Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Đồng Nai hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Đồng Nai hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
13/06/2024
từ 05:10:00 - 05:40:00
(Một phần P.Hóa An, P.Bửu Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 06:30:00 - 07:00
(Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 07:00 - 07:30:00
(Một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 07:00 - 08:30:00
Một phần KP2, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 07:30:00 - 15:00
Một phần ấp 3 và một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
ấp Phú Thạch - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
ấp Phú Thạch - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 07:45:00 - 11:15:00
Một phần Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 07:45:00 - 12:15:00
Một phần Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Điện lực Huyện Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 08:00 - 10:00
Một phần ấp 7 xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/06/2024
từ 08:00 - 15:30:00
Một phần ấp ấp Lộ Đức, ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 08:00 - 17:00
Một phần Ấp 1, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 08:15:00 - 10:30:00
ấp Phú Thạch-Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 08:15:00 - 10:30:00
ấp Phú Thạch-Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 08:30:00 - 11:00
Một phần Ấp Tân Yên - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 08:30:00 - 11:30:00
Một phần ấp Thọ Lộc, Thọ Phước xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 08:45:00 - 10:15:00
Một phần Ấp 3, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 09:30:00 - 12:00
Một phần ấp 1 và một phần ấp 5, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 10:00 - 12:00
ấp Phú Yên - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 10:00 - 12:00
ấp Phú Yên - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 10:30:00 - 12:00
Một phần Ấp 3, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 10:40:00 - 12:40:00
ấp Phú Yên -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 10:40:00 - 12:40:00
ấp Phú Yên -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 13:15:00 - 16:30:00
Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp Phương Mai -Xã Phú Lâm-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp Phương Mai -Xã Phú Lâm-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 14:30:00 - 16:30:00
ấp Phú Lợi -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 14:30:00 - 16:30:00
ấp Phú Lợi -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 16:30:00 - 17:00
(Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/06/2024
từ 17:00 - 17:30:00
(Một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
14/06/2024
từ 05:00:00 - 05:30:00
Một phần phường Tân Phong và Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2024
từ 05:00:00 - 17:30:00
Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/06/2024
từ 05:10:00 - 05:40:00
(Một phần P.Hóa An, P.Bửu Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 07:30:00 - 12:00:00
Một phần Ấp 3, xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 07:30:00 - 12:00:00
Một phần Ấp 3, xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00:00 - 10:00:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00:00 - 10:00:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00:00 - 11:00:00
(Mất điện một phần KP11, 11A – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00:00 - 13:00:00
Mất điện một phần KP1, 2, 3 - P.Hòa Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00:00 - 15:30:00
Một phần ấp Quảng Đà, ấp Hòa Bình, xã Đông Hoà, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:00:00 - 16:30:00
Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:30:00 - 10:30:00
Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:30:00 - 11:30:00
Một phần ấp 2A, 2B, 7-xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:45:00 - 11:00:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 08:45:00 - 11:00:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 09:30:00 - 10:45:00
(Mất điện một phần KP11, 11A – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 10:15:00 - 12:15:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 10:15:00 - 12:15:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 13:00:00 - 15:00:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 13:00:00 - 15:00:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 13:00:00 - 16:00:00
(Mất điện một phần KP6, 6A – P.Tam Hiệp) Điện lực Thành phố Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/06/2024
từ 17:00:00 - 17:30:00
Một phần phường Tân Phong và Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:00:00 - 11:00:00
Nhánh TBA Bibica 2 (Đang nhận nguồn MC 473 Long Bình 1) (Mất điện một phần Nhà máy Bibica Biên Hòa – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 09:15:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 09:15:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 09:20:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 09:20:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 11:20:00
Ấp Suối Soon, Ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Ấp Đồn Điền 1 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 11:20:00
Ấp Suối Soon, Ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Ấp Đồn Điền 1 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 11:20:00
Ấp Suối Soon, Ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Ấp Đồn Điền 1 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 08:55:00 - 11:20:00
Ấp Suối Soon, Ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Ấp Đồn Điền 1 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 11:00:00 - 11:20:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 11:00:00 - 11:20:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 11:00:00 - 11:20:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 11:00:00 - 11:20:00
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/06/2024
từ 12:00:00 - 16:00:00
Nhánh Bibica 1 (Đang nhận nguồn MC 473 Long Bình 1) (Mất điện một phần Nhà máy Bibica Biên Hòa – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2024
từ 05:00:00 - 05:30:00
Một phần ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, ấp Lợi Hà, ấp Trung Tâm, ấp Trường An, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Hòa, ấp Tân Hợp, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 05:00:00 - 05:30:00
Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 07:30:00 - 16:30:00
- Mất điện một phần KCN Suối Tre phường Suối Tre thành phố Long Khánh Điện lực Thị xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 08:00:00 - 16:00:00
Một phần ấp Quảng Biên, ấp Quảng Phát, ấp Quảng Hòa, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 5 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 08:30:00 - 15:00:00
- Hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Sơn (toàn bộ trạm 75kVA-Huỳnh Ngọc Sơn) - xã Xuân Phú - Cơ sở Tân Hoàng Mỹ (toàn bộ trạm 400kVA-Tân hoàng Mỹ) - xã Xuân Phú - Công ty TNHH MTV kinh doanh phát triển đô thị và hạ tầng Hà Nội (toàn bộ trạm 160kVA-Trại gà Lâm Thanh Đức) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/06/2024
từ 12:00:00 - 12:30:00
Một phần ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, ấp Lợi Hà, ấp Trung Tâm, ấp Trường An, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Hòa, ấp Tân Hợp, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/06/2024
từ 12:00:00 - 12:30:00
Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 05:00:00 - 05:05:00
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 05:00:00 - 05:05:00
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 07:30:00 - 13:00:00
Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 07:30:00 - 13:00:00
Một phần ấp Tân Việt, ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
Một phần Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 07:45:00 - 11:45:00
Một phần Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:00:00 - 10:00:00
ấp 5 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:00:00 - 10:00:00
ấp 5 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:00:00 - 12:00:00
TBA đèn đường Ngộ Quyền (TT DV công ích H. Trảng Bom (PK10000059754)) Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:15:00 - 11:15:00
Một phần Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:30:00 - 09:00:00
Ấp 6, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:30:00 - 11:30:00
Một phần các ấp Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:45:00 - 11:00:00
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 08:45:00 - 11:00:00
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 09:15:00 - 10:15:00
- Cắt MCCB+FCO Trạm Lâm San 20A.- Tháo hotline TBA Lâm san 20A Điện lực Huyện Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 09:45:00 - 12:15:00
Một phần Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 10:15:00 - 12:15:00
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 10:15:00 - 12:15:00
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 10:30:00 - 11:30:00
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 12:00:00 - 14:00:00
KDC Phú An (KDL Giang Điền) Điện lực Huyện Trảng Bom Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 12:45:00 - 16:15:00
Một phần Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:00:00 - 14:00:00
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:00:00 - 15:00:00
ấp 6 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:00:00 - 15:00:00
ấp 6 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:15:00 - 15:45:00
Một phần Ấp Lê Lợi 1 - xã Bàu Hàm 2 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp 1 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp 1 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 13:30:00 - 16:30:00
Một phần Ấp Dốc Mơ 1 - xã Gia Tân 1 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 14:00:00 - 16:30:00
Một phần các ấp Bình Tân, Bình Xuân 1 - xã Xuân Phú. Điện lực Huyện Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 14:15:00 - 15:15:00
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 15:00:00 - 15:05:00
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 15:00:00 - 15:05:00
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/06/2024
từ 15:30:00 - 16:30:00
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 07:30:00 - 13:00:00
- Mất điện khách hàng Phạm Văn Nhi, Nguyễn Văn Mảnh, Ngô Thành Trung. Điện lực Thị xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
Một phần Ấp 2 -Xã Lộ 25 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 07:45:00 - 13:15:00
ấp 3 Xã Phú Lợi huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 07:45:00 - 13:15:00
ấp 3 Xã Phú Lợi huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00:00 - 10:00:00
Huyện Long Thành: Một phần Khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành, một phần Ấp 1 - Xã Long An Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:00:00 - 12:00:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 - Xã Bình Sơn, một phần Ấp Bàu Tre - Xã Bình An. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:05:00 - 10:05:00
Huyện Long Thành: Một phần Khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:30:00 - 12:15:00
ấp 3 Xã Suối Nho huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 08:30:00 - 12:15:00
ấp 3 Xã Suối Nho huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 09:45:00 - 12:15:00
Một phần Ấp 4 -Xã Lộ 25 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 10:30:00 - 11:30:00
Công ty TNHH Hoàng Thịnh (toàn bộ trạm 250kVA-Trại CN Hoàng Thịnh) - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:15:00 - 15:45:00
Một phần Ấp 4 -Xã Lộ 25 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:30:00 - 16:00:00
ấp 4 Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 13:30:00 - 16:00:00
ấp 4 Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 14:20:00 - 16:35:00
ấp Hòa Thuận Xã Ngọc Định, Ấp 5 Xã Phú Ngọc và KP Hiệp Lực Thị trấn Định Quán - huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
18/06/2024
từ 14:20:00 - 16:35:00
ấp Hòa Thuận Xã Ngọc Định, Ấp 5 Xã Phú Ngọc và KP Hiệp Lực Thị trấn Định Quán - huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 07:30:00 - 12:30:00
Một phần Ấp Hưng Nhơn - xã Hưng Lộc Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
Một phần Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
ấp Thanh Trung Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
ấp Thanh Trung Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00:00 - 09:00:00
ấp Suối DuôiXã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00:00 - 09:00:00
ấp Suối DuôiXã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00:00 - 10:00:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 1 - Xã Long An Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00:00 - 11:00:00
(Mất điện một phần KP2 – P.Bình Đa) Điện lực Thành phố Biên Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:00:00 - 11:30:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:05:00 - 10:30:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang, một phần Khu phố Tân Lập - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:15:00 - 10:30:00
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:15:00 - 10:30:00
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 08:30:00 - 10:00:00
Mất điện khách hàng BỆNH VIỆN ĐK LONG KHÁNH Điện lực Thị xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 09:30:00 - 10:30:00
ấp Phú QúyXã La Ngà huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 09:30:00 - 10:30:00
ấp Phú QúyXã La Ngà huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 09:45:00 - 12:15:00
Một phần Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 10:00:00 - 11:30:00
Mất điện khách hàng CSGT LONG KHÁNH Điện lực Thị xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 10:00:00 - 12:15:00
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 10:00:00 - 12:15:00
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 10:40:00 - 12:50:00
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 10:40:00 - 12:50:00
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 10:45:00 - 11:45:00
ấp 94Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 10:45:00 - 11:45:00
ấp 94Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:15:00 - 15:45:00
Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:30:00 - 14:30:00
ấp đồn điềnXã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:30:00 - 14:30:00
ấp đồn điềnXã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:45:00 - 16:30:00
ấp Suối Đá Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 13:45:00 - 16:30:00
ấp Suối Đá Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 14:00:00 - 16:30:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
19/06/2024
từ 14:05:00 - 16:00:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 07:30:00 - 11:30:00
Một phần Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
ấp 1 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 07:45:00 - 09:45:00
ấp 1 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 07:45:00 - 14:15:00
Một phần Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:00:00 - 10:00:00
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 5, một phần ấp 7 - Xã An Phước. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:15:00 - 10:30:00
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:15:00 - 10:30:00
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:30:00 - 10:00:00
Mất điện khách hàng HOÀNG HUY HOÀNG 2 Điện lực Thị xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 08:30:00 - 11:00:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 10:00:00 - 11:30:00
Mất điện khách hàng CTY CAO PHONG Điện lực Thị xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 10:00:00 - 12:15:00
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 10:00:00 - 12:15:00
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 10:40:00 - 12:40:00
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 10:40:00 - 12:40:00
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 13:30:00 - 15:30:00
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 14:00:00 - 16:00:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 14:00:00 - 16:00:00
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 14:00:00 - 16:00:00
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 14:05:00 - 16:30:00
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
20/06/2024
từ 14:15:00 - 16:45:00
Một phần Ấp Nam Sơn - xã Quag Trung Điện lực Huyện Thống Nhất Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Đồng Nai
Lịch cúp điện tại Đồng Nai

Lịch cắt điện tại khu vực Đồng Nai hôm nay giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đồng Nai để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC