Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Khánh Vĩnh

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Khánh Hòa , Cập nhật: 25/05/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Khánh Vĩnh hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Khánh Vĩnh danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Tháp Bắc Trạm T.331B - Trung tâm TM Bờ biển vàng Gold Coast ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Tháp Nam Trạm T.331 - CP Thanh Yến ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Trạm T.199 Trụ sở Tỉnh uỷ ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Trạm T.210 Khách sạn Yasaka ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Trạm T.224B Khách sạn Sheraton-28 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Trạm T.225 CtTNHH Hoàn Cầu KH -NhaTrang Center 20 Tran phu ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Trạm T.245 TT Giáo dục thường xuyên ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Trạm T.334 Khách sạn Palace- ngay trạm T.34 ĐL Nha Trang Đã duyệt
01/05/2024
từ 04:00 - 06:24
Trạm T.346-K/S CROWNE PLAZA 32-34 TPhu ĐL Nha Trang Đã duyệt
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Căn hộ chính sách ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 16:00 - 16:45
Trạm T.09B - Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.09B
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.119 - Chiếu sáng đường số 4 ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.149 - Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 14:00 - 17:00
Trạm T.35 - Chung cư số 4 Yersin(225 cũ) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay tủ điện TBA T.35
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.40B -Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.461 -Khu Tái Định Cư Phường Phước Hải ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.461B - Chung cư CT4 - VCN Phước Hải ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.462 -Khu Đô Thị VCN Phước Hải ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.463 -Khu Tái Định Cư Phường Phước Hải ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.464-Khu Đô Thị VCN Phước Hải ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.466 - Chung cư CT2 - Phước Hải ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.467 - KĐT VCN Phước Hải ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.468 - Toàn nhà VCN Tower ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.480-CT bất động sản Hà Quang-KĐT Lê H Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.481 - Cty BĐS Hà Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.483 - Cty BĐS Hà Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.484 - KĐT Lê Hồng Phong 1 ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.485 - KĐT Lê Hồng Phong 1 ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.486 - Khu đô thị Hà Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.487 - Cty CP BĐS Hà Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.488 - Cty CP BĐS Hà Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.489 - Cty CP BĐS Hà Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 07:30 - 08:15
Trạm T.48A -Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.48A
02/05/2024
từ 10:30 - 11:15
Trạm T.48B -Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.48B
02/05/2024
từ 09:30 - 10:15
Trạm T.48C - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.48C
02/05/2024
từ 08:30 - 09:15
Trạm T.48D - Phương Sài ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.48D
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.490 - Cty CP BĐS Hà Quang ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.504 - Căn hộ chính sách HQS ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.504B - Căn hộ chính sách HQS ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.504C - Căn hộ chính sách ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.50B -Phú Vinh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay tủ điện TBA T.50B
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.519 - Cty CPXL Thành An 96 ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.66B - Xóm Đình ĐL Nha Trang Hoãn
Chuyển tuyến 486TTNT sang nhận điện tuyến 483MVO
02/05/2024
từ 15:00 - 15:45
Trạm T.68C - Ngọc Hội ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.68C
02/05/2024
từ 14:00 - 14:45
Trạm T.68D - Lư Cấm ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK TBA T.68D
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.04C - Quảng Trường ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.05A -Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.05B -Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.05C -Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.05D -Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.05E Hẻm 64 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.100 - Đoàn an điều dưỡng 26 ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.103 KS PARIS-96B/1/6 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.125 Cty Phụ liệu may Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.132 - Khách sạn Sen Việt ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.137 Khách sạn Hoàng Yến (KS Meriton) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.142-CTCP Xe hàng KH-02 LHPhong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.159 CN Cty Hai Thanh -52 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.16 -Trần Quốc Tuấn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 10
Trạm T.16 -Trần Quốc Tuấn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay LA TBA T.16
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.188 Khách sạn Kim Long -98a/1 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.193 DNTN Hải Đăng - Đường Tôn Đản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.203 CTCPDTXDTM Thái Bình Dương- 89 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.217 Cty Thành Đạt - 86 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.21A - Cao Bá Quát ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.228 Cty CP Xây lắp KH -Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.229 Cty CP Phụ liệu may - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.235 - Trường THCS Trần Quốc Toản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.241-CTTNHH Thái Hòa Phú-92 TPhu ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.246 Nhà khách 58 Trần Phú-Hải Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.24A - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.24B - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.271 CTy Hồng Ngọc(90-92 Trần Phú) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.276-DNTN Minh Đạt-Karaoke Sonata-50 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.283 Khách sạn Novotel -50 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.284 KS Thái Dương -96a/5 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.285 KS Vina caphê-66 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.293-KS Majettic2-96B6 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.29C - góc Trần Phú - Biệt Thự ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.300 KS Hương Bình -98a/5 tran Phu ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.303 DNTN Ánh Nắng(Sunny)-96a Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.304 KS Ana- Mandara ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.30A -Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.30C-HBàng TNHãn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.39 -Lê Chân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.39B - Âu Cơ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.403-khu Dân cư 2 Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.417 Công viên Phù Đổng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.49A -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.512 - Khách sạn Begonia (Hẻm Trần Phú) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.516 - Khách sạn Balcony (98B/13 Trần Phú) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.58 -Lạc Long Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.63B - Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.79A - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.79B - Khóm Máy nước ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.79C-đường LHPhong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 06:15
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác đóng CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (Cắt CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.96A -Đồng Nai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.96B -Đồng Nai . ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
03/05/2024
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.96H - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay DCL thuyến 477MVO tại VT 477-478MVO_C1. Kết hợp thay LA tại VT 477MVO_04
Lịch cắt điện tại Huyện Khánh Vĩnh

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Khánh Vĩnh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Khánh Vĩnh, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Khánh Vĩnh

Khu vực khác của Tỉnh Khánh Hòa