Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 21/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
21/07/2024
từ 07:30 - 09:00
Khu TĐC 5 Vân Dương ĐL Nam Sông Hương
Đã duyệt

Tách lèo hạ thế thu hồi lưới cũ nhánh A TBA Khu TĐC 5 Vân Dương
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
BILLION MAX ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
BILLION MAX 3 ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
BƠM NƯỚC THẢI SGH ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
CÔNG TY THẠCH ANH (LUX QUARTZ VN) ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
Malpensa Plant ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
NAKAMOTO ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
SUNJIN AT&C VINA ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
TC DỰ ÁN OKURA ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
VINFAST LỘC VĨNH ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
VĂN PHÒNG SGH LÔ 1 ĐL Phú Lộc
Đã duyệt

Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Bơm Vỹ Dạ ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
BỆNH VIỆN MẮT ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
DOANH TRẠI 6 (CỤC 11-TC2-BQP) ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Hàn Mặc Tử 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Hàn Mặc Tử 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Hàn Mặc Tử 3 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Hàn Mặc Tử 4 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HUẾ ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Nam Vỹ Dạ 7 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Nghiệp vụ Du Lịch 2 (Trường CĐ Du lịch Huế) ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Nguyễn Lộ Trạch ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
THI CÔNG CẦU VỸ DẠ ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
TRẠM BƠM SỐ 6 (QLVH XL NƯỚC THẢI - HÀN MẶC TỬ) ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 00:02 - 02:02
Thủy Vân 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCA PCCC báo cháy nhà số 27 Hàn Mạc Tử
20/07/2024
từ 05:30 - 07:00
An Lăng 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtCân pha san tải hạ thế TBA An Lăng 1
20/07/2024
từ 07:30 - 09:30
NĐH CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtBơm khí SF6 ngăn tủ RMU 476-7 Điện lực bị thiếu không đảm bảo vận hành, kiểm tra CBM TBA Điện lực, NĐH Điện lực
20/07/2024
từ 07:30 - 09:30
Điện Lực Nam Sông Hương ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtBơm khí SF6 ngăn tủ RMU 476-7 Điện lực bị thiếu không đảm bảo vận hành, kiểm tra CBM TBA Điện lực, NĐH Điện lực
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Chiếu Sáng 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Chiếu sáng Cầu Ca Cút ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Hải Dương 1 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Hải Dương 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Hải Dương 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Hải Dương 4 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Hải Dương 5 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Nuôi Tôm Quảng Công 1 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Nuôi tôm Quảng Công 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Nuôi tôm Quảng Công 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 1 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 4 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 5 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 6 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 7 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 8 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Quảng Công 9 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
TBA Vân An 4 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
THI CÔNG CẦU HẢI DƯƠNG ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
TITAN QUẢNG CÔNG 1 T1 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
TITAN QUẢNG CÔNG 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
TITan Quảng Công 1 T2 ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Thái Dương Thượng ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 11:47 - 13:58
Định Cư Hải Dương ĐL Phú Vang Đã duyệt482HUE3
20/07/2024
từ 14:00 - 16:00
K2 TRẠI GIAM T2 ĐL Hương Trà Đã duyệtĐấu nối TBA K3 Trại Giam T2 (100kVA-22/0,4kV) tại VT 42/27/38 XT 471 TG Bình Điền để đảm bảo nhu cầu cấp điện Trại giam Bình Điền
20/07/2024
từ 14:00 - 16:00
K3 BÌNH ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệtĐấu nối TBA K3 Trại Giam T2 (100kVA-22/0,4kV) tại VT 42/27/38 XT 471 TG Bình Điền để đảm bảo nhu cầu cấp điện Trại giam Bình Điền
22/07/2024
từ 07:30 - 14:30
HẠ TẦNG KCN GILIMEX A ĐL Hương Thủy Đã duyệtXoay xà DCL rẽ TBA Gilimex A, lắp xà đấu nối ĐD rẽ đi TBA Phước Thạnh tại vị trí 13 XT 475 Phú Bài
22/07/2024
từ 07:30 - 14:30
Nhà máy MDF Ý Mỹ ĐL Hương Thủy Đã duyệtXoay xà DCL rẽ TBA Gilimex A, lắp xà đấu nối ĐD rẽ đi TBA Phước Thạnh tại vị trí 13 XT 475 Phú Bài
22/07/2024
từ 08:00 - 09:30
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU NAM ĐÔNG ĐL Nam Đông Đã duyệtThay TI 300/5A bằng TI400/5A do khách hàng sử dụng quá công suất TI
23/07/2024
từ 06:30 - 10:30
Lịch Đợi 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý phát nhiệt đầu cực bộ MOF ranh giới Bạch Hổ, xử lý phóng điện điện đầu cáp ngầm đi TBA Lịch Đợi 2 tại vị trí 94 ĐD 22kV XT 477 Huế220 đi Long Thọ, xử lý phát nhiệt đầu cực hạ thế TBA Lịch Đợi 2
23/07/2024
từ 06:30 - 11:30
Bàu Đa 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệtBọc cách điện từ vị trí 85 đến 113 ĐD 22kV từ DCL 471-7/84 Bàu Đa đến DCL 474-7 RMU Thủy Phù
23/07/2024
từ 06:30 - 11:30
Bàu Đa 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệtBọc cách điện từ vị trí 85 đến 113 ĐD 22kV từ DCL 471-7/84 Bàu Đa đến DCL 474-7 RMU Thủy Phù
23/07/2024
từ 06:30 - 11:30
THI CÔNG NHÀ GA SÂN BAY ĐL Hương Thủy Đã duyệtBọc cách điện từ vị trí 85 đến 113 ĐD 22kV từ DCL 471-7/84 Bàu Đa đến DCL 474-7 RMU Thủy Phù
24/07/2024
từ 05:30 - 06:30
CÔNG AN TỈNH ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý phát nhiệt trung tính MBA Công an Tỉnh
24/07/2024
từ 06:15 - 12:15
TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế) ĐL Hương Thủy Đã duyệtThay MBA GD Quốc Phòng (400kVA)
24/07/2024
từ 06:30 - 07:30
Khối An Ninh Công An Tỉnh ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA và phát nhiệt đầu trên AB tổng TBA KAN CA Tỉnh T1 (dân)
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
An Lỗ ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
Bơm Phong Hiền ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
Bồ Điền 2 ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
Hiền Lương 1 ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
Hiền Lương 2 ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
Phú Lễ 1 ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
Thượng An 2 ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 06:30 - 09:00
Ủy Ban Phong Hiền ĐL Phong Điền Đã duyệtSang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024
từ 07:00 - 12:00
Phú Mỹ 3 ĐL Phú Vang Đã duyệtThay cột VT 42A XT 478 Huế 3 phục vụ giải phóng mặt bằng KDC thôn Dưỡng Mong
24/07/2024
từ 07:00 - 12:00
TBA Phú Mỹ 8 ĐL Phú Vang Đã duyệtThay cột VT 42A XT 478 Huế 3 phục vụ giải phóng mặt bằng KDC thôn Dưỡng Mong
24/07/2024
từ 07:30 - 15:00
An Đô ĐL Hương Trà Đã duyệtSang chuyển dây hạ thế từ vị trí B1 đến vị trí B9 thuộc XT B TBA An Đô qua cột mới, thu hồi vật tư cũ
24/07/2024
từ 07:30 - 15:30
Hồng Tiến 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024
từ 07:30 - 15:30
Hồng Tiến 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024
từ 07:30 - 15:30
Hồng Tiến 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024
từ 07:30 - 15:30
SONG MÂY NGUYỄN DƯƠNG ĐL Hương Trà Đã duyệt-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024
từ 07:30 - 16:00
Vinh Thanh 6 ĐL Phú Vang Đã duyệtTách lèo VT 87A XT 472 Phú Bài Thay cột VT 93 XT 472 Phú Bài, ĐD kết nối TBA 110kV Vinh Thanh Đấu lèo VT 87A XT 472 Phú Bài
24/07/2024
từ 08:00 - 09:30
XAY ĐÁ SUỐI RÂNG 2 ĐL A Lưới Đã duyệtThay định kỳ HTĐĐ
24/07/2024
từ 09:00 - 10:30
Siêu Quần ĐL Phong Điền Đã duyệtXử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA Siêu Quần.
24/07/2024
từ 13:30 - 15:15
Sơn Quả ĐL Phong Điền Đã duyệtXử lý sứ cao thế MBA Sơn Quả bị phóng điện
25/07/2024
từ 05:30 - 06:30
Từ Đàm ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA và phát nhiệt AB tổng TBA Chùa Từ Đàm
25/07/2024
từ 06:00 - 10:30
Điện Biên Phủ 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý tiếp xúc đầu cực MBA, FCO và thay CSV TBA Điện Biên Phủ 2
25/07/2024
từ 06:45 - 07:45
Thủy Xuân 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtThay CSV phát nhiệt, đấu nối tiếp địa CSV
25/07/2024
từ 07:30 - 09:30
NAM ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệtThay TI đo đếm định kỳ
25/07/2024
từ 07:30 - 12:30
Bàu Đa 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệtThay MBA Bàu Đa 3 (250kVA)
25/07/2024
từ 08:00 - 14:30
Hải Dương 4 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDựng 02 cột BTLT-14 phục vụ di dời TBA Hải Dương 4 ra khỏi vị trí mất an toàn (XDM) , Lắp chụp vị trí 379/7 đến 379/8 nhánh rẽ Hải Dương 4 nâng cao độ võng vượt đường dẫn cầu Thuận An - Hải Dương
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx