Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/03/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Nai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/03/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 07:30:00 - 16:30:00
- Ấp 10 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 09:30:00
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã An Phước, một phần khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 10:00
TBA Công ty Hòa Đăng Quang Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 10:00
Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 10:30:00
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 11:00
Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 14:00
(Mất điện một phần KP8 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 14:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp Thanh Bình - Xã Lộc An. Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:00 - 14:00
Mất điện một phần KP8 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:10:00 - 10:15:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã An Phước, một phần khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:15:00 - 10:00
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 180kVA DNTN Tân Lập Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:20:00 - 08:30:00
- Ấp Tân Bảo xã Bảo Bình- Ấp 6,7 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:20:00 - 10:20:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã An Phước, một phần khu Văn Hải Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:20:00 - 11:20:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Tân Cang và Khu Phố Tân Lập - phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:30:00 - 11:30:00
- Ấp Suối Sóc xã Xuân Mỹ Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:30:00 - 12:00
- Ấp 6,7 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 4 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 09:00 - 11:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Tân Lập - phường Phước Tân Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 09:30:00 - 11:00
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp Hưng Hiệp- xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 10:00 - 12:00
TBA Phạm Văn Nghiêm Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 10:15:00 - 12:00
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 160kVA DNTN Tân Hòa Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp Suối soon 1 - xã Phú Vinh - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp Suối soon 1 - xã Phú Vinh - huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 10:30:00 - 16:00
Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 11:00 - 12:30:00
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 11:50:00 - 12:00
- Ấp Tân Bảo xã Bảo Bình- Ấp 6,7 xã Xuân Tây. Điện lực Cẩm Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 12:00 - 14:00
TBA Phạm Thị Tâm (Nguyễn Quốc Thái) Điện Lực Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 13:15:00 - 15:00
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA DNTN Đồng Phát An Hòa tại trụ 80/3 nhánh Cầu Đen Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 13:30:00 - 16:30:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Thiên Bình - phường Tam Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 13:45:00 - 16:15:00
Ấp Hưng Thạnh- xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 14:00 - 16:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 xã An Phước Điện Lực Long Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp Suối Soon 1 - Xã Phú Vinh , Ấp 3, 7 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp Suối Soon 1 - Xã Phú Vinh , Ấp 3, 7 - xã Phú Tân - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00
Ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00
Ấp 7 - Xã Phú Tân - Huyện Định Quán Điện Lực Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
21/03/2023
từ 07:30:00 - 16:30:00
TBA Phi Trường 1, tuyến 475 Đồng Khởi Điện Lực Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
TBA KDC Phú An (Cty Du lịch Phú Lạc) Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:00:00 - 12:30:00
08h00 - 12h30: Một phần các ấp Suối Cát 1, Suối Cát 2 - xã Suối Cát. Điện lực Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:00:00 - 13:30:00
Ấp 1, 2, 3 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú.Ấp 7, ấp 8 - xã Thanh Sơn - huyện Định Quán. Ấp 3,4,5,6- Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
21/03/2023
từ 08:00:00 - 13:30:00
Ấp 1, 2, 3 - xã Phú Thịnh - huyện Tân Phú.Ấp 7, ấp 8 - xã Thanh Sơn - huyện Định Quán. Ấp 3,4,5,6- Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
21/03/2023
từ 08:00:00 - 16:00:00
Một phần ấp Khu phố 2, 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:00:00 - 16:00:00
Một phần ấp Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:00:00 - 16:30:00
- Ấp 12 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Các lộ hạ thế số 3 + 4 thuộc TBA Tân Vạn 11A, tuyến 475 Biên Hùng Điện Lực Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Lưới hạ thế sau TBA Tân Vạn 6A, tuyến 475 Biên Hùng Điện Lực Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:15:00 - 10:15:00
Ấp Bạch Lâm 2- xã Gia tân 2 Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:30:00 - 10:30:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 - Xã Tam An Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:30:00 - 10:30:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Hương Phước và Khu Phố Đồng - phường Phước Tân Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:30:00 - 15:30:00
Một phần ấp ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:30:00 - 16:00:00
Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:40:00 - 10:40:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 1 - Xã Tam An Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 08:40:00 - 10:40:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Hương Phước - phường Phước Tân Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 09:00:00 - 10:30:00
- Mất điện khách hàng CK Cao Su Điện Lực Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 09:30:00 - 11:30:00
09h30 - 11h30: Một phần các ấp Thọ Phước - xã Xuân Thọ. Điện lực Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 10:00:00 - 12:00:00
TBA TTDV Hạ Tầng Công Ích Trảng Bom (chiếu sáng Khu TĐC 4,7 Ha) Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 10:30:00 - 12:00:00
- Mất điện khách hàng SaComBank Điện Lực Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 10:45:00 - 15:12:00
Một phần Ấp Phước Lý, ấp Bến Cộ - XÃ Đại Phước; Xã Phú Hữu Điện Lực Nhơn Trạch Cắt điện khẩn REC+3LTD Phú Hữu do xe tải cẩu tông gãy trụ điện trung thế số 75 tuyến 479 Đại Phước, làm rớt dây pha có nguy cơ xảy ra phóng điện gây cháy nổ, tại nạn điện.
21/03/2023
từ 12:00:00 - 14:00:00
TBA TT GDTX huyện Trảng Bom-T2 Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 12:45:00 - 16:45:00
Ấp Võ Dõng 3- xã Gia Kiệm Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 13:00:00 - 17:00:00
13h00 - 17h00: Một phần ấp 8 - xã Xuân Bắc. Điện lực Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 13:30:00 - 15:30:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 - Xã Tam An Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 13:40:00 - 15:40:00
Huyện Long Thành: Một phần ấp 4 - Xã Tam An Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 14:00:00 - 15:30:00
- Mất điện khách hàng Phân Vi Sinh Điện Lực Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 14:00:00 - 16:00:00
TBA Công ty Trường Phát Á Châu Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp 7,8- Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
21/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp 7,8- Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
21/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00:00
Ấp 5- Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
21/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00:00
Ấp 5- Xã Phú Lộc - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
21/03/2023
từ 15:20:00 - 18:30:00
Xã Đại Phước (trừ 1 phần ấp Phước Lý) Điện Lực Nhơn Trạch Xử lý hỏa hoạn
23/03/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 07:30:00 - 12:00:00
Ấp Lạc Sơn - xã Quang trung Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 07:30:00 - 16:30:00
- Ấp Suối Nhát, ấp La Hoa xã Xuân Đông- Ấp 9, 10 xã Sông Ray Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 09:00:00
- Ấp 11 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
TBA Nguyễn Thị Ngọc Thắm Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán Điện Lực Định Quán Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
23/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
Ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán Điện Lực Định Quán Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
23/03/2023
từ 08:00:00 - 14:30:00
Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 15:00:00
Lưới điện hạ thế sau TBA CX Tỉnh Đội 2 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2 – P.Tân Phong) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 15:00:00
Lộ hạ thế 2 thuộc TBA Quốc Lộ 12 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2 – P.Tân Phong; KP4, 5 – P.Tân Tiến) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 15:00:00
Mất điện một phần KP2, 4 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:00:00 - 16:00:00
Huyện Long Thành: Một phần Khu Văn Hải - Thị trấn Long Thành Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:15:00 - 10:00:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm trạm 100kVA Cty Đại Thành Trung Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:30:00 - 11:00:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp Suối Trầu xã Bình Sơn Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:30:00 - 15:00:00
Đường dây hạ băng đường của lộ hạ thế số 3+4 thuộc TBA Quốc Lộ 13 (Đang nhận nguồn 473 Phúc Hải) (Mất điện một phần KP2, 3 – P.Tân Phong Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:30:00 - 15:30:00
Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 09:30:00 - 10:30:00
- Ấp 11 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 10:00:00 - 12:00:00
TBA Trần Thị Liên Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 10:15:00 - 12:00:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Cty Trí Quang Minh Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 10:15:00 - 12:15:00
Ấp 4 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 13:15:00 - 15:00:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm160kVA Cty Việt Ca Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 13:15:00 - 16:30:00
Ấp 5 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 13:15:00 - 16:30:00
Ấp 5 - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 13:30:00 - 16:30:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp Bưng Cơ xã Lộc An Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 13:45:00 - 16:15:00
Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp 2A - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp 2A - Xã Núi Tượng - Huyện Tân Phú Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:30:00 - 10:30:00
Một phần ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2 Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:30:00 - 10:30:00
Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:30:00 - 10:30:00
TBA Đảo Ó Đồng Trường, TT.Vĩnh An Điện Lực Trị An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:30:00 - 16:30:00
- Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:30:00 - 17:00:00
Ấp Bàu mây, Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/03/2023
từ 07:30:00 - 17:00:00
Ấp Bàu mây, Giang Điền, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/03/2023
từ 07:45:00 - 10:00:00
Ấp Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:45:00 - 10:00:00
Ấp Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 07:45:00 - 16:15:00
Ấp Ngô Quyền - xã Bàu Hàm 2; Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
24/03/2023
từ 07:50:00 - 08:00:00
- Ấp Tân Hạnh, Ấp Nam Hà xã Xuân Bảo- Ấp 3, 5 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 09:30:00
Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 09:30:00
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Saite Power Source Việt Nam Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
TBA Lê Văn Trí (Công ty TNHH Thái Tuấn Phát) Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 11:30:00
- Ấp 3, 5 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 13:00:00
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x25kVA Cán Tôn Tiến Đạt Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 14:00:00
Lưới điện hạ thế sau TBA Tam Hiệp 11, tuyến 478 Lạc Cường (Mất điện một phần KP1, 2, 3 – P.Tân Mai) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 14:00:00
Lộ hạ thế số 01 thuộc TBA Tam Hiệp 12, tuyến 478 Lạc Cường (Mất điện một phần KP1 – P.Tân Mai, KP2 – P.Thống Nhất) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Lộ hạ thế số 3 + 4 thuộc TBA TĐC Hiệp Hòa 1, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Tam Hòa - P.Hiệp Hòa) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
TBA Bà Đốc, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Tam Hòa - P.Hiệp Hòa) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
TBA Hiệp Hòa 2A, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Nhị Hòa - P.Hiệp Hòa) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
TBA Hiệp Hòa 4, tuyến 473 KCN (Mất điện một phần KP Nhất Hòa, Nhị Hòa, Tam Hòa - P.Hiệp Hòa Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Cây Xăng, Ấp Chợ, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 08:45:00 - 11:15:00
Ấp Cây Xăng, Ấp Chợ, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 09:00:00 - 12:00:00
Ấp 6 - xã Đaklua - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 09:00:00 - 12:00:00
Ấp 6 - xã Đaklua - huyện Tân Phú. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 09:30:00 - 11:00:00
Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 10:00:00 - 12:00:00
TBA Trần Bá Lợi Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 10:00:00 - 12:00:00
TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 3x50kVA Công ty Minh Thiện Phát Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 10:15:00 - 12:30:00
Ấp Cầu Ván, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 10:15:00 - 12:30:00
Ấp Cầu Ván, Suối Rút - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 11:00:00 - 12:30:00
Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 11:20:00 - 11:30:00
- Ấp Tân Hạnh, Ấp Nam Hà xã Xuân Bảo- Ấp 3, 5 xã Xuân Tây Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 12:00:00 - 14:00:00
TBA Hoàng Việt Hùng Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván - - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 14:15:00 - 16:30:00
Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván - - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00:00
Ấp Cầu Ván - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/03/2023
từ 14:45:00 - 17:00:00
Ấp Cầu Ván - xã Phú Túc - huyện Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 07:00:00 - 07:05:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:00:00 - 07:05:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:00:00 - 13:00:00
Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:00:00 - 13:00:00
Ấp Nguyễn Huệ 1, 2 - xã Quang Trung; Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây Điện Lực Thống Nhất Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:30:00 - 08:00:00
Mất điện nguồn dự phòng Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh ĐN (Từ 07h30-08h00) Điện Lực Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 07:30:00 - 09:30:00
Mất điện từ Cua Heo đến Nghĩa Trang Liệt sĩ Long Khánh phường Xuân Bình TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:30:00 - 12:35:00
Mất điện khu vực nội ô TP Long Khánh đường Trần Phú, đường Hồ Thị Hương, đường Nguyễn Trãi, nguyễn tri phương, thích quảng đức, lý thường kiệt, phường Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm tp Long Khánh. Từ 07h30 đến 12h30 Điện Lực Long Khánh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:30:00 - 12:35:00
Mất điện khu vực nội ô TP Long Khánh đường Trần Phú, đường Hồ Thị Hương, đường Nguyễn Trãi, nguyễn tri phương, thích quảng đức, lý thường kiệt, phường Xuân An, Xuân Hoà, Xuân Thanh, xã Bàu Trâm tp Long Khánh. Từ 07h30 đến 12h30 Điện Lực Long Khánh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:30:00 - 15:00:00
Mất điện một phần KP10 – P.Tân Phong; KP6 – P.Trung Dũng (07h30-15h00) Điện Lực Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 07:30:00 - 16:30:00
- Ấp 1 xã Lâm San Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 07:30:00 - 17:00:00
Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, đường CMT8, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 07:30:00 - 17:00:00
Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh. Điện Lực Long Khánh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 08:00:00 - 10:30:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 630kVA Công ty Sukafina Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 08:00:00 - 12:00:00
Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 08:00:00 - 15:00:00
Lưới điện hạ thế sau TBA TQT 4C (Đang nhận nguồn 474 Tam Hiệp 1) (Mất điện một phần KP 2, 3 – P.Bình Đa) Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 08:00:00 - 16:00:00
Mất điện một phần KP3, 5, 12 – P.An Bình; KP2 – P.Bình Đa. Điện Lực Biên Hoà Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Một phần ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 08:30:00 - 14:00:00
Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 11:00:00 - 15:00:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1250kVA -T2 Công ty Polycom Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 12:00:00 - 16:00:00
Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 12:55:00 - 13:00:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 12:55:00 - 13:00:00
Khu phố Lập Thành - Thị Trấn Dầu Giây; Ấp Hưng Nhơn, Hưng Thạnh, Hưng Hiệp, Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc; Ấp Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2. Điện Lực Thống Nhất Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
25/03/2023
từ 14:50:00 - 15:20:00
(Mất điện nguồn dự phòng Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh ĐN) (Từ 14h50-15h20) Điện Lực Biên Hoà Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/03/2023
từ 21:30:00 - 22:00:00
Một phần ấp Xóm Hố, Đất Mới – Xã Phú Hội, một phần áp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân Điện Lực Nhơn Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023
từ 07:00:00 - 17:00:00
Một phần Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân; ấp 1, ấp 2, một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh. Điện Lực Nhơn Trạch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/03/2023
từ 07:00:00 - 17:00:00
Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, Xã Đại Phước (trừ một phần ấp Phước Lý), Xã Phú Hữu, một phấn ấp Phú Tân – Xã Phú Đông Điện Lực Nhơn Trạch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/03/2023
từ 07:00:00 - 17:30:00
Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, Cụm CN Phú Thạnh Điện Lực Nhơn Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023
từ 07:30:00 - 16:30:00
- Ấp Tân Hòa xã Bảo Bình Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 07:45:00 - 10:30:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm (1500+2500)kVA Công ty Saite Power Source Việt Nam Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 07:45:00 - 11:00:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T2, T3 Công ty Hồng Ngân Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:00:00 - 08:30:00
Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:00:00 - 11:00:00
Mất điện KCN Long Khánh khu phố Núi Tung phường Suối Tre TP Long Khánh Điện Lực Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:00:00 - 11:00:00
Một phần KCN Giang Điền, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:00:00 - 17:00:00
Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 08:30:00 - 10:30:00
Xã Mã Đà và xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/03/2023
từ 10:45:00 - 14:00:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm (3500+4000)kVA Công ty TNHH JAEILL Việt Nam Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 11:45:00 - 15:00:00
Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 1250kVA Công ty New Mann Gruppe Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 12:30:00 - 17:30:00
12h30 - 17h30: Xã Bảo Hòa và một phần các xã Xuân Phú, Xuân Định (khu vực từ sau Cấp Nước Xuân Phú đến trước Chi nhánh ngân hàng Agribank Xuân Định). Điện lực Xuân Lộc Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 14:30:00 - 15:30:00
Một phần Ấp 1, xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 16:30:00 - 17:00:00
Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom Điện Lực Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/03/2023
từ 17:00:00 - 17:30:00
Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, Khu TTHC huyện Nhơn trạch Điện Lực Nhơn Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023
từ 17:00:00 - 17:30:00
Một phần ấp Xóm Hố - Xã Phú Hội, một phần ấp Bình Phú, Vĩnh Tuy – Xã Long Tân. Điện Lực Nhơn Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023
từ 17:00:00 - 17:30:00
Một phần ấp Xóm Hố, Đất Mới – Xã Phú Hội, một phần áp Vĩnh Tuy, Long Hiệu, Bình Phú – Xã Long Tân Điện Lực Nhơn Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
26/03/2023
từ 17:30:00 - 18:00:00
Một phần ấp 3 – Xã Phú Thạnh, một phần ấp Bến Đình – Xã Phú Đông, một phần ấp Hòa Bình – Xã Vĩnh Thanh, Xã Phước Khánh (Trừ một phần ấp 3). Điện Lực Nhơn Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
27/03/2023
từ 07:15:00 - 09:15:00
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00:00 - 09:30:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00:00 - 09:30:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00:00 - 10:00:00
Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00:00 - 12:00:00
Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00:00 - 12:00:00
Khu phố Hiệp Đồng - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:00:00 - 15:00:00
Mất điện một phần KP1, 3, 4, 5 – P.Thống Nhất. Điện Lực Biên Hoà Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
27/03/2023
từ 08:00:00 - 16:30:00
- Một phần ấp 8 xã Thừa Đức Điện lực Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:30:00 - 15:00:00
Một phần Ấp 5 - Xã Thạnh Phú - H.Vĩnh Cửu Điện Lực Trị An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:30:00 - 16:30:00
08h30 - 16h30: Một phần các khu 4, 8 - thị trấn Gia Ray. Điện lực Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 08:30:00 - 16:30:00
08h30 - 16h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú. Điện lực Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 09:00:00 - 10:00:00
TP Biên Hòa: Một phần Khu Phố Long Đức 3 - phường Tam Phước. Điện Lực Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 09:45:00 - 12:15:00
Ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 10:00:00 - 11:15:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 10:00:00 - 11:15:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 10:00:00 - 12:00:00
Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 10:00:00 - 12:00:00
Khu phố Hiệp Lợi - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:15:00 - 16:15:00
Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:15:00 - 16:45:00
Ấp Hưng Thạnh, Hưng nhơn - xã Hưng Lộc Điện Lực Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:30:00 - 17:00:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:30:00 - 17:00:00
Ấp 4 - Xã Tà Lài Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/03/2023
từ 14:45:00 - 16:45:00
Khu phố 114 - Thị trấn Định Quán. Điện Lực Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai hôm nay giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đồng Nai để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC