Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thị xã Tân Uyên

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Bình Dương , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thị xã Tân Uyên hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Thị xã Tân Uyên danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
10/12/2023
từ 08:00 - 13:00
Khu vực trạm Bình Hòa 5-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Khu vực trạm KDC Uyên Hưng T1-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 13:00
Khu vực trạm Trại Cá Giống-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Khu vực trạm Tân Trạch-xã Bạch Đằng (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 13:00
Khu vực trạm Phước Thái 5-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Khu vực trạm Tổ 2 KP Khánh Long-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 13:00
Khu vực trạm Gốm Thiên Phú 3-Phường Bình Chuẩn (Thuận An) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Khu vực trạm KDC Vị Hảo T1-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Khu vực trạm Hố Đá 8-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/12/2023
từ 08:00 - 13:00
Khu vực trạm Lợi Lộc 11-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Khu vực trạm Trường Trung học Tân Phước Khánh-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/12/2023
từ 07:00 - 13:00
Khu vực Đường ĐX 03-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cắt điện tại Thị xã Tân Uyên

Lịch cắt điện tại các xã phường Thị xã Tân Uyên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thị xã Tân Uyên, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thị xã Tân Uyên

Khu vực khác của Tỉnh Bình Dương