Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Diên Khánh

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Khánh Hòa , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Diên Khánh hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Diên Khánh danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
Bệnh viện Da liễu ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
CTY CP du lịch khoáng nóng Nha Trang Seadoods F17 ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
Công ty CP du lịch khoáng nóng Nha Trang Seafods F17 ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
Suối khoáng nóng (sao mai tk21) ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
T.229 Cty Trung Nam 18 EC ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
T.54E2--Suối khoáng nóng - Ngọc sơn ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
Trạm T.01N - Vĩnh Ngọc ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.122 Phân đoạn Đầu máy NT ĐL Nha Trang Hoãn
Thay thiết bị lâu năm trạm T.122
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.14A -Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.14C - Bến Cá ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41A -Chợ Mới-Trước UBan ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41B -Kim Bồng-Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41C -ngay chắn đường sắt Hg lộ 45 ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.41D -Hương lộ 45 ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41E-Phường Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.41G-P.Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.41H - Chùa Đào Viên ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41K - Kim Bồng ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41L - Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41M - Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.41N - Kim Bồng ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.41P - Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.41Q - Lư Cấm ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.42C - Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 07:00 - 11:30
Trạm T.445 NH Công Thương KH - 4 Hoàng Hoa Thám ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thí nghiệm MBA trạm T.445
01/06/2024
từ 14:00 - 14:45
Trạm T.47A -Phan Bội Châu ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.47A
01/06/2024
từ 15:00 - 15:45
Trạm T.47C -Hàn Thuyên ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.47C
01/06/2024
từ 05:00 - 06:00
Trạm T.48A -Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
tháo lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Trạm T.48A -Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 05:00 - 06:00
Trạm T.48B -Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
tháo lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Trạm T.48B -Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 05:00 - 06:00
Trạm T.48C - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
tháo lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Trạm T.48C - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 05:00 - 06:00
Trạm T.48D - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
tháo lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Trạm T.48D - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 05:00 - 06:00
Trạm T.48E - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
tháo lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 16:00 - 17:00
Trạm T.48E - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 479MVO tại vị trí 479MVO_1/5
01/06/2024
từ 16:00 - 16:45
Trạm T.65-Nguyễn Thái Học ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.65A
01/06/2024
từ 10:30 - 11:15
Trạm T.67A - Hà Thanh ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.67A
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.68A - Ngọc Hội ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.68B -Ngọc Hội ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.68C - Ngọc Hội ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.68D - Lư Cấm ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.68E - Lư Cấm ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 06:00 - 09:00
Trạm T.68G - Kim Bồng ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay 06 CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 05:00 - 17:00
Trạm T.68K - Ngọc Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Thay dây trung áp tuyến 479MVO từ vị trí 479MVO_1/5 đến 479MVO_1/5/52, CSV tại vị trí 475-479MVO_R24/23
01/06/2024
từ 09:30 - 10:15
Trạm T.76 -Yết Kiêu ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.76
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
Việt Thắng ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/06/2024
từ 00:35 - 02:45
Xuân Ngọc - Vĩnh Ngọc ĐL Nha Trang Đã duyệt
03/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Trạm T.238 -Chung cư Ngô Gia Tự ĐL Nha Trang Hoãn
Thay FCO, LA, sứ đứng tuyến 479TTNT tại VT 479TTNT_9/16/5/2
03/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Trạm T.49C - Trương Định ĐL Nha Trang Hoãn
Thay FCO, LA, sứ đứng tuyến 479TTNT tại VT 479TTNT_9/16/5/2
03/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm T.74B -Võ Cạnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.74C
03/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm T.74C -Vĩnh Trung ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.74C
03/06/2024
từ 07:30 - 14:00
Trạm T.94 -Vĩnh Trung ĐL Nha Trang Đã duyệt
Xử lý điện áp thấp T.94A& T.94D
03/06/2024
từ 07:30 - 14:00
Trạm T.94D - Đồng Nhơn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Xử lý điện áp thấp T.94A& T.94D
04/06/2024
từ 09:30 - 11:30
Trạm T.04B -Thanh tra Tỉnh ĐL Nha Trang Hoãn
Hotline thay 03 chống sét Van tuyến 473MVO tại cột 473MVO_42/1
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.125 Cty Phụ liệu may Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.125 Cty Phụ liệu may Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.142-CTCP Xe hàng KH-02 LHPhong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.142-CTCP Xe hàng KH-02 LHPhong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 10
Trạm T.16 -Trần Quốc Tuấn ĐL Nha Trang Hoãn
Thay LA TBA T.16
04/06/2024
từ 12:00 - 12:15
Trạm T.16 -Trần Quốc Tuấn ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 15:00 - 15:15
Trạm T.16 -Trần Quốc Tuấn ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 09:30 - 11:30
Trạm T.192 TTĐTBDNV Thanh tra KVMTTN-8 Hùng Vương ĐL Nha Trang Hoãn
Hotline thay 03 chống sét Van tuyến 473MVO tại cột 473MVO_42/1
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.228 Cty CP Xây lắp KH -Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.228 Cty CP Xây lắp KH -Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.229 Cty CP Phụ liệu may - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.229 Cty CP Phụ liệu may - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.229B Cty CP phụ liệu may Nha Trang ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.229B Cty CP phụ liệu may Nha Trang ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.24A - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.24A - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.24B - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.24B - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 15:00 - 15:15
Trạm T.39 -Lê Chân ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.403-khu Dân cư 2 Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.403-khu Dân cư 2 Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.429 - Cty CP Ô tô Nha Trang - 51 Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 12:00 - 12:15
Trạm T.429 - Cty CP Ô tô Nha Trang - 51 Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm T.50D -Cầu Bè ĐL Nha Trang Hoãn
Thi công lưới điện trạm T.50D
04/06/2024
từ 15:00 - 15:15
Trạm T.512 - Khách sạn Begonia (Hẻm Trần Phú) ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.547 - DNTN Nguyễn Trung Dũng ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.547 - DNTN Nguyễn Trung Dũng ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 09:30 - 11:30
Trạm T.597 - Khách sạn Xuân Thành ĐL Nha Trang Hoãn
Hotline thay 03 chống sét Van tuyến 473MVO tại cột 473MVO_42/1
04/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm T.59B - Vĩnh Thạnh ĐL Nha Trang Hoãn
Thi công lưới điện trạm T.50D
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.600 - XN Cơ điện TN ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.600 - XN Cơ điện TN ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.79A - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 12:00 - 12:15
Trạm T.79A - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.79B - Khóm Máy nước ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.79B - Khóm Máy nước ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.79C-đường LHPhong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 12:00 - 12:15
Trạm T.79C-đường LHPhong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.96A -Đồng Nai ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.96A -Đồng Nai ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.96B -Đồng Nai . ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.96B -Đồng Nai . ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.96H - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
04/06/2024
từ 06:00 - 15:00
Trạm T.96H - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
Lịch cắt điện tại Huyện Diên Khánh

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Diên Khánh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Diên Khánh, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Diên Khánh

Khu vực khác của Tỉnh Khánh Hòa