Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/05/2022

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/05/2022
từ 08:00 - 14:00
BƠM T6 CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Di dời cột trung thế VT 31/6/1, 31/6/2 XT 474 Cầu Hai ra ngoài phạm vi dự án xây dựng Nhà Máy Gia Công Thạch Anh nguy cơ mất an toàn (TSKH)
22/05/2022
từ 08:00 - 14:00
CHẾ BIẾN LÂM SẢN 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Di dời cột trung thế VT 31/6/1, 31/6/2 XT 474 Cầu Hai ra ngoài phạm vi dự án xây dựng Nhà Máy Gia Công Thạch Anh nguy cơ mất an toàn (TSKH)
22/05/2022
từ 08:00 - 14:00
TAM VỊ 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Di dời cột trung thế VT 31/6/1, 31/6/2 XT 474 Cầu Hai ra ngoài phạm vi dự án xây dựng Nhà Máy Gia Công Thạch Anh nguy cơ mất an toàn (TSKH)
23/05/2022
từ 06:30 - 16:30
ĐÀI CHỈ HUY SÂN BAY ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Sửa chữa, thay thế các đầu cáp ngầm tại TBA Đài Chỉ Huy Sân Bay
23/05/2022
từ 07:00 - 08:00
AN TRỤ 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Tách lèo VT 74/22 về 74/23 XT 478 Cầu Hai
23/05/2022
từ 07:00 - 18:00
HOA LƯ ĐL Phú Lộc Đã duyệt
-Dựng cột đôi VT 74/33, di dời TBA Thủy Dươngtừ VT 74/27 đến VT 74/33 XT 478 Cầu Hai, kết hợp thay máy vận hành lâu năm
23/05/2022
từ 07:00 - 18:00
THỦY DƯƠNG ĐL Phú Lộc Đã duyệt
-Dựng cột đôi VT 74/33, di dời TBA Thủy Dươngtừ VT 74/27 đến VT 74/33 XT 478 Cầu Hai, kết hợp thay máy vận hành lâu năm
23/05/2022
từ 14:00 - 18:00
Thị Trấn 4 ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột BTLT 14m, chuyển lưới tại VT157/18
23/05/2022
từ 17:00 - 18:00
AN TRỤ 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Đấu lèo VT 74/22 XT 478 Cầu Hai
24/05/2022
từ 06:00 - 15:00
Trần Phú 7 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
- Tách (đấu) lèo đường dây 22kV lộ kép 477-482 Huế 1tại VT 15A- Lắp chụp đầu cột từ VT 09 đến 14 thuộc đường dây 22kV lộ kép 477-482 Huế 1
24/05/2022
từ 06:00 - 15:00
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
- Tách (đấu) lèo đường dây 22kV lộ kép 477-482 Huế 1tại VT 15A- Lắp chụp đầu cột từ VT 09 đến 14 thuộc đường dây 22kV lộ kép 477-482 Huế 1
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
PHÂN VI SINH 1 ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
PHÂN VI SINH 1 ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
PHÒ TRẠCH 9 ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
PHÒ TRẠCH 9 ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
Phò Trạch 3 ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
Phò Trạch 3 ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
Trường Cấp 2,3 Phò Trạch ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 06:30 - 13:30
Trường Cấp 2,3 Phò Trạch ĐL Phong Điền Hoãn
Thay sứ từ vị trí 32 đến vị trí 65 XT 477 Phong Điền Lắp FCO vị trí 57 rẽ TBA Trường Cấp 2-3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay MBA tại TBA Phò Trạch 9 & Trường Cấp 2,3 Phong Điền XT 477 Phong Điền Thay Aptomat XT-A, XT-B Tại tủ TBA Phò Trạch 3, xử lý độ võng đường dây hạ thế XT-C TBA Phò Trạch 3
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
UBND XÃ VINH HIỀN ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
UBND XÃ VINH HIỀN ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
VINH HIỀN 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
VINH HIỀN 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
VINH HIỀN 4 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
VINH HIỀN 4 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
VINH HIỀN 5 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
VINH HIỀN 5 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
ĐỒN BIÊN PHÒNG 228 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 12:00
ĐỒN BIÊN PHÒNG 228 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Lắp xà chyển hướng, FCO rẽ nhánh, kéo dây từVT 485 đến VT 485/1 đường dây nhánh rẽ đi TBA Cảng Cá Vinh Hiền. - Thay MBA VHLN TBA Vinh Hiền 4
24/05/2022
từ 07:00 - 17:30
NUÔI TÔM LỘC VĨNH 6 ĐL Phú Lộc Hoãn
- Di dời TBA Nuôi Tôm Lộc Vĩnh từ VT 55/22 raVT 55/18 XT 474 Cầu Hai
24/05/2022
từ 07:30 - 11:30
TĐC LỘC VĨNH ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Tách riêng dây CSV, san tải hạ thế nhánh A, BTBA TĐC Lộc Vĩnh
24/05/2022
từ 07:30 - 13:30
Điền Hải 1 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Tách, đấu lèo cột 42A XT 471 TC Điền Hòa rẽ TBA Điền Hải 1phục vụ Thay MBA Điền Hải 1 180kVA lên 320kVA, lắng dầu sau thay MBA
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
A Hố ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
A Niêng ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
A Năm ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
A Pách ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
BTS 203 ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
Ka Cú 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
Ka Cú 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
Ka Cú 3 ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
Lê Triêng 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
T1 CỬA KHẨU ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
T2 A Lin ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
T2 CỬA KHẨU ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
T4 A LIN ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
Ta ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
Ta Ây ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 07:30 - 17:30
Thôn Kê 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Dựng cột, chuyển lưới tại VT342, lắp 04 chụp đầu cột, 04 néo tại VT283, 284, thay 180 sứ đứng từ VT271 đến VT417, thay 132 chuỗi sứ từ VT271 đến VT487 - CBM tier 2 các TBA A Pách, A Niêng, Ta, A Năm, A Hố, Ka Cú , Ka Cú 2, Ka Cú 3, Kê - CBM Tier 2 Rec 471/451 Hồng Vân
24/05/2022
từ 08:00 - 13:00
Thiên An 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
- Tách (đấu) lèo 22kV xuống MBA Thiên An- Thay CSV, phụ kiện đấu nối trung thế, bulong xà TBA Thiên An
24/05/2022
từ 13:40 - 16:20
Chi nhánh An Lỗ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay MBA ĐL Phong Điền
25/05/2022
từ 06:10 - 17:00
Dương Hòa 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Thay thế dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ vị trí 171 (FCO 159-4 Dương Hòa) đến vị trí 203 ĐD 22kV nhánh rẽ Dương Hòa XT 471HUE1
25/05/2022
từ 06:10 - 17:00
Dương Hòa 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Thay thế dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ vị trí 171 (FCO 159-4 Dương Hòa) đến vị trí 203 ĐD 22kV nhánh rẽ Dương Hòa XT 471HUE1
25/05/2022
từ 06:10 - 17:00
Tân Ba 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Thay thế dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ vị trí 171 (FCO 159-4 Dương Hòa) đến vị trí 203 ĐD 22kV nhánh rẽ Dương Hòa XT 471HUE1
25/05/2022
từ 06:10 - 17:00
Tân Ba 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Thay thế dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ vị trí 171 (FCO 159-4 Dương Hòa) đến vị trí 203 ĐD 22kV nhánh rẽ Dương Hòa XT 471HUE1
25/05/2022
từ 06:10 - 17:00
Định Cư Khe Sòng ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Thay thế dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ vị trí 171 (FCO 159-4 Dương Hòa) đến vị trí 203 ĐD 22kV nhánh rẽ Dương Hòa XT 471HUE1
25/05/2022
từ 07:00 - 16:00
Sơn Công ĐL Hương Trà Đã duyệt
Tách lèo VT85/41 về 84/41/1 XT480 Huế 2Nắn tuyến từ VT85/41/3 đến VT85/41/14 XT480 Huế 2 Đấu lèo VT85/41 về 84/41/1 XT480 Huế 2
25/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Ưu Điềm 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây AXLPE-70 từ vị trí 102/11 đến 102/34 (TBA Ưu Điềm 2), thay sứ chuỗi thủy tinh vị trí 102/11, 102/25, 102/31, 102/33, 102/34 XT 471 TC Phong ChươngThí nghiệm định kỳ TBA Ưu Điềm 3 (CBM) Thay MBA tại TBA Ưu Điềm 2
25/05/2022
từ 07:00 - 17:00
Ưu Điềm 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây AXLPE-70 từ vị trí 102/11 đến 102/34 (TBA Ưu Điềm 2), thay sứ chuỗi thủy tinh vị trí 102/11, 102/25, 102/31, 102/33, 102/34 XT 471 TC Phong ChươngThí nghiệm định kỳ TBA Ưu Điềm 3 (CBM) Thay MBA tại TBA Ưu Điềm 2
25/05/2022
từ 07:30 - 09:30
CHIẾU SÁNG KCN 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA Đèn Đường KCN 1
25/05/2022
từ 07:30 - 10
XĂNG DẦU ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Di dời ĐD hạ thế XT B phục vụ thi công mở rộng đường Hà nội
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
BƠM VINH HÀ ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Bơm Hà Mướp ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Hà Thượng ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Hòa Thượng ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Nghĩa Lập 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
THCS VINH HÀ ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 1 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 4 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 5 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 6 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 7 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:30 - 12:00
Vinh Hà 8 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý cột nghiêng, gia cố móng VT 68, 77, 85, 95, 99 XT 471 Dưỡng Mong
25/05/2022
từ 07:45 - 12:45
An Cựu 4 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Tách (đấu) lèo ĐZ 22kV xuống MBA An Cựu 4.Thay MBA An Cựu 4 (400kVA) Chuyển đấu nối CSV
25/05/2022
từ 08:00 - 09:00
Thanh Lam Bồ ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt ty sứ hạ thế MBA Thanh Lam Bồ, CBM TBA Thanh Lam Bồ
25/05/2022
từ 09:30 - 11:30
CHIẾU SÁNG KCN2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA Đèn Đường KCN 2
25/05/2022
từ 13:00 - 17:30
Cung An Định ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay MBA Cung An Định (250kVA)
25/05/2022
từ 13:30 - 17:30
THÁI HÒA ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA Thái Hòa
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
GỖ THÙY LINH ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
HÒA MỸ ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
LA SƠN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
Lâm Trường La Sơn ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
LỘC BỔN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
NHÀ MÁY CÁN THÉP LA SƠN - MỸ HOÀNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
THUẬN HÓA 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 08:00
THUẬN HÓA 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 06:30 - 15:30
Chế biến Gỗ Bình Điền ĐL Hương Trà Đã duyệt
Tách lèo VT7/80 XT471 TGBĐThay 1833 m dây AC70 bằng dây XPLE-AC70 từ vị trí 7/52 - 7/64 ĐD 22 kV nhánh đi Hương Bình XT 471 TG Bình Điền Đấu lèo VT7/80 XT471 TGBĐ
26/05/2022
từ 06:30 - 15:30
Hương Bình 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Tách lèo VT7/80 XT471 TGBĐThay 1833 m dây AC70 bằng dây XPLE-AC70 từ vị trí 7/52 - 7/64 ĐD 22 kV nhánh đi Hương Bình XT 471 TG Bình Điền Đấu lèo VT7/80 XT471 TGBĐ
26/05/2022
từ 06:30 - 15:30
Hương Quang ĐL Hương Trà Đã duyệt
Tách lèo VT7/80 XT471 TGBĐThay 1833 m dây AC70 bằng dây XPLE-AC70 từ vị trí 7/52 - 7/64 ĐD 22 kV nhánh đi Hương Bình XT 471 TG Bình Điền Đấu lèo VT7/80 XT471 TGBĐ
26/05/2022
từ 06:30 - 15:30
Đội 12 Bình Điền ĐL Hương Trà Đã duyệt
Tách lèo VT7/80 XT471 TGBĐThay 1833 m dây AC70 bằng dây XPLE-AC70 từ vị trí 7/52 - 7/64 ĐD 22 kV nhánh đi Hương Bình XT 471 TG Bình Điền Đấu lèo VT7/80 XT471 TGBĐ
26/05/2022
từ 06:30 - 18:00
BẮC SƠN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại VT 35/10/1, 35/10/2, thay 0,225km dây AC70 bằng dây ACV70 từ VT35/10 đến VT TBA Bắc Sơn 1), thay 0,161km dây AC70 bằng dây ACV70 từ VT 35/23 đến VT35/23/3 nhánh rẽ Bắc Sơn 2
26/05/2022
từ 06:30 - 18:00
BẮC SƠN 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại VT 35/10/1, 35/10/2, thay 0,225km dây AC70 bằng dây ACV70 từ VT35/10 đến VT TBA Bắc Sơn 1), thay 0,161km dây AC70 bằng dây ACV70 từ VT 35/23 đến VT35/23/3 nhánh rẽ Bắc Sơn 2
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
BỒ ĐIỀN 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
GA HIỀN SỸ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
Nông sản Phong An ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
PHÒ NINH 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
PHÒ NINH 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
Phò Ninh 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
Phò Ninh 4 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
THƯỢNG AN 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
Thượng An 4 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 11:20
ĐÔNG DẠ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14, lắp xà sứ chuỗi, lắp đặt DCL vị trí giữa khoảng cột 17-18 XT 471 TC An LỗThay bulong xà rỉ sét, bọc lèo & xử lý tiếp xúc tại TBA Thượng An 1 XT 471 TC An Lỗ Thay dây néo VT 11 XT 471 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM TBA Bồ Điền 1, Phò Ninh 2, Phò Ninh 4, Đồng Dạ, TH Ga Hiền Sỹ
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
VINH GIANG 1 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
VINH GIANG 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
VINH GIANG 4 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
VINH GIANG 5 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
VINH GIANG 6 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
VINH GIANG 7 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
VINH GIANG 8 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 13:00
Vinh Giang 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay dây AC70 bằng dây AV70, thay sứ từ VT 375-2/1 đến 375-2/5, 375-1/1 đến 375-1/20; dựng cột, lắp xà, san dây các VT 375- 2/2 (rẽ Vinh Giang 2), VT 375-1/5, 375-1/6 ( rẽ Vinh Giang 3,4); di chuyển TBA Vinh Giang 2 từ VT 375-2/5 ra VT 375-2/4 (XDM); di chuyển LBFCO từ VT 375-2/4 sang VT 375-2/3 (thay xà đỡ thẳng hiện trạng bằng xà néo góc); lắp đặt cụm đấu rẽ tại VT 375-1/4, 375-2/4 XT 472 Phú Bài. Thay MBA vận hành lâu năm TBA Vinh Giang 5
26/05/2022
từ 07:00 - 16:30
BƠM AN SƠN BỔN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Dựng cột 45, 46 sang dây từ vị trí cột 45 đến TBA An Sơn Bổn ĐD 22kV nhánh rẽ An Sơn Bổn
26/05/2022
từ 07:00 - 16:30
Bơm Hà Cỏ ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Dựng cột 45, 46 sang dây từ vị trí cột 45 đến TBA An Sơn Bổn ĐD 22kV nhánh rẽ An Sơn Bổn
26/05/2022
từ 07:00 - 16:30
CỐNG TRUỒI ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Dựng cột 45, 46 sang dây từ vị trí cột 45 đến TBA An Sơn Bổn ĐD 22kV nhánh rẽ An Sơn Bổn
26/05/2022
từ 07:00 - 16:30
HÀ CHÂU ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Dựng cột 45, 46 sang dây từ vị trí cột 45 đến TBA An Sơn Bổn ĐD 22kV nhánh rẽ An Sơn Bổn
26/05/2022
từ 07:00 - 16:30
HÀ THÀNH ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Dựng cột 45, 46 sang dây từ vị trí cột 45 đến TBA An Sơn Bổn ĐD 22kV nhánh rẽ An Sơn Bổn
26/05/2022
từ 07:30 - 09:30
CÂY XĂNG XUÂN CHÁNH ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA Cây xăng Xuân Chánh
26/05/2022
từ 07:45 - 12:45
Xuân Phú 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Tách l(đấu) èo ĐD 22kV xuống MBA Xuân PhúThay MBA Xuân Phú (400kVA)
26/05/2022
từ 09:30 - 11:30
TRƯỜNG LÁI THỦY PHƯƠNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA Trường Lái Thủy Phương
26/05/2022
từ 13:00 - 17:30
Hải Cát 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay MBA Hải Cát 3 vận hành lâu năm
26/05/2022
từ 13:00 - 17:30
Kiểm Huệ 6 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay MBA Kiểm Huệ 6 (250kVA) thành 400kVAThay các AB tổng các tủ hạ thế phân phối
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
AN LỖ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
Bơm Phong Hiền ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
BỒ ĐIỀN 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
Hiền Lương 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
Hiền Lương 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
Phú Lễ 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
THƯỢNG AN 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:10 - 17:00
Ủy Ban Phong Hiền ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 9/2A(15-1/4) nhánh rẽ UB xã Phong Hiền XT 472 TC An LỗThay xà sứ chuỗi, lắp FCO vị trí 18/1(30/1) nhánh rẽ Phú Lễ 1 Thay MBA Bồ Điền 2 Xử lý độ võng khoảng cột vị trí 30 đến 30/1 nhánh rẽ Phú Lễ 1 XT 472 TC An Lỗ Thí nghiệm CBM Rec 472 An Lỗ, TBA Hiền Lương 1, Bơm Phong Hiền
26/05/2022
từ 13:30 - 15:30
TRUNG ĐOÀN 6 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA Trung Đoàn 6
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
GỖ THÙY LINH ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
HÒA MỸ ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
LA SƠN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
Lâm Trường La Sơn ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
LỘC BỔN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
NHÀ MÁY CÁN THÉP LA SƠN - MỸ HOÀNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
THUẬN HÓA 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
26/05/2022
từ 16:30 - 18:00
THUẬN HÓA 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Đấu lèo vị trí 35/1 và vị trí 35/30 ĐD 22kV nhánh rẽ đi Rec 471/132 Thủy Phù XT 471 La Sơn
27/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Cống Trắng ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Tường Vân 1,Thủy Xuân 8, Cống Trắng cho hạ thế TBA Tường Vân 3 (XDM)
27/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Cống Trắng 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Tường Vân 1,Thủy Xuân 8, Cống Trắng cho hạ thế TBA Tường Vân 3 (XDM)
27/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Phường Đúc 3 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Tường Vân 1,Thủy Xuân 8, Cống Trắng cho hạ thế TBA Tường Vân 3 (XDM)
27/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Thủy Xuân 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Tường Vân 1,Thủy Xuân 8, Cống Trắng cho hạ thế TBA Tường Vân 3 (XDM)
27/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Thủy Xuân 8 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Tường Vân 1,Thủy Xuân 8, Cống Trắng cho hạ thế TBA Tường Vân 3 (XDM)
27/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Tường Vân 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Tường Vân 1,Thủy Xuân 8, Cống Trắng cho hạ thế TBA Tường Vân 3 (XDM)
27/05/2022
từ 07:00 - 11:00
Văn Đông 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Lắp chụp nâng dây vượt đường A4, cân pha, xử lý tồn tại lưới hạ thế TBA Văn Đông 3
27/05/2022
từ 07:00 - 16:00
BƠM THỦY TÂN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Sửa chữa TBA Hòa Phong 1, Bơm Thủy Tân: Thay thế cột hiện trạng bằng cột BTLT 14m, thay hệ xà, bulong, dây lèo xuống MBA, thay FCO, cách điện
27/05/2022
từ 07:00 - 16:00
TÂN TÔ ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Sửa chữa TBA Hòa Phong 1, Bơm Thủy Tân: Thay thế cột hiện trạng bằng cột BTLT 14m, thay hệ xà, bulong, dây lèo xuống MBA, thay FCO, cách điện
27/05/2022
từ 07:00 - 16:00
Tân Tô 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Sửa chữa TBA Hòa Phong 1, Bơm Thủy Tân: Thay thế cột hiện trạng bằng cột BTLT 14m, thay hệ xà, bulong, dây lèo xuống MBA, thay FCO, cách điện
27/05/2022
từ 07:30 - 09:00
Phú Bài 8 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ Công ty TNHH một thành viên lương thực Thừa Thiên Huế
27/05/2022
từ 07:30 - 09:00
Phú Lương 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ Công ty TNHH một thành viên lương thực Thừa Thiên Huế
27/05/2022
từ 08:30 - 15:00
Bơm Hòa Phong 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Sửa chữa TBA Hòa Phong 1, Bơm Thủy Tân: Thay thế cột hiện trạng bằng cột BTLT 14m, thay hệ xà, bulong, dây lèo xuống MBA, thay FCO, cách điện
27/05/2022
từ 08:30 - 15:00
HÒA PHONG 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Sửa chữa TBA Hòa Phong 1, Bơm Thủy Tân: Thay thế cột hiện trạng bằng cột BTLT 14m, thay hệ xà, bulong, dây lèo xuống MBA, thay FCO, cách điện
27/05/2022
từ 08:30 - 15:00
Hòa Phong 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Sửa chữa TBA Hòa Phong 1, Bơm Thủy Tân: Thay thế cột hiện trạng bằng cột BTLT 14m, thay hệ xà, bulong, dây lèo xuống MBA, thay FCO, cách điện
27/05/2022
từ 09:30 - 11:30
An Phú ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA An Phú cho hạ thế TBA Tùng Thiện Vương 2 (XDM)
27/05/2022
từ 13:00 - 14:30
Sợi Phú Hưng 2 T1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại pha bìa FCO rẽ TBA Sợi Phú Hưng 2
27/05/2022
từ 13:30 - 17:30
Lợi Nông ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay TI định kỳ TBA Lợi Nông 1, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phương
28/05/2022
từ 06:30 - 11:30
KHÁCH SẠN XANH T1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay MBA Lê Lợi (dân) (400kVA)
28/05/2022
từ 06:30 - 11:30
Lê Lợi ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay MBA Lê Lợi (dân) (400kVA)
28/05/2022
từ 07:00 - 08:30
Thi công KCN Tứ Hạ ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thu hồi hệ thống đo đếm cấp điện cho khu điều trị covid đả dỡ bỏ
28/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Hàn Mạc Tử 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Hàn Mặc Tử 1, Hàn Mặc Tử 2 cho hạ thế TBA Hàn Mặc Tử 4 (XDM)
28/05/2022
từ 07:00 - 09:00
Hàn Mạc Tử 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Hàn Mặc Tử 1, Hàn Mặc Tử 2 cho hạ thế TBA Hàn Mặc Tử 4 (XDM)
28/05/2022
từ 07:30 - 13:00
Bình Điền 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Di dời cột 23B/14 theo đơn thư đề nghị của khách hàngBọc silicon FCO, vệ sinh XLTX TBA Bình Điền 2
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
BT MẠNH LINH ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
BẾN CẢNG SỐ 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
CS T4 CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
CS T5 CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
CẢNG CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
CẢNG VỤ CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
HẢI QUAN CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
KHO DỰ TRỮ DĂM GỖ PHÚC THỊNH ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
KHO XĂNG DẦU CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
KS BIÊN PHÒNG CẢNG CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
KÈ CHẮN SÓNG LŨNG LÔ ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
THI CÔNG BẾN CẢNG SỐ 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 07:30 - 16:00
VẬN TẢI ĐỒNG LÂM ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay cột thấp, nứt nẻ, xà rỉ sét, không đảm bảo khoảng cách pha đất các vị trí 63, 64, 65, 66 XT 474 Cầu Hai
28/05/2022
từ 08:00 - 09:30
Bơm Hương Toàn (CC) ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay thế TI đến hạn kiểm định
28/05/2022
từ 08:30 - 10:30
Bình Điền 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cốt sau AB XT A,B TBA chợ Bình Điền
28/05/2022
từ 08:30 - 10:30
Chợ Bình Điền ĐL Hương Trà Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cốt sau AB XT A,B TBA chợ Bình Điền
28/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Thủy Vân 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Thủy Vân 1, Thủy Vân 4 cho hạ thế TBA Thủy Vân 10 (XDM)
28/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Thủy Vân 4 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
San tải hạ thế TBA Thủy Vân 1, Thủy Vân 4 cho hạ thế TBA Thủy Vân 10 (XDM)
28/05/2022
từ 13:00 - 17:30
Phan Đình Phùng 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay MBA Phan Đình Phùng 1 (400kVA)
28/05/2022
từ 13:30 - 15:00
TT Giao Dịch Tài Chính Huế ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay TI định kỳ Cty CP Xây lắp TT Huế
28/05/2022
từ 13:30 - 15:00
Thú Nhồi Bông ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay TI định kỳ Cty CP Xây lắp TT Huế
28/05/2022
từ 15:30 - 17:00
GIẤY CẨM GIANG ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay TI định kỳ Cty CP sản xuất giấy và bao bì
29/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Khe Phường ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Dựng 02 cột BTLT, lắp đặt hệ xà TBA, lắp đặt sứ đứng, sứ chuỗi, chuyển MBA Thủy Phương 3, chuyển ĐD trung hạ thế sang vị trí mới, thu hồi vật tư cũ
29/05/2022
từ 07:00 - 15:00
Thủy Phương 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Dựng 02 cột BTLT, lắp đặt hệ xà TBA, lắp đặt sứ đứng, sứ chuỗi, chuyển MBA Thủy Phương 3, chuyển ĐD trung hạ thế sang vị trí mới, thu hồi vật tư cũ
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
CS T1 PHÚ LỘC ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
KST VEDANA ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
KST VEDANA 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
MŨI NÉ ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
NGÂN HÀNG NN PHÚ LỘC ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
TI TAN 1 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
UBND HUYỆN PHÚ LỘC ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
VEDANA 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
VEDANA 4 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
ĐÀI PTTH PHÚ LỘC ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 07:30 - 13:00
ĐÁ BẠC ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi Khu du lịch Vedana VT 22 XT 472 TC Phú Lộc
29/05/2022
từ 08:00 - 16:00
BÌNH NHÂN ĐL Nam Đông Đã duyệt
Thay sứ đứng vận hành lâu năm tại vị trí 15 và 16 XT 373 La Sơn, thay bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 57 XT 373 La Sơn
29/05/2022
từ 08:00 - 16:00
TRẠM VITTO 2 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Thay sứ đứng vận hành lâu năm tại vị trí 15 và 16 XT 373 La Sơn, thay bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 57 XT 373 La Sơn
29/05/2022
từ 08:00 - 16:00
TRẠM VITTO 2 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Thay sứ đứng vận hành lâu năm tại vị trí 15 và 16 XT 373 La Sơn, thay bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 57 XT 373 La Sơn
29/05/2022
từ 08:00 - 16:00
Thi Công Cầu Khe Mùng ĐL Nam Đông Đã duyệt
Thay sứ đứng vận hành lâu năm tại vị trí 15 và 16 XT 373 La Sơn, thay bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 57 XT 373 La Sơn
29/05/2022
từ 08:00 - 16:00
Trạm T2 Hưng Bình ĐL Nam Đông Đã duyệt
Thay sứ đứng vận hành lâu năm tại vị trí 15 và 16 XT 373 La Sơn, thay bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 57 XT 373 La Sơn
29/05/2022
từ 08:00 - 16:00
VITTO1 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc vị trí 01 và 12 XT 475 và 477 La Sơn
29/05/2022
từ 08:00 - 16:00
VIÊN NÉN NĂNG LƯỢNG ĐINH HƯƠNG ĐL Nam Đông Đã duyệt
Thay sứ đứng vận hành lâu năm tại vị trí 15 và 16 XT 373 La Sơn, thay bát sứ chuỗi vỡ tai tại vị trí 57 XT 373 La Sơn
30/05/2022
từ 07:10 - 08:20
Trạch Phổ 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Tách lèo vị trí 134 (120 cũ) XT 471 TC Phong Chương
30/05/2022
từ 07:10 - 08:20
Trạch Phổ 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Tách lèo vị trí 134 (120 cũ) XT 471 TC Phong Chương
30/05/2022
từ 07:30 - 09:30
Hương Thọ 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay CSV, AB tổng TBA Hương Thọ 1
30/05/2022
từ 08:20 - 17:00
Ưu Điềm 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây AXLPE-70 từ vị trí 116(102 cũ) đến 102/11 nhánh rẽ Ưu Điềm 2 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột BTLT-12 vị trí 116/1A, 116/3, lắp chụp đầu cột vị trí 116/1, 116/2, 116/4, thay dây AC-50 thành dây AXLPE-50 từ vị trí 130(116 cũ) đến 116/5(TBA Ưu Điểm 1) , thay 04 vị trí sứ chuỗi polimer thành sứ chuỗi thủy tinh nhánh rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong ChươngLắp FCO vị trí 130(116 cũ) rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột, di dời TBA Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương ra khỏi khuôn viên trường học
30/05/2022
từ 08:20 - 17:00
Ưu Điềm 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây AXLPE-70 từ vị trí 116(102 cũ) đến 102/11 nhánh rẽ Ưu Điềm 2 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột BTLT-12 vị trí 116/1A, 116/3, lắp chụp đầu cột vị trí 116/1, 116/2, 116/4, thay dây AC-50 thành dây AXLPE-50 từ vị trí 130(116 cũ) đến 116/5(TBA Ưu Điểm 1) , thay 04 vị trí sứ chuỗi polimer thành sứ chuỗi thủy tinh nhánh rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong ChươngLắp FCO vị trí 130(116 cũ) rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột, di dời TBA Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương ra khỏi khuôn viên trường học
30/05/2022
từ 08:20 - 17:00
Ưu Điềm 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây AXLPE-70 từ vị trí 116(102 cũ) đến 102/11 nhánh rẽ Ưu Điềm 2 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột BTLT-12 vị trí 116/1A, 116/3, lắp chụp đầu cột vị trí 116/1, 116/2, 116/4, thay dây AC-50 thành dây AXLPE-50 từ vị trí 130(116 cũ) đến 116/5(TBA Ưu Điểm 1) , thay 04 vị trí sứ chuỗi polimer thành sứ chuỗi thủy tinh nhánh rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong ChươngLắp FCO vị trí 130(116 cũ) rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột, di dời TBA Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương ra khỏi khuôn viên trường học
30/05/2022
từ 08:20 - 17:00
Ưu Điềm 4 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây AXLPE-70 từ vị trí 116(102 cũ) đến 102/11 nhánh rẽ Ưu Điềm 2 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột BTLT-12 vị trí 116/1A, 116/3, lắp chụp đầu cột vị trí 116/1, 116/2, 116/4, thay dây AC-50 thành dây AXLPE-50 từ vị trí 130(116 cũ) đến 116/5(TBA Ưu Điểm 1) , thay 04 vị trí sứ chuỗi polimer thành sứ chuỗi thủy tinh nhánh rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong ChươngLắp FCO vị trí 130(116 cũ) rẽ Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương; dựng cột, di dời TBA Ưu Điềm 1 XT 471 TC Phong Chương ra khỏi khuôn viên trường học
30/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Hương Thọ 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay AB tổng TBA Hương Thọ 2
30/05/2022
từ 13:00 - 18:00
XN Thuốc Lá ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Tách (đấu) lèo ĐZ 22kV xuống MBA XN Thuốc lá.Thay tủ hạ thế, thay FCO vận hành lâu năm, thay bulon xà rỉ sét TBA XN Thuốc lá.
31/05/2022
từ 07:00 - 12:00
LỘC THỦY 4 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Thay MBA vận hành lâu năm TBA Lộc Thủy 4, 5 XT 478 Cầu Hai- Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi TBA Lộc Thủy 4 VT 216 XT 478 Cầu Hai
31/05/2022
từ 07:00 - 12:00
LỘC THỦY 5 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Thay MBA vận hành lâu năm TBA Lộc Thủy 4, 5 XT 478 Cầu Hai- Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi TBA Lộc Thủy 4 VT 216 XT 478 Cầu Hai
31/05/2022
từ 07:00 - 12:00
LỘC THỦY 9 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Thay MBA vận hành lâu năm TBA Lộc Thủy 4, 5 XT 478 Cầu Hai- Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi TBA Lộc Thủy 4 VT 216 XT 478 Cầu Hai
31/05/2022
từ 07:00 - 12:00
THỦY YÊN 1 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Thay MBA vận hành lâu năm TBA Lộc Thủy 4, 5 XT 478 Cầu Hai- Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi TBA Lộc Thủy 4 VT 216 XT 478 Cầu Hai
31/05/2022
từ 07:00 - 12:00
Thủy Yên 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Thay MBA vận hành lâu năm TBA Lộc Thủy 4, 5 XT 478 Cầu Hai- Lắp đặt FCO nhánh rẽ đi TBA Lộc Thủy 4 VT 216 XT 478 Cầu Hai
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
AN NONG 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay dây AC50 bằng dây ACWBCC-A50/11 từ VT 15/56 đến VT 15/56/16 (TBA Bình An)Thay dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ VT 15/62/3 đến VT TBA An Nông 1
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
AN NONG 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay dây AC50 bằng dây ACWBCC-A50/11 từ VT 15/56 đến VT 15/56/16 (TBA Bình An)Thay dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ VT 15/62/3 đến VT TBA An Nông 1
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
BÌNH AN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay dây AC50 bằng dây ACWBCC-A50/11 từ VT 15/56 đến VT 15/56/16 (TBA Bình An)Thay dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ VT 15/62/3 đến VT TBA An Nông 1
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
BƠM AN NÔNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay dây AC50 bằng dây ACWBCC-A50/11 từ VT 15/56 đến VT 15/56/16 (TBA Bình An)Thay dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ VT 15/62/3 đến VT TBA An Nông 1
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
CHỢ NONG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay dây AC50 bằng dây ACWBCC-A50/11 từ VT 15/56 đến VT 15/56/16 (TBA Bình An)Thay dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ VT 15/62/3 đến VT TBA An Nông 1
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
HÒA VANG 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay dây AC50 bằng dây ACWBCC-A50/11 từ VT 15/56 đến VT 15/56/16 (TBA Bình An)Thay dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ VT 15/62/3 đến VT TBA An Nông 1
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
HÒA VANG 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay dây AC50 bằng dây ACWBCC-A50/11 từ VT 15/56 đến VT 15/56/16 (TBA Bình An)Thay dây AC70 bằng dây ACWBCC-A70/11 từ VT 15/62/3 đến VT TBA An Nông 1
31/05/2022
từ 07:00 - 16:30
Trạch Phổ 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Tách lèo vị trí 142 (128 cũ) XT 471 TC Phong ChươngDựng cột BTLT-14 vị trí 124/1A, lắp 09 chụp đầu cột, 116/4, thay dây AC-50 thành dây AXLPE-50 từ vị trí 138 (124 cũ) đến 124/7 (TBA Trạch Phổ 3), thay 04 vị trí sứ chuỗi polime thành sứ chuỗi thủy tinh nhánh rẽ Trạch Phổ 3 XT 471 TC Phong Chương Đấu lèo vị trí 134 (120 cũ) XT 471 TC Phong Chương
31/05/2022
từ 16:30 - 17:30
Trạch Phổ 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Đấu lèo vị trí 142 (128 cũ) XT 471 TC Phong Chương
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx