Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế ngày mai

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế ngày mai và các ngày tới mới được chúng tôi cập nhật
Hãy chọn quận (huyện) bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế ngày mai
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này vào ngày mai

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/12/2023
từ 07:30 - 11:30
K2 TRẠI GIAM T2 ĐL Hương Trà Đã duyệtXử lý cột nghiêng tại VT 42/17 XT 471 TG Bình Điền
01/12/2023
từ 07:30 - 11:30
K3 BÌNH ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệtXử lý cột nghiêng tại VT 42/17 XT 471 TG Bình Điền
01/12/2023
từ 07:30 - 11:30
XAY ĐÁ TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệtXử lý cột nghiêng tại VT 42/17 XT 471 TG Bình Điền
01/12/2023
từ 07:30 - 11:30
ĐÁ NÚI VOI (CHẾ BIẾN XK GỖ PHÚC THỊNH) ĐL Hương Trà Đã duyệtXử lý cột nghiêng tại VT 42/17 XT 471 TG Bình Điền
01/12/2023
từ 07:30 - 11:30
ĐÁ NÚI VOI T2 (CHẾ BIẾN XK GỖ PHÚC THỊNH) ĐL Hương Trà Đã duyệtXử lý cột nghiêng tại VT 42/17 XT 471 TG Bình Điền
01/12/2023
từ 08:35 - 10:40
NHÀ MÁY NƯỚC DÃ VIÊN ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý phóng điện đầu cáp ngầm MBA T1, T2 TBA Nhà MN Giã Viên T1, T2 (công tác đột xuất ngăn ngừa sự cố)
01/12/2023
từ 09:24 - 11:24
Lê Xá Tây ĐL Phú Vang Đã duyệtĐZ hạ thế đang bị sự cố
01/12/2023
từ 09:47 - 11:47
Trung Chánh ĐL Phú Vang Đã duyệtĐZ hạ thế đang bị sự cố.
01/12/2023
từ 15:50 - 17:00
Thủy Xuân 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtMo ve kẹp răng
02/12/2023
từ 05:45 - 07:15
NHÀ VĂN HOÁ TRUNG TÂM ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtThu hồi cáp tổng hạ thế sau phục vụ Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh
02/12/2023
từ 07:30 - 10:00
VĂN PHÒNG VIETINBANK ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý đầu cáp ngầm 471-7 Vietinbank bị phóng điện Lắp đặt HTDD công cộng tổng trạm tại Viettinbank để phục vụ tính TTĐN
02/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Khu A An Vân Dương ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý tiếp xúc, vệ sinh các tủ hạ thế ngầm TBA Khu A An Vân Dương sau lũ lụt
02/12/2023
từ 08:00 - 10:30
Đông Vinh 3 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDi dời cột điện, cáp vặn xoắn ABC 4x95 nhánh A TBA Đông Vinh 3 ra khỏi vị trí ngập lụt (vị trí A6-A11) Di dời cột điện, cáp hạ thế xuất tuyến B TBA Đông Vinh 3 vướng quy hoạch đường tỉnh lộ 8
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
T1 Thượng Quảng ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
T2,3 Thượng Quảng ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
T5 Thượng Quảng ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
T6 Thượng Quảng ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
T7 Thượng Quảng ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
T8 Thượng Quảng ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
Thượng Long 2 ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
Thượng Long 3 ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
Thượng Long 4 ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 12:30
Thượng Quảng 9 ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD 22kV tại khu vực Thôn 7 xã Thượng Long từ vị trí 175 đến 178 và nhánh rẽ đi Thượng Long thuộc XT 473 TG Nam Đông và ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Dựng cột, lắp xà, kéo dây từ vị trí 178 đến 178/3; lắp đặt TBA Thượng Long 1 tại vị trí 178/2A (thu hồi TBA Thượng Long 1 hiện tại) thuộc XT 473 TG Nam Đông
02/12/2023
từ 08:00 - 15:30
Thượng Long 1 ĐL Nam Đông Đã duyệt- Phát quang xử lý cây xanh gần ĐD hạ thế TBA Thượng Long 1 - Đấu nối hoàn thiện hạ thế TBA Thượng Long 1
02/12/2023
từ 09:00 - 14:00
Long Khê ĐL Hương Trà Đã duyệtDựng cột chuyển lưới, lắp DCL tại VT 87/41/1 XT 480 Huế 2; lắp DCL, chuyển lưới tại VT 87/36/1 XT 480 Huế 2 Xử lý tồn tại nhánh rẽ sau DCL 480-7/85/16 Long Khê Chuyển lưới hạ thế TBA Sơn Công 3, đấu nối ĐD đi TBA Sơn Công 3 (XDM) Đấu nối ĐD hạ thế XDM TBA Xóm Cồn
02/12/2023
từ 09:00 - 14:00
Long Khê 2 ĐL Hương Trà Đã duyệtDựng cột chuyển lưới, lắp DCL tại VT 87/41/1 XT 480 Huế 2; lắp DCL, chuyển lưới tại VT 87/36/1 XT 480 Huế 2 Xử lý tồn tại nhánh rẽ sau DCL 480-7/85/16 Long Khê Chuyển lưới hạ thế TBA Sơn Công 3, đấu nối ĐD đi TBA Sơn Công 3 (XDM) Đấu nối ĐD hạ thế XDM TBA Xóm Cồn
02/12/2023
từ 09:00 - 14:00
Sơn Công ĐL Hương Trà Đã duyệtDựng cột chuyển lưới, lắp DCL tại VT 87/41/1 XT 480 Huế 2; lắp DCL, chuyển lưới tại VT 87/36/1 XT 480 Huế 2 Xử lý tồn tại nhánh rẽ sau DCL 480-7/85/16 Long Khê Chuyển lưới hạ thế TBA Sơn Công 3, đấu nối ĐD đi TBA Sơn Công 3 (XDM) Đấu nối ĐD hạ thế XDM TBA Xóm Cồn
02/12/2023
từ 09:00 - 14:00
Xóm Cồn ĐL Hương Trà Đã duyệtDựng cột chuyển lưới, lắp DCL tại VT 87/41/1 XT 480 Huế 2; lắp DCL, chuyển lưới tại VT 87/36/1 XT 480 Huế 2 Xử lý tồn tại nhánh rẽ sau DCL 480-7/85/16 Long Khê Chuyển lưới hạ thế TBA Sơn Công 3, đấu nối ĐD đi TBA Sơn Công 3 (XDM) Đấu nối ĐD hạ thế XDM TBA Xóm Cồn
02/12/2023
từ 10:30 - 16:00
Tây Thành ĐL Quảng Điền Đã duyệtDi dời cột điện, cáp hạ thế xuất tuyến B TBA Đông Vinh 3
02/12/2023
từ 10:30 - 16:00
Đông Vinh 3 ĐL Quảng Điền Đã duyệtDi dời cột điện, cáp hạ thế xuất tuyến B TBA Đông Vinh 3
02/12/2023
từ 13:15 - 16:00
K1 BÌNH ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệtThay thế AB tổng, xử lý phát nhiệt TBA
03/12/2023
từ 07:15 - 12:15
Trung Tâm Y Tế Quảng Điền ĐL Quảng Điền Đã duyệtTách lèo, tháo hạ cáp vị trí cột 16/6 rẽ đi TBA Trung tâm Y Tế thuộc xuất tuyến 472 TC Sịa,Di dời MBA Trung tâm Y Tế qua vị trí mới (cột 11 thuộc XT 471 TC Sịa) - Đấu nối phần hạ thế TBA Trung tâm Y Tế tại vị trí mới sau di dời.
03/12/2023
từ 09:15 - 10:45
An Gia ĐL Quảng Điền Đã duyệtTBA Quảng Điền 2 - Đấu nối cáp vặn xoắn ABC 4x95 TBA Uất Mậu 2 xây dựng mới để sang tải cho TBA Quảng Điền 2 tại vị trí A1-1/4/6
03/12/2023
từ 09:15 - 10:45
Chợ Quảng Thành ĐL Quảng Điền Đã duyệtTBA Quảng Điền 2 - Đấu nối cáp vặn xoắn ABC 4x95 TBA Uất Mậu 2 xây dựng mới để sang tải cho TBA Quảng Điền 2 tại vị trí A1-1/4/6
03/12/2023
từ 09:15 - 10:45
Chợ Quảng Thành ĐL Quảng Điền Đã duyệtTBA Quảng Điền 2 - Đấu nối cáp vặn xoắn ABC 4x95 TBA Uất Mậu 2 xây dựng mới để sang tải cho TBA Quảng Điền 2 tại vị trí A1-1/4/6
03/12/2023
từ 09:15 - 10:45
Quảng Điền 2 ĐL Quảng Điền Đã duyệtTBA Quảng Điền 2 - Đấu nối cáp vặn xoắn ABC 4x95 TBA Uất Mậu 2 xây dựng mới để sang tải cho TBA Quảng Điền 2 tại vị trí A1-1/4/6
03/12/2023
từ 09:15 - 10:45
Tây Thành ĐL Quảng Điền Đã duyệtTBA Quảng Điền 2 - Đấu nối cáp vặn xoắn ABC 4x95 TBA Uất Mậu 2 xây dựng mới để sang tải cho TBA Quảng Điền 2 tại vị trí A1-1/4/6
03/12/2023
từ 09:15 - 10:45
Tây Thành ĐL Quảng Điền Đã duyệtTBA Quảng Điền 2 - Đấu nối cáp vặn xoắn ABC 4x95 TBA Uất Mậu 2 xây dựng mới để sang tải cho TBA Quảng Điền 2 tại vị trí A1-1/4/6
03/12/2023
từ 09:15 - 10:45
Uất Mậu ĐL Quảng Điền Đã duyệtTBA Uất Mậu - Đấu nối cáp vặn xoắn ABC 4x95 TBA Uất Mậu 2 xây dựng mới để sang tải cho TBA Uất Mậu tại vị trí A2/3/1
03/12/2023
từ 14:30 - 17:30
Thủy Xuân 7 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
04/12/2023
từ 06:30 - 12:30
468 - PHÚ SƠN ĐL Hương Thủy Đã duyệtDựng cột BTLT tại vị trí 165/62A nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài
04/12/2023
từ 06:30 - 12:30
Tân Lập ĐL Hương Thủy Đã duyệtDựng cột BTLT tại vị trí 165/62A nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài
04/12/2023
từ 06:30 - 12:30
XỬ LÝ RÁC THẢI PHÚ SƠN ĐL Hương Thủy Đã duyệtDựng cột BTLT tại vị trí 165/62A nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài
04/12/2023
từ 06:30 - 12:30
ĐÀI HÓA THÂN (TCT CP HỢP LỰC) ĐL Hương Thủy Đã duyệtDựng cột BTLT tại vị trí 165/62A nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài
04/12/2023
từ 07:00 - 11:30
CTCP LIÊN MINH ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển lưới, hệ thống đo đếm từ VT C1 đến VT C9 TBA Phú Thượng 4
04/12/2023
từ 07:00 - 11:30
TBA Phú Thượng 4 ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển lưới, hệ thống đo đếm từ VT C1 đến VT C9 TBA Phú Thượng 4
04/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Vỹ Dạ 8 ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển lưới, hệ thống đo đếm từ VT C1 đến VT C9 TBA Phú Thượng 4
04/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Vỹ Dạ 9 ĐL Phú Vang Đã duyệtChuyển lưới, hệ thống đo đếm từ VT C1 đến VT C9 TBA Phú Thượng 4
04/12/2023
từ 07:30 - 12:30
BƠM ĐIỀN HẢI 4 ĐL Quảng Điền Đã duyệtTách, đấu lèo cột 101A XT 471 TC Điền Hòa Lắp đặt DCL đơn pha tại vị trí cột 101A/1 rẽ TBA Bơm Điền Hải 4
04/12/2023
từ 08:30 - 15:45
BƠM ĐIỀN HẢI 3 ĐL Quảng Điền Đã duyệtTách, đấu lèo cột 70 XT 471 TC Điền Hòa Lắp đặt DCL đơn pha tại vị trí cột 70/1 rẽ TBA Bơm Điền Hải 3
04/12/2023
từ 13:00 - 15:50
Phò Ninh 1 ĐL Phong Điền Đã duyệtLắp đặt xà, sứ, kéo căng dây, lấy độ võng dây ACV70 từ vị trí 19/3A đến vị trí 19/3A/1 XT 471 TC An Lỗ (Cấp điện Thượng An 5 XDM)
04/12/2023
từ 13:00 - 15:50
Phò Ninh 3 ĐL Phong Điền Đã duyệtLắp đặt xà, sứ, kéo căng dây, lấy độ võng dây ACV70 từ vị trí 19/3A đến vị trí 19/3A/1 XT 471 TC An Lỗ (Cấp điện Thượng An 5 XDM)
04/12/2023
từ 15:50 - 17:10
Thượng An 1 ĐL Phong Điền Đã duyệtTách lèo, kết lưới đường dây hạ thế TBA Thượng An 1 & Thượng An 5
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
BÊTÔNG NHỰA HƯƠNG TRÀ ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
BÊTÔNG TRƯỜNG PHÚ ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
HƯNG THỊNH (CT CPĐT VÀ PT HƯNG THỊNH LTD) ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
KTĐ số 1 Hương Trà ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
MỎ ĐÁ TRƯỜNG SƠN ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
Thế Đại ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
Văn Tây 2 ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
Văn Tây 6 ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
XD Giao Thông ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:00 - 14:30
ĐẤT ĐÈN 2 ĐL Hương Trà Đã duyệtTách lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2 Lắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2 Đấu lèo VT 115/54 XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 07:30 - 09:30
BẮC THƯỢNG (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệtThay CSV hỏng tại LBS 473-7A/83/13 Tây A
05/12/2023
từ 07:30 - 09:30
TÂY A (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệtThay CSV hỏng tại LBS 473-7A/83/13 Tây A
05/12/2023
từ 08:15 - 13:15
Văn Tây 3 ĐL Hương Trà Đã duyệtLắp DCL 3 pha tại VT 115/61 XT 472 Huế 2 Đấu nối nghiệm thu TBA Văn Tây 7 tại VT 115/87A XT 472 Huế 2 San chuyển lưới hạ thế các TBA Văn Tây 2, Văn Tây 3, Văn Tây 7, xử lý tồn tại nhánh rẽ Văn Tây XT 472 Huế 2
05/12/2023
từ 08:30 - 10:00
An Cựu 3 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA An Cựu 3 sau kiểm tra định kỳ
05/12/2023
từ 08:30 - 10:30
Tự Đức ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý cột A11 bị nghiêng theo phản ánh HueS
05/12/2023
từ 14:00 - 16:00
Trần Phú 3 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệtXử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA Trần Phú 3 sau kiểm tra định kỳ
06/12/2023
từ 06:30 - 14:30
Phù Tây 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệtLắp đặt ALTĐ tại vị trí 67/1 rẽ đi Phù Tây XT 478 Phú Bài
06/12/2023
từ 06:30 - 14:30
Phù Tây 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệtLắp đặt ALTĐ tại vị trí 67/1 rẽ đi Phù Tây XT 478 Phú Bài
06/12/2023
từ 07:30 - 08:30
NLTD Solar ĐL A Lưới Đã duyệtThay công tơ định kỳ
06/12/2023
từ 07:30 - 11:30
Nam Phổ 1 ĐL Phú Vang Đã duyệtKéo dây hạ thế, đấu nối từ VT B7 đến VT B7/2 TBA Nam Phổ
06/12/2023
từ 07:30 - 12:30
Hương Bình 4 ĐL Hương Trà Đã duyệtĐấu nối TBA Hương Bình 5 (100kVA XDM) tại VT 198/85/11 XT 471 TG Bình Điền
06/12/2023
từ 07:30 - 12:30
XAY ĐÁ HƯƠNG BÌNH ĐL Hương Trà Đã duyệtĐấu nối TBA Hương Bình 5 (100kVA XDM) tại VT 198/85/11 XT 471 TG Bình Điền
06/12/2023
từ 07:30 - 12:30
XỬ LÝ RÁC HƯƠNG BÌNH ĐL Hương Trà Đã duyệtĐấu nối TBA Hương Bình 5 (100kVA XDM) tại VT 198/85/11 XT 471 TG Bình Điền
06/12/2023
từ 07:30 - 15:30
Phước Lộc ĐL Phú Lộc Đã duyệtThay cột vị trí 36A, thay dây AC95 thành ACV185 khoảng cột 36A đến 41B XT 476 Cầu Hai
06/12/2023
từ 07:30 - 15:30
TĐC LỘC TIẾN ĐL Phú Lộc Đã duyệtThay cột vị trí 36A, thay dây AC95 thành ACV185 khoảng cột 36A đến 41B XT 476 Cầu Hai
06/12/2023
từ 08:00 - 10:00
AN NONG 3 (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệtXử lý rỉ dầu ty sứ hạ thế TBA An Nông 3, chuyển NPA TBA An Nông 3 xử lý điện áp thấp
06/12/2023
từ 09:00 - 10:00
NLSXS Solar ĐL A Lưới Đã duyệtThay công tơ định kỳ
06/12/2023
từ 10:30 - 11:30
D4VN Solar ĐL A Lưới Đã duyệtThay công tơ định kỳ
06/12/2023
từ 10:30 - 11:30
NLVH Solar ĐL A Lưới Đã duyệtThay công tơ định kỳ
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế ngày mai (11/12/2023) giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021