Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tiền Giang , Cập nhật: 05/12/2022

Lịch cúp điện hôm nay Huyện Cai Lậy và các ngày tới tại các xã phường ở Huyện Cai Lậy được chúng tôi mới cập nhật từ cổng thông tin

Lịch cắt điện Huyện Cai Lậy hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này ngày hôm nay ..

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2022
từ 07:30:00 - 17:00:00
Một phần xã Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30:00 - 17:00:00
Một phần xã Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2022
từ 07:00:00 - 17:00:00
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
10/12/2022
từ 07:00:00 - 17:00:00
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
10/12/2022
từ 07:00:00 - 17:00:00
Xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành Điện lực Cai Lậy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Lịch cắt điện tại Huyện Cai Lậy
Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Cai Lậy giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Cai Lậy để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác