Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
BÊ TÔNG TƯƠI (CTCP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG TT-HUẾ) ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
Hoàng Thị Loan ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
KHO BIA NGỰ BÌNH ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
Ngự Bình ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
Thủy Trường 4 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
Thủy Trường 5 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
Tập thể Ngự Bình ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 05:30 - 09:30
TỰ DÙNG NGỰ BÌNH ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm và đấu nối tiếp địa CSV tại vị trí cột số 01 XT 474 Huế220; thay khóa đấu lèo, khóa néo cuối tại vị trí 30A ĐD 22kV XT 474 Huế220; lắp chụp cột hạ thế năng cao độ võng vị trí AB2 và xử lý xà nạnh bị cong vênh vị trí AB3 hạ thế TBA Thủy Trường 5 nâng khoảng cách pha đất vượt đường Võ Liêm Sơn; phát quang HLT
07/06/2024
từ 06:00 - 12:30
Triều Sơn Trung ĐL Hương Trà Hoãn
-Tách lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2 -Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2 -Đấu lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2
07/06/2024
từ 06:00 - 12:30
Triều Sơn Trung 2 ĐL Hương Trà Hoãn
-Tách lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2 -Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2 -Đấu lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2
07/06/2024
từ 06:00 - 12:30
XĂNG DẦU BAO VINH ĐL Hương Trà Hoãn
-Tách lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2 -Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2 -Đấu lèo tại vị trí 55 hướng đi vị trí 55/1 XT 474 Huế 2
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
BƠM SƯ LỖ THƯỢNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
BƠM XÓM TRUNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Cầu Ngói 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Cầu Ngói 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Lang Xá Bàu ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
NHÀ HÀNG CẦU NGÓI ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Thủy Thanh 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
XÓM TRUNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 06:30 - 14:30
ĐÔNG DI TÂY ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay cột tại các vị trí 36/2, 36/3, 36/5, 36/6, 36/13, 36/16, 36/18, 36/21, 36/31, 36/32 nhánh rẽ đi FCO 5 Thủy Thanh XT 478 Phú Bài
07/06/2024
từ 07:30 - 08:20
T3 Lộc Bổn ĐL Nam Đông Đã duyệt
Xử lý rịn dầu tại nấc phân áp MBA T3 Lộc Bổn
07/06/2024
từ 07:30 - 11:30
CHIẾU SÁNG PHƯỚC TƯỢNG ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- ĐL Phú Lộc Bọc cách điện LBS 476-7/101 Phước Tượng ngăn ngừa sự cố, lắp cụm đấu rẽ vị trí 101 XT 476 Cầu Hai. Thu hồi DCL 476-7/104/4 Hầm Phước Tượng bị hư hỏng. - Công ty Thành Đạt lắp xà, nâng dây lên đỉnh sứ vị trí 73A, 74, thay dây bo cổ sứ từ vị trí 93 đến 100 XT 476 Cầu Hai
07/06/2024
từ 07:30 - 11:30
HẦM PHƯỚC TƯỢNG ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- ĐL Phú Lộc Bọc cách điện LBS 476-7/101 Phước Tượng ngăn ngừa sự cố, lắp cụm đấu rẽ vị trí 101 XT 476 Cầu Hai. Thu hồi DCL 476-7/104/4 Hầm Phước Tượng bị hư hỏng. - Công ty Thành Đạt lắp xà, nâng dây lên đỉnh sứ vị trí 73A, 74, thay dây bo cổ sứ từ vị trí 93 đến 100 XT 476 Cầu Hai
07/06/2024
từ 07:30 - 11:30
THÔN PHƯỚC TƯỢNG (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- ĐL Phú Lộc Bọc cách điện LBS 476-7/101 Phước Tượng ngăn ngừa sự cố, lắp cụm đấu rẽ vị trí 101 XT 476 Cầu Hai. Thu hồi DCL 476-7/104/4 Hầm Phước Tượng bị hư hỏng. - Công ty Thành Đạt lắp xà, nâng dây lên đỉnh sứ vị trí 73A, 74, thay dây bo cổ sứ từ vị trí 93 đến 100 XT 476 Cầu Hai
07/06/2024
từ 07:30 - 11:30
TĐC LỘC THỦY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
- ĐL Phú Lộc Bọc cách điện LBS 476-7/101 Phước Tượng ngăn ngừa sự cố, lắp cụm đấu rẽ vị trí 101 XT 476 Cầu Hai. Thu hồi DCL 476-7/104/4 Hầm Phước Tượng bị hư hỏng. - Công ty Thành Đạt lắp xà, nâng dây lên đỉnh sứ vị trí 73A, 74, thay dây bo cổ sứ từ vị trí 93 đến 100 XT 476 Cầu Hai
07/06/2024
từ 07:30 - 17:00
D4VN Solar ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại Rec 371/92/43 TĐ Sông Bồ; thay MBA T2 TĐ Sông Bồ bị rỉ dầu
07/06/2024
từ 07:30 - 17:00
NLS Solar ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại Rec 371/92/43 TĐ Sông Bồ; thay MBA T2 TĐ Sông Bồ bị rỉ dầu
07/06/2024
từ 07:30 - 17:00
NLSAL Solar ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại Rec 371/92/43 TĐ Sông Bồ; thay MBA T2 TĐ Sông Bồ bị rỉ dầu
07/06/2024
từ 07:30 - 17:00
NLSXS Solar ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại Rec 371/92/43 TĐ Sông Bồ; thay MBA T2 TĐ Sông Bồ bị rỉ dầu
07/06/2024
từ 07:30 - 17:00
NLTD Solar ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại Rec 371/92/43 TĐ Sông Bồ; thay MBA T2 TĐ Sông Bồ bị rỉ dầu
07/06/2024
từ 07:30 - 17:00
NLVH Solar ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại Rec 371/92/43 TĐ Sông Bồ; thay MBA T2 TĐ Sông Bồ bị rỉ dầu
07/06/2024
từ 07:30 - 17:00
TBA T1 TĐ SÔNG BỒ ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại Rec 371/92/43 TĐ Sông Bồ; thay MBA T2 TĐ Sông Bồ bị rỉ dầu
07/06/2024
từ 07:45 - 11:30
Giáp Trung ĐL Hương Trà Hoãn
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2
07/06/2024
từ 07:45 - 11:30
Giáp Trung 2 ĐL Hương Trà Hoãn
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 vị trí 55/5 đến vị trí 55/20 (TBA Triều Sơn Trung) thuộc XT 474 Huế 2
07/06/2024
từ 07:50 - 15:10
Phong Bình 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Chuyển xà, chuyển dây & công tơ qua cột mới đi chung cột trung thế từ vị trí B11 đến B19 XT B TBA Phong Bình 1
07/06/2024
từ 08:00 - 09:30
CHẾ BIẾN GỐ HƯƠNG PHÚ ĐL Nam Đông Đã duyệt
- Tháo, hạ MBA CBG Hương Phú để đem đi sửa chữa
07/06/2024
từ 08:00 - 09:30
Phú Mậu ĐL Nam Đông Đã duyệt
- Tháo, hạ MBA CBG Hương Phú để đem đi sửa chữa
07/06/2024
từ 08:00 - 09:30
Phú Mậu 3 ĐL Nam Đông Đã duyệt
- Tháo, hạ MBA CBG Hương Phú để đem đi sửa chữa
07/06/2024
từ 08:00 - 09:30
VIÊN NÉN NĂNG LƯỢNG RENEN T1 ĐL Nam Đông Đã duyệt
- Tháo, hạ MBA CBG Hương Phú để đem đi sửa chữa
07/06/2024
từ 08:00 - 09:30
Viên nén năng lượng Renen T2 ĐL Nam Đông Đã duyệt
- Tháo, hạ MBA CBG Hương Phú để đem đi sửa chữa
07/06/2024
từ 09:00 - 10
Hương Giang 1 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Xử lý ty sứ hạ thế pha C bị gãy một nữa MBA Hương Giang 1
07/06/2024
từ 10:15 - 11:00
Nam Đông 2 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Xử lý rịn dầu tại nấc phân áp MBA Nam Đông 2
07/06/2024
từ 11:15 - 12:00
Hương Lộc 4 ĐL Nam Đông Đã duyệt
Xử lý rịn dầu tại nấc phân áp MBA Hương Lộc 4
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
BƠM SƯ LỖ THƯỢNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
BƠM XÓM TRUNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
Cầu Ngói 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
Cầu Ngói 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
Lang Xá Bàu ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
NHÀ HÀNG CẦU NGÓI ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
Thủy Thanh 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
XÓM TRUNG ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 14:30 - 18:00
ĐÔNG DI TÂY ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý FCO TBA Bơm Sư Lỗ Thượng (TSKH) phát hiện sau công tác
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
BẠCH MÃ (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
BẮC HÀ (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
CHIẾU SÁNG BẠCH MÃ ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
CS T2 PHÚ LỘC (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
CÔNG AN HUYỆN PHÚ LỘC ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
CƠ KHÍ (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
HOÀ MẬU (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
HUYỆN UỶ (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
KHE SU (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
NHÀ KHÁCH KS MORIN BẠCH MÃ ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
NHỊ HỒ 1 (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
NHỊ HỒ 2 (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
NK ĐỖ QUYÊN ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
THỊ TRẤN PHÚ LỘC (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
TRUNG AN (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
TRUNG PHƯỚC (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
TRUNG TÂM CỨU HỘ GẤU (VQG BẠCH MÃ) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
VILLAGE BẠCH MÃ ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
XÓM CỒN (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
XÓM CỒN 2 (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
ĐÔNG LƯU (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
ĐÔNG LƯU 2 (BBNT) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
07/06/2024
từ 15:06 - 17:11
Đồng Đưng ĐL Phú Lộc Đã duyệt
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
468 - PHÚ SƠN ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Phú Sơn 1 ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Phú Sơn 2 ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
THI CÔNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHÚ SƠN EB ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
THI CÔNG NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC PHÚ SƠN ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Tân Lập ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
XỬ LÝ RÁC THẢI PHÚ SƠN ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
ĐÀI HÓA THÂN (TCT CP HỢP LỰC) ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
08/06/2024
từ 06:30 - 14:30
Định Cư Phú Sơn (T2) ĐL Hương Thủy Hoãn
Dựng cột vị trí 74 (165/97), 93 (165/104); thay dây từ vị trí 37 đến 41 nhánh rẽ Phú Sơn XT 478 Phú Bài; thu hồi MBA TC NM Rác Phú Sơn-1000kVA
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
BÊ TÔNG THỦY PHƯƠNG (WISENCO) ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG TRÁNH 1 ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
KHO 890 ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
KĐC THỦY CHÂU ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
RỬA XE ĐƯỜNG TRÁNH ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 6 ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
TRƯỜNG TC NGHỀ 23 BQP ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 06:30 - 16:30
Thao Trường Phú Bài ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây, sứ nhánh rẽ đi Trung Đoàn BB6 từ vị trí 165 đến 165/4; thay cáp ngầm, đầu cáp ngầm vị trí 121 XT 473 Huế220
10/06/2024
từ 08:45 - 15:20
Phong Bình 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Thay xà, thay dây 3AC 95 bằng dây 3AXLPE 95 và phụ kiện từ vị trí 101 đến 106 XT 471 Phong Chương Chuyển Rec & thiết bị từ cột cũ qua cột mới vị trí 106 XT 471 TC Phong Chương
11/06/2024
từ 05:30 - 11:30
An Cựu 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay MBA An Cựu 1 từ 400kVA lên 630kVA để chống quá tải; đấu nối, thu hồi dây hạ thế kiệt 119 Hùng Vương từ vị trí B7/3 đến B7/3/2 hạ thế TBA An Cựu 1
11/06/2024
từ 05:30 - 11:30
Cung An Định ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay MBA Cung An Định từ 250kVA lên 400kVA để chống quá tải
11/06/2024
từ 06:30 - 13:30
Làng Quân Nhân ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân từ vị trí 22 đến 22/5 XT 478 Phú Bài Xử lý cột nghiêng tại vị trí 22/6 nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân
11/06/2024
từ 06:30 - 13:30
PHÚ BÀI 7 ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân từ vị trí 22 đến 22/5 XT 478 Phú Bài Xử lý cột nghiêng tại vị trí 22/6 nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân
11/06/2024
từ 06:30 - 13:30
PHÚ LƯƠNG 5 ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân từ vị trí 22 đến 22/5 XT 478 Phú Bài Xử lý cột nghiêng tại vị trí 22/6 nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân
11/06/2024
từ 06:30 - 13:30
Phú Bài 10 ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân từ vị trí 22 đến 22/5 XT 478 Phú Bài Xử lý cột nghiêng tại vị trí 22/6 nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân
11/06/2024
từ 06:30 - 13:30
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐL Hương Thủy Hoãn
Thay dây nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân từ vị trí 22 đến 22/5 XT 478 Phú Bài Xử lý cột nghiêng tại vị trí 22/6 nhánh rẽ đi Làng Quân Nhân
11/06/2024
từ 06:50 - 16:10
SOLAR BÌNH MÌNH HUẾ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Bảo trì, bảo dưỡng ĐD và thiết bị từ LBS 472-7/32/7/1 Bình Minh Huế đến TBA Bình Minh Huế XT 472 Phong Điền.
11/06/2024
từ 07:00 - 10:50
PHÂN VI SINH 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
11/06/2024
từ 07:00 - 10:50
Phò Trạch 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
11/06/2024
từ 07:00 - 10:50
Phò Trạch 9 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
11/06/2024
từ 07:00 - 10:50
Trường Cấp 2,3 Phong Điền ĐL Phong Điền Đã duyệt
Căng dây, đấu nối ĐD 22kV cấp điện TBA Công An huyện Phong Điền 180kVA.
11/06/2024
từ 07:30 - 12:30
An Phú Thịnh PVC ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/7 đến vị trí 19/55/8 và từ vị trí 19/58 đến vị trí 19/61 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ -TNĐK TBA An Đô, Phú Ổ 1, Phú Ổ 2, Phú Ổ 3, Phú Ổ 4
11/06/2024
từ 07:30 - 12:30
An Đô ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/7 đến vị trí 19/55/8 và từ vị trí 19/58 đến vị trí 19/61 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ -TNĐK TBA An Đô, Phú Ổ 1, Phú Ổ 2, Phú Ổ 3, Phú Ổ 4
11/06/2024
từ 07:30 - 12:30
La Chữ 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/7 đến vị trí 19/55/8 và từ vị trí 19/58 đến vị trí 19/61 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ -TNĐK TBA An Đô, Phú Ổ 1, Phú Ổ 2, Phú Ổ 3, Phú Ổ 4
11/06/2024
từ 07:30 - 12:30
Phú Ổ 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/7 đến vị trí 19/55/8 và từ vị trí 19/58 đến vị trí 19/61 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ -TNĐK TBA An Đô, Phú Ổ 1, Phú Ổ 2, Phú Ổ 3, Phú Ổ 4
11/06/2024
từ 07:30 - 12:30
Phú Ổ 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/7 đến vị trí 19/55/8 và từ vị trí 19/58 đến vị trí 19/61 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ -TNĐK TBA An Đô, Phú Ổ 1, Phú Ổ 2, Phú Ổ 3, Phú Ổ 4
11/06/2024
từ 07:30 - 12:30
Phú Ổ 4 ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/7 đến vị trí 19/55/8 và từ vị trí 19/58 đến vị trí 19/61 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ -TNĐK TBA An Đô, Phú Ổ 1, Phú Ổ 2, Phú Ổ 3, Phú Ổ 4
11/06/2024
từ 07:30 - 16:30
Phú Ốc 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/8 đến vị trí 19/55/38 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ
11/06/2024
từ 07:30 - 16:30
Phú Ổ 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/8 đến vị trí 19/55/38 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ
11/06/2024
từ 07:30 - 16:30
Phú Ổ 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay dây AC-70 thành dây ACV-70 từ vị trí 19/55/8 đến vị trí 19/55/38 thuộc XT 472 Huế 2, thu hồi vật tư cũ
11/06/2024
từ 07:50 - 17:10
SOLAR MẶT TRỜI HUẾ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Bảo trì, bảo dưỡng ĐD và thiết bị từ LBS 472-7/32/9/1 Mặt trời Huế đến TBA Mặt trời Huế XT 472 Phong Điền.
12/06/2024
từ 05:30 - 09:00
Vân Thê Đập 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Di chuyển ĐD hạ thế TBA Vân Thê Đập 2 nằm trong khu vực DA Hạ tầng kỹ thuật TĐC 08, TĐC 09 theo yêu cầu của Ban QLDA ĐTXD khu vực TP Huế
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
BƠM BẮC SƠN ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
BƠM TÂY SƠN ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Bơm Tây Sơn (ánh sáng) ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Bắc Sơn ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Cổ Bi 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Sơn Quả ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
THI CÔNG THÀNH PHẢT ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Tây Sơn 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Tây Sơn 3 ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Định Cư Sơn Bồ ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay dây AC-70 thành AXLPE-70 từ vị trí 131/1 đến 131/6, xử lý cột nghiêng vị trí 131/3; đấu nối ĐD trung thế 22kV cấp điện TBA Trang trại Phong Sơn 1, 2 tại vị trí 131/6 XT 471 TC An Lỗ. - Bọc silicon ĐD từ VT 113 đến 130, từ VT 142 đến 181 XT 471 TC An Lỗ. - Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Sơn Quả, Bơm Tây Sơn.
12/06/2024
từ 07:15 - 11:30
Đông Vinh 5 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay MBA Đông Vinh 5 từ 100kVA lên 180kVA
12/06/2024
từ 07:30 - 09:00
Châu Sơn ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Kiểm tra xử lý rỉ dầu TBA Châu Sơn
12/06/2024
từ 07:30 - 09:30
H.A.B PARK VINH THANH ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, thay 01 pha FCO rẽ Vinh Thanh 9
12/06/2024
từ 07:30 - 09:30
Vinh Thanh 9 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, thay 01 pha FCO rẽ Vinh Thanh 9
12/06/2024
từ 07:30 - 11:00
Thuận An 10 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc cáp và tủ hạ thế TBA Thuận An 10 CBM TBA Thuận An 10
12/06/2024
từ 07:30 - 11:30
VINH HIỀN 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Chuyển lưới hạ thế từ vị trí A1 đến A5 TBA Vinh Hiền 2
12/06/2024
từ 07:30 - 17:00
Hồng Thượng 3 ĐL A Lưới Đã duyệt
Tách và đấu lại lèo VT 27 XT 471 TG Bốt Đỏ Dựng cột chuyển lưới thủ công tại VT 24, 24A XT 471 TG Bốt Đỏ di dời theo đơn thư khách hàng
12/06/2024
từ 07:30 - 17:00
MỎ ĐÁ SƠN THUỶ ĐL A Lưới Đã duyệt
Tách và đấu lại lèo VT 27 XT 471 TG Bốt Đỏ Dựng cột chuyển lưới thủ công tại VT 24, 24A XT 471 TG Bốt Đỏ di dời theo đơn thư khách hàng
12/06/2024
từ 07:30 - 17:00
Quảng Ngạn ĐL A Lưới Đã duyệt
Tách và đấu lại lèo VT 27 XT 471 TG Bốt Đỏ Dựng cột chuyển lưới thủ công tại VT 24, 24A XT 471 TG Bốt Đỏ di dời theo đơn thư khách hàng
12/06/2024
từ 07:30 - 17:00
T2 MỎ ĐÁ SƠN THỦY ĐL A Lưới Đã duyệt
Tách và đấu lại lèo VT 27 XT 471 TG Bốt Đỏ Dựng cột chuyển lưới thủ công tại VT 24, 24A XT 471 TG Bốt Đỏ di dời theo đơn thư khách hàng
12/06/2024
từ 08:05 - 11:35
CP ĐIỀN HƯƠNG 1 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI đo đếm tổng TBA CP Điền Hương 1
12/06/2024
từ 08:30 - 10
Hồng Bắc 4 ĐL A Lưới Đã duyệt
Xử lý mô-ve VT 186/85 XT 471 TG Bốt Đỏ
12/06/2024
từ 09:30 - 11:30
Phú Bài 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Kiểm tra xử lý rỉ dầu, thí nghiệm định kỳ TBA Phú Bài 2
12/06/2024
từ 13:25 - 16:35
Quảng Ngạn 7 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay xà tủ hạ thế TBA Quảng Ngạn 7, sơn vỏ MBA , CBM TBA Quảng Ngạn 7
12/06/2024
từ 13:30 - 15:00
ĐÈN ĐƯỜNG PHÚ BÀI 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Kiểm tra xử lý rỉ dầu TBA Đèn Đường Phú Bài 2
12/06/2024
từ 13:30 - 17:30
VINH HIỀN 2 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Chuyển lưới hạ thế từ vị trí B4/A1 đến B4/A4 TBA Vinh Hiền 2
12/06/2024
từ 13:30 - 17:30
VINH HIỀN 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Chuyển lưới hạ thế từ vị trí B4/A1 đến B4/A4 TBA Vinh Hiền 2
12/06/2024
từ 16:00 - 18:00
SCAVI MED ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý nấc phân áp bị kẹt và chuyển nấc phân áp tại TBA Scavi Med.
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx