Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Bắc Tân Uyên

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Bình Dương , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Bắc Tân Uyên hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Bắc Tân Uyên danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/12/2023
từ 07:30 - 16:00
Cty Đại Phát T4 Điện Lực Bắc Tân Uyên
Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
10/12/2023
từ 07:30 - 11:00
Cty Đại Phát t5, T6, CTY TNHH AMPIRE POWER 4 Điện Lực Bắc Tân Uyên
Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
10/12/2023
từ 14:00 - 16:30
Lưới hạ áp trạm trung học Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên Điện Lực Bắc Tân Uyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/12/2023
từ 08:00 - 14:30
Từ Bến Đò Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới Cầu Bà Én, Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên. Điện Lực Bắc Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 12:30
Lưới hạ áp Lực Điền 2, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên Điện Lực Bắc Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 12:30
Lưới hạ áp Bình Cơ, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên Điện Lực Bắc Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/12/2023
từ 08:00 - 16:30
Từ Công an Huyện Bắc Tân Uyên dọc đừng DH 411 tới ngã ba Tân Thành, từ ngã ba Tân Thành dọc đường DT 746 tới ngã ba Hội Nghĩa Điện Lực Bắc Tân Uyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 06:00 - 06:30
Từ ngã Ba Chợ Chiều Lạc An dọc đường DT 746 tới Bến Đò Hiếu Liêm, từ ngã ba Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới UB xã Tân Định, chợ Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên Điện Lực Bắc Tân Uyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 17:00 - 17:30
Từ ngã Ba Chợ Chiều Lạc An dọc đường DT 746 tới Bến Đò Hiếu Liêm, từ ngã ba Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới UB xã Tân Định, chợ Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên Điện Lực Bắc Tân Uyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 08:00 - 16:30
Từ ngã ba Tân Thành dọc đường DT 746 tới trường Cai Nghiện Tân Định, khu TT hành chánh huyện Bắc Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên Điện Lực Bắc Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Bắc Tân Uyên

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Bắc Tân Uyên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Bắc Tân Uyên, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Bắc Tân Uyên

Khu vực khác của Tỉnh Bình Dương