Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tiền Giang , Cập nhật: 05/12/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Cai Lậy hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Cai Lậy danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Một phần xã Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2022
từ 07:30 - 17:00
Một phần xã Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/12/2022
từ 07:00 - 17:00
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
10/12/2022
từ 07:00 - 17:00
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
10/12/2022
từ 07:00 - 17:00
Xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành Điện lực Cai Lậy
Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Lịch cắt điện tại Huyện Cai Lậy

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Cai Lậy giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Cai Lậy, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Cai Lậy

Khu vực khác của Tỉnh Tiền Giang