Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Khánh Hòa

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 13/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Khánh Hòa danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.104 Cty CP Hòn Tằm Biển NT-2 Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.104 Cty CP Hòn Tằm Biển NT-2 Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.105B Khách Sạn Sao Hôm-72-74 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.105B Khách Sạn Sao Hôm-72-74 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.107 Quân Y viện 87 ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.107 Quân Y viện 87 ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.108 Khách sạn Sao Biển- 32+34 Đường Tuệ Tĩnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.108 Khách sạn Sao Biển- 32+34 Đường Tuệ Tĩnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.123 K/S SOFIA-35 Trần Q Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.123 K/S SOFIA-35 Trần Q Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.172 DNTN Biển NT-4 Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.172 DNTN Biển NT-4 Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.208 Khách sạn Đại Dương ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.208 Khách sạn Đại Dương ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.216 - Khách sạn Maris ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.216 - Khách sạn Maris ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.226 Khách sạn Thuỵ Sỹ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.226 Khách sạn Thuỵ Sỹ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.244-KS Golden Holiday-3/1 TQKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.244-KS Golden Holiday-3/1 TQKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.29B -Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.29B -Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.322 KS Phú Quý 2-1 Tue Tinh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.322 KS Phú Quý 2-1 Tue Tinh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.323 Công an Tỉnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.323 Công an Tỉnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.329-KS Golden Rain 2-3/1 TQKhải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.329-KS Golden Rain 2-3/1 TQKhải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.330 - Khách sạn December ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.330 - Khách sạn December ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.412-KS ROYAL CLASS-1/1-1/4 TQKhải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.412-KS ROYAL CLASS-1/1-1/4 TQKhải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43A -Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43A -Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43C -Tuệ Tỉnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43C -Tuệ Tỉnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43D-Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43D-Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43G - Nguyễn Thiện Thuật ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.43G - Nguyễn Thiện Thuật ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.442 Cty TNHH Hoàng Thành -1 Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.442 Cty TNHH Hoàng Thành -1 Trần Quang Khải ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.513 - Khách sạn POSEIDO (30 Trần Quang Khải) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.513 - Khách sạn POSEIDO (30 Trần Quang Khải) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.517 - Khách sạn Stella Maris ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.517 - Khách sạn Stella Maris ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.579 - Nhà khách Tổng cục Hậu cần ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.579 - Nhà khách Tổng cục Hậu cần ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.646 - Khách sạn Ngọc Khánh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.646 - Khách sạn Ngọc Khánh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.649 - Khách sạn Biển Xanh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.649 - Khách sạn Biển Xanh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.72A - Tuệ Tĩnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:10
Trạm T.72A - Tuệ Tĩnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt LBS kín tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C53 chuyển sau VT53 nhận điện 474MVO
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.132 - Khách sạn Sen Việt ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.132 - Khách sạn Sen Việt ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.203 CTCPDTXDTM Thái Bình Dương- 89 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.203 CTCPDTXDTM Thái Bình Dương- 89 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.21A - Cao Bá Quát ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.21A - Cao Bá Quát ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.235 - Trường THCS Trần Quốc Toản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.235 - Trường THCS Trần Quốc Toản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.276-DNTN Minh Đạt-Karaoke Sonata-50 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.276-DNTN Minh Đạt-Karaoke Sonata-50 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.30A -Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.30A -Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.30C-HBàng TNHãn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.30C-HBàng TNHãn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.382 Toà án ND TP Nha Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.382 Toà án ND TP Nha Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.39 -Lê Chân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.39 -Lê Chân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.39B - Âu Cơ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.39B - Âu Cơ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.49A -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.49A -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.524 - Khách sạn Phương Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.524 - Khách sạn Phương Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.55C - Mê Linh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.55C - Mê Linh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.58 -Lạc Long Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.58 -Lạc Long Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.622B - Khách sạn Regalia Gold ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.622B - Khách sạn Regalia Gold ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.63B - Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.63B - Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.641 - CTy TNHH SIMI Khánh Hòa ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.641 - CTy TNHH SIMI Khánh Hòa ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.669 - Cty TNHH Khách sạn và DL Khánh Vy ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.669 - Cty TNHH Khách sạn và DL Khánh Vy ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:15
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 05:00 - 05:20
Trạm T.03 - Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 05:00 - 05:20
Trạm T.03 - Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 05:00 - 05:20
Trạm T.510 - Khách sạn Queen ANN ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 05:00 - 05:20
Trạm T.510 - Khách sạn Queen ANN ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 05:00 - 05:20
Trạm T.621 - Khách sạn Vinpearl Beachfont Condotel ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 05:00 - 05:20
Trạm T.621 - Khách sạn Vinpearl Beachfont Condotel ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác cắt CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.05E Hẻm 64 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.05E Hẻm 64 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.110E - Khu nhà ở Quân đội ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.110E - Khu nhà ở Quân đội ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.110G - Khu nhà ở Quân đội ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.110G - Khu nhà ở Quân đội ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.147 - CTy TNHH DVTM Hải Ân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.147 - CTy TNHH DVTM Hải Ân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.159 CN Cty Hai Thanh -52 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.159 CN Cty Hai Thanh -52 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.179 Nhà hàng Âu Lạc Thịnh-75A NG TMinh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.179 Nhà hàng Âu Lạc Thịnh-75A NG TMinh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.17B -Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.17B -Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.202 CTy CP Việt Thiên - 80 Lê Đại Hành ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.202 CTy CP Việt Thiên - 80 Lê Đại Hành ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.240-Bi-a Nhật Kiều 2-75C NTMKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.240-Bi-a Nhật Kiều 2-75C NTMKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.246 Nhà khách 58 Trần Phú-Hải Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.246 Nhà khách 58 Trần Phú-Hải Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.255-Bida Nhật Kiều 1-83B NTMKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.255-Bida Nhật Kiều 1-83B NTMKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.273-Cơ sở KD-18 Vân Đồn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.273-Cơ sở KD-18 Vân Đồn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.283 Khách sạn Novotel -50 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.283 Khách sạn Novotel -50 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.285 KS Vina caphê-66 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.285 KS Vina caphê-66 Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.294-KS Cúc Tùng-69B-71 NTMKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.294-KS Cúc Tùng-69B-71 NTMKhai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.29C - góc Trần Phú - Biệt Thự ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.29C - góc Trần Phú - Biệt Thự ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.421 - Nhà khách DV Nha Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.421 - Nhà khách DV Nha Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.452B - Nước đá Như Ý ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.452B - Nước đá Như Ý ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.507 - CTy TNHH Bảy Biển ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.507 - CTy TNHH Bảy Biển ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.55 -Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.55 -Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.55B - Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.55B - Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.634 - Khách sạn San Hô ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.634 - Khách sạn San Hô ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.69 -Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.69 -Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.69B - Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.69B - Nguyễn Thị Minh Khai ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.69C - Trần Nhật Duật ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.69C - Trần Nhật Duật ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.91 -Trịnh Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 05:00 - 10
Trạm T.91 -Trịnh Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay 09 CSV tại vị trí 484-485MVO_C43 và 471-472-484MVO_R65 TNĐK REC tuyến 484MVO tại cột 484-485MVO_C34
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Công Ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Công Ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Công Ty TNHH Xây Dựng Duy Sơn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Công ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Công ty TNHH chế biến Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ Sở NTTS Lê Ngọc Nòi ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ Sở NTTS Nguyễn Chơi ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ Sở NTTS Trần Thanh Hóa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ Sở NTTS Trần Văn Công ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ Sở Nuôi Trồng Thủy Sản Trần Xuân Đông ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ sở NTTS Nguyễn An Hùng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ sở NTTS Nguyễn Văn Toàn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ sở NTTS Đào Văn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ sở NTTS Đặng Văn Quý ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Cơ sở chả cá Lê Thị Thanh Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Nhà máy nước đá Vĩnh An ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trường THCS Trần Phú ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trường Tiểu học Vạn Thắng 1 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 12 Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 603B Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 605B Chùa Long Hoa Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 605C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 606C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 608C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 610B Đình Quảng Hội 2 Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm 610C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm Cơ sở chả cá Nguyễn Trang Thúy Diễm ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 02B Vạn Thắng-065D041 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 04 Vạn Bình-065D037 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 05 Vạn Bình-065D012 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 05 Vạn Thắng-065D001 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 06 Vạn Thắng-065D003 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 061D012B Vạn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 10 Vạn Thắng-065D005 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 11 Vạn Thắng-065D004 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 13 Vạn Thắng-065D039 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 14 Vạn Thắng-065D011 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 515A Vạn Thắng-065D010 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 515B Vạn Thắng-065D006 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 515C Vạn Thắng - 065D006B ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 516A Vạn Thắng-065D008 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 516B Vạn Thắng-065D036 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 522A Vạn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 5B Chà Là -Vạn Bình-065D045 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 608B Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 636B Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 06:11 - 08:11
Trạm công cộng 637B Vạn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Hỏng CSV trụ 476VGI/05
07/06/2024
từ 07:00 - 16:00
Cơ Sở NTTS Lý Vâng ĐL Vạn Ninh Hoãn
Gát MBA và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 3D.033 (CTXD24VNI0105) và 3D.035(CTXD24VNI0106) và đấu nối trung áp trạm 434B
07/06/2024
từ 07:00 - 16:00
Trạm công cộng 02 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Hoãn
Gát MBA và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 3D.033 (CTXD24VNI0105) và 3D.035(CTXD24VNI0106) và đấu nối trung áp trạm 434B
07/06/2024
từ 07:00 - 16:00
Trạm công cộng 03 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Hoãn
Gát MBA và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 3D.033 (CTXD24VNI0105) và 3D.035(CTXD24VNI0106) và đấu nối trung áp trạm 434B
07/06/2024
từ 07:00 - 16:00
Trạm công cộng 06 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Hoãn
Gát MBA và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 3D.033 (CTXD24VNI0105) và 3D.035(CTXD24VNI0106) và đấu nối trung áp trạm 434B
07/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm T.71B -Bình Cang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.71B
07/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm T.71B -Bình Cang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.71B
07/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm công cộng 01 Vạn Bình ĐL Vạn Ninh Hoãn
Dựng trụ hạ áp T.209B (CTXD24VN0201)
07/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm công cộng 02 Vạn Bình ĐL Vạn Ninh Hoãn
Dựng trụ hạ áp TBA T.210C (CTXD24VN0202)
07/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Trạm T.89 -Hải Đức ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay máy biến áp trạm T.89A
07/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Trạm T.89 -Hải Đức ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay máy biến áp trạm T.89A
07/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Hotline tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 485MVO_23-2/5 phục vụ thay MBA trạm T.81C. -ĐLTTNT thay máy biến áp trạm T.81C
07/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
- Hotline tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 485MVO_23-2/5 phục vụ thay MBA trạm T.81C. -ĐLTTNT thay máy biến áp trạm T.81C
07/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Trạm 40 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
-Thay dây trung áp từ cột 476T2.NTR_56/1 đến 476T2.NTR_56/6 - Đội Hotline thực hiện việc treo dây tại vị trí 476T2.NTR_56 (từ 8h00 đến 10h00)
07/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Trạm 40 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
-Thay dây trung áp từ cột 476T2.NTR_56/1 đến 476T2.NTR_56/6 - Đội Hotline thực hiện việc treo dây tại vị trí 476T2.NTR_56 (từ 8h00 đến 10h00)
07/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Trạm 40B - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
-Thay dây trung áp từ cột 476T2.NTR_56/1 đến 476T2.NTR_56/6 - Đội Hotline thực hiện việc treo dây tại vị trí 476T2.NTR_56 (từ 8h00 đến 10h00)
07/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Trạm 40B - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
-Thay dây trung áp từ cột 476T2.NTR_56/1 đến 476T2.NTR_56/6 - Đội Hotline thực hiện việc treo dây tại vị trí 476T2.NTR_56 (từ 8h00 đến 10h00)
07/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.160-(15) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay dây hạ áp (CTXD24CRA0208)
07/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.160-(15) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay dây hạ áp (CTXD24CRA0208)
07/06/2024
từ 08:00 - 16:00
T.7CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS nâng công suất trạm T07CTT (CTXD24CRA0202), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CTT
07/06/2024
từ 08:00 - 16:00
T.7CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS nâng công suất trạm T07CTT (CTXD24CRA0202), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CTT
07/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Trạm T.13 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thi công Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T13 (CTXD24CRA02)
07/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Trạm T.13 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thi công Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T13 (CTXD24CRA02)
07/06/2024
từ 09:00 - 09:40
T.123B - (10)# ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T123B
07/06/2024
từ 09:00 - 09:40
T.123B - (10)# ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T123B
07/06/2024
từ 09:50 - 10:30
T.123 - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T123A
07/06/2024
từ 09:50 - 10:30
T.123 - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T123A
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.132 - Khách sạn Sen Việt ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.132 - Khách sạn Sen Việt ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.203 CTCPDTXDTM Thái Bình Dương- 89 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.203 CTCPDTXDTM Thái Bình Dương- 89 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.21A - Cao Bá Quát ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.21A - Cao Bá Quát ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.235 - Trường THCS Trần Quốc Toản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.235 - Trường THCS Trần Quốc Toản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.276-DNTN Minh Đạt-Karaoke Sonata-50 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.276-DNTN Minh Đạt-Karaoke Sonata-50 Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.30A -Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.30A -Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.30C-HBàng TNHãn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.30C-HBàng TNHãn ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.382 Toà án ND TP Nha Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.382 Toà án ND TP Nha Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.39 -Lê Chân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.39 -Lê Chân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.39B - Âu Cơ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.39B - Âu Cơ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.49A -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.49A -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.524 - Khách sạn Phương Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.524 - Khách sạn Phương Trang ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.55C - Mê Linh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.55C - Mê Linh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.58 -Lạc Long Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.58 -Lạc Long Quân ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.622B - Khách sạn Regalia Gold ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.622B - Khách sạn Regalia Gold ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.63B - Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.63B - Hồng Bàng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.641 - CTy TNHH SIMI Khánh Hòa ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.641 - CTy TNHH SIMI Khánh Hòa ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.669 - Cty TNHH Khách sạn và DL Khánh Vy ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.669 - Cty TNHH Khách sạn và DL Khánh Vy ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:15
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 485MVO tại VT 46
07/06/2024
từ 10 - 10:20
Trạm T.03 - Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 10 - 10:20
Trạm T.03 - Trần Phú ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 10 - 10:20
Trạm T.510 - Khách sạn Queen ANN ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 10 - 10:20
Trạm T.510 - Khách sạn Queen ANN ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 10 - 10:20
Trạm T.621 - Khách sạn Vinpearl Beachfont Condotel ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 10 - 10:20
Trạm T.621 - Khách sạn Vinpearl Beachfont Condotel ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 484MVO tại VT 484-485MVO_C49
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
0404314--|--CTy TNHH DV&TM Sao Bien ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
CS Thủy sản Văn Ngành ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
DH53D128_Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Muối Ngọc Diêm ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Ngọc Diêm - Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Trường Võ Thị Sáu ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Trạm 4218B ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Trạm 4219B ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Tân Thành - Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Tân Đảo - Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Xóm Hộ - Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:45 - 11:45
Xăng Dầu Thu Vân ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay FCO tại VT 478NIHO_268 bị phóng điện
07/06/2024
từ 10:50 - 11:30
T.120B -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T120B
07/06/2024
từ 10:50 - 11:30
T.120B -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T120B
07/06/2024
từ 14:00 - 14:40
T.120 - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T120
07/06/2024
từ 14:00 - 14:40
T.120 - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T120
07/06/2024
từ 14:50 - 15:30
T.16B - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T16B
07/06/2024
từ 14:50 - 15:30
T.16B - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T16B
07/06/2024
từ 15:40 - 16:20
T.14A - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T14A
07/06/2024
từ 15:40 - 16:20
T.14A - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T14A
07/06/2024
từ 16:30 - 17:00
T.14C - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T14C
07/06/2024
từ 16:30 - 17:00
T.14C - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T14C
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 105 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 105 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 105B - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 105B - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 107 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 107 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 108 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 108 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 109 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 109 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 110 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 110 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 110B - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 110B - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 110C - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 110C - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 113 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 113 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 114 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 114 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 115 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 115 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 116 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 116 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 117 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 117 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 118 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 118 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 119 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 119 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 186 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 186 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 186B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 186B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 187 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 187 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 188 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 188 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 198 - Diên Hoà ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 198 - Diên Hoà ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 20 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 20 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 20B - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 20B - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 21 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 21 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 218 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 218 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 219 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 219 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 22 - CTCP CB Gỗ Việt Đức ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 22 - CTCP CB Gỗ Việt Đức ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 220 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 220 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 221 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 221 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 222 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 222 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 222B - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 222B - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 223 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 223 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 228 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 228 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 229 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 229 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 230 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 230 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 231 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 231 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 232 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 232 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 233 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 233 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 234 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 234 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 235 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 235 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 235B - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 235B - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 236 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 236 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 245 - Bưu điện Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 245 - Bưu điện Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 27 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 27 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 279 - Nguyễn thị Nga ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 279 - Nguyễn thị Nga ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 347B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 347B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 370 - NM Đá Granite - CTCP CB Gỗ Việt Đức ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 370 - NM Đá Granite - CTCP CB Gỗ Việt Đức ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 416 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 416 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 417 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 417 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 436 - BV Chuyên khoa Tâm Thần KH ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 436 - BV Chuyên khoa Tâm Thần KH ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 505 - Phòng QLĐT Diên Khánh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 505 - Phòng QLĐT Diên Khánh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 508 - TT Nước Sạch & VSMT Nông Thôn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 508 - TT Nước Sạch & VSMT Nông Thôn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 549 - Cty TNHH Giấy & Bao bì 3/2 ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 549 - Cty TNHH Giấy & Bao bì 3/2 ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 567 - Cty TNHH XD & Cơ khí Hải My ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 567 - Cty TNHH XD & Cơ khí Hải My ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 591 - TT Bảo trợ XH, CS & PHCN Người Tâm thần ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 591 - TT Bảo trợ XH, CS & PHCN Người Tâm thần ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 60 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 60 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 60B - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 60B - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 618 - Cty TNHH SX-TM-DV Gia Lập ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 618 - Cty TNHH SX-TM-DV Gia Lập ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 62 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 62 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 625 - Khu tái định cư Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 625 - Khu tái định cư Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 628 - Khu TĐC Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 628 - Khu TĐC Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 62B - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 62B - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 638 - CSSX Nước đá Thịnh Hơn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 638 - CSSX Nước đá Thịnh Hơn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 92 - Diên Hoà ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 92 - Diên Hoà ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 92B - Diên Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm 92B - Diên Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
4216B Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
4216B_Phú Hữu ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
CN CTY TNHH TM-DV-SX CBTP Thành Công ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
CS nuôi trồng thủy sản Đức Việt ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
E016_4216C_Phú Hữu Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
KHATOCO Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
Phú Hữu - Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
PĐ Ninh Lộc 1 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
PĐ Ninh Lộc 2 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
Trạm 4835B ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
Tổng CTy Khánh Việt(trại cá Sấu) ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
XN may khatoco Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
Đìa tôm Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 06:00 - 14:00
Đìa tôm ông Bão ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Tăng cường lèo 19 vị trí, căng 17 bộ chằng, thay 17 bộ xà đỡ thẳng và 228 kẹp cáp 3 bulong từ VT 471NIHO_122 đến VT 471NIHO_187
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Công Ty CPVLXD Khánh Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Công Ty CPVLXD Khánh Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Công Ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Khánh Hòa - Tràn xả lũ Hoa Sơn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Công Ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Khánh Hòa-Quản lý công trình Hoa Sơn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Cơ Sở NTTS Nguyễn Văn Đại ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Cơ Sở NTTS Phạm Văn Quang ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Cơ sở Nuôi trồng thủy sản Trần Ngọc An ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Nhà Máy CB Đá GRANITE tại tỉnh Khánh Hòa-560KVA ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Nước đá Trần Thị Tho ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trung Tâm Viễn Thông Vạn Ninh - Tu Bông ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm Công cộng 04B Vạn Long ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 01 Vạn Khánh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 02 Vạn Khánh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 03 Vạn Khánh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 04 Vạn Khánh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 05 Vạn Khánh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 08 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 09 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 10 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 11 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 12 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 13 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 336B Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 345B Vạn Thọ ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 528A Vạn Thọ ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng 528B Vạn Thọ ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Trạm công cộng Công Trường Đá Tân Dân ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 10
Tịnh Xá Ngọc Vạn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
08/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Hồ Chứa Nước Cam Lâm Thượng ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Trồng trụ trung áp và Đấu nối TBA T.J093D tại vị trí giữa 475SDA_65/22/46A và 475SDA_65/22/47 (CTXD24CLA0101)
08/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Hồ Chứa Nước Cam Ranh Thượng ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Trồng trụ trung áp và Đấu nối TBA T.J093D tại vị trí giữa 475SDA_65/22/46A và 475SDA_65/22/47 (CTXD24CLA0101)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Nước Đá Dương Thị Thanh Nga ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Nước Đá Lê Viết Huy ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Nước Đá Thái Khắc Sáu ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Nước Đá Đinh Văn Cư-062K067 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trung Tâm Viễn Thông Vạn Ninh- Đại Lãnh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 131 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 131 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 131B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 131B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 131C - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 131C - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 189 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 189 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 190 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 190 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 269 - CTCP Tập đoàn Hoa Sen ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 269 - CTCP Tập đoàn Hoa Sen ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 283 - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 283 - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 30 - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 30 - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 30B - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 30B - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 347 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 347 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 347B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 471DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 471DKH_7 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 347B - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 471DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 471DKH_7 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 355B Đại Lãnh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 421 - Cty TNHH Cúc Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 421 - Cty TNHH Cúc Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 526 - Ban QL DV Công ích Huyện DK ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 526 - Ban QL DV Công ích Huyện DK ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 52C - Thị trấn DK ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 52C - Thị trấn DK ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 53 - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 53 - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 53B - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 53B - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 53C - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 53C - Diên Toàn ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 570 - Cơ sở SX Nem chả Lan Chi ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 570 - Cơ sở SX Nem chả Lan Chi ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 75 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 75 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 76 - Thị Trấn DK ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm 76 - Thị Trấn DK ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay dây trung áp tuyến 477DKH từ vị trí 471-477DKH_C1 đến 477DKH_22 (SCL24DK03)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 05 Vạn Thọ-062D048 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 350B Đại Lãnh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 531A Đại Lãnh-062D052 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 531B Đại Lãnh-062D051 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 531C Đại Lãnh-062D128 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 532 Đại Lãnh-062D050 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 533A Đại Lãnh-062D054 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 533B Đại Lãnh-062D055 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng Khu tái định cư số 02 Đại Lãnh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng T533C Đại Lãnh-062D093 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng Tái định cư Ruộng Dỡ Vạn Thọ ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Xí Nghiệp TTTH Tuy Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/134 đến 138 (SCL24VN02)
08/06/2024
từ 07:00 - 16:00
Trạm công cộng 09 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Hoãn
Gác MBA đấu nôi NCS TBA 3D.037 (CTXD24VN0103).
08/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Doanh Nghiệp Nuôi gà thịt Phan Văn Viên - CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Nâng công suất trạm T.F048
08/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm F046C Cam Thành Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Nâng công suất trạm T.F048
08/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm F047 Tân Sinh 2-CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Nâng công suất trạm T.F048
08/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm F048 Tân Sinh - CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Nâng công suất trạm T.F048
08/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm F049 Tân Sinh 2 - CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Nâng công suất trạm T.F048
08/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm F050 Tân Sinh 2 - CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Nâng công suất trạm T.F048
08/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.60C - (15)# ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Kéo mới dây hạ áp (SCL24CR06)
08/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.60C - (15)# ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Kéo mới dây hạ áp (SCL24CR06)
08/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.9CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Chụp đầu cột và thay dây hạ áp (CTXD24CRA0204)
08/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.9CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Chụp đầu cột và thay dây hạ áp (CTXD24CRA0204)
08/06/2024
từ 13:00 - 17:30
Trạm E042B CHB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Nâng công suất trạm T.E042B
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 107 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 107 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 108 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 108 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 109 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 109 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 114 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 114 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 115 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 115 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 116 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 116 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 117 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 117 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 118 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 118 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 119 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 119 - Diên Lạc ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 186 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 186 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 187 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 187 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 188 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 188 - Diên Thạnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 198 - Diên Hoà ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 198 - Diên Hoà ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 218 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
08/06/2024
từ 15:00 - 16:00
Trạm 218 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp 471DKH_15
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
Bảo hiểm xã hội CR ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
Bảo hiểm xã hội CR ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
Chi Cục Thuế Cam Ranh ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
Chi Cục Thuế Cam Ranh ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường Tư pháp) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường Tư pháp) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48A - (15) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48A - (15) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48B - (13) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48B - (13) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48C - (13) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48C - (13) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48F - (13) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 05:30 - 06:00
T.48F - (13) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay 03 chì FCO vị trí 473CRA_209/1 đảm bảo cung cấp điện cho khu liên cơ quan Tp Cam Ranh
09/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm M113B Suối Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cải tạo dây dẫn hạ áp trạm T.M113B (CTXD24CLA)2)
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Doanh Nghiệp Nuôi Gà Thịt (Diệp Đức Quyền) - Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) - Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Nguyễn Văn Thiện ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Nguyễn Đức Minh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Trần Triệu Minh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trang Trại Chăn Nuôi Heo - Nguyễn Tưởng ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Hồng Phúc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trang trại chăn nuôi gà - Phạm Thị Phương Thảo ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Văn Thịnh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trại Gà Trần Thị Bạch Yến ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trại chăn nuôi Phùng Khánh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C029 Vĩnh Thái-CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C030 Hiền Lương-CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C030B Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C030C Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C031 Triệu Hải - CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C031B Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C032 Thủy Ba - CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C032B Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C033 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C034 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C035 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C036 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C037 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C653 - Công Ty TNHH XDTM Nhân Thuận Phát ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C654 - Công Ty TNHH NTK Solar ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C655 - Công Ty CP PTNL Trung Sơn ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C656 - Công ty CP ĐT&PT Tài Nguyên Năng Lượng Việt Nam ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C657 - Công Ty CPĐTPT ECO Khánh Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C658 - Công Ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C659 - Công Ty TNHH TMXDTH Thành An ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:25 - 05:30
Trạm C660 - Công Ty CPĐTPT ECO Nha Trang ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Doanh Nghiệp Nuôi Gà Thịt (Diệp Đức Quyền) - Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) - Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Nguyễn Văn Thiện ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Trần Triệu Minh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trang Trại Chăn Nuôi Heo - Nguyễn Tưởng ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Hồng Phúc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trang trại chăn nuôi gà - Phạm Thị Phương Thảo ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Văn Thịnh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trại Gà Trần Thị Bạch Yến ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C033 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C034 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C035 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C036 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C037 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C654 - Công Ty TNHH NTK Solar ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C656 - Công ty CP ĐT&PT Tài Nguyên Năng Lượng Việt Nam ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C658 - Công Ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 05:30 - 06:30
Trạm C659 - Công Ty TNHH TMXDTH Thành An ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối trung hạ áp trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Doanh Nghiệp Nuôi Gà Thịt (Diệp Đức Quyền) - Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) - Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Nguyễn Văn Thiện ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Nguyễn Đức Minh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Trần Triệu Minh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trang Trại Chăn Nuôi Heo - Nguyễn Tưởng ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Hồng Phúc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trang trại chăn nuôi gà - Phạm Thị Phương Thảo ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Văn Thịnh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trại Gà Trần Thị Bạch Yến ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trại chăn nuôi Phùng Khánh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C029 Vĩnh Thái-CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C030 Hiền Lương-CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C030B Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C030C Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C031 Triệu Hải - CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C031B Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C032 Thủy Ba - CAB ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C032B Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C033 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C034 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C035 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C036 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C037 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C653 - Công Ty TNHH XDTM Nhân Thuận Phát ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C654 - Công Ty TNHH NTK Solar ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C655 - Công Ty CP PTNL Trung Sơn ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C656 - Công ty CP ĐT&PT Tài Nguyên Năng Lượng Việt Nam ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C657 - Công Ty CPĐTPT ECO Khánh Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C658 - Công Ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C659 - Công Ty TNHH TMXDTH Thành An ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 06:35
Trạm C660 - Công Ty CPĐTPT ECO Nha Trang ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
10/06/2024
từ 06:30 - 10
Trạm C035 Cam An Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Kéo dây hạ áp, chuyển đấu nối trạm NCS T.C035
10/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Trạm F135C Cam Thành Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối TBA T.F135D tại vị trí trụ hiện có 471BĐCR_92/73 (CTXD24CLA0106), tách lưới sang tải trạm T.G078B và T.F135C cho trạm T.F135D (Đội Sửa chữa nóng lưới điện thực hiện)
10/06/2024
từ 07:00 - 12:00
Trạm G078B TT Cam Đức ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Đấu nối TBA T.F135D tại vị trí trụ hiện có 471BĐCR_92/73 (CTXD24CLA0106), tách lưới sang tải trạm T.G078B và T.F135C cho trạm T.F135D (Đội Sửa chữa nóng lưới điện thực hiện)
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
CTy CP Mỏ Địa Chất Môi Trường CR ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
CTy CP Mỏ Địa Chất Môi Trường CR ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Cty TNHH Phước Thành - Trạm 2 ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Cty TNHH Phước Thành - Trạm 2 ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Cty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tiến Lộc ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Cty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tiến Lộc ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Công Ty TNHH Đá Hóa An 1 ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Công Ty TNHH Đá Hóa An 1 ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Cơ sở SX đá Hố hành ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Cơ sở SX đá Hố hành ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.17B-CPD - (12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.17B-CPD - (12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.17CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.17CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.21CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.21CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.22CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.22CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.427B CT SX KD VLXD Hưng Khánh ( Mỏ Đá Hố Hành 2) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.427B CT SX KD VLXD Hưng Khánh ( Mỏ Đá Hố Hành 2) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.7CPD - (12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.7CPD - (12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.8CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
T.8CPD -(12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
ĐLCRKS chụp đầu cột trung áp, nâng công suất và thay trụ tại các trạm T07CPĐ và T08CPĐ (CTXD24CRA0201, CTXD24CRA0203), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T07CPĐ, T08CPĐ, T21CPĐ, T22CPĐ
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm H075 Tân Hải - CHT ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cải tạo dây dẫn trung áp nhánh rẽ 471BĐCR_71/13 từ vị trí 471BĐCR_71/13 đến 471BĐCR_71/13/6A đến 471BĐCR_71/13/7 (Đội hotline thi công tháo lắp đấu nối dây dẫn tại 471BĐCR_71/13) Công tác SCL24
10/06/2024
từ 07:00 - 17:00
Trạm H166 CHT ĐL Cam Lâm Đã duyệt
Cải tạo dây dẫn trung áp nhánh rẽ 471BĐCR_71/13 từ vị trí 471BĐCR_71/13 đến 471BĐCR_71/13/6A đến 471BĐCR_71/13/7 (Đội hotline thi công tháo lắp đấu nối dây dẫn tại 471BĐCR_71/13) Công tác SCL24
10/06/2024
từ 07:15 - 10:30
PĐ Ninh Phụng 03 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Lắp MBA chống quá tải trạm T4419 theo QĐ số 617/QĐ-KHPC ngày 20/05/2024
10/06/2024
từ 07:15 - 10:30
PĐ Ninh Phụng 04 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Lắp MBA chống quá tải trạm T4419 theo QĐ số 617/QĐ-KHPC ngày 20/05/2024
10/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Ninh Thủy 1 ĐL Ninh Hòa Hoãn
Xử lý tiếp xúc hạ áp T.8802
10/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Ninh Thủy 2 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc hạ áp T.8803
10/06/2024
từ 08:00 - 08:40
T.9CPD -(11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T09CPĐ
10/06/2024
từ 08:00 - 08:40
T.9CPD -(11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T09CPĐ
10/06/2024
từ 08:50 - 09:30
T.33A - (11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T33A
10/06/2024
từ 08:50 - 09:30
T.33A - (11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T33A
10/06/2024
từ 11:30 - 16:30
Ngũ Mỹ - Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Lắp MBA chống quá tải trạm T4675 theo QĐ số 617/QĐ-KHPC ngày 20/05/2024
10/06/2024
từ 11:30 - 16:30
PĐ Ninh Xuân 15 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Lắp MBA chống quá tải trạm T4675 theo QĐ số 617/QĐ-KHPC ngày 20/05/2024
10/06/2024
từ 16:00 - 16:40
T.31 - (08) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T31
10/06/2024
từ 16:00 - 16:40
T.31 - (08) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T31
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
0300345--|--Khu Tái Định Cư Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
0300345--|--Khu Tái Định Cư Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Cty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Cty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Công ty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Công ty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.441 - Viễn thông Ninh thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.441 - Viễn thông Ninh thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.730 Khu Resort Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.730 Khu Resort Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.TG345 - (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
T.TG345 - (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm BTS Việt Tettel Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 06:00 - 07:00
Trạm BTS Việt Tettel Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Tháo lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Cty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Cty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Công ty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Công ty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.441 - Viễn thông Ninh thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
T.441 - Viễn thông Ninh thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Trạm BTS Việt Tettel Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:00 - 16:30
Trạm BTS Việt Tettel Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
XNXLCN thay dây trung áp nhánh rẽ 474NCR_176 từ vị trí 176/155 đến 176/217 (SCL24CR04), XNCĐTN thí nghiệm định kỳ trạm T01BH, T02BH
11/06/2024
từ 07:30 - 11:00
PĐ Ninh Thượng 02 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Lắp MBA chống quá tải trạm T4644 theo QĐ số 617/QĐ-KHPC ngày 20/05/2024
11/06/2024
từ 07:30 - 11:00
PĐ Ninh Thượng 03 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Lắp MBA chống quá tải trạm T4644 theo QĐ số 617/QĐ-KHPC ngày 20/05/2024
11/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Trạm DC53H069 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc hạ áp DC53H069
11/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Đông Hà - Ninh Hải ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc hạ áp T8104
11/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.11CPD -(11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Chụp đầu cột và thay dây hạ áp (CTXD24CRA0205)
11/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.11CPD -(11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Chụp đầu cột và thay dây hạ áp (CTXD24CRA0205)
11/06/2024
từ 13:30 - 16:30
Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Lắp MBA chống quá tải trạm T4733 theo QĐ số 617/QĐ-KHPC ngày 20/05/2024
11/06/2024
từ 14:00 - 14:40
T.01DCL (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T01D-CL
11/06/2024
từ 14:00 - 14:40
T.01DCL (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T01D-CL
11/06/2024
từ 14:50 - 15:30
T.01C CL - (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T01C-CL
11/06/2024
từ 14:50 - 15:30
T.01C CL - (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T01C-CL
11/06/2024
từ 15:50 - 16:30
T.123D - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T123D
11/06/2024
từ 15:50 - 16:30
T.123D - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ trạm T123D
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
0300345--|--Khu Tái Định Cư Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
0300345--|--Khu Tái Định Cư Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
CTCP ĐT và XD Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Cty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Cty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Công ty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Công ty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.441 - Viễn thông Ninh thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.441 - Viễn thông Ninh thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.730 Khu Resort Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.730 Khu Resort Bình Tiên ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.TG345 - (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
T.TG345 - (07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Trạm BTS Việt Tettel Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
11/06/2024
từ 16:30 - 17:30
Trạm BTS Việt Tettel Ninh Thuận ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo trung áp vị trí 474NCR_176/154
12/06/2024
từ 07:00 - 16:00
T.187 - (12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất T187 (CTXD24CRA0209)
12/06/2024
từ 07:00 - 16:00
T.187 - (12) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất T187 (CTXD24CRA0209)
12/06/2024
từ 07:30 - 11:00
TT Ninh Hòa 9 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc, độ võng LĐHA trạm T4433
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.01 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.01 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.02 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.02 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.03 Sơn Bình (2 MBA 15 kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.03 Sơn Bình (2 MBA 15 kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.04 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.04 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.05 Sơn Bình (2 MBA 25kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.05 Sơn Bình (2 MBA 25kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.07 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EA.07 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EB.01A Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EB.01A Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EB.02 Sơn Bình (2 MBA 15kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EB.02 Sơn Bình (2 MBA 15kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EB.03 Sơn Bình (2 MBA 25 kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EB.03 Sơn Bình (2 MBA 25 kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EC.01 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EC.01 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EC.02 Sơn Bình (2 MBA 50kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EC.02 Sơn Bình (2 MBA 50kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EC.03 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm EC.03 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FA.03 Sơn Lâm ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FA.03 Sơn Lâm ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FA.04 Sơn Lâm ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FA.04 Sơn Lâm ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FA.05 Sơn Lâm ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FA.05 Sơn Lâm ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FB.01 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm FB.01 Sơn Bình ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.13 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.13 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.14 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.14 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.15 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.15 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.17 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.17 Sơn Hiệp ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.18 Sơn Hiệp (2 MBA 25 kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.18 Sơn Hiệp (2 MBA 25 kVA) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Thay FCO các VT 244/205, 244/249, thay CSV VT 244/253, thay sứ đứng và Phát quang PĐ 477CRA_244/86
12/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.16CPD -(11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Chụp đầu cột và thay dây hạ áp (CTXD24CRA0206)
12/06/2024
từ 07:30 - 16:30
T.16CPD -(11) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Chụp đầu cột và thay dây hạ áp (CTXD24CRA0206)
Lịch cắt điện tại Khánh Hòa
Lịch cúp điện tại Khánh Hòa

Lịch cắt điện tại khu vực Khánh Hòa giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Khánh Hòa , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC