Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Quận Hải Châu

Chuyên mục : Lịch cắt điện Đà Nẵng , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quận Hải Châu hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Quận Hải Châu danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/12/2023
từ 07:30 - 09:30
TĐC Thể dục TT Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý dây bị tróc vỏ, tăng cường kẹp đấu nối đz hạ áp TBA TĐC TD Thể thao - 478 CĐO
01/12/2023
từ 13:30 - 15:30
Đà Sơn 4 Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý dây bị tróc vỏ, tăng cường kẹp đấu nối đz hạ áp TBA Đà Sơn 4 - 478 CĐO
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Bê tông Đức Liêm Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
CS Trần Văn Hòa Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Cơ Điện Thành Tân Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
02/12/2023
từ 07:00 - 09:00
KC Thép Cosevco Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA KC thép Cosevco - 475 LCH
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
Quang Nguyễn Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Trồng 3 trụ LT16m, thay xà, cách điện và phụ kiện, dây dẫn AV/XLPE70 từ cột Rẽ Trần Đức/46 đến Rẽ Trần Đức/46/7 đz 478 CĐO (N.rẽ CS Trần Văn Hòa)
04/12/2023
từ 08:00 - 11:30
Thông Tin Duyên Hải Điện lực Liên Chiểu Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA TT Duyên hải - 479 T2.HKH
Lịch cắt điện tại Quận Hải Châu

Lịch cắt điện tại các xã phường Quận Hải Châu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quận Hải Châu, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Quận Hải Châu

Khu vực khác của Thành phố Đà Nẵng