Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Khánh Hòa

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 03/10/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Nam

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Khánh Hòa danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
03/10/2023
từ 07:00 - 14:00
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.81D
03/10/2023
từ 07:00 - 14:00
Trạm T.81D - Võ Trứ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.81D
03/10/2023
từ 07:00 - 16:30
Trạm T.81B - Tô Hiến Thành ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.81B
03/10/2023
từ 09:00 - 09:50
Trạm 221 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T.221
03/10/2023
từ 09:00 - 09:50
Trạm 221 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T.221
03/10/2023
từ 10 - 10:50
Trạm 222 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T.222
03/10/2023
từ 10 - 10:50
Trạm 222 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T.222
03/10/2023
từ 10 - 12:00
Trạm 427 - Cty TNHH TM & SX Cao su Nha trang Đồng Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI,TU cao thế tại trạm T.427
03/10/2023
từ 10 - 12:00
Trạm 427 - Cty TNHH TM & SX Cao su Nha trang Đồng Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI,TU cao thế tại trạm T.427
03/10/2023
từ 11:00 - 11:50
Trạm 223 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T.223
03/10/2023
từ 11:00 - 11:50
Trạm 223 - Diên Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ TBA T.223
03/10/2023
từ 12:00 - 14:00
Trạm 281 - CTCP Hoàng Thuận Phát ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI,TU cao thế tại trạm T.281
03/10/2023
từ 12:00 - 14:00
Trạm 281 - CTCP Hoàng Thuận Phát ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI,TU cao thế tại trạm T.281
03/10/2023
từ 14:00 - 16:00
Trạm 530 - DNTN Thanh Danh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI,TU cao thế tại trạm T.530
03/10/2023
từ 14:00 - 16:00
Trạm 530 - DNTN Thanh Danh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI,TU cao thế tại trạm T.530
04/10/2023
từ 07:00 - 13:00
Trạm T.91 -Trịnh Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.91 thuộc tuyến 484MVO
04/10/2023
từ 07:00 - 14:00
Trạm T.06A -Lê Lợi ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.06A thuộc tuyến 471MVO
04/10/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.63A - Trần Bình Trọng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tăng cường kẹp răng Hộp chia dây trạm T.63A tuyến 483MVO
04/10/2023
từ 08:00 - 10
Trạm 73 - Cty TNHH Bia Sanmiguel ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.73.
04/10/2023
từ 08:00 - 10
Trạm 73 - Cty TNHH Bia Sanmiguel ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.73.
04/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Trạm 03B - Diên Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Di dời cột hạ áp T.03B; T.158 ( giải quyết kiến nghị khách hàng)
04/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Trạm 03B - Diên Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Di dời cột hạ áp T.03B; T.158 ( giải quyết kiến nghị khách hàng)
04/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Trạm 158 - Diên Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Di dời cột hạ áp T.03B; T.158 ( giải quyết kiến nghị khách hàng)
04/10/2023
từ 08:00 - 12:00
Trạm 158 - Diên Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Di dời cột hạ áp T.03B; T.158 ( giải quyết kiến nghị khách hàng)
04/10/2023
từ 10 - 12:00
Trạm 537 - CTCP VLXD Khánh Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.537
04/10/2023
từ 10 - 12:00
Trạm 537 - CTCP VLXD Khánh Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.537
04/10/2023
từ 12:00 - 14:00
Trạm 449 - Cty TNHH kỹ thuật địa chất An Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.449
04/10/2023
từ 12:00 - 14:00
Trạm 449 - Cty TNHH kỹ thuật địa chất An Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.449
04/10/2023
từ 13:00 - 17:00
Trạm T.61B -Hoàng Hoa Thám ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.61B tuyến 474MVO
05/10/2023
từ 08:00 - 10
Trạm 498 - CN CTCP Phú Tài - Nhà máy CB đá Granite tại KH ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.498
05/10/2023
từ 08:00 - 10
Trạm 498 - CN CTCP Phú Tài - Nhà máy CB đá Granite tại KH ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.498
05/10/2023
từ 08:00 - 10:30
Trạm 224 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay MBA T1 tại trạm T.224 sau khi xử lý rỉ dầu cọc hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 10:30
Trạm 224 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay MBA T1 tại trạm T.224 sau khi xử lý rỉ dầu cọc hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 10:30
Trạm 28 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay MBA T1 tại trạm T.224 sau khi xử lý rỉ dầu cọc hạ áp
05/10/2023
từ 08:00 - 10:30
Trạm 28 - Diên Phước ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thay MBA T1 tại trạm T.224 sau khi xử lý rỉ dầu cọc hạ áp
05/10/2023
từ 10 - 12:00
Trạm 533 - CN CTCP Phú Tài ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.533
05/10/2023
từ 10 - 12:00
Trạm 533 - CN CTCP Phú Tài ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.533
05/10/2023
từ 12:00 - 14:00
Trạm 406 - CN CTCP Vật Liệu XD Kh.Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.406
05/10/2023
từ 12:00 - 14:00
Trạm 406 - CN CTCP Vật Liệu XD Kh.Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm TI, TU cao thế tại trạm T.406
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.115 Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương-157 Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.117 Ngân Hàng LD Việt Nga -159 Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.141-DNTN Chánh Bổn-02 LTPhuong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.14B -Phan Đình Giót ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.15 -Tân Tiến ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.15B - Lê Thành Phương ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.232 - CTCP Đèn lồng đỏ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.253 Khách sạn Nha Trang -129 Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.263 Ban QL khu KT Vân Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.51A -Lê Thành Phương ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.648 - Ngân hàng TMCP SG -HN (CN Khánh Hỏa) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.67B - Hà Thanh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.67D - Hà Thanh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 07:00
Trạm T.83B -Trần Quý Cáp ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tháo lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 06:00 - 13:00
Trạm T.09 -Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công thay đầu cáp ngầm tuyến 471MVO tại VT 07
06/10/2023
từ 06:00 - 13:00
Trạm T.09B - Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công thay đầu cáp ngầm tuyến 471MVO tại VT 07
06/10/2023
từ 06:00 - 13:00
Trạm T.83A -Trần Quý Cáp ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công thay đầu cáp ngầm tuyến 471MVO tại VT 07
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Công Ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Công Ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Công Ty TNHH Xây Dựng Duy Sơn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Công ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Công ty TNHH chế biến Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ Sở NTTS Lê Ngọc Nòi ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ Sở NTTS Nguyễn Chơi ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ Sở NTTS Trần Thanh Hóa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ Sở NTTS Trần Văn Công ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ Sở Nuôi Trồng Thủy Sản Trần Xuân Đông ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ sở NTTS Nguyễn An Hùng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ sở NTTS Nguyễn Văn Toàn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ sở NTTS Đào Văn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ sở NTTS Đặng Văn Quý ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Cơ sở chả cá Lê Thị Thanh Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm 12 Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm 603B Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm 605B Chùa Long Hoa Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm 605C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm 606C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm Cơ sở chả cá Nguyễn Trang Thúy Diễm ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm Cơ sở chả cá Nguyễn Trang Thúy Diễm ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm công cộng 02B Vạn Thắng-065D041 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm công cộng 04 Vạn Bình-065D037 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm công cộng 515B Vạn Thắng-065D006 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm công cộng 515C Vạn Thắng - 065D006B ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:30
Trạm công cộng 637B Vạn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Tháo lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 07:00 - 07:50
Trạm 05 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ tại trạm T.05.
06/10/2023
từ 07:00 - 07:50
Trạm 05 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ tại trạm T.05.
06/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Hòa Thiện 2- Ninh An ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay MBA T.8020 theo QĐ: 1371/QĐ-KHPC ngày 08/9/2023
06/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Hòa Thiện 2- Ninh An ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay MBA T.8020 theo QĐ: 1371/QĐ-KHPC ngày 08/9/2023
06/10/2023
từ 07:00 - 09:00
PĐ Ninh An 06 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay MBA T.8020 theo QĐ: 1371/QĐ-KHPC ngày 08/9/2023
06/10/2023
từ 07:00 - 09:00
PĐ Ninh An 06 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay MBA T.8020 theo QĐ: 1371/QĐ-KHPC ngày 08/9/2023
06/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Thôn 4, Ninh Sơn (phủ lõm) ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay MBA T.8020 theo QĐ: 1371/QĐ-KHPC ngày 08/9/2023
06/10/2023
từ 07:00 - 09:00
Thôn 4, Ninh Sơn (phủ lõm) ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
Thay MBA T.8020 theo QĐ: 1371/QĐ-KHPC ngày 08/9/2023
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Ninh Phú ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
- Thay dây trung áp thu hồi cột từ vị trí 474NIHO_52/13/1 đến 474NIHO_52/13/5.- Nâng công suất TBA T.4437 từ 50KVA lên 100KVA,đấu nối trung áp: thay MBA, cáp trạm, tủ điện…
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
Ninh Phú ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
- Thay dây trung áp thu hồi cột từ vị trí 474NIHO_52/13/1 đến 474NIHO_52/13/5.- Nâng công suất TBA T.4437 từ 50KVA lên 100KVA,đấu nối trung áp: thay MBA, cáp trạm, tủ điện…
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
PĐ Ninh Đa 09 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
- Thay dây trung áp thu hồi cột từ vị trí 474NIHO_52/13/1 đến 474NIHO_52/13/5.- Nâng công suất TBA T.4437 từ 50KVA lên 100KVA,đấu nối trung áp: thay MBA, cáp trạm, tủ điện…
06/10/2023
từ 07:00 - 15:00
PĐ Ninh Đa 09 ĐL Ninh Hòa Đã duyệt
- Thay dây trung áp thu hồi cột từ vị trí 474NIHO_52/13/1 đến 474NIHO_52/13/5.- Nâng công suất TBA T.4437 từ 50KVA lên 100KVA,đấu nối trung áp: thay MBA, cáp trạm, tủ điện…
06/10/2023
từ 07:00 - 16:30
Trạm T.68B -Ngọc Hội ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.68E thuộc tuyến 479MVO
06/10/2023
từ 07:00 - 16:30
Trạm T.68E - Lư Cấm ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.68E thuộc tuyến 479MVO
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Cơ Sở NTTS Lê Ngọc Nòi ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Cơ Sở NTTS Trần Thanh Hóa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Cơ Sở NTTS Trần Văn Công ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Cơ Sở Nuôi Trồng Thủy Sản Trần Xuân Đông ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Cơ sở NTTS Nguyễn Văn Toàn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Cơ sở NTTS Đào Văn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Cơ sở chả cá Lê Thị Thanh Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm 603B Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm 603B Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm công cộng 02B Vạn Thắng-065D041 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm công cộng 02B Vạn Thắng-065D041 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm công cộng 05 Vạn Thắng-065D001 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm công cộng 05 Vạn Thắng-065D001 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm công cộng 06 Vạn Thắng-065D003 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 07:30 - 17:00
Trạm công cộng 06 Vạn Thắng-065D003 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06) ngày 1
06/10/2023
từ 08:00 - 08:50
Trạm 207 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ tại trạm T.217
06/10/2023
từ 08:00 - 08:50
Trạm 207 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Thí nghiệm định kỳ tại trạm T.217
06/10/2023
từ 09:00 - 09:50
Trạm 208 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.208.
06/10/2023
từ 09:00 - 09:50
Trạm 208 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.208.
06/10/2023
từ 10 - 10:50
Trạm 209 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.209.
06/10/2023
từ 10 - 10:50
Trạm 209 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.209.
06/10/2023
từ 11:00 - 11:50
Trạm 210 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.210.
06/10/2023
từ 11:00 - 11:50
Trạm 210 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.210.
06/10/2023
từ 12:00 - 12:50
Trạm 211 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.211.
06/10/2023
từ 12:00 - 12:50
Trạm 211 - Diên An ĐL Diên Khánh Đã duyệt
TNĐK tại trạm T.211.
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.115 Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương-157 Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.117 Ngân Hàng LD Việt Nga -159 Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.141-DNTN Chánh Bổn-02 LTPhuong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.14B -Phan Đình Giót ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.15 -Tân Tiến ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.15B - Lê Thành Phương ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.232 - CTCP Đèn lồng đỏ ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.253 Khách sạn Nha Trang -129 Thống Nhất ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.263 Ban QL khu KT Vân Phong ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.51A -Lê Thành Phương ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.648 - Ngân hàng TMCP SG -HN (CN Khánh Hỏa) ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.67B - Hà Thanh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.67D - Hà Thanh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 12:00 - 13:00
Trạm T.83B -Trần Quý Cáp ĐL Nha Trang Đã duyệt
Đấu lèo tuyến 471MVO tại VT 08
06/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.17 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.17 thuộc công trình XDCB23DKH0411
06/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.17 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.17 thuộc công trình XDCB23DKH0411
06/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.71 - Xã Khánh Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.71 thuộc công trình XDCB23DKH0409
06/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.71 - Xã Khánh Phú ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.71 thuộc công trình XDCB23DKH0409
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Công Ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Công Ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Công Ty TNHH Xây Dựng Duy Sơn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Công ty TNHH CB Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Công ty TNHH chế biến Hạt Điều Sao Việt ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ Sở NTTS Lê Ngọc Nòi ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ Sở NTTS Nguyễn Chơi ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ Sở NTTS Trần Thanh Hóa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ Sở NTTS Trần Văn Công ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ Sở Nuôi Trồng Thủy Sản Trần Xuân Đông ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ sở NTTS Nguyễn An Hùng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ sở NTTS Nguyễn Văn Toàn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ sở NTTS Đào Văn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ sở NTTS Đặng Văn Quý ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Cơ sở chả cá Lê Thị Thanh Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm 12 Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm 603B Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm 605B Chùa Long Hoa Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm 605C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm 606C Vạn Thắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm Cơ sở chả cá Nguyễn Trang Thúy Diễm ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 02B Vạn Thắng-065D041 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 04 Vạn Bình-065D037 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 05 Vạn Thắng-065D001 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 06 Vạn Thắng-065D003 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 10 Vạn Thắng-065D005 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 11 Vạn Thắng-065D004 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 13 Vạn Thắng-065D039 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 515B Vạn Thắng-065D006 ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 515C Vạn Thắng - 065D006B ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
06/10/2023
từ 16:30 - 17:00
Trạm công cộng 637B Vạn Bình ĐL Vạn Ninh Đã duyệt
Nối lèo tại vị trí 476VGI_46A phục vụ công tác thay dây dẫn trung áp từ 476VGI_29 đến 476VGI_39 (SCL23VN06).
07/10/2023
từ 07:00 - 16:30
T.38 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công cải tạo lưới điện hạ áp TBA T.38 thuộc công trình XDCB23DKH0408
07/10/2023
từ 07:00 - 16:30
T.38 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công cải tạo lưới điện hạ áp TBA T.38 thuộc công trình XDCB23DKH0408
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.135 Khách sạn Nha Trang Lodge ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.254B - Khách sạn Ibis Styles ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.32 -Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.332 - Tòa nhà A&B Sài Gòn - Nha Trang ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.333-KS Mường Thanh-60 Trần Phú NT ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.335 - Vinpearl Empire Condotel ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.336 - Khách sạn Ariyana Smart Condotel ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.345-NT Plaza Hotel-38 Trần Phú NT ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.40C - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.506B - Khách sạn - Căn hộ Virgo Nha Trang ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.66A - Đồng Nai ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 06:20
Trạm T.96C - Đồng Nai ĐL Nha Trang Hoãn
Thao cắt CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.20 -Mê Linh ĐL Nha Trang Hoãn
Thi công lắp xà tuyến 480TTNT từ VT 29 đến VT30. Giải quyết hành lang lưới điện.
08/10/2023
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.21C - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thi công lắp xà tuyến 480TTNT từ VT 29 đến VT30. Giải quyết hành lang lưới điện.
08/10/2023
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.337 - Cty CPĐT Thiên Thần 2 ĐL Nha Trang Hoãn
Thi công lắp xà tuyến 480TTNT từ VT 29 đến VT30. Giải quyết hành lang lưới điện.
08/10/2023
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.39 -Lê Chân ĐL Nha Trang Hoãn
Thi công lắp xà tuyến 480TTNT từ VT 29 đến VT30. Giải quyết hành lang lưới điện.
08/10/2023
từ 06:00 - 12:00
Trạm T.63A - Trần Bình Trọng ĐL Nha Trang Hoãn
Thi công lắp xà tuyến 480TTNT từ VT 29 đến VT30. Giải quyết hành lang lưới điện.
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.135 Khách sạn Nha Trang Lodge ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.254B - Khách sạn Ibis Styles ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.32 -Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.332 - Tòa nhà A&B Sài Gòn - Nha Trang ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.333-KS Mường Thanh-60 Trần Phú NT ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.335 - Vinpearl Empire Condotel ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.336 - Khách sạn Ariyana Smart Condotel ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.345-NT Plaza Hotel-38 Trần Phú NT ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.40C - Lê Hồng Phong ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.506B - Khách sạn - Căn hộ Virgo Nha Trang ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.66A - Đồng Nai ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 12:00 - 12:20
Trạm T.96C - Đồng Nai ĐL Nha Trang Hoãn
Thao Đóng CD tuyến 480TTNT tại VT 16 và VT42
08/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.01B thuộc công trình XDCB23DKH0410
08/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.01B thuộc công trình XDCB23DKH0410
08/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.01B thuộc công trình XDCB23DKH0410
08/10/2023
từ 15:00 - 16:30
T.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệt
- Thi công đấu nối lưới hạ áp XDM trạm T.01B thuộc công trình XDCB23DKH0410
08/10/2023
từ 16:00 - 17:00
Chi Cục Thuế Cam Ranh ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo từ lưới xuống FCO trạm T48A vị trí 473CRA_209/8
08/10/2023
từ 16:00 - 17:00
Chi Cục Thuế Cam Ranh ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Đấu lèo từ lưới xuống FCO trạm T48A vị trí 473CRA_209/8
09/10/2023
từ 07:30 - 10
Trạm T.92D - Quang Trung ĐL Nha Trang Đã duyệt
Cân pha, tăng cường tiếp xúc kẹp răng T.92D
09/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Trạm 77 - Diên Xuân ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Hoàn thiện T.77B- 250KVA XDM (đã kết hợp đấu nối TA ngày 30/9/2023)Thay dây hạ áp, san tải hạ áp từ T.77 sang trạm T.77B
09/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Trạm 77 - Diên Xuân ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Hoàn thiện T.77B- 250KVA XDM (đã kết hợp đấu nối TA ngày 30/9/2023)Thay dây hạ áp, san tải hạ áp từ T.77 sang trạm T.77B
09/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Trạm 77 - Diên Xuân ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Hoàn thiện T.77B- 250KVA XDM (đã kết hợp đấu nối TA ngày 30/9/2023)Thay dây hạ áp, san tải hạ áp từ T.77 sang trạm T.77B
09/10/2023
từ 07:30 - 14:00
Trạm 77 - Diên Xuân ĐL Diên Khánh Đã duyệt
Hoàn thiện T.77B- 250KVA XDM (đã kết hợp đấu nối TA ngày 30/9/2023)Thay dây hạ áp, san tải hạ áp từ T.77 sang trạm T.77B
10/10/2023
từ 07:00 - 11:00
Trạm M678 - Trạm Công Ty TNHH MTV HCM Sơn Hùng ĐL Cam Lâm Đã duyệt
- Xử lý tiếp xúc 475SDA_10/6AB/8 đến 475SDA_10/6AB/10-Chụp silicon vị trí 475SDA_10/6AB/8, 475SDA_10/6AB/24 -Xử lý giáp níu tuột vị trí 475SDA_10/6AB/29/2
10/10/2023
từ 07:00 - 11:00
Trạm M679 - Công Ty Kim Minh ĐL Cam Lâm Đã duyệt
- Xử lý tiếp xúc 475SDA_10/6AB/8 đến 475SDA_10/6AB/10-Chụp silicon vị trí 475SDA_10/6AB/8, 475SDA_10/6AB/24 -Xử lý giáp níu tuột vị trí 475SDA_10/6AB/29/2
10/10/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82D-Ngọc Thảo ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.82B
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.03BH -(07) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
10/10/2023
từ 08:00 - 15:00
T.40H2- BH (7) ĐL Cam Ranh Đã duyệt
Nâng công suất trạm T40H2 (chống quá tải theo QĐ 1432/QĐ-KHPC)
Lịch cắt điện tại Khánh Hòa
Lịch cúp điện tại Khánh Hòa

Lịch cắt điện tại khu vực Khánh Hòa giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Khánh Hòa , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC