Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thừa Thiên Huế tháng 11/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 21/07/2024

Lịch cúp điện khu vực Thừa Thiên Huế tháng 11/2023 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện tháng 11/2023 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Thừa Thiên Huế tháng 11/2023
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại có lịch cắt điện cho khu vực này tháng 11/2023

Tháng khác

Ngày Từ Đến Khu vực Đơn vị Thông tin
21/07/2024 07:30 09:00 Khu TĐC 5 Vân Dương ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Tách lèo hạ thế thu hồi lưới cũ nhánh A TBA Khu TĐC 5 Vân Dương
21/07/2024 07:30 10:30 BILLION MAX ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 BILLION MAX 3 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 BƠM NƯỚC THẢI SGH ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 CÔNG TY THẠCH ANH (LUX QUARTZ VN) ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 Malpensa Plant ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 NAKAMOTO ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 SUNJIN AT&C VINA ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 TC DỰ ÁN OKURA ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 VINFAST LỘC VĨNH ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
21/07/2024 07:30 10:30 VĂN PHÒNG SGH LÔ 1 ĐL Phú Lộc Đã duyệt
Đấu nối đường dây cáp ngầm và TBA xây dựng mới OKURA 1000 kVA- 22/0,4kV tại vị trí 24 XT 479 Chân Mây
22/07/2024 07:30 14:30 HẠ TẦNG KCN GILIMEX A ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xoay xà DCL rẽ TBA Gilimex A, lắp xà đấu nối ĐD rẽ đi TBA Phước Thạnh tại vị trí 13 XT 475 Phú Bài
22/07/2024 07:30 14:30 Nhà máy MDF Ý Mỹ ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Xoay xà DCL rẽ TBA Gilimex A, lắp xà đấu nối ĐD rẽ đi TBA Phước Thạnh tại vị trí 13 XT 475 Phú Bài
22/07/2024 08:00 09:30 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU NAM ĐÔNG ĐL Nam Đông Đã duyệt
Thay TI 300/5A bằng TI400/5A do khách hàng sử dụng quá công suất TI
23/07/2024 06:30 10:30 Lịch Đợi 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cực bộ MOF ranh giới Bạch Hổ, xử lý phóng điện điện đầu cáp ngầm đi TBA Lịch Đợi 2 tại vị trí 94 ĐD 22kV XT 477 Huế220 đi Long Thọ, xử lý phát nhiệt đầu cực hạ thế TBA Lịch Đợi 2
23/07/2024 06:30 11:30 Bàu Đa 2 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Bọc cách điện từ vị trí 85 đến 113 ĐD 22kV từ DCL 471-7/84 Bàu Đa đến DCL 474-7 RMU Thủy Phù
23/07/2024 06:30 11:30 Bàu Đa 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Bọc cách điện từ vị trí 85 đến 113 ĐD 22kV từ DCL 471-7/84 Bàu Đa đến DCL 474-7 RMU Thủy Phù
23/07/2024 06:30 11:30 THI CÔNG NHÀ GA SÂN BAY ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Bọc cách điện từ vị trí 85 đến 113 ĐD 22kV từ DCL 471-7/84 Bàu Đa đến DCL 474-7 RMU Thủy Phù
24/07/2024 05:30 06:30 CÔNG AN TỈNH ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt trung tính MBA Công an Tỉnh
24/07/2024 06:15 12:15 TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN (ĐH Huế) ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay MBA GD Quốc Phòng (400kVA)
24/07/2024 06:30 07:30 Khối An Ninh Công An Tỉnh ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA và phát nhiệt đầu trên AB tổng TBA KAN CA Tỉnh T1 (dân)
24/07/2024 06:30 09:00 An Lỗ ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 06:30 09:00 Bơm Phong Hiền ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 06:30 09:00 Bồ Điền 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 06:30 09:00 Hiền Lương 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 06:30 09:00 Hiền Lương 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 06:30 09:00 Phú Lễ 1 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 06:30 09:00 Thượng An 2 ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 06:30 09:00 Ủy Ban Phong Hiền ĐL Phong Điền Đã duyệt
Sang chuyển dây qua cột mới vị trí 57 XT 472 TC An Lỗ phục vụ mở rộng đường thôn Hiền Lương, xử lý tiếp xúc AB nhánh C TBA Hiền Lương 2. Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA UB xã Phong Hiền. Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Bồ Điền 2, An Lỗ, Phú Lễ 1.
24/07/2024 07:00 12:00 Phú Mỹ 3 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay cột VT 42A XT 478 Huế 3 phục vụ giải phóng mặt bằng KDC thôn Dưỡng Mong
24/07/2024 07:00 12:00 TBA Phú Mỹ 8 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Thay cột VT 42A XT 478 Huế 3 phục vụ giải phóng mặt bằng KDC thôn Dưỡng Mong
24/07/2024 07:30 15:00 An Đô ĐL Hương Trà Đã duyệt
Sang chuyển dây hạ thế từ vị trí B1 đến vị trí B9 thuộc XT B TBA An Đô qua cột mới, thu hồi vật tư cũ
24/07/2024 07:30 15:30 Hồng Tiến 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024 07:30 15:30 Hồng Tiến 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024 07:30 15:30 Hồng Tiến 3 ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024 07:30 15:30 SONG MÂY NGUYỄN DƯƠNG ĐL Hương Trà Đã duyệt
-Thay MBA Hồng Tiến 1 từ 100kVA lên 250kVA, thay MBA Hồng Tiến 3 từ 50kVA lên 100kVA, xử lý tiếp xúc LBS 371-7/50 Hồng Tiến. -BM LBS 371-7/50 Hồng Tiến
24/07/2024 07:30 16:00 Vinh Thanh 6 ĐL Phú Vang Đã duyệt
Tách lèo VT 87A XT 472 Phú Bài Thay cột VT 93 XT 472 Phú Bài, ĐD kết nối TBA 110kV Vinh Thanh Đấu lèo VT 87A XT 472 Phú Bài
24/07/2024 08:00 09:30 XAY ĐÁ SUỐI RÂNG 2 ĐL A Lưới Đã duyệt
Thay định kỳ HTĐĐ
24/07/2024 09:00 10:30 Siêu Quần ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý rỉ dầu thước chỉ thị MBA Siêu Quần.
24/07/2024 13:30 15:15 Sơn Quả ĐL Phong Điền Đã duyệt
Xử lý sứ cao thế MBA Sơn Quả bị phóng điện
25/07/2024 05:30 06:30 Từ Đàm ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA và phát nhiệt AB tổng TBA Chùa Từ Đàm
25/07/2024 06:00 10:30 Điện Biên Phủ 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA, FCO và thay CSV TBA Điện Biên Phủ 2
25/07/2024 06:45 07:45 Thủy Xuân 2 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Thay CSV phát nhiệt, đấu nối tiếp địa CSV
25/07/2024 07:30 09:30 NAM ĐIỀN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Thay TI đo đếm định kỳ
25/07/2024 07:30 12:30 Bàu Đa 3 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay MBA Bàu Đa 3 (250kVA)
25/07/2024 08:00 14:30 Hải Dương 4 ĐL Quảng Điền Đã duyệt
Dựng 02 cột BTLT-14 phục vụ di dời TBA Hải Dương 4 ra khỏi vị trí mất an toàn (XDM) , Lắp chụp vị trí 379/7 đến 379/8 nhánh rẽ Hải Dương 4 nâng cao độ võng vượt đường dẫn cầu Thuận An - Hải Dương
26/07/2024 05:30 06:30 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 1 ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh xử lý tiếp xúc đầu đầu cáp ngầm và MBA ĐH Sư Phạm 1
26/07/2024 06:30 12:30 Tân Ba 1 ĐL Hương Thủy Đã duyệt
Thay MBA Tân Ba 1 (160kVA)
26/07/2024 06:45 07:45 Khu A An Vân Dương ĐL Nam Sông Hương Đã duyệt
Vệ sinh xử lý tiếp xúc đầu cáp ngầm và MBA Khu A An Vân Dương
26/07/2024 07:30 11:30 An Đô 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 07:30 11:30 Thanh Khê ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 07:30 11:30 Tây Xuân 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 07:30 11:30 Tây Xuân 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 07:30 11:30 Tây Xuân 4 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 07:30 11:30 Tây Xuân 5 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 07:30 11:30 VINFAST HƯƠNG XUÂN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 07:30 11:30 ĐẬP THỌ SƠN ĐL Hương Trà Đã duyệt
Dựng cột BTLT-14 dưới tuyến tại vị trí 472HUE2-70/7, sang chuyển hạ thế qua cột mới, thu hồi cột cũ
26/07/2024 08:00 11:45 Phú Ốc 1 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Sang chuyển dây hạ thế tại vị trí B12 thuộc XT B TBA Phú Ổ 2 qua cột mới, thu hồi vật tư cũ
26/07/2024 08:00 11:45 Phú Ổ 2 ĐL Hương Trà Đã duyệt
Sang chuyển dây hạ thế tại vị trí B12 thuộc XT B TBA Phú Ổ 2 qua cột mới, thu hồi vật tư cũ
Lịch cắt điện tại Thừa Thiên Huế
Lịch cúp điện tại Thừa Thiên Huế

Lịch cắt điện tại khu vực Thừa Thiên Huế tháng 11/2023 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thừa Thiên Huế để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/02/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx