Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Xã Bảo Quang - Thị xã Long Khánh

Lịch cắt điện, cúp điện Xã Bảo Quang - Thị xã Long Khánh được chúng tôi mới cập nhật ...

Lịch cắt điện Xã Bảo Quang danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/06/2023
từ 06:14:00 - 07:14:00
Một phần khu vực phường Xuân Thanh, Bảo Vinh, xã Bảo Quang Điện Lực Long Khánh
Đường dây - Hỏng thiết bị
Lịch cắt điện tại Xã Bảo Quang

Lịch cắt điện tại Xã Bảo Quang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thị xã Long Khánh, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thị xã Long Khánh

Chọn nhanh