Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Gò Dầu

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Tây Ninh , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Gò Dầu hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Gò Dầu danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 11:05:00 - 11:56:00
Ấp 2 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
07/12/2023
từ 11:08:00 - 11:58:00
Ấp 2 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
07/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Bông Trang, Bến Rộng, Bến Chò xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Trung Tâm KS DV TM Gò DầuKhu phố Nội Ô A, Thanh Hà Thị trấn Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch Ấp 5 xã Bàu Đồn Khu phố Thanh Bình A thị trấn, Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp 6 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/12/2023
từ 08:00 - 17:00
Ấp Phước Đức A, Phước Đức B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Gò Dầu

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Gò Dầu giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Gò Dầu, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Gò Dầu

Khu vực khác của Tỉnh Tây Ninh