Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Dầu Tiếng hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Bình Dương , Cập nhật: 27/02/2024

Lịch cúp điện hôm nay Huyện Dầu Tiếng và các ngày tới tại các xã phường ở Huyện Dầu Tiếng được chúng tôi mới cập nhật từ cổng thông tin

Lịch cắt điện Huyện Dầu Tiếng hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
27/02/2024
từ 08:30:00 - 12:00
TBA Hưng Thịnh Gia, Hưng Thịnh Gia (T2), Hưng Thịnh Gia (T3) xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/02/2024
từ 13:00 - 16:30:00
TBA 3F Việt xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
28/02/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Lê Thị Kim Phượng xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/02/2024
từ 08:00:00 - 16:30:00
TBA Lò Gạch 1, 2, 18, Yên Giang, Yến Giang T2, Võ Thị Ba ấp Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/02/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Mầm Non Minh Thạnh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/02/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Phú Hữu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/02/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Ánh Dương xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/02/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Super Star xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/02/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Trung Học Thanh An xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/02/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Tuấn Hùng xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/02/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Vân Anh (T2) xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/02/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Vân Anh xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Hồ Tới Lẹ ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Nguyễn Thị Định ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Nguyễn Tấn Sơn ấp Long Nguyên xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Ngô Thanh Bền ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Thông Nga ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
04/03/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Trung học Long Hòa ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 13:00:00 - 16:30:00
TBA Hưng Hoàng, Gỗ An Lập ấp Hố Cạn xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05/03/2024
từ 08:30:00 - 12:00:00
TBA Mai Phú Quý ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cắt điện tại Huyện Dầu Tiếng
Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Dầu Tiếng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Dầu Tiếng để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác