13:30 - 17:30
KTT Vùng 3 Hải Quân Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Đóng điện TBA KTT V3 Hải quân T3 đz 484 T2.NHS xây dựng mới _Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA KTT V3 Hải quân đz 484 T2.NHS sang TBA KTT V3 Hải quân T3 đz 484 T2.NHS xây dựng mới
11/06/2024
từ 13:30 - 17:30
LA CHÂU 4 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA La Châu 4 - 477CDO, Công trình SCL năm 2024
11/06/2024
từ 13:30 - 18:00
ĐOÀN KT-QP 206 QK5 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Đại tu TBA Đoàn KTQP 206 QK5 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
11/06/2024
từ 14:00 - 16:00
An Dương Vương Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau Ab nhánh 2 TBA An Dương Vương đz 476 T2.NHS
11/06/2024
từ 14:00 - 17:00
Lương Thế Vinh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Chuyển đấu nối ĐZHA kiệt 250 Nguyễn Công Trứ sau AB nhánh 3 TBA Nguyễn Công Trứ T4 đz 482 T2.NHS sang ĐZHA sau AB tổng TBA Lương Thế Vinh đz 473 T2.NHS
11/06/2024
từ 14:00 - 17:00
Nguyễn Công Trứ T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Chuyển đấu nối ĐZHA kiệt 250 Nguyễn Công Trứ sau AB nhánh 3 TBA Nguyễn Công Trứ T4 đz 482 T2.NHS sang ĐZHA sau AB tổng TBA Lương Thế Vinh đz 473 T2.NHS
Lịch cắt điện tại Đà Nẵng
Lịch cúp điện tại Đà Nẵng

Lịch cắt điện tại khu vực Đà Nẵng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đà Nẵng , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx