Lịch cúp điện Đà Nẵng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/05/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đà Nẵng danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/06/2022
từ 07:30 - 08:00
T5 Đảo A-B Hòa Xuân Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
VSBD, thay dây từ FCO xuống MBA, lắp đặt ĐKsứ Polymer tăng cường CDDR FCO, bổ sung hụp CĐV cọc cao áp TBA Đảo A-B Hòa Xuân T5- 483/ Hòa Xuân;
01/06/2022
từ 11:00 - 11:30
T5 Đảo A-B Hòa Xuân Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
VSBD, thay dây từ FCO xuống MBA, lắp đặt ĐKsứ Polymer tăng cường CDDR FCO, bổ sung hụp CĐV cọc cao áp TBA Đảo A-B Hòa Xuân T5- 483/ Hòa Xuân;
01/06/2022
từ 13:30 - 14:00
T3 Đảo A-B Hòa Xuân Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_VSBD, thay dây từ FCO xuống MBA, lắp đặtsứ Polymer tăng cường CDDR FCO, bổ sung hụp CĐV cọc cao áp TBA Đảo A-B Hòa Xuân T3- 483/ Hòa Xuân;
01/06/2022
từ 13:30 - 17:30
TRƯNG NỮ VƯƠNG 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Hoàn thiện đóng điện TBA Trưng Nữ Vương 10 - 482LTR (Xây dựng mới). Kéo cáp vặn xoắn san tải TBA Trưng Nữ Vương 2 qua TBA Trưng Nữ Vương 10 - 482LTR.
01/06/2022
từ 16:30 - 17:00
T3 Đảo A-B Hòa Xuân Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_VSBD, thay dây từ FCO xuống MBA, lắp đặtsứ Polymer tăng cường CDDR FCO, bổ sung hụp CĐV cọc cao áp TBA Đảo A-B Hòa Xuân T3- 483/ Hòa Xuân;
02/06/2022
từ 07:00 - 12:00
Giáng Đông Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Thay xà, sứ, lắp chụp đầu cột, thay dây dẫnhiện trạng bằng dây nhôm bọc lõi thép ACX 70mm2 và các phụ kiện kèm theo tại nhánh rẽ TBA Giáng Đông- 479/Hòa Xuân; _San tải ĐZHA TBA Giáng Đông qua TBA Giáng Đông 2- 479/Hòa Xuân
02/06/2022
từ 08:00 - 15:00
HỘ HOÀNG THỊ HẰNG HÀ Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Tháo dỡ, chuyển đấu nối cáp ngầm (đi RMU TBA KS Tân Phương Nam) tại ngăn DCL 477-7 RMU 4 đường 2/9 - 481LTR qua đấu nối vào RMU TBA T4 đường 2/9 (Xây dựng mới) - 481LTR. Luồn cáp và đấu nối cáp ngầm (đi RMU T4 đường 2/9 xây dựng mới) vào ngăn DCL 477-7 tại RMU 4 đường 2/9 - 481LTR. Hoàn thiện đóng điện TBA T4 đường 2/9 - 481LTR (đến Apt tổng - Nghiệm thu đóng điện).
02/06/2022
từ 08:00 - 15:00
KS TÂN PHƯƠNG NAM Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Tháo dỡ, chuyển đấu nối cáp ngầm (đi RMU TBA KS Tân Phương Nam) tại ngăn DCL 477-7 RMU 4 đường 2/9 - 481LTR qua đấu nối vào RMU TBA T4 đường 2/9 (Xây dựng mới) - 481LTR. Luồn cáp và đấu nối cáp ngầm (đi RMU T4 đường 2/9 xây dựng mới) vào ngăn DCL 477-7 tại RMU 4 đường 2/9 - 481LTR. Hoàn thiện đóng điện TBA T4 đường 2/9 - 481LTR (đến Apt tổng - Nghiệm thu đóng điện).
02/06/2022
từ 08:00 - 15:00
TT THỂ DỤC THỂ THAO TP ĐN 1 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Tháo dỡ, chuyển đấu nối cáp ngầm (đi RMU TBA KS Tân Phương Nam) tại ngăn DCL 477-7 RMU 4 đường 2/9 - 481LTR qua đấu nối vào RMU TBA T4 đường 2/9 (Xây dựng mới) - 481LTR. Luồn cáp và đấu nối cáp ngầm (đi RMU T4 đường 2/9 xây dựng mới) vào ngăn DCL 477-7 tại RMU 4 đường 2/9 - 481LTR. Hoàn thiện đóng điện TBA T4 đường 2/9 - 481LTR (đến Apt tổng - Nghiệm thu đóng điện).
22/05/2022
từ 07:30 - 09:30
Trường Hải Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA Trường Hải - 478 T2.HKH
22/05/2022
từ 09:30 - 11:30
XM Ngũ Hành Sơn T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA XM Ngũ Hành Sơn T2 - 477 LCH
22/05/2022
từ 13:00 - 15:00
Nam Sơn 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA Nam Sơn 2 - 473 T2.HKH
23/05/2022
từ 07:00 - 08:00
TĐC Nại Hiên Đông T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T3 (cột 68/22) đz 474 ADOSử dụng TBA lưu động để công tác
23/05/2022
từ 07:00 - 08:00
TĐC Nại Hiên Đông T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T3 (cột 68/22) đz 474 ADOSử dụng TBA lưu động để công tác
23/05/2022
từ 07:30 - 11:30
Trung tâm đăng kiểm cơ giới (Công ty DBL) Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Thí nghiệm CBM TIER 2 MC 474CĐO/8/13/14 ĐS 1 KCN Hòa Cầm
23/05/2022
từ 08:00 - 11:00
KDC Hòa Phát 2-T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Chuyển tải đz hạ áp KDC Hòa Phát 2T3 qua TBA Yên Thế 2 - 474 XHA (theo PA 649/ĐLLC-KH-KT).Đóng điện TBA Yên Thế 2 - 474 XHA
23/05/2022
từ 08:00 - 11:00
Lặp Cao Tần Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Phát quang HLT đường dây, Vệ sinh bảo dưỡng TBA Viba Hải Vân - 477 LCH
23/05/2022
từ 08:00 - 11:00
Thông Tin Duyên Hải Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Phát quang HLT đường dây, Vệ sinh bảo dưỡng TBA Viba Hải Vân - 477 LCH
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
Cao Hồng Lãnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
Cao Hồng Lãnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Bá Tùng Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Bá Tùng Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Bá Tùng T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Bá Tùng T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Bá Tùng T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Bá Tùng T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Hòa Quý MR khu A T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Hòa Quý MR khu A T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Hòa Quý MR khu A T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
KDC Hòa Quý MR khu A T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
Nhà sáng tác Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
Nhà sáng tác Đà Nẵng Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
Phan Tốn Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
Phan Tốn Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
TĐC Bình Kỳ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 08:00 - 12:00
TĐC Bình Kỳ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại các vị trí FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T4 (cột 37/25/10), FCO đầu tuyến NR Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/8), FCO đầu tuyến NR KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15), TBA KDC Hòa Quý MR khu A T1 (cột 37/15/15/8), TBA Nhà sáng tác Đà Nẵng (cột 37/15/19) đz 477 NHS
23/05/2022
từ 10 - 05:00
Mikazuki Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Bảo trì, bảo dưỡng tủ điện trung áp và MBA TBA Mikazuki - 481 HKH 2
23/05/2022
từ 10 - 11:00
TĐC Nại Hiên Đông T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T3 (cột 68/22) đz 474 ADOSử dụng TBA lưu động để công tác
23/05/2022
từ 10 - 11:00
TĐC Nại Hiên Đông T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T3 (cột 68/22) đz 474 ADOSử dụng TBA lưu động để công tác
23/05/2022
từ 13:00 - 14:00
TĐC Nại Hiên Đông T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T2 (cột 68/17) đz 474 ADO
23/05/2022
từ 13:00 - 14:00
TĐC Nại Hiên Đông T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T2 (cột 68/17) đz 474 ADO
23/05/2022
từ 13:00 - 15:00
Viện nghiên cứu công nghệ mới Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Viện NC Công nghệ mới (cột 144/1) đz 475 NHS
23/05/2022
từ 13:00 - 15:00
Viện nghiên cứu công nghệ mới Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Viện NC Công nghệ mới (cột 144/1) đz 475 NHS
23/05/2022
từ 13:30 - 16:30
KDC Hòa Phát 3 - T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Chuyển tải đz hạ áp KDC Hòa Phát 3T1 qua TBA Đoàn Hữu Trưng - 474 XHA (theo PA 650/ĐLLC-KH-KT)
23/05/2022
từ 13:30 - 16:30
TBA Yên Thế Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Chuyển tải đz hạ áp Yên Thế qua TBA Đoàn Hữu Trưng - 474 XHA (theo PA 650/ĐLLC-KH-KT)Đóng điện TBA Đoàn Hữu Trưng - 474 XHA
23/05/2022
từ 14:00 - 16:00
Giặt là công nghiệp Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Giặt là công nghiệp (cột 17-2/8/1) đz 474 NHS
23/05/2022
từ 14:00 - 16:00
Giặt là công nghiệp Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Giặt là công nghiệp (cột 17-2/8/1) đz 474 NHS
23/05/2022
từ 14:00 - 17:00
VĨNH TRUNG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc tủ điện trạm và thay dây cáp vặn xoắn hỏng cách điện thuộc hạ áp TBA Vĩnh Trung – 479LTR. (Lưu ý dao cắt số 3).
23/05/2022
từ 15:00 - 17:00
Công ty CP ĐT Đại Việt Cổ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại vị trí FCO đầu tuyến NR Đại Việt Cổ (cột 43/3) đz 472 NHS
23/05/2022
từ 15:00 - 17:00
Công ty CP ĐT Đại Việt Cổ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại vị trí FCO đầu tuyến NR Đại Việt Cổ (cột 43/3) đz 472 NHS
23/05/2022
từ 16:00 - 17:00
TĐC Nại Hiên Đông T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T2 (cột 68/17) đz 474 ADO
23/05/2022
từ 16:00 - 17:00
TĐC Nại Hiên Đông T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA TĐC Nại Hiên Đông T2 (cột 68/17) đz 474 ADO
24/05/2022
từ 07:00 - 08:00
An Hoà T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T4 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 07:00 - 08:00
An Hoà T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T4 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 07:30 - 08:30
H.Minh - T.L.Đán MR T1 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay tủ điện, FCO, TLV, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Minh TLĐ MR T1 - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)
24/05/2022
từ 07:30 - 11:30
Đa Mặn 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 54 đến cột 54/2 nhánh rẽ Đa Mặn 2 đz 471 T2.NHS
24/05/2022
từ 07:30 - 11:30
Đa Mặn 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 54 đến cột 54/2 nhánh rẽ Đa Mặn 2 đz 471 T2.NHS
24/05/2022
từ 08:00 - 08:30
THANH SƠN 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Thanh Sơn 2 – 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
24/05/2022
từ 08:00 - 11:00
KDC Hòa Phát 2- T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Chuyển tải đz hạ áp KDC Hòa Phát 2T1 qua TBA Hòa An 1, Vũ Trọng Hoàng - 474 XHA (theo PA 647/ĐLLC-KH-KT),Đóng điện TBA Hòa An 1, Vũ Trọng Hoàng - 474 XHA
24/05/2022
từ 08:30 - 12:30
Khách sạn An Thượng 32 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA KS An Thượng 32 đz 477 T2.NHS
24/05/2022
từ 08:30 - 12:30
Khách sạn An Thượng 32 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA KS An Thượng 32 đz 477 T2.NHS
24/05/2022
từ 09:00 - 15:00
XLNT FPT Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Vệ sinh, sơn vỏ máy biến áp, tủ điện hạ áp, bịt kín các điểm hở để chống bụi bẩn tại TBA XLNT FPT đz 472 NHS
24/05/2022
từ 09:00 - 15:00
XLNT FPT Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Vệ sinh, sơn vỏ máy biến áp, tủ điện hạ áp, bịt kín các điểm hở để chống bụi bẩn tại TBA XLNT FPT đz 472 NHS
24/05/2022
từ 10 - 11:00
An Hoà T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T4 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 10 - 11:00
An Hoà T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T4 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 10:30 - 11:00
THANH SƠN 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Thanh Sơn 2 – 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
24/05/2022
từ 11:00 - 12:00
H.Minh - T.L.Đán MR T1 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay tủ điện, FCO, TLV, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hòa Minh TLĐ MR T1 - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)
24/05/2022
từ 13:00 - 14:00
KDC An Hòa T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T7 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 13:00 - 14:00
KDC An Hòa T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T7 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 13:00 - 14:00
KDC Siêu thị bài thơ 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay tủ điện, TLV TBA KDC Siêu thị Bài Thơ 2 - 480/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)
24/05/2022
từ 13:00 - 15:00
TBA LÊ ĐÌNH KỴ Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Lê Đình Kỵ - 478 CĐO
24/05/2022
từ 13:30 - 16:30
HOÀ VANG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
San tải TBA Hoàng Diệu 3 qua TBA Hòa Vang - 473LTR và san tải TBA Hải Châu 2 - 476LTR qua TBA Hoàng Diệu 3 - 473LTR.
24/05/2022
từ 13:30 - 16:30
HOÀNG DIỆU 3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
San tải TBA Hoàng Diệu 3 qua TBA Hòa Vang - 473LTR và san tải TBA Hải Châu 2 - 476LTR qua TBA Hoàng Diệu 3 - 473LTR.
24/05/2022
từ 13:30 - 16:30
HẢI CHÂU 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
San tải TBA Hoàng Diệu 3 qua TBA Hòa Vang - 473LTR và san tải TBA Hải Châu 2 - 476LTR qua TBA Hoàng Diệu 3 - 473LTR.
24/05/2022
từ 14:00 - 14:30
DD Khách Sạn Hải Vân Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA DD Khách Sạn Hải Vân – 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
24/05/2022
từ 14:00 - 17:00
Công ty TNHH JongRo BBQ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA JongRo BBQ đz 473 ADO
24/05/2022
từ 14:00 - 17:00
Công ty TNHH JongRo BBQ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA JongRo BBQ đz 473 ADO
24/05/2022
từ 15:00 - 17:00
Hòa An 4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO TBA Hòa An 4 - 478 CĐO
24/05/2022
từ 16:00 - 17:00
KDC An Hòa T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T7 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 16:00 - 17:00
KDC An Hòa T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA KDC An Hòa T7 đz 474 ADO
24/05/2022
từ 16:30 - 17:00
DD Khách Sạn Hải Vân Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA DD Khách Sạn Hải Vân – 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
24/05/2022
từ 16:30 - 17:30
KDC Siêu thị bài thơ 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay tủ điện, TLV TBA KDC Siêu thị Bài Thơ 2 - 480/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
D 177 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
HTX Hoà Minh 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
KDC Hoà Minh 2 T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
KDC Hoà Minh 2T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
KDC Hoà Minh T8 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
KDC Hoà Minh T9 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
KDC Hòa Minh 2 T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
KDC Hòa Minh 2- T7 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
KDC Hòa Minh 2T4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
TBA KHU SỐ 1 TÂY BẮC Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
TBA TRẦN ĐÌNH TRI Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
TBA Trần Đình Tri T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 06:30 - 14:30
TBA ĐẶNG HUY TRỨ Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay dây, xà, sứ cách điện và phụ kiện từ cột 41 đến 63 (109 477 XHA) đz 481 HKH 2 CT: nâng cao ĐTC lưới điện LC 2020
25/05/2022
từ 07:00 - 08:00
Lê Hy Cát Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Lê Hy Cát đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 07:00 - 08:00
Lê Hy Cát Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Lê Hy Cát đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 07:00 - 11:00
Nguyễn Thế Lộc Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Nâng công suất TBA Nguyễn Thế Lộc đz 474 ADO từ 250 kVA lên 400 kVA (thay MBA, dây chảy FCO, tăng cường cáp hạ áp, TI, AB …)
25/05/2022
từ 07:00 - 11:00
Nguyễn Thế Lộc Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Nâng công suất TBA Nguyễn Thế Lộc đz 474 ADO từ 250 kVA lên 400 kVA (thay MBA, dây chảy FCO, tăng cường cáp hạ áp, TI, AB …)
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KDC An Cư 3 T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KDC An Cư 3 T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KDC An cư 3 T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KDC An cư 3 T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KS Clivia (CÔNG TY TNHH MTV TM & DV THÁI HOÀNG DUNG) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KS Clivia (CÔNG TY TNHH MTV TM & DV THÁI HOÀNG DUNG) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KS Codial 1(CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DUNG BÀNG) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KS Codial 1(CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DUNG BÀNG) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KS Cordial Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
KS Cordial Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Nguyễn Công Sáu Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Nguyễn Công Sáu Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Phạm Thiều Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Phạm Thiều Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 22 đến cột 22/9 nhánh rẽ KDC An Cư 3 T1 đz 472 ADO
25/05/2022
từ 07:30 - 11:30
Huy Cận Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
VSBD lưới điện hạ áp, san tải qua ĐZHA mớithuộc TBA Huy Cận - 472/ Liên Trì
25/05/2022
từ 08:00 - 08:30
ĐỐNG ĐA 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Đống Đa 2 – 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
25/05/2022
từ 08:00 - 11:00
Đài phát sóng T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Đài Phát Sóng T1 đz 475 ADO
25/05/2022
từ 08:00 - 11:00
Đài phát sóng T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Đài Phát Sóng T1 đz 475 ADO
25/05/2022
từ 08:00 - 14:00
Cty CP địa ốc Alphanam Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TU, TI tại ngăn đo đếm RMU thuộc TBA Alphanam Luxury Hotel đz 472 ADO
25/05/2022
từ 08:00 - 14:00
Cty CP địa ốc Alphanam Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TU, TI tại ngăn đo đếm RMU thuộc TBA Alphanam Luxury Hotel đz 472 ADO
25/05/2022
từ 10 - 11:00
Lê Hy Cát Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Lê Hy Cát đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 10 - 11:00
Lê Hy Cát Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Lê Hy Cát đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 10:30 - 11:00
ĐỐNG ĐA 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Đống Đa 2 – 473XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
25/05/2022
từ 13:00 - 14:00
Xuân Quỳnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Xuân Quỳnh đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 13:00 - 14:00
Xuân Quỳnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Xuân Quỳnh đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 13:00 - 17:00
KDC VKT Qũy Đất Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Nâng công suất TBA KDC Vệt khai thác quỹ đất đz 474 ADO từ 250 kVA lên 400 kVA (thay MBA, dây chảy FCO, tăng cường cáp hạ áp, TI, AB …)
25/05/2022
từ 13:00 - 17:00
KDC VKT Qũy Đất Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Nâng công suất TBA KDC Vệt khai thác quỹ đất đz 474 ADO từ 250 kVA lên 400 kVA (thay MBA, dây chảy FCO, tăng cường cáp hạ áp, TI, AB …)
25/05/2022
từ 14:00 - 14:30
BA ĐÌNH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Ba Đình - 473XHA (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
25/05/2022
từ 14:00 - 17:00
A20 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Đơn vị A20 đz 475 NHS
25/05/2022
từ 14:00 - 17:00
A20 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Đơn vị A20 đz 475 NHS
25/05/2022
từ 16:00 - 17:00
Xuân Quỳnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Xuân Quỳnh đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 16:00 - 17:00
Xuân Quỳnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp cách điện tăng cường FCO tại TBA Xuân Quỳnh đz 471 T2.NHS
25/05/2022
từ 16:30 - 17:00
BA ĐÌNH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Ba Đình - 473XHA (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
26/05/2022
từ 06:30 - 15:00
Hòa Phát 1 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2 - 476/XHA từ vị trí 75-1/2/44 đến vị trí 75-1/2/44/8
26/05/2022
từ 06:30 - 15:00
Tôn Đản 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2 - 476/XHA từ vị trí 75-1/2/44 đến vị trí 75-1/2/44/8
26/05/2022
từ 06:30 - 15:00
Tôn Đản 4 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay dây trung thế nhánh rẽ TBA Tôn Đản 2 - 476/XHA từ vị trí 75-1/2/44 đến vị trí 75-1/2/44/8
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Mân Thái 1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 78 (TBA Mân Thái 4) đến cột 78/9 (TBA Mân Thái 1) ĐZTA nhánh rẽ Mân Thái 1 đz 479 ADO
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Mân Thái 1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 78 (TBA Mân Thái 4) đến cột 78/9 (TBA Mân Thái 1) ĐZTA nhánh rẽ Mân Thái 1 đz 479 ADO
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Mân Thái 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 78 (TBA Mân Thái 4) đến cột 78/9 (TBA Mân Thái 1) ĐZTA nhánh rẽ Mân Thái 1 đz 479 ADO
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Mân Thái 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, chuỗi thủy tinh, sứ đỡ, dây dẫn trung áp, lắp cụm chống rớt dây, giáp buộc định hình từ cột 78 (TBA Mân Thái 4) đến cột 78/9 (TBA Mân Thái 1) ĐZTA nhánh rẽ Mân Thái 1 đz 479 ADO
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Trạm bơm XLNT 8.1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Trạm bơm XLNT 8.1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Trần Văn Đán T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Trần Văn Đán T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Trận địa pháo C11 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Trận địa pháo C11 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
XLNT Ngũ Hành Sơn T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
XLNT Ngũ Hành Sơn T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Xử lý nước thải NHS Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Xử lý nước thải NHS Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Đa Mặn 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Đa Mặn 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Đồng Nò Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Đồng Nò Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà, cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 61 đến cột 61/9 nhánh rẽ Đồng Nò đz 471 T2.NHS
26/05/2022
từ 07:30 - 10
Tiên Sa 1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Tiên Sa 1 đz 477 CTS
26/05/2022
từ 07:30 - 10
Tiên Sa 1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Tiên Sa 1 đz 477 CTS
26/05/2022
từ 08:00 - 08:30
CHỢ CỒN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Chợ Cồn – 476LTR. (Lưu ý: Chuyển phụ tải TBA Chợ Cồn qua TBA Lưu Động).
26/05/2022
từ 08:00 - 10:30
Nguyễn Trãi Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đấu dây tăng cường vào tủ điện TBA Nguyễn Trãi - 481 HKH 2
26/05/2022
từ 08:00 - 11:00
LIÊN TRÌ 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
San tải hạ áp TBA Liên Trì 3 - 481LTR qua TBA Liên Trì 2 - 471LTR.
26/05/2022
từ 08:00 - 11:00
LIÊN TRÌ 3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
San tải hạ áp TBA Liên Trì 3 - 481LTR qua TBA Liên Trì 2 - 471LTR.
26/05/2022
từ 09:00 - 11:30
FIR Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA FIR đz 477 CTS
26/05/2022
từ 09:00 - 11:30
FIR Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA FIR đz 477 CTS
26/05/2022
từ 10:30 - 11:00
CHỢ CỒN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Chợ Cồn – 476LTR. (Lưu ý: Chuyển phụ tải TBA Chợ Cồn qua TBA Lưu Động).
26/05/2022
từ 10:30 - 13:30
Chiếu sáng nhà vọng cảnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Nhà vọng cảnh đz 477 CTS
26/05/2022
từ 10:30 - 13:30
Chiếu sáng nhà vọng cảnh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Nhà vọng cảnh đz 477 CTS
26/05/2022
từ 12:30 - 15:30
Chiếu sáng đỉnh bàn cờ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Đỉnh Bàn Cờ đz 477 CTS
26/05/2022
từ 12:30 - 15:30
Chiếu sáng đỉnh bàn cờ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay thế TI hạ áp tại TBA Đỉnh Bàn Cờ đz 477 CTS
26/05/2022
từ 13:30 - 16:00
Hòa Hiệp T6 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đấu dây tăng cường vào tủ điện TBA Hòa Hiệp T6 - 475 LCH
26/05/2022
từ 14:00 - 14:30
ĐỨC LỢI 3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Đức Lợi 3 - 482LTR (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
26/05/2022
từ 16:30 - 17:00
ĐỨC LỢI 3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc TBA Đức Lợi 3 - 482LTR (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).
27/05/2022
từ 05:00 - 17:00
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay dây trung áp, kết cấu và phụ kiện kèm theo nhánh rẽ từ vị trí 41 đến vị trí 41/8 - 477LTR (483HXA cấp).
27/05/2022
từ 05:00 - 17:00
HOÀ CƯỜNG 5 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay dây trung áp, kết cấu và phụ kiện kèm theo nhánh rẽ từ vị trí 41 đến vị trí 41/8 - 477LTR (483HXA cấp).
27/05/2022
từ 05:00 - 17:00
HỘ TRẦN VĂN DUYÊN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay dây trung áp, kết cấu và phụ kiện kèm theo nhánh rẽ từ vị trí 41 đến vị trí 41/8 - 477LTR (483HXA cấp).
27/05/2022
từ 05:00 - 17:00
T3-14B NÚI THÀNH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay dây trung áp, kết cấu và phụ kiện kèm theo nhánh rẽ từ vị trí 41 đến vị trí 41/8 - 477LTR (483HXA cấp).
27/05/2022
từ 05:00 - 17:00
TT ĐH VIỄN THÔNG ĐN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay dây trung áp, kết cấu và phụ kiện kèm theo nhánh rẽ từ vị trí 41 đến vị trí 41/8 - 477LTR (483HXA cấp).
27/05/2022
từ 06:30 - 11:30
TBA Nguyễn Hữu Thọ Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_Lắp đặt LBS tại vị trí 62 (TBA Nguyễn Hữu ĐKThọ) - XT 480 Liên Trì. (Đặt tên: 480LTR/62 Lê Đại Hành)
27/05/2022
từ 06:30 - 11:30
Trường QT Nicholas Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_Lắp đặt LBS tại vị trí 62 (TBA Nguyễn Hữu ĐKThọ) - XT 480 Liên Trì. (Đặt tên: 480LTR/62 Lê Đại Hành)
27/05/2022
từ 07:30 - 11:30
SPS13(Bơm nước thải) Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Hạ công suất Công ty XLNT tại tủ điện ngầm công viên phía Tây Cầu Rồng thuộc hạ áp TBA SPS 13- 482LTR.
27/05/2022
từ 07:30 - 11:30
T4 Đảo A-B Hòa Xuân Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
VSBD lưới điện hạ áp, đấu nối lưới điện hạ ápxây dựng mới và san tải ĐZHA qua đường dây mới thuộc TBA Đảo A-B Hòa Xuân T4 - ĐZ 483/ Hòa Xuân; (Công trình Chống quá tải ĐZHA ĐLCL năm 2022)
28/05/2022
từ 07:00 - 12:00
XN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT Điện lực Hải Châu Đã duyệt
- Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA XN Quản lý đường sắt - 473XHA.- Thay TI định kỳ: MKH: 116278-Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng; MKH: 144503: Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng - Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn; MKH: 130311: Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại đường sắt Đông Dương tại Đà Nẵng.
28/05/2022
từ 07:30 - 11:30
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
- Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA CN Ngân hàng phát triển Đà Nẵng - 471XHA.- Thay TI định kỳ: MKH: 650820 - Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng; MKH: 648294: Chi nhánh ngân hàng phát triển Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng
28/05/2022
từ 07:30 - 15:30
Thuốc lá Đà Nẵng Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Thay TU, TI rời bằng bộ MOF tại TBA Thuốclá Đà Nẵng- 475-T2NHS
29/05/2022
từ 07:30 - 11:30
BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
- Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA Bệnh viện Chỉnh hình - 471XHA.- Thay TI định kỳ: MKH: 639619 - Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng
29/05/2022
từ 09:00 - 11:00
TRUNG TÂM CHỈNH HÌNH PHCN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ và băng cách điện đầu cáp ngầm đến tại TBA TT Chỉnh hình - 471XHA.
29/05/2022
từ 10 - 11:30
CTY KIM KHÍ MT Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA Công ty Kim khí Miền trung - 471XHA.
30/05/2022
từ 07:30 - 10:30
Đội 6 Phong bắc Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
VSBD, xử lý phát nhiệt AB tổng TBA Đội 6Phong Bắc- 476/ Cầu Đỏ
30/05/2022
từ 13:00 - 16:00
PASTEUR T3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Đấu nối cấp điện Khách hàng vào thánh cái hạ áp sau AB tổng TBA Pasteur 3 -471XHA.
30/05/2022
từ 13:30 - 17:30
CTY MÊ CÔNG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc, cố định và đấu nối cáp vặn xoắn mới vào tủ điện trạm, san tải nhánh rẽ hạ áp qua cáp mới - TBA T1-14B (483HXA cấp).
30/05/2022
từ 13:30 - 17:30
T1-14B NÚI THÀNH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc, cố định và đấu nối cáp vặn xoắn mới vào tủ điện trạm, san tải nhánh rẽ hạ áp qua cáp mới - TBA T1-14B (483HXA cấp).
31/05/2022
từ 08:00 - 14:30
TĐC THUẬN PHƯỚC T2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Thay cột hỏng trước số nhà 77 Nguyễn Đức Cảnh - hạ áp TBA T2 TĐC Thuận Phước - 482LTR.
31/05/2022
từ 13:00 - 16:00
KS MINH TOÀN PLACE Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA Kios KS Minh Toàn Place - 477LTR (483XHA cấp)
31/05/2022
từ 15:00 - 17:30
CỤC XUẤT NHẬP CẢNH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA Cục Xuất nhập cảnh - 473LTR
Lịch cắt điện tại Đà Nẵng
Lịch cúp điện tại Đà Nẵng

Lịch cắt điện tại khu vực Đà Nẵng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đà Nẵng , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx