Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 27/02/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
27/02/2024
từ 00:44 - 02:53
BẾN CẢNG SỐ 2 (CẢNG CHÂN MÂY) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Cắt REC 474/109 rẽ BẾN CẢNG SỐ 2, theo yêu cầu KH
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÍA NAM ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
CHIẾU SÁNG PHƯỚC TƯỢNG ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 10 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 11 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 14 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 2 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 3 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 4 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 5 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 7 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
LỘC THỦY 9 (BBNT) ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
THỦY YÊN 1 ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
THỦY YÊN 3 ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
TĐC LỘC THỦY ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 07:30 - 17:00
XỬ LÝ RÁC LỘC THỦY ĐL Phú Lộc Hoãn
Đấu nối ĐD 22kV vị trí C75, 90 XT 476 Cầu Hai, đấu nối cáp ngầm XDM vị trí 168 XT 478 Cầu Hai, vị trí 168/1A XT 476 Cầu Hai; thay dây AV70 thành dây ACV185 từ vị trí 168/4 đến 168/7, thu hồi dây từ vị trí 75 đến 90 XT 476 Cầu Hai; kiểm tra đồng vị pha, đấu lèo mạch liên lạc XT 476-478 Cầu Hai vị trí LBS 478-7/168 Phú Cường, kiểm tra đồng vị pha tại LBS 476-7/101 Phước Tượng
27/02/2024
từ 08:00 - 09:30
TRẠM VITTO 2 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Tiến hành bảo dưỡng kiểm tra các MBA Vitto 4
27/02/2024
từ 08:00 - 12:00
Xuân Lộc 2 ĐL Nam Đông Hoãn
Thay vỏ tủ trạm Xuân Lộc 2
27/02/2024
từ 09:40 - 11:10
TRẠM VITTO 2 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Tiến hành bảo dưỡng kiểm tra các MBA Vitto 6
28/02/2024
từ 07:15 - 13:00
Điền Hòa 5 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Tách, đấu lèo cột 32 XT 476 Điền Lộc rẽ TBA Điền Hòa 5 Thay MBA Điền Hòa 5 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc, thay dây bo cổ sứ, thay lèo trung thế xuống MBA
28/02/2024
từ 07:30 - 09:00
BÊ TÔNG THỦY PHƯƠNG (WISENCO) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thaó bộ truyền động tại LBS 473-7/93 Thủy Phương
28/02/2024
từ 07:30 - 09:00
KHO 890 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thaó bộ truyền động tại LBS 473-7/93 Thủy Phương
28/02/2024
từ 07:30 - 09:00
RỬA XE ĐƯỜNG TRÁNH ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thaó bộ truyền động tại LBS 473-7/93 Thủy Phương
28/02/2024
từ 07:30 - 09:00
TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 6 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thaó bộ truyền động tại LBS 473-7/93 Thủy Phương
28/02/2024
từ 07:30 - 09:00
TRƯỜNG TC NGHỀ 23 BQP ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thaó bộ truyền động tại LBS 473-7/93 Thủy Phương
28/02/2024
từ 07:30 - 09:00
Thao Trường Phú Bài ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thaó bộ truyền động tại LBS 473-7/93 Thủy Phương
28/02/2024
từ 07:30 - 09:30
KHÁCH SẠN THUẬN HÓA (CTCP TMDV THUẬN PHÚ) ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phóng điện dàn thanh cái tủ RMU KS Thuận Hóa
28/02/2024
từ 07:30 - 13:30
BTS NHỔN BỒ ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay sứ vỡ vị trí 120/26, bọc cách điện từ vị trí 120/4 đến 120/19 XT 472 Cầu Hai
28/02/2024
từ 07:30 - 13:30
BẢNG HIỆU LAGUNA ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay sứ vỡ vị trí 120/26, bọc cách điện từ vị trí 120/4 đến 120/19 XT 472 Cầu Hai
28/02/2024
từ 08:00 - 11:00
TỰ DÙNG TRẠM CẮT PHÚ LỘC ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Bọc cách điện MBA Tự Dùng
28/02/2024
từ 08:10 - 10:20
Bắc Hiền 6 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây hạ thế vị trí AB1 thuộc TBA Bắc Hiền 6 Thí nghiệm CBM TBA Bắc Hiền 6
28/02/2024
từ 09:00 - 17:00
PHENIKAA HUẾ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA & thiết bị tại TBA Phenika T1 & Phenika T2
28/02/2024
từ 14:20 - 16:10
Tân Lập ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay Aptomat XT A & xử lý tiếp xúc cực dưới Aptomat XT B TBA Tân Lập
29/02/2024
từ 08:00 - 14:00
NUÔI TÔM LỘC VĨNH 6 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- Thay tủ điện hạ thế TBA Nuôi Tôm Lộc Vĩnh
01/03/2024
từ 07:00 - 13:00
Xí Nghiệp Ô Tô Thống Nhất ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Tháo bộ truyền động LBS 475-7/23/4 Hồ Đắc Di, căng dây lấy độ võng xử lý khoảng cách pha đất tại vị trí 23/5 đến 23/8 ĐD 22kV XT 475 Huế 1 đi Trần Phú, phát quang HLT, thay FCO, CSV TBA XN Ôtô TN
01/03/2024
từ 07:30 - 11:30
AN NONG 3 (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
- Nâng tủ hạ thế TBA An Nông 3 - Xử lý rỉ dầu nấc phân áp MBA An Nông 3
01/03/2024
từ 08:00 - 10:30
T2 TĐC TĐ A Lưới ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
01/03/2024
từ 08:00 - 10:30
T2 TĐC TĐ A Lưới ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
01/03/2024
từ 09:00 - 10:30
CHÙA HUYỀN KHÔNG 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt AB tổng TBA
01/03/2024
từ 10:30 - 12:30
Hồng Thượng 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
01/03/2024
từ 10:30 - 12:30
Hồng Thượng 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
01/03/2024
từ 13:30 - 15:00
Hương Thịnh ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
01/03/2024
từ 13:30 - 15:00
Hương Thịnh ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
01/03/2024
từ 15:30 - 17:00
A Ngo (T1) ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
01/03/2024
từ 15:30 - 17:00
A Ngo (T1) ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 07:30 - 11:00
BỆNH VIỆN ODA ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phóng điện dàn thanh cái 22kV tủ RMU Bệnh viện ODA
02/03/2024
từ 08:00 - 09:30
Hồng Bắc 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 08:00 - 09:30
Hồng Bắc 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 09:30 - 11:30
VP Điện lực A Lưới ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 09:30 - 11:30
VP Điện lực A Lưới ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 13:30 - 15:00
Hồng Kim 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 13:30 - 15:00
Hồng Kim 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 15:30 - 17:00
Hồng Nam ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
02/03/2024
từ 15:30 - 17:00
Hồng Nam ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay TI, công tơ tổng trạm. CBM TBA
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx