Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thị xã Dĩ An

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Bình Dương , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thị xã Dĩ An hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Thị xã Dĩ An danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
11/12/2023
từ 07:30 - 16:30
- Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã 3 Xóm Nhang đến cổng xe lửa 15 - phường Dĩ An - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:30 - 16:30
- Khu vực Đường Nguyễn Phong Sắc- phường Bình An- TPDA Điện Lực Dĩ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 07:30 - 16:30
- Khu vực đường N20, N21- KDC Biconsi phường Tân Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 16:30
-Khu vực đường An Bình- phường An Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 16:30
-Khu vực đường An Bình- phường An Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 07:30 - 16:30
-- Khu vực bên phải đường Xuyên Á từ Cầu Vượt Linh Xuân đến công ty Giày Thái Bình - phường An Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 05:00 - 06:00
-Khu vực dọc theo bên phải đường DT743 từ ngã tư Bình Thung đến Ngã tư 550 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).- Khu vực dọc bên phải đường từ trạm 110KV Tân Đông Hiệp đến ngã 3 trung tâm Y Tế Dĩ An- Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/12/2023
từ 07:30 - 16:30
Khu vực Cầu Vượt Sóng Thần từ đường An Bình đến bến xe Lam Hồng - phường An Bình - TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 05:00 - 06:00
Khu vực dọc bên trái đường DT743 từ Trung tâm Ytế Thị Xã Dĩ An đến Ngã 3 Ông Xã Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).- Khu vực từ Ngã 3 Ông Xã đến Ngã 4 Đường Mồi Phường Dĩ An (Dĩ An).- Khu vực bên trái đường từ ngã 4 Đường Mồi đến khu vực Đình thần Dĩ An và khu vực đình thần Dĩ An (Dĩ An) Điện Lực Dĩ An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023
từ 05:00 - 06:00
- Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu và từ Ngã tư Chiêu Liêu đến khu vực Chợ Đại Quang Phường Tân Đông Hiệp, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An).- Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp-- Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). Điện Lực Dĩ An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/12/2023
từ 05:00 - 06:00
- Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu và từ Ngã tư Chiêu Liêu đến khu vực Chợ Đại Quang Phường Tân Đông Hiệp, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An).- Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp-- Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). Điện Lực Dĩ An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 07:00 - 16:30
Đường Số 7, đường số 10 - KCN Sóng Thần - TP Dĩ An - tỉnh Bình Dương Điện Lực Dĩ An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Thị xã Dĩ An

Lịch cắt điện tại các xã phường Thị xã Dĩ An giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thị xã Dĩ An, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thị xã Dĩ An

Khu vực khác của Tỉnh Bình Dương