Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thị xã Bến Cát

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Bình Dương , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thị xã Bến Cát hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Thị xã Bến Cát danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/12/2023
từ 07:30 - 12:30
-Khu vực khách hàng: ACRYLIC DIEA1, 2, TRENCILO, ACE WORLD, APPLIED TECHNOLOGY (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:30 - 16:30
- Khu vực khách hàng: Trạm 24 Mỹ Phước (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:30 - 17:00
- Khu vực khách hàng: Trạm An Điền 4E (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 07:30 - 12:30
- Khu vực khách hàng: Trạm Ấp 4 Mỹ Phước C-1 (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 16:30
- Khu vực khách hàng: Trạm 04 H26A (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 07:30 - 16:30
- Khu vực khách hàng: Trạm Xí nghiệp hạt Điều (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 12:30
- Khu vực khách hàng: Khách hàng Kim Sơn Huyền Phát, Mai Thanh Hiền, Việt Fom, Gỗ Phú Thịnh, Âu Văn Phước, Trần Văn Đông, Nguyễn Thị Bích Nga, Đinh Thị Thu, Cơ Sở Phú An, Gỗ Kim Sơn Hữu Nghị Tras (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 13:30 - 17:00
- Khu vực khách hàng:Trạm Ông Dũng (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/12/2023
từ 06:30 - 07:00
-Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3 dọc nhánh rẽ NE 5 , nhánh rẽ NE 5A, KDC Ấp 5 Chánh Phú Hòa thuộc Phường Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/12/2023
từ 06:30 - 07:00
-Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3 dọc nhánh rẽ NE 5 , nhánh rẽ NE 5A, KDC Ấp 5 Chánh Phú Hòa thuộc Phường Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/12/2023
từ 16:30 - 17:00
-Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3 dọc nhánh rẽ NE 5 , nhánh rẽ NE 5A, KDC Ấp 5 Chánh Phú Hòa thuộc Phường Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/12/2023
từ 16:30 - 17:00
-Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3 dọc nhánh rẽ NE 5 , nhánh rẽ NE 5A, KDC Ấp 5 Chánh Phú Hòa thuộc Phường Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/12/2023
từ 06:30 - 17:00
-Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3, thuộc Phường Chánh Phú Hòa và Phường Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/12/2023
từ 06:30 - 17:00
-Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc KCN Mỹ Phước 3, thuộc Phường Chánh Phú Hòa và Phường Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Thị xã Bến Cát

Lịch cắt điện tại các xã phường Thị xã Bến Cát giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thị xã Bến Cát, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thị xã Bến Cát

Khu vực khác của Tỉnh Bình Dương