Lịch cúp điện Đồng Nai tháng 01/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/03/2023

Lịch cúp điện khu vực Đồng Nai tháng 01/2023 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện tháng 01/2023 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai tháng 01/2023
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại có lịch cắt điện cho khu vực này tháng 01/2023

Tháng khác

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
22/03/2023 07:15:00 09:15:00 Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 07:30:00 16:30:00 - Ấp 10 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 10:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã An Phước, một phần khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 10:00:00 TBA Công ty Hòa Đăng Quang Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 10:00:00 Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 10:00:00 Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 10:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 14:00:00 (Mất điện một phần KP8 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 14:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình - Xã Lộc An. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:00:00 14:00:00 Mất điện một phần KP8 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:10:00 10:15:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã An Phước, một phần khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:15:00 10:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 180kVA DNTN Tân Lập Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:20:00 08:30:00 - Ấp Tân Bảo xã Bảo Bình- Ấp 6,7 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:20:00 10:20:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã An Phước, một phần khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:20:00 11:20:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Tân Cang và Khu Phố Tân Lập - phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:30:00 11:30:00 - Ấp Suối Sóc xã Xuân Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:30:00 12:00:00 - Ấp 6,7 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:45:00 11:15:00 Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 08:45:00 11:15:00 Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 09:00:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Tân Lập - phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 09:30:00 11:00:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 09:45:00 12:15:00 Ấp Hưng Hiệp- xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 10:00:00 12:00:00 TBA Phạm Văn Nghiêm Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 10:15:00 12:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA DNTN Tân Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 10:15:00 12:15:00 Ấp Suối soon 1 - xã Phú Vinh - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 10:15:00 12:15:00 Ấp Suối soon 1 - xã Phú Vinh - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 10:30:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 11:00:00 12:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 11:50:00 12:00:00 - Ấp Tân Bảo xã Bảo Bình- Ấp 6,7 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 12:00:00 14:00:00 TBA Phạm Thị Tâm (Nguyễn Quốc Thái) Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 13:15:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA DNTN Đồng Phát An Hòa tại trụ 80/3 nhánh Cầu Đen Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 13:30:00 16:30:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Thiên Bình - phường Tam Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 13:45:00 16:15:00 Ấp Hưng Thạnh- xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 14:00:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 14:15:00 16:30:00 Ấp Suối Soon 1 - Xã Phú Vinh , Ấp 3, 7 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 14:15:00 16:30:00 Ấp Suối Soon 1 - Xã Phú Vinh , Ấp 3, 7 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 14:45:00 17:00:00 Ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023 14:45:00 17:00:00 Ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 07:15:00 09:15:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 07:30:00 12:00:00 Ấp Lạc Sơn - xã Quang trung Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 07:30:00 16:30:00 - Ấp Suối Nhát, ấp La Hoa xã Xuân Đông- Ấp 9, 10 xã Sông Ray Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 09:00:00 - Ấp 11 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 10:00:00 TBA Nguyễn Thị Ngọc Thắm Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 10:00:00 Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 10:00:00 Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 10:00:00 Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
23/03/2023 08:00:00 10:00:00 Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
23/03/2023 08:00:00 14:30:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 15:00:00 Lưới điện hạ thế sau TBA CX Tỉnh Đội 2 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2 – P.Tân Phong) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 15:00:00 Lộ hạ thế 2 thuộc TBA Quốc Lộ 12 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2 – P.Tân Phong; KP4, 5 – P.Tân Tiến) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 15:00:00 Mất điện một phần KP2, 4 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:00:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Khu Văn Hải - Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:15:00 10:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm trạm 100kVA Cty Đại Thành Trung Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:30:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp Suối Trầu xã Bình Sơn Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:30:00 15:00:00 Đường dây hạ băng đường của lộ hạ thế số 3+4 thuộc TBA Quốc Lộ 13 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2, 3 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:30:00 15:30:00 Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:45:00 11:15:00 Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 08:45:00 11:15:00 Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 09:30:00 10:30:00 - Ấp 11 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 09:45:00 12:15:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 10:00:00 12:00:00 TBA Trần Thị Liên Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 10:15:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Cty Trí Quang Minh Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 10:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 10:15:00 12:15:00 Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 13:15:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm160kVA Cty Việt Ca Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 13:15:00 16:30:00 Ấp 5 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 13:15:00 16:30:00 Ấp 5 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 13:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp Bưng Cơ xã Lộc An Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 13:45:00 16:15:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 14:15:00 16:30:00 Ấp 2A - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023 14:15:00 16:30:00 Ấp 2A - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 07:30:00 10:30:00 Một phần ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2 Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 07:30:00 10:30:00 Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 07:30:00 10:30:00 TBA Đảo Ó Đồng Trường, TT.Vĩnh An Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 07:30:00 16:30:00 - Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 07:30:00 17:00:00 Ấp Bàu mây, Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/03/2023 07:30:00 17:00:00 Ấp Bàu mây, Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/03/2023 07:45:00 10:00:00 Ấp Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 07:45:00 10:00:00 Ấp Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 07:45:00 16:15:00 Ấp Ngô Quyền - xã Bàu Hàm 2; Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/03/2023 07:50:00 08:00:00 - Ấp Tân Hạnh, Ấp Nam Hà xã Xuân Bảo- Ấp 3, 5 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 09:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Saite Power Source Việt Nam Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 10:00:00 TBA Lê Văn Trí (Công ty TNHH Thái Tuấn Phát) Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 11:30:00 - Ấp 3, 5 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 13:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Cán Tôn Tiến Đạt Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 14:00:00 Lưới điện hạ thế sau TBA Tam Hiệp 11, tuyến 478 Lạc Cường (Mất điện một phần KP1, 2, 3 – P.Tân Mai) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 14:00:00 Lộ hạ thế số 01 thuộc TBA Tam Hiệp 12, tuyến 478 Lạc Cường (Mất điện một phần KP1 – P.Tân Mai, KP2 – P.Thống Nhất) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 17:00:00 Lộ hạ thế số 3 + 4 thuộc TBA TĐC Hiệp Hòa 1, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Tam Hòa - P.Hiệp Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 17:00:00 TBA Bà Đốc, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Tam Hòa - P.Hiệp Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 17:00:00 TBA Hiệp Hòa 2A, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Nhị Hòa - P.Hiệp Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:00:00 17:00:00 TBA Hiệp Hòa 4, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Nhất Hòa, Nhị Hòa, Tam Hòa - P.Hiệp Hòa Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:45:00 11:15:00 Ấp Cây Xăng, Ấp Chợ, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 08:45:00 11:15:00 Ấp Cây Xăng, Ấp Chợ, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 09:00:00 12:00:00 Ấp 6 - xã Đaklua - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 09:00:00 12:00:00 Ấp 6 - xã Đaklua - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 09:30:00 11:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 10:00:00 12:00:00 TBA Trần Bá Lợi Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 10:00:00 12:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Minh Thiện Phát Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 10:15:00 12:30:00 Ấp Cầu Ván, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 10:15:00 12:30:00 Ấp Cầu Ván, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 11:00:00 12:30:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 11:20:00 11:30:00 - Ấp Tân Hạnh, Ấp Nam Hà xã Xuân Bảo- Ấp 3, 5 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 12:00:00 14:00:00 TBA Hoàng Việt Hùng Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 14:15:00 16:30:00 Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván - - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 14:15:00 16:30:00 Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván - - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 14:45:00 17:00:00 Ấp Cầu Ván - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023 14:45:00 17:00:00 Ấp Cầu Ván - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 07:00:00 07:05:00 Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:00:00 07:05:00 Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:00:00 13:00:00 Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:00:00 13:00:00 Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:30:00 08:00:00 Mất điện nguồn dự phòng Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh ĐN (Từ 07h30-08h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 07:30:00 09:30:00 Mất điện từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Long Khánh phường Xuân Bình TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:30:00 12:35:00 Mất điện khu vực nội ô TP Long Khánh đường Trần Phú, đường Hồ Thị Hương, đường Nguyễn Trãi, nguyễn tri phương, thích quảng đức, lý thường kiệt, phường Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm tp Long Khánh. Từ 07h30 đến 12h30 Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:30:00 12:35:00 Mất điện khu vực nội ô TP Long Khánh đường Trần Phú, đường Hồ Thị Hương, đường Nguyễn Trãi, nguyễn tri phương, thích quảng đức, lý thường kiệt, phường Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm tp Long Khánh. Từ 07h30 đến 12h30 Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:30:00 15:00:00 Mất điện một phần KP10 – P.Tân Phong; KP6 – P.Trung Dũng (07h30-15h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 07:30:00 16:30:00 - Ấp 1 xã Lâm San Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, đường CMT8, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 07:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 08:00:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 630kVA Công ty Sukafina Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 08:00:00 15:00:00 Lưới điện hạ thế sau TBA TQT 4C (Đang nhận nguồn 474 Tam Hiệp 1) (Mất điện một phần KP 2, 3 – P.Bình Đa) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
25/03/2023 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần KP3, 5, 12 – P.An Bình; KP2 – P.Bình Đa. Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
25/03/2023 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 08:30:00 14:00:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 11:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1250kVA -T2 Công ty Polycom Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 12:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 12:55:00 13:00:00 Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 12:55:00 13:00:00 Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023 14:50:00 15:20:00 (Mất điện nguồn dự phòng Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh ĐN) (Từ 14h50-15h20) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023 21:30:00 22:00:00 Một phần ấp Xóm Hố, Đất Mới – Xã Phú Hội, một phần áp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023 07:00:00 17:00:00 Một phần Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân; ấp 1, ấp 2, một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh. Điện Lực Nhơn Trạch
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/03/2023 07:00:00 17:00:00 Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, Xã Đại Phước (trừ một phần ấp Phước Lý), Xã Phú Hữu, một phấn ấp Phú Tân – Xã Phú Đông Điện Lực Nhơn Trạch
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/03/2023 07:00:00 17:30:00 Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, Cụm CN Phú Thạnh Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023 07:30:00 16:30:00 - Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 07:45:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm (1500+2500)kVA Công ty Saite Power Source Việt Nam Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 07:45:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T2, T3 Công ty Hồng Ngân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 08:00:00 08:30:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 08:00:00 11:00:00 Mất điện KCN Long Khánh khu phố Núi Tung phường Suối Tre TP Long Khánh Điện Lực Long Khánh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 08:00:00 11:00:00 Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 08:00:00 17:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 08:30:00 10:30:00 Xã Mã Đà và xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/03/2023 10:45:00 14:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm (3500+4000)kVA Công ty TNHH JAEILL Việt Nam Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 11:45:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1250kVA Công ty New Mann Gruppe Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 12:30:00 17:30:00 12h30 - 17h30: Xã Bảo Hòa và một phần các xã Xuân Phú, Xuân Định (khu vực từ sau Cấp Nước Xuân Phú đến trước Chi nhánh ngân hàng Agribank Xuân Định). Điện lực Xuân Lộc
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
26/03/2023 14:30:00 15:30:00 Một phần Ấp 1, xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
26/03/2023 16:30:00 17:00:00 Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023 17:00:00 17:30:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, Khu TTHC huyện Nhơn trạch Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023 17:00:00 17:30:00 Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, một phần ấp Bình Phú, Vĩnh Tuy – Xã Long Tân. Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023 17:00:00 17:30:00 Một phần ấp Xóm Hố, Đất Mới – Xã Phú Hội, một phần áp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023 17:30:00 18:00:00 Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, một phần ấp Bến Đình – Xã Phú Đông, một phần ấp Hòa Bình – Xã Vĩnh Thanh, Xã Phước Khánh (Trừ một phần ấp 3). Điện Lực Nhơn Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
27/03/2023 07:15:00 09:15:00 Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:00:00 09:30:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:00:00 09:30:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:00:00 10:00:00 Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:00:00 10:00:00 Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:00:00 12:00:00 Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:00:00 12:00:00 Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:00:00 15:00:00 Mất điện một phần KP1, 3, 4, 5 – P.Thống Nhất. Điện Lực Biên Hoà
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/03/2023 08:00:00 16:30:00 - Một phần ấp 8 xã Thừa Đức Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:30:00 15:00:00 Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần các khu 4, 8 - thị trấn Gia Ray. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 08:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 09:00:00 10:00:00 TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Đức 3 - phường Tam Phước. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 09:45:00 12:15:00 Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 10:00:00 11:15:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 10:00:00 11:15:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 10:00:00 12:00:00 Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 10:00:00 12:00:00 Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 14:15:00 16:15:00 Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 14:15:00 16:15:00 Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 14:15:00 16:45:00 Ấp Hưng Thạnh, Hưng nhơn - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 14:30:00 17:00:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 14:30:00 17:00:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 14:45:00 16:45:00 Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023 14:45:00 16:45:00 Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023 07:30:00 17:00:00 Mất điện từ ngã 3 Tân Phong đến NMM Hàng Gòn, quốc lộ 56 phường Xuân Tân, ấp Tân Phong, ấp Đồi Rìu xã Hàng Gòn TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh
Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
28/03/2023 07:45:00 16:15:00 Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2 Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023 08:00:00 10:00:00 Một phần Ấp 1 - Xã Trị An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023 08:00:00 14:00:00 TBA Quốc Lộ 3 (Mất điện một phần KP1,2, 3 - P.Quyết Thắng) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
28/03/2023 08:00:00 16:30:00 - Một phần ấp 8 xã Thừa Đức Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023 08:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: - Toàn bộ ấp Tam Hiệp và một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp; - Và các trạm khách hàng Công ty Gia Bảo Phương, Nguyễn Văn Sống, Công ty Mai Phúc 1, Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An, Công ty Phú An 1 và nhánh điện năng lượng Công ty An Phú Xuân Hiệp, Công ty Ate Pearl Xuân Hiệp - xã Xuân Hiệp. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023 08:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần các ấp 1, 8 - xã Xuân Bắc. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023 08:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần các ấp 3A, 6 - xã Xuân Bắc. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/03/2023 10:00:00 12:00:00 Một phần Ấp Thái An - Xã Tân An - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai tháng 01/2023 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đồng Nai để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC


Chọn nhanh