Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 05:45 - 11:45
Đại Học Kinh Tế ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Hoán chuyển MBA ĐH Kinh tế (400kVA) và MBA KĐTM An Cựu T1 (560kVA)
03/10/2023
từ 06:00 - 12:30
GẠCH TUYNEN (HƯƠNG CHỮ) ĐL Hương Trà Đã duyệt
Bổ sung tiếp địa ngọn các VT 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 66, 67 XT 472 Huế 2
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
ANA MANDARA T1 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
ANA MANDARA T2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Ngô Đồng ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
TBA Century Thuận An (KHĐT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thi công cầu biển Thuận An ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thi công cầu biển Thuận An 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 10 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 10 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 6 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 8 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 8 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 9 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 08:30
Thuận An 9 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 07:00 - 13:00
KĐTM An Cựu T1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Hoán chuyển MBA KĐTM An Cựu T1 (560kVA) và MBA ĐH Kinh tế (400kVA)
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Cảng Cá Thuận An ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Cảng Cá Thuận An ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Cảng Cá Thuận An 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Cảng cá Thuận An T2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Cảng cá Thuận An T3 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
KS TÂN MỸ ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
PHAN TƯỚC (SX NƯỚC ĐÁ) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
SEAFOOD-THUẬN AN ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ CHÍNH THỦY ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
TBA TRẦN VĂN CHÂU (SX NƯỚC ĐÁ) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
THỦY SẢN VIỄN ĐÔNG ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Tân Mỹ ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Tân Mỹ 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Tân Mỹ 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách, đấu lèo VT 19 (22/31) XT 476 Huế 3 (471 Tân Mỹ cũ)Dựng cột, chuyển dây từ VT 02 đến VT 03 XT 472 Tân Mỹ Dựng cột, lắp đặt TBA Tân Mỹ 4 tại VT 22/38A XT 476 Huế 3
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
ANA MANDARA T1 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
ANA MANDARA T2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Chiếu Sáng T7 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Ngô Đồng ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
TBA Century Thuận An (KHĐT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thi công cầu biển Thuận An ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thi công cầu biển Thuận An 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 1 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 10 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 5 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 6 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 8 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Thuận An 9 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Đập Hòa Duân ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 16:00
Định Cư Thuận An ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 10B hướng VT 9 XT 472 Tân Mỹ
03/10/2023
từ 14:30 - 18:00
Hương Hồ 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt
- Xử lý tưa dây trung thế VT 146/81-82 XT 482 Huế 2;- Xử lý phát nhiệt tai jVT B1 XT B TBA Hương Hồ 6
03/10/2023
từ 14:30 - 18:00
Hương Hồ 6 ĐL Hương Trà Đã duyệt
- Xử lý tưa dây trung thế VT 146/81-82 XT 482 Huế 2;- Xử lý phát nhiệt tai jVT B1 XT B TBA Hương Hồ 6
03/10/2023
từ 14:30 - 18:00
Hương Hồ 7 ĐL Hương Trà Đã duyệt
- Xử lý tưa dây trung thế VT 146/81-82 XT 482 Huế 2;- Xử lý phát nhiệt tai jVT B1 XT B TBA Hương Hồ 6
03/10/2023
từ 14:30 - 18:00
TRẠM BÊ TÔNG NHỰA ĐL Hương Trà Đã duyệt
- Xử lý tưa dây trung thế VT 146/81-82 XT 482 Huế 2;- Xử lý phát nhiệt tai jVT B1 XT B TBA Hương Hồ 6
03/10/2023
từ 14:30 - 18:00
TRẠM VỀ NGUỒN (TRẠM 1) ĐL Hương Trà Đã duyệt
- Xử lý tưa dây trung thế VT 146/81-82 XT 482 Huế 2;- Xử lý phát nhiệt tai jVT B1 XT B TBA Hương Hồ 6
03/10/2023
từ 14:30 - 18:00
TRẠM VỀ NGUỒN (TRẠM 2) ĐL Hương Trà Đã duyệt
- Xử lý tưa dây trung thế VT 146/81-82 XT 482 Huế 2;- Xử lý phát nhiệt tai jVT B1 XT B TBA Hương Hồ 6
03/10/2023
từ 14:30 - 18:00
VỀ NGUỒN 3 (T2) ĐL Hương Trà Đã duyệt
- Xử lý tưa dây trung thế VT 146/81-82 XT 482 Huế 2;- Xử lý phát nhiệt tai jVT B1 XT B TBA Hương Hồ 6
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
A Tin 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
A Tin 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
BRít ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Chí Hòa ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Chí Lanh ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
CỬA KHẨU S10 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Hương Lâm 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Hương Lâm 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
La Tinh 1 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
La Tinh 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Liên Hiệp ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
TBA Thôn Loa (Đông Sơn) ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
TBA Thôn Rơ Mom (Đông Sơn) ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
Tái Định Cư Đông Sơn ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
ĐBP CỬA KHẨU A ĐỚT ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 12:00
ĐOÀN KT-QP 92 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 thành AC-95 từ VT 145 đến VT 145/1 XT 472 TG Bốt Đỏ. Thu hồi Rec 472/145 A Roàng lắp mới Rec tại VT 145/13. Lắp FCO tại VT 145/29/2 XT 472 TG Bốt Đỏ. CBM Rec 145/154/51 A Đớt. CBM các TBA Hương lâm 2. A Tin 1+2.Chí lanh, Chí hòa, la Tưng 1, B Rít, Đồm BP A Đớt, CK S10
04/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Phú Mỹ 5 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo thanh cái xuống TBA Phú Mỹ 5Thay MBA Phú Mỹ 5 Đấu lèo thanh cái xuống TBA Phú Mỹ 5
04/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Hương Sơn ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 và dựng cột từ VT 145/13 đến 145/49 XT 472 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA A Ka 3, A roàng 1 sang cột mới. Kéo dây chống sét từ VT 177/22 đến VT 177/23 ĐZ 35KV A roàng Bốt Đỏ
04/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Ka Lô (A Roàng) ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 và dựng cột từ VT 145/13 đến 145/49 XT 472 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA A Ka 3, A roàng 1 sang cột mới. Kéo dây chống sét từ VT 177/22 đến VT 177/23 ĐZ 35KV A roàng Bốt Đỏ
04/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Trạm T1-A Roàng ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 và dựng cột từ VT 145/13 đến 145/49 XT 472 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA A Ka 3, A roàng 1 sang cột mới. Kéo dây chống sét từ VT 177/22 đến VT 177/23 ĐZ 35KV A roàng Bốt Đỏ
04/10/2023
từ 07:00 - 17:00
ĐỒN BIÊN PHÒNG 637 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay dây AC-50 và dựng cột từ VT 145/13 đến 145/49 XT 472 TG Bốt Đỏ, chuyển TBA A Ka 3, A roàng 1 sang cột mới. Kéo dây chống sét từ VT 177/22 đến VT 177/23 ĐZ 35KV A roàng Bốt Đỏ
04/10/2023
từ 07:30 - 12:00
K3 BÌNH ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Đấu nối nghirệm thu TBA K2 Trại Giam T2 (560kVA)
04/10/2023
từ 08:00 - 11:15
Nuôi Tôm CP 8 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI
04/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Bắc Vinh 1 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
04/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Bắc Vinh 2 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
04/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Bắc Vinh 3 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
04/10/2023
từ 08:00 - 16:00
Lúa Nam Vinh ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay dây AV-70 thành XPLEA-70 từ VT 102-2/34 đến TBA Bắc Vinh 2, thay bulong và cách điện VT 102-2/34, thu hồi ĐD cũ
04/10/2023
từ 10 - 12:30
An Hạ ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 12:30
Diên Đại ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 12:30
Diên Đại 2 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 12:30
NUÔI TÔM XUÂN Ổ (NTTS NƯỚC VIỆT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 12:30
Phú Xuân ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 12:30
Thủy Diện ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 12:30
Xuân Ổ 1 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 12:30
Xuân Ổ 4 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 10 - 14:30
Xuân Ổ 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu nối hạ thế, chờ lắng dầu MBA Xuân Ổ 3
04/10/2023
từ 13:15 - 16:30
NUÔI TÔM CP 7 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI
05/10/2023
từ 06:30 - 14:30
GẠCH TUY NEN PHÚ BÀI (VIỆT- NHẬT) T1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt CSV vị trí C5, C17, C26, C36, C43, C53 XT 472-474 Phú Bài
05/10/2023
từ 06:30 - 14:30
TBA TUYNEN PHÚ BÀI ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt CSV vị trí C5, C17, C26, C36, C43, C53 XT 472-474 Phú Bài
05/10/2023
từ 06:30 - 14:30
TRANG TRẠI PHÚ BÀI (HKD HOÀNG TUẤN) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt CSV vị trí C5, C17, C26, C36, C43, C53 XT 472-474 Phú Bài
05/10/2023
từ 06:30 - 14:30
TRẠM SẠC VINFAST (TRẠM DỪNG CHÂN VƯỜN XOÀI) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt CSV vị trí C5, C17, C26, C36, C43, C53 XT 472-474 Phú Bài
05/10/2023
từ 07:15 - 16:15
Xuân Dương 2 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Tách, đấu lèo cột 105/45/15/35/1 rẽ trạm Xuân Dương 2 XT 474 Huế 2
05/10/2023
từ 07:30 - 11:30
BIA HUDA T3,T4 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt tại TBA T3 Bia Huda Phú Bài
05/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Châu Sơn ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Sang dây hạ thế TBA Châu Sơn
05/10/2023
từ 07:30 - 12:00
Thị Trấn 7 ĐL A Lưới Đã duyệt
Xữ lý tồn tại, cải tạo tủ hạ thế TBA
05/10/2023
từ 07:30 - 12:00
Thị Trấn 7 ĐL A Lưới Đã duyệt
Xữ lý tồn tại, cải tạo tủ hạ thế TBA
05/10/2023
từ 07:40 - 09:10
Phong Hải 1 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI khách hàng
05/10/2023
từ 07:40 - 09:10
Tây Thành ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI khách hàng
05/10/2023
từ 08:00 - 11:00
An Thuận ĐL Hương Trà Đã duyệt
Di dời cột điện hạ thế B4 theo đơn thư của khách hàng
05/10/2023
từ 09:30 - 11:00
Nuôi Tôm Phong Hải 4 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI khách hàng
05/10/2023
từ 13:30 - 17:30
A Ngo (T2) ĐL A Lưới Đã duyệt
Xữ lý tồn tại, cải tạo tủ hạ thế TBA
05/10/2023
từ 13:30 - 17:30
A Ngo (T2) ĐL A Lưới Đã duyệt
Xữ lý tồn tại, cải tạo tủ hạ thế TBA
06/10/2023
từ 07:00 - 16:30
CỒN TÈ ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 18 hướng VT 18/1 rẽ TBA Cồn Tè XT 472 Huế 3Di dời ĐD và TBA Cồn Tè Đấu lèo VT 18 hướng VT 18/1 rẽ TBA Cồn Tè XT 472 Huế 3
06/10/2023
từ 07:15 - 11:30
Đông Vinh 5 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Xử lý dây bọc tổn thương vỏ cách điện, cáp dây, thay mới dây bo cổ sứ nhánh rẽ Đông Vinh 5
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
BƠM AN SƠN BỔN ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
BƠM HÀ CỎ ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
BƠM HÀ CỎ ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
CỐNG TRUỒI (MTV THỦY LỢI TT-HUẾ) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
HÀ CHÂU (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
HÀ CHÂU (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
HÀ THÀNH (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
HÀ THÀNH (BBNT) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Lắp đặt FCO rẽ đi TBA Cống Truồi tại vị trí 91 nhánh rẽ đi Cống Truồi XT 471 La Sơn
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
HÒA PHONG 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Đấu nối TBA Bơm Hòa Phong tại vị trí 51A-2/55 nhánh rẽ đi Hòa Phong XT 474 Phú Bài
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
Hòa Phong 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Đấu nối TBA Bơm Hòa Phong tại vị trí 51A-2/55 nhánh rẽ đi Hòa Phong XT 474 Phú Bài
06/10/2023
từ 07:30 - 11:30
PHÚ GIA ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Chuyển dây hạ thế vị trí A1 TBA Phú Gia
06/10/2023
từ 07:30 - 15:20
BƠM CỒN LÔI (HTX NN MỸ PHÚ) ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay bulong xà từ vị trí 35/2 đến 35/9 và từ vị trí 35/11 đến 35/13 (TBA Bơm Chánh An) XT 473 TC Phong Chương
06/10/2023
từ 07:30 - 15:20
BƠM PHONG CHƯƠNG 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay bulong xà từ vị trí 35/2 đến 35/9 và từ vị trí 35/11 đến 35/13 (TBA Bơm Chánh An) XT 473 TC Phong Chương
06/10/2023
từ 07:30 - 15:20
BƠM Ô SA NHƠN ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Thay bulong xà từ vị trí 35/2 đến 35/9 và từ vị trí 35/11 đến 35/13 (TBA Bơm Chánh An) XT 473 TC Phong Chương
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Bơm Hương Vân ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Bơm Hương Vân ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
KTĐ HƯƠNG VÂN (CT TNHH ĐẠI VIỆT) ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Lại Bằng 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Lại Bằng 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
MỎ ĐÁ KHE ĐÁY ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
MỎ ĐÁ KHE ĐÁY ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
NGHIỀN ĐÁ TRƯỜNG SƠN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
T1 THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
T1 THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
XAY ĐÁ TRƯỜNG SƠN 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Đại Học Nông Lâm ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:30 - 15:30
Đại Học Nông Lâm ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay FCO 480-7/85/100 Lại Bằng, vệ sinh sứ nhánh rẽ MĐ Trường Sơn, phát quang lành lang tuyến
06/10/2023
từ 07:40 - 10:40
CP Điền Hương 5 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI
06/10/2023
từ 11:00 - 12:30
NUÔI TÔM ĐIỀN HƯƠNG 9 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI đo đếm công tơ 3 pha KH
06/10/2023
từ 13:00 - 17:00
TĐC LỘC THỦY ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Thay khóa néo cuối hạ thế TBA TĐC Lộc Thủy
06/10/2023
từ 14:00 - 17:00
Bơm Nước Mặn Điền Hương ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế định kỳ TI
07/10/2023
từ 05:00 - 07:30
BV TƯ HUẾ (KHOA NHI) ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh, xử lý tiếp xúc ngăn tủ RMU 472 -7 BV Quốc Tế, đầu cáp ngầm tại ngăn tủ RMU 475-7 TT Truyền Máu và tủ RMU TBA TT Tim Mạch; xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm TBA BV Khoa Nhi đi RMU TT Truyền Máu tại TC 22kV TBA BV Khoa Nhi; vệ sinh xử lý tiếp xúc các TBA BV Khoa Nhi, Ngô Quyền và TT Tim Mạch
07/10/2023
từ 05:00 - 07:30
Ngô Quyền ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh, xử lý tiếp xúc ngăn tủ RMU 472 -7 BV Quốc Tế, đầu cáp ngầm tại ngăn tủ RMU 475-7 TT Truyền Máu và tủ RMU TBA TT Tim Mạch; xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm TBA BV Khoa Nhi đi RMU TT Truyền Máu tại TC 22kV TBA BV Khoa Nhi; vệ sinh xử lý tiếp xúc các TBA BV Khoa Nhi, Ngô Quyền và TT Tim Mạch
07/10/2023
từ 05:00 - 07:30
TRUNG TÂM TIM MẠCH T1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh, xử lý tiếp xúc ngăn tủ RMU 472 -7 BV Quốc Tế, đầu cáp ngầm tại ngăn tủ RMU 475-7 TT Truyền Máu và tủ RMU TBA TT Tim Mạch; xử lý phát nhiệt đầu cáp ngầm TBA BV Khoa Nhi đi RMU TT Truyền Máu tại TC 22kV TBA BV Khoa Nhi; vệ sinh xử lý tiếp xúc các TBA BV Khoa Nhi, Ngô Quyền và TT Tim Mạch
07/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Nghĩa Lộ ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Tách, đấu lèo cột 73/23-1/12 rẽ TBA Nghĩa LộLắp xà néo góc và phụ kiện vị trí 73/23-1/14, thay dây 22kV AC-70 từ VT 73/23-1/14 đến 73/23-1/27A (TBA Nghĩa Lộ), thu hồi ĐD cũ
07/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thủy Biều 4 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Dựng cột, chuyển dây từ vị trí A1 đến vị trí A15 ĐD hạ thế XT A TBA Thủy Biều 4 phục vụ mở rộng đường Bùi Thị Xuân
07/10/2023
từ 08:00 - 10
Sơn Công 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt TBA
07/10/2023
từ 09:00 - 11:30
TRUNG TÂM TRUYỀN MÁU KHU VỰC HUẾ ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh, xử lý tiếp xúc ngăn tủ RMU 471-7, 431-3 TT Truyền Máu và đàu cáp tại ngăn tủ RMU 472-7 Hai Bà Trưng; xử lý phát nhiệt đầu cốt hạ thế ty sứ MBA TT Truyền Máu
07/10/2023
từ 09:10 - 11:20
Trạch Thượng 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Kéo mới dây hạ thế từ vị trí TBA Trạch Thượng 1 (VT 85/5) đến A10 (VT 85/4) ĐD hạ thế XT A TBA Trạch Thượng 1
08/10/2023
từ 07:00 - 17:00
Thủy Biều 6 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Dựng cột, chuyển dây từ vị trí B7 đến vị trí B15 ĐD hạ thế XT B TBA Thủy Biều 6 phục vụ mở rộng đường Bùi Thị Xuân
08/10/2023
từ 07:30 - 11:30
BỆNH VIỆN ODA ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh, xử lý tiếp xúc dàn tủ RMU TBA Bệnh viện, Bệnh viện ODA; xử lý chảy dầu pha A ty sứ trung thế MBA T1 Bệnh Viện ODA và đầu cáp ngầm ngăn tủ RMU 472-7 TT Truyền Máu
08/10/2023
từ 07:30 - 11:30
BỆNH VIỆN T2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh, xử lý tiếp xúc dàn tủ RMU TBA Bệnh viện, Bệnh viện ODA; xử lý chảy dầu pha A ty sứ trung thế MBA T1 Bệnh Viện ODA và đầu cáp ngầm ngăn tủ RMU 472-7 TT Truyền Máu
08/10/2023
từ 07:30 - 11:30
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh, xử lý tiếp xúc dàn tủ RMU TBA Bệnh viện, Bệnh viện ODA; xử lý chảy dầu pha A ty sứ trung thế MBA T1 Bệnh Viện ODA và đầu cáp ngầm ngăn tủ RMU 472-7 TT Truyền Máu
09/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Bơm Quảng Thành ĐL Phú Vang Đã duyệt
Di dời ĐD và TBA Vạn Hòa Xuân
09/10/2023
từ 07:00 - 16:00
Vạn Hòa Xuân ĐL Phú Vang Đã duyệt
Di dời ĐD và TBA Vạn Hòa Xuân
09/10/2023
từ 09:05 - 15:10
Trường An ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Tách lèo vị trí 223 XT 477 Phong Điền- Xử lý căng dây lèo & tiếp xúc đầu cáp ngầm vị trí 243A XT 477 Phong Điền - Đấu lèo vị trí 223 XT 477 Phong Điền
09/10/2023
từ 09:45 - 14:20
Trường An ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Xử lý căng dây lèo & tiếp xúc đầu cáp ngầm vị trí 243A XT 477 Phong Điền
09/10/2023
từ 09:45 - 14:20
Trường An ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Xử lý căng dây lèo & tiếp xúc đầu cáp ngầm vị trí 243A XT 477 Phong Điền
09/10/2023
từ 09:45 - 14:20
Đông Thái 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Xử lý căng dây lèo & tiếp xúc đầu cáp ngầm vị trí 243A XT 477 Phong Điền
09/10/2023
từ 09:45 - 14:20
Đông Thái 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
- Xử lý căng dây lèo & tiếp xúc đầu cáp ngầm vị trí 243A XT 477 Phong Điền
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 1 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 2 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 4 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 5 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 6 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 7 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 8 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 08:30
VINH HƯNG 9 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:00 - 15:00
VINH HƯNG 3 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh ThanhDi dời cột VT 279/2 XT 471 Vinh Thanh Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 07:30 - 11:30
HUCERA T1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thu hồi MBA Hucra T1 (SH1)
10/10/2023
từ 07:30 - 11:30
HUCERA T1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thu hồi MBA Hucra T1 (SH1)
10/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Sơn Công ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Tách lèo VT 87/41 hướng 87/41/1 XT 480 Huế 2-Dựng cột, lắp DCL, chuyển lưới tại VT 87/41/1 XT 480 Huế 2 -Chuyển lưới hạ thế TBA Sơn Công, đấu nối ĐD đi TBA Sơn Công 3 (XDM) -Đấu lèo VT 87/41 hướng 87/41/1 XT 480 Huế 2
10/10/2023
từ 08:00 - 10
Nhất Phong ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Thay thế dây bo cổ sứ , xử lý khoảng cách pha đất tại TBA Bơm Nhất Phong
10/10/2023
từ 13:30 - 15:00
VINH HƯNG 1 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 13:30 - 15:00
VINH HƯNG 2 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 13:30 - 15:00
VINH HƯNG 4 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 13:30 - 15:00
VINH HƯNG 6 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 13:30 - 15:00
VINH HƯNG 7 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 13:30 - 15:00
VINH HƯNG 8 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
10/10/2023
từ 13:30 - 15:00
VINH HƯNG 9 (BBNT) ĐL Phú Vang Đã duyệt
Đấu lèo VT 279 hướng VT 279/1 XT 471 Vinh Thanh
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx