Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Đà Nẵng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/06/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đà Nẵng danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 06:00 - 11:00
Công ty Apple Film Điện lực Cẩm Lệ Hoãn
Thay đo đếm trung áp TI, TU rời bằng bộ MOF nhánh rẽ các TBA Công ty Apple Film - ĐZ 479 Cầu Đỏ.
10/06/2023
từ 07:30 - 09:30
CỤC THỐNG KÊ Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ, lắp sứ đỡ FCO TBA Cục Thống Kê - 476LTR.
10/06/2023
từ 07:30 - 12:00
Bệnh viện Ung thư Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA BV ung thư T1 & T2 - 477/XHA
10/06/2023
từ 07:30 - 12:00
Bệnh viện ung thư T2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA BV ung thư T1 & T2 - 477/XHA
10/06/2023
từ 07:30 - 14:30
FPT Complex Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Vệ sinh bảo dưỡng tủ RMU 1,2 FPT Complex và các MBA phụ tải sau RMU FPT Complex đz 475 NHS_Nạp bổ sung khí SF6 tủ RMU 1 FPT Complex đz 475 NHS
10/06/2023
từ 07:30 - 14:30
FPT Complex Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Vệ sinh bảo dưỡng tủ RMU 1,2 FPT Complex và các MBA phụ tải sau RMU FPT Complex đz 475 NHS_Nạp bổ sung khí SF6 tủ RMU 1 FPT Complex đz 475 NHS
10/06/2023
từ 08:00 - 10:30
Nguyễn Duy Hiệu Điện lực Sơn Trà Hoãn
_San tải ĐZHA sau AB tổng TBA Nguyễn Duy Hiệu đz 473 T2.NHS sang ĐZHA sau TBA T72B đz 473 T2.NHS
10/06/2023
từ 08:00 - 10:30
Nguyễn Duy Hiệu Điện lực Sơn Trà Hoãn
_San tải ĐZHA sau AB tổng TBA Nguyễn Duy Hiệu đz 473 T2.NHS sang ĐZHA sau TBA T72B đz 473 T2.NHS
10/06/2023
từ 08:00 - 10:30
T72B Điện lực Sơn Trà Hoãn
_San tải ĐZHA sau AB tổng TBA Nguyễn Duy Hiệu đz 473 T2.NHS sang ĐZHA sau TBA T72B đz 473 T2.NHS
10/06/2023
từ 08:00 - 10:30
T72B Điện lực Sơn Trà Hoãn
_San tải ĐZHA sau AB tổng TBA Nguyễn Duy Hiệu đz 473 T2.NHS sang ĐZHA sau TBA T72B đz 473 T2.NHS
10/06/2023
từ 09:00 - 11:00
BHXH HẢI CHÂU Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA BHXH Q. Hai Châu - 480LTR.
10/06/2023
từ 14:00 - 17:30
Chung cư 301 T.C.Vân Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Nâng công suất TBA KDC 301 - 471/XHA từ 180KVA lên 400kVA (CT Chống quả tải TBA Tây Thanh Khê 2023)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Chiếu sáng Phú Lộc Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Dệt 29-3 T4 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Dệt 29-3 cơ sở 2 T1 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Dệt 29-3 cơ sở 2 T2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Dệt 29-3 cơ sở 2 T3 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
KDC Thanh Lộc Đán 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Kỳ Đồng Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Kỳ Đồng 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Mẹ Nhu Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Mẹ Nhu 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Nguyễn Văn Huề Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Nguyễn Văn Huề 1 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
SPS 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Thanh Khê 1 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Thanh Khê 3 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Thanh Khê 5 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Thanh Khê 6 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Thanh Khê Tây Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Thanh Lộc Đán 3 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Trường TDTT TƯ 3 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Trạm bơm Xuân Hà Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Trần Cao Vân 4 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Trần Cao Vân 6 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Yên Khê 2 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 05:30 - 14:30
Yên Khê 3 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Lắp đặt xà, sứ, kéo rải ĐZTA 240mm2 xuất tuyến 481XHA trên đường Kỳ Đồng từ vị trí trụ TT04-481XHA (XDM) đến TT10 (14/1-475/XHA) (trong đó có đoạn đi chung cột xuất tuyến 475/XHA hiện trạng từ VT 4/8/1-475/XHA (TT5) đến 4/8/4-475/XHA (TT8)), dựng cột BTLT 16m dưới tuyến đường dây trung thế XT 475 XHA và tháo dỡ cột hiện trạng tại vị trí 4/8/3 – 475/XHA (TT7)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Anphanam Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Bachchambard Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
CK Giao Thông 5-1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
CS KCN T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Clinke T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Clinke T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Giấy T.T.Giang Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Giấy Thanh Hùng Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Giấy Thành Công 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Giấy Thành Công 2T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Giấy Đồng Tâm Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Kho Vận Thuận Phong Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Lắp Ráp Xe Máy Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Nam Cường Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
PI Vina Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Sunhouse Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
TBA Đường Số 9 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Thành Lợi 3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 06:30 - 14:00
Tự dùng Clinke Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Lắp cụm chống rơi dây cột 46, 50, 51, 52, 55, 58 - 484 HKH 2 (Giải pháp giảm SC 2023)
11/06/2023
từ 07:00 - 09:00
Hóa Chất HK Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA Hóa Chất HK - 477 LCH
11/06/2023
từ 07:00 - 10
Hồ Hòa Trung Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Thay TI định kỳ Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng mã KH: 817842 tại TBA Hồ Hòa Trung - ĐZ 480EHL
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Chiếu sáng khu CNC T4 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Chiếu sáng khu CNC T5 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Công nghệ ATOMA Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Công ty Biển Đông Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Công ty Fujikin Đà Nẵng Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Công ty cổ phần công nghệ QCM Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Dược DaNaPha Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Kios Trạm bơm GĐ 3 (khu CNC) Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Kiot Nhà điều hành BQLDA Khu CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
NIWA Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Nhà máy UAC Việt Nam Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Nhà máy sản xuất Dược Danapha Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
PVTC nhà máy FUJIKIN Viêt Nam Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
TBA VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẠ TẦNG Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
TOKIO KEIKI Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Thi công đường số 1 CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Thi công đường số 5 CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
TNĐK MBA T1, TD41, TU4T1, TUC41, MC 431, 412, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 441và TI đi kèm (trừ TI475, TI477, TI412), CSC41, TCC41, cáp ngầm từ T1 đến 431, cáp ngầm từ TD1 đến 441/T110 Hòa Liên
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Trung Tâm Ươm Tạo Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Trạm bơm XLNT số 5 CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
TĐC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LIÊN Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:00 - 15:30
Xử lý nước thải khu CNC Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_VSBD kết hợp bơm khí SF6 tủ RMU4, RMU5, RMU 10, RMU11, RMU12 CNC - XT 471HLI_Thay thế RMU5 bị tụt khí SF6 (RMU 9 loại 4 ngăn DCL cũ sau sửa chữa rò khí từ Đội TNĐL)
11/06/2023
từ 07:30 - 11:00
TBA BÀU BÀNG Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Thay TI định kỳ Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng mã KH: 915402 thuộc TBA Bàu Bàn- ĐZ 477EHL
11/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Đại học FPT Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ RMU và TBA Đại học FPT T1, T2, T4 đz 474 NHS
11/06/2023
từ 07:30 - 16:30
Đại học FPT Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ RMU và TBA Đại học FPT T1, T2, T4 đz 474 NHS
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
CS KCN T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
CS KCN T4 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
CS Kim Liên Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
CS Nguyễn Thị Hiền T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
CSND Thanh Vinh Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Ceramic T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Ceramic T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Cosevco T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Dệt Nhuộm Sơn Trà Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù Nhựa Tiến Huy - 477 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Giấy Bãi Bằng Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
HTX Sắt Số 1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Hoàng Phúc Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
ITG Phong Phú T1 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
KCC Nhà Ở Xã Hội T2 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
KCC Nhà Ở Xã Hội T4 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
KCC nhà ở XH KCN HK Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Ks Transend Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Lắp Máy Miền Nam Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù Nhựa Tiến Huy - 477 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Mabuchi Motor Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Matrix Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Minh Trường Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Nam Sơn 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Nhà Máy Đồ Chơi T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Nhà Máy Đồ Chơi T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Nhựa Tiến Huy Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù Nhựa Tiến Huy - 477 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Shinih Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Shinih + Giấy Vàng Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Song Long Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Steel Center Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Suntex Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA KCC Nhà Ở Xã Hội T5 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA LÊ A Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA Nhà ở XH KCN Hòa Khánh T3 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
TBA Đa Phước 6 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
TM Á Châu Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
TTGT Việc Làm Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Telala Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Thanh Phú T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Thanh Phú T4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Thành Tín T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Thép Mạ Kẽm Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Tuấn Xâm Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Tuấn Xâm T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Văn Chi T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
WeiXernSin Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Weixernsin T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
XN Bêtông Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Âu Cơ Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Đa Phước 2 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Đa Phước 2T1 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Đa Phước 3 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Đa Phước 5 Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Đóng điện cụm tụ bù Mabuchi - 475 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Điện Máy KCN Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 08:00 - 09:00
Đồng Tín T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Đóng điện cụm tụ bù TM Á Châu - 473 T2.HKH
11/06/2023
từ 09:00 - 11:00
Phát Thành Điện lực Liên Chiểu Hoãn
Thay TI đo đếm TBA Phát Thành - 473 LCH
11/06/2023
từ 09:00 - 11:30
Trạm bơm XLNT T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Thay TI định kỳ Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng mã KH: 947678 tại TBA Trạm bơm XLNT T2 - XT 480HLI
11/06/2023
từ 13:00 - 15:00
Lilama 7 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA Lilama 7 - 471 LCH
12/06/2023
từ 05:30 - 09:00
Tôn Đản 6 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay định kỳ hệ thống đo đếm KH đấu nối sau AB tổng TBA Tôn Đản 6 - 478/CĐO
12/06/2023
từ 07:00 - 09:00
Cảng Lào Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA Cảng Lào - 479 HKH 2
12/06/2023
từ 07:00 - 09:30
Âu Cơ 3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Chuyển đấu nối cột C8, thay khóa néo dây cột C11, C12 đz hạ áp TBA Âu Cơ 3 - 476 T2.HKH
12/06/2023
từ 07:00 - 11:00
Hoà ninh 6 (thôn 1) Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Xử lý đấu nối ĐZHA ABC4x95 kéo mới tại vị trí trụ Q6/C/1 (cột TA 173/25/18), chuyển đấu nối nhánh rẽ hiện tại tại vị trí trụ Q6/C/3 và Q6/C/4 qua lưới mới thuộc ĐZHA sau TBA Hòa Ninh 6 để thu hồi lưới hạ áp cũ theo hồ sơ thiết kế (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới)Công trình: CQT ĐZHA bắc Hòa Vang năm 2022
12/06/2023
từ 07:00 - 11:30
KDC Làng Cá NHĐ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA KDC Làng cá NHĐ T1 đz 480 ADOSCL 2023
12/06/2023
từ 07:00 - 11:30
KDC Làng Cá NHĐ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA KDC Làng cá NHĐ T1 đz 480 ADOSCL 2023
12/06/2023
từ 09:00 - 11:00
Trường Giao thông 5 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA Trường Giao thông 5 - 475 LCH
12/06/2023
từ 13:30 - 17:30
HẢI PHÒNG 1 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện TBA Hải Phòng 1 - 471CLA (Lưu ý tiếp xúc dao cắt HA).
12/06/2023
từ 13:30 - 17:30
T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc các tủ điện hạ - TBA Bắc Tượng Đài T4 - 481LTR.
12/06/2023
từ 14:00 - 16:00
XD Petec Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay TI đo đếm TBA XD Petex - 479 LCH
12/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Hoà Ninh 7 (trung nghĩa) Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
Di dời ĐZHA tại cột A2 (cột TA 173/25/8 cũ); Di dời ĐZHA từ cột B2 (cột TA 173/25/11 cũ) qua cột mới; Xử lý đấu nối lưới ABC4x95 kéo mới để thu hồi lưới hạ áp cũ theo hồ sơ thiết kết tại cột 173/25/11 mới và cột 173/25/11/9 thuộc ĐZHA sau TBA Hòa Ninh 7 - 471T2.HKH (VH 475HKH2) (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới)Công trình: CQT ĐZHA bắc Hòa Vang năm 2022
12/06/2023
từ 14:00 - 17:30
KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA KCC NXH Làng cá NHĐ T1 đz 480 ADOSCL 2023
12/06/2023
từ 14:00 - 17:30
KCC Nhà ở XH làng cá NHĐ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA KCC NXH Làng cá NHĐ T1 đz 480 ADOSCL 2023
12/06/2023
từ 14:00 - 17:30
KDC Khuê Trung T2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_Đấu nối công tơ, cố định dây dẫn cấp điện cho Công ty Rinwa tại TBA KDC Khuê Trung T2 - ĐZ 476 Cầu Đỏ.- Kết hợp vệ sinh bảo dưỡng lưới điện hạ áp và TBA, xử lý tiếp xúc, lắp vách ngăn Aptomat tại TBA KDC Khuê Trung T2 - ĐZ 476 Cầu Đỏ.
12/06/2023
từ 14:00 - 17:30
TTKT điện tử CNC PK-KQ NM A32 Điện lực Thanh Khê Đã duyệt
Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA TTKTĐT CNC PKKQ NM A32 - 479/LTR
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
An Bình 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
An Bình 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
An Bình 2 T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
An Bình 2 T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
An Thượng 6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
An Thượng 6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Avatar Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Avatar Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Châu Thị Vĩnh Tế Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Châu Thị Vĩnh Tế Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN COSMOS VIỆT NAM Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Công ty Anh Anh Mỹ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Công ty Anh Anh Mỹ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Hoàng Kế Viêm T5 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Hoàng Kế Viêm T5 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KDC Phan Tứ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KDC Phan Tứ T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KS 53 An Thượng 3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
KS 53 An Thượng 3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Khách sạn ADAMO Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Khách sạn ADAMO Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Khách sạn ONAMI Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Khách sạn ONAMI Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Khách sạn Palazzo Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Khách sạn Palazzo Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Ngô Thì Sỹ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Ngô Thì Sỹ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Ngô Thì Sỹ T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Ngô Thì Sỹ T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Ngô Thì Sỹ T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Ngô Thì Sỹ T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Nước Đá Tín Vũ 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Nước Đá Tín Vũ 2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T5 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T5 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Phan Tứ T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Plazo 2 (Công ty cổ phần địa ốc Đa phúc) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Plazo 2 (Công ty cổ phần địa ốc Đa phúc) Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Trường dạy nghề số 5 - T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 05:30 - 08:30
Trường dạy nghề số 5 - T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Đấu nối lèo tại trụ 40/1 (về phía trụ 40/1/1) đz 477 T2.NHS (lưu ý đảm bảo đồng vị pha)Ghi chú: công tác phục vụ giảm tải đường dây 477 T2.NHS Kết lưới mới sau công tác: * 477 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Châu Thị Vĩnh Tế, Ngô Thì Sĩ và Trần Bạch Đằng đến LBS 29 Phan Tứ cắt, LBS 40/36 Trần Bạch Đằng cắt và LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt 484 T2.NHS cấp tải đường Phan Tứ, Lê Quang Đạo đến LBS 29 Phan Tứ cắt, đến LBS 40 Ngô Thì Sĩ cắt, đến MC 58 Lê Quang Đạo cắt qua DCL 472-7 RMU Trần Văn Thành đóng * 472 T2.NHS cấp 484 T2.NHS đến LBS 484-7 T2NHS/48 Lê Văn Hiến cắt & DCL 471-7 RMU Nguyễn Đức Thuận cắt qua DCL 472-7 và 474-7 RMU Nguyễn Đức Thuận đóng
13/06/2023
từ 06:30 - 11:30
An Định Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Xử lý bố trí và đấu nối lại FCO đầu tuyến ĐZTA NR An Định T2 và Đấu nối ĐZTA XDM hạng mục Di dời TBA và hoàn thiện ĐZHA TBA An Định tại vị trí 162/9/16 - 477HLI, Di dời TBA Thôn An Định từ vị trí 162/9/16 - 477HLI qua vị trí trung áp XDM (gần cầu Khe Răm); Đấu nối lưới hạ áp XDM và kết lưới hạ áp tại vị trí M5/A/11 theo hồ sơ thiết kế (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới)_Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA bắc Hòa Van năm 2022 _Ban QLDA Công ty đăng ký nghiệm thu kỹ thuật đóng điện ĐZTHA công trình.
13/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Hòa Bắc 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Xử lý bố trí và đấu nối lại FCO đầu tuyến ĐZTA NR An Định T2 và Đấu nối ĐZTA XDM hạng mục Di dời TBA và hoàn thiện ĐZHA TBA An Định tại vị trí 162/9/16 - 477HLI, Di dời TBA Thôn An Định từ vị trí 162/9/16 - 477HLI qua vị trí trung áp XDM (gần cầu Khe Răm); Đấu nối lưới hạ áp XDM và kết lưới hạ áp tại vị trí M5/A/11 theo hồ sơ thiết kế (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới)_Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA bắc Hòa Van năm 2022 _Ban QLDA Công ty đăng ký nghiệm thu kỹ thuật đóng điện ĐZTHA công trình.
13/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KCC 11 Tầng Phong Bắc T2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_Lắp đặt hoàn thiện TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T4-476CDO.- San tải TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T2 - 476/ Cầu Đỏ qua KCC 11 tầng Phong Bắc T4-476CDO. Công trình: Chống quá tải các TBA ĐLCL năm 2023
13/06/2023
từ 06:30 - 11:30
TBA AN ĐỊNH T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Xử lý bố trí và đấu nối lại FCO đầu tuyến ĐZTA NR An Định T2 và Đấu nối ĐZTA XDM hạng mục Di dời TBA và hoàn thiện ĐZHA TBA An Định tại vị trí 162/9/16 - 477HLI, Di dời TBA Thôn An Định từ vị trí 162/9/16 - 477HLI qua vị trí trung áp XDM (gần cầu Khe Răm); Đấu nối lưới hạ áp XDM và kết lưới hạ áp tại vị trí M5/A/11 theo hồ sơ thiết kế (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới)_Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA bắc Hòa Van năm 2022 _Ban QLDA Công ty đăng ký nghiệm thu kỹ thuật đóng điện ĐZTHA công trình.
13/06/2023
từ 07:00 - 11:00
Hoa Kiều Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Đấu nối ĐZHA ABC4x95 kéo mới vào tủ điện TBA Hòa Kiều T2 để phục vụ di dời công tơ, thu hồi lưới 4 sợi và lưới ABC4x95 hiện trạng đi trong rừng keo theo hồ sơ thiết kế._Di dời ĐZHA hiện trạng tại cột B3 (cột TA cũ) qua cột TA 173/25/11/27A mới thuộc ĐZHA sau TBA Hoa Kiều - 471T2.HKH (VH 475HKH2) (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới) _Công trình: CQT ĐZHA bắc Hòa Vang năm 2022
13/06/2023
từ 07:00 - 11:00
TBA HOA KIỀU T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Đấu nối ĐZHA ABC4x95 kéo mới vào tủ điện TBA Hòa Kiều T2 để phục vụ di dời công tơ, thu hồi lưới 4 sợi và lưới ABC4x95 hiện trạng đi trong rừng keo theo hồ sơ thiết kế._Di dời ĐZHA hiện trạng tại cột B3 (cột TA cũ) qua cột TA 173/25/11/27A mới thuộc ĐZHA sau TBA Hoa Kiều - 471T2.HKH (VH 475HKH2) (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới) _Công trình: CQT ĐZHA bắc Hòa Vang năm 2022
13/06/2023
từ 07:00 - 16:30
An Trung T6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay tủ điện hạ áp 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 và 6.22 (17 tủ) thuộc ĐZHA sau TBA An Trung T6 đz 473 T2.NHSNghiệm thu
13/06/2023
từ 07:00 - 16:30
An Trung T6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay tủ điện hạ áp 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 và 6.22 (17 tủ) thuộc ĐZHA sau TBA An Trung T6 đz 473 T2.NHSNghiệm thu
13/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Hòa Bắc 2T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Đấu nối ĐZHA XDM vào tủ điện; Xử lý đấu nối cáp trục cũ sẽ thu hồi tại vị trí A-B/1; Xử lý đấu nối các nhánh rẽ hiện trạng qua mạch mới tại các vị trí A/5; A/7; A-B/1 thuộc ĐZHA sau TBA Hòa Bắc 2T2 - 477HLI (Xử lý đấu nối tạm lưới hạ áp sẽ thu hồi trong dự án để di dời công tơ trước khi thu hồi lưới)_Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp và TBA bắc Hòa Van năm 2022 _Ban QLDA Công ty tổ chức nghiệm thu kỹ thuật lưới điện áp XDM để phục vụ đóng điện. _Sửa chữa thay thế tủ điện, vật tư và phụ kiện đi kèm tại TBA Hòa Bắc 2T2 - 477HLI; kết hợp VSBD TBA _CT SCL năm 2023
13/06/2023
từ 14:00 - 17:00
TBA ĐỘI 3 T2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Di dời ĐZHA tại cột A19 (cột TA 173/25/8/13 cũ) qua cột mới; kết hợp chuyên dây hạ áp từ cột A19 đến A20 băng nhà dân qua cột mới thuộc ĐZHA sau TBA Đội 3T2 - 475HKH2 (Phối hợp ĐLHV di dời công tơ trong ngày)_Công trình: CQT ĐZHA bắc Hòa Vang năm 2022
13/06/2023
từ 14:00 - 17:00
TRẦN QUỐC TOẢN Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện TBA Trần Quốc Toản - 482LTR (Lưu ý tiếp xúc dao cắt HA).
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
KDC Trung Nghĩa T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
KDC Trung Nghĩa T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
KDC Trung Nghĩa T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
KDC Trung Nghĩa T4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
KDC Trung Nghĩa T5 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
Ngã Ba Huế 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
TBA Lương Trúc Đàm Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
TBA Nam Trân Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
TBA Nguyễn Như Hạnh 4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
TBA Nguyễn Đỗ Cung Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
TBA Tống Duy Tân Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
Trạm Bơm PS2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
Vĩnh Khoa Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:00 - 11:00
Y Khoa Khải Trình Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay xà néo, bố trí lại đấu nối N.rẽ Lương Trúc Đàm tại cột 38, đấu nối đz trung áp 479 XHA(XDM đi trên 474 XHA) và MC recloser mới (NOJA) tại cột 38 - 479 XHA
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
CQ BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
CT MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
CTY KHỞI PHÁT 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
CTY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
CÔNG TY ĐÁ CHÀM Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
HOÀ CƯỜNG 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
HÒA CƯỜNG 6 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
HÒA CƯỜNG BẮC Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
HỒ NGUYÊN TRỪNG 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
KHỞI PHÁT 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
LÊ NỔ Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
LÊ SÁT Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
LÊ VĂN ĐỨC Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
NÚI THÀNH 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
NÚI THÀNH 4 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
PHAN ĐĂNG LƯU Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
T12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
T3-14B NÚI THÀNH Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
T6 TN HÒA CƯỜNG Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
THIẾT BỊ Y TẾ TW3 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
TRỊNH CÔNG SƠN 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
TT TDTT THÀNH TÍCH CAO Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
TUYÊN SƠN 2 Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
VISION ĐÀ NẴNG (A9BB) Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 05:30 - 11:00
XN MAY XUẤT KHẨU Điện lực Hải Châu Đã duyệt
Lắp LBS phân đoạn tại vị trí 07 475 T2.NHS, hoàn thiện đấu nối LBS tại vị trí 4/1 - 475T2NHS.
14/06/2023
từ 06:00 - 11:30
TBA Tân Hạnh 2 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Thi công đấu nối đường dây trung áp và TBA Tân Hạnh 4 xây dựng mới tại vị trí 159/24 TBA Tân Hạnh - Đz 481/Hòa Xuân.Công trình: Chống quá tải các ĐZTA và TBA khu vực Khuê Trung năm 2023. Nghiệm thu.
14/06/2023
từ 06:00 - 11:30
TBA Tân Hạnh 3 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Thi công đấu nối đường dây trung áp và TBA Tân Hạnh 4 xây dựng mới tại vị trí 159/24 TBA Tân Hạnh - Đz 481/Hòa Xuân.Công trình: Chống quá tải các ĐZTA và TBA khu vực Khuê Trung năm 2023. Nghiệm thu.
14/06/2023
từ 06:00 - 11:30
Tân Hạnh Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
Thi công đấu nối đường dây trung áp và TBA Tân Hạnh 4 xây dựng mới tại vị trí 159/24 TBA Tân Hạnh - Đz 481/Hòa Xuân.Công trình: Chống quá tải các ĐZTA và TBA khu vực Khuê Trung năm 2023. Nghiệm thu.
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
AN HẢI BẮC 6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
AN HẢI BẮC 6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
An Hoà T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
An Hoà T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Dương Văn An Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Dương Văn An Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KCC Nhà XH Nest Home Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KCC Nhà XH Nest Home Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC An Hoà T6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC An Hoà T6 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC Mân Thái T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC Mân Thái T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC Mân Thái T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC Mân Thái T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC Mân Thái T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KDC Mân Thái T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Lý Đạo Thành T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Lý Đạo Thành T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Nethome T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 06:30 - 11:30
Nethome T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Tạo lèo, Thay xà đỡ thành xà néo cuối, lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 68/7 đz 474 ADO
14/06/2023
từ 07:00 - 11:00
Thôn Hoà Thọ Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Sửa chữa thay thế tủ điện, vật tư và phụ kiện đi kèm, kết hợp _VSBD MBA, xử lý phát nhiệt tại TBA Thôn Hòa Thọ - 471CDO (VH 475HPH)_CT SCL quý II năm 2023
14/06/2023
từ 07:00 - 11:30
TĐC Nại Hiên Đông T8 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 480 ADO (SCL 2023)
14/06/2023
từ 07:00 - 11:30
TĐC Nại Hiên Đông T8 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 480 ADO (SCL 2023)
14/06/2023
từ 07:30 - 11:30
Khe Đào Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Sửa chữa thay thế tủ điện, vật tư và phụ kiện đi kèm tại TBA Khe Đào - 477HLI; kết hợp VSBD TBA_CT SCL năm 2023
14/06/2023
từ 13:30 - 17:00
An Châu Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Sửa chữa thay thế tủ điện, vật tư và phụ kiện đi kèm, kết hợp _VSBD MBA, xử lý phát nhiệt tại TBA An Châu - 471CDO (VH 475HPH)_CT SCL quý II năm 2023
14/06/2023
từ 13:30 - 17:00
Tà Lang 2 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Sửa chữa thay thế tủ điện, vật tư và phụ kiện đi kèm tại TBA Tà Lang 2- 477HLI; kết hợp VSBD TBA_CT SCL năm 2023
14/06/2023
từ 14:00 - 17:30
TĐC Nại Hiên Đông T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA TĐC Nại Hiên Đông T7 đz 480 ADO (SCL 2023)_Kết hợp thay sứ đỡ bị nhiễm bẫn TBA TĐC Nại Hiên Đông T7 đz 480 ADO (tồn tại sau kiểm tra đêm ngày 22/5/23)
14/06/2023
từ 14:00 - 17:30
TĐC Nại Hiên Đông T7 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA TĐC Nại Hiên Đông T7 đz 480 ADO (SCL 2023)_Kết hợp thay sứ đỡ bị nhiễm bẫn TBA TĐC Nại Hiên Đông T7 đz 480 ADO (tồn tại sau kiểm tra đêm ngày 22/5/23)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Bắc Sơn 1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Bến Xe TT Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Hoà An 3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Hòa An 2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Bến Xe Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Hoà phát 4-T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Hòa Phát 2 -T4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Hòa Phát 2- T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Hòa Phát 2- T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Hòa Phát 2-T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Hòa Phát 3 - T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Hòa Phát 3 - T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
KDC Phước Lý T3 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Ngã Ba Huế 2T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Ngã Ba Huế 5 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Ngã Ba Huế 6 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Nhà Xuất Bản Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Nước đá Nguyễn Tấn Tình Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Hòa An 1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Nguyễn Công Hoan Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Nguyễn Công Hoan T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Nguyễn Công Triều Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Nguyễn Đình Tứ T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Nhơn Hòa 12 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Tôn Đản 6 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Vũ Trọng Hoàng T1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Yên Thế Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Yên Thế T2 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
TBA Đoàn Hữu Trưng Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
Tuấn Nhàn Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 05:30 - 11:30
ÔTô Hoà Tân Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Hoàn chỉnh mạch mô tơ điều khiển tại các ngăn 471-7, 475-7 RMU Ngã Ba Huế 2 và thử End toend về phòng Điều độ (phục vụ dự án DAS 2021)
15/06/2023
từ 06:30 - 10:30
KDC Bá Tùng Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA KDC Bá Tùng đz 477 NHS (xử lý non tải)Ghi chú: hoán đổi với TBA Bình Kỳ 3
15/06/2023
từ 06:30 - 10:30
KDC Bá Tùng Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Hoán chuyển, Thay thế MBA, AB tổng, cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA KDC Bá Tùng đz 477 NHS (xử lý non tải)Ghi chú: hoán đổi với TBA Bình Kỳ 3
15/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KCC 11 Tầng Phong Bắc T1 Điện lực Cẩm Lệ Đã duyệt
_Lặt đặt hoàn thiện TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T3-476CDO.- San tải TBA KCC 11 tầng Phong Bắc T1 - 476/ Cầu Đỏ qua KCC 11 tầng Phong Bắc T3-476CDO. Công trình: Chống quá tải các TBA ĐLCL năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KĐT Vịnh Mân Quang Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA KĐT Vịnh Mân Quang đz 480 ADOSCL 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 11:30
KĐT Vịnh Mân Quang Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA KĐT Vịnh Mân Quang đz 480 ADOSCL 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Bình Kỳ 3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Bình Kỳ 3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Bình Kỳ 5 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Bình Kỳ 5 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Hoà Quý 2 - T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Hoà Quý 2 - T3 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Kios T3 KĐT Hòa Qúy Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Kios T3 KĐT Hòa Qúy Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KĐT Hòa Quý T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KĐT Hòa Quý T1 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay xà đỡ thành xà néo cuối (tạo lèo), lắp đặt sứ chuỗi, khóa néo ép, lắp đặt cụm đấu rẽ vị trí trụ 51/21 đz 475 NHSCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
15/06/2023
từ 07:00 - 10:30
Thủy Tú 1 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thay MBA TBA Thủy Tú 1 - 475 LCH (Vận hành trên 15 năm)
15/06/2023
từ 07:00 - 11:00
Thôn La Châu Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Kết lưới san tải hạ áp từ TBA Thôn La Châu qua TBA La Châu 3 (JICA XDM) theo phương án; kết hợp VSBD TBA_Dự án JICA
15/06/2023
từ 14:00 - 17:00
Thôn 5 Hoà Khương T1 Điện lực Hòa Vang Đã duyệt
_Kết lưới san tải hạ áp từ TBA Thôn 5 Hòa Khương T1 qua TBA Thôn 5 Hòa Khương T4 (JICA XDM) theo phương án_Dự án JICA
15/06/2023
từ 14:00 - 17:30
Phạm Văn Xảo Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA Phạm Văn Xảo đz 480 ADOSCL 2023
15/06/2023
từ 14:00 - 17:30
Phạm Văn Xảo Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Thay chống sét van, cầu chì tự rơi bị lão hóa cách điện, dây dẫn trung áp từ chim đến cọc MBA bị tróc vỏ, hỏng cách điện, thay tủ điện tổng TBA Phạm Văn Xảo đz 480 ADOSCL 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 10:30
Lê Tấn Trung T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Nâng công suất MBA từ 250 kVA lên 400 kVA, thay cáp lực, TI, thay tủ điện TBA Lê Tấn Trung T2 đz 480 ADOCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 10:30
Lê Tấn Trung T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Nâng công suất MBA từ 250 kVA lên 400 kVA, thay cáp lực, TI, thay tủ điện TBA Lê Tấn Trung T2 đz 480 ADOCông trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KDC Bắc Mỹ An Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KDC Bắc Mỹ An Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KDC Bắc Mỹ An T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KDC Bắc Mỹ An T2 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KDC Bắc XLDD Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
KDC Bắc XLDD Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Mỹ Đa Đông 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Mỹ Đa Đông 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Tổng cục an ninh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 06:30 - 12:00
Tổng cục an ninh Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp mới và hoàn thiện đấu nối LBS vị trí trụ 05 đz 473 T2.NHS (đặt tên LBS 473-7 T2.NHS/05 Bà Huyện Thanh Quan) Công trình: Nâng cao độ tin cậy ĐLST năm 2023
16/06/2023
từ 13:30 - 17:30
Bùi Thế Mỹ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Thay cáp văn xoắn bị tróc vỏ từ trụ CS43 đến CS46, thay 04 HCD kiệt 51 Bùi Thế Mỹ thuộc ĐZHA sau AB tổng TBA Bùi Thế Mỹ đz 471 T2.NHS (SCTX - xử lý đơn thư của khách hàng)_Đấu nối cáp vặn xoắn kéo mới tại tủ điện tổng TBA Bùi Thế Mỹ đz 471 T2.NHS (ĐTXD)
16/06/2023
từ 13:30 - 17:30
Bùi Thế Mỹ Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
_Thay cáp văn xoắn bị tróc vỏ từ trụ CS43 đến CS46, thay 04 HCD kiệt 51 Bùi Thế Mỹ thuộc ĐZHA sau AB tổng TBA Bùi Thế Mỹ đz 471 T2.NHS (SCTX - xử lý đơn thư của khách hàng)_Đấu nối cáp vặn xoắn kéo mới tại tủ điện tổng TBA Bùi Thế Mỹ đz 471 T2.NHS (ĐTXD)
16/06/2023
từ 13:30 - 17:30
Mân Quang 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp đặt, tâng dây, đấu nối ĐZHA XDM vào tủ điện sau AB tổng TBA Mân Quang 4 đz 474 NHS
16/06/2023
từ 13:30 - 17:30
Mân Quang 4 Điện lực Sơn Trà Đã duyệt
Lắp đặt, tâng dây, đấu nối ĐZHA XDM vào tủ điện sau AB tổng TBA Mân Quang 4 đz 474 NHS
Lịch cắt điện tại Đà Nẵng
Lịch cúp điện tại Đà Nẵng

Lịch cắt điện tại khu vực Đà Nẵng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Đà Nẵng , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx