Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Xã Thanh Phước - Huyện Gò Dầu

Lịch cắt điện, cúp điện Xã Thanh Phước - Huyện Gò Dầu được chúng tôi mới cập nhật ...

Lịch cắt điện Xã Thanh Phước danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
28/02/2024
từ 08:00 - 17:00
Ấp Rỗng Tượng xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/03/2024
từ 08:00 - 17:00
Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Xã Thanh Phước

Lịch cắt điện tại Xã Thanh Phước giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Gò Dầu, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Gò Dầu

Chọn nhanh