Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thị xã Ninh Hòa

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Khánh Hòa , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thị xã Ninh Hòa hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Thị xã Ninh Hòa danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.182 Bộ CH quân sự Tỉnh ĐL Nha Trang Đã duyệt
Hoán chuyển MBA trạm T.182, T.24A
01/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.24A - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệt
Hoán chuyển MBA trạm T.182, T.24A
01/12/2023
từ 07:00 - 12:00
Trạm T.24B - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thay MBA T.24A
01/12/2023
từ 09:14 - 10:14
Trạm T.69C - Trần Nhật Duật ĐL Nha Trang Đã duyệt
Xử lý tiếp xúc hộp chia dây trạm T.69C
02/12/2023
từ 08:00 - 09:30
Trạm T.272 NHàng MHB-CNKH 11 QTrungNT ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.272
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.47A -Phan Bội Châu ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.47A & T.47B thuộc tuyến 472MVO
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.47B -Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.47A & T.47B thuộc tuyến 472MVO
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82A - Dạ Lê ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82C - Đoàn Kết ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82G - Đường 2/4 ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
04/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.56A - Ngô Sĩ Liên ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92D, T.56A
04/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.92D - Quang Trung ĐL Nha Trang Đã duyệt
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.92D, T.56A
05/12/2023
từ 07:30 - 09:15
Trạm T.19F - Vĩnh Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệt
Bổ sung tiếp địa trạm T.19F
05/12/2023
từ 14:00 - 16:30
Trạm T.89B - Hải Đức ĐL Nha Trang Đã duyệt
Bổ sung tiếp địa trạm T.89B
05/12/2023
từ 09:30 - 11:30
Trạm T.94 -Vĩnh Trung ĐL Nha Trang Đã duyệt
Bổ sung tiếp địa trạm T.94A
06/12/2023
từ 14:00 - 14:45
Trạm T.10A -Cầu Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.10A
06/12/2023
từ 09:30 - 10:15
Trạm T.10B -Cầu Xóm Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.10B
06/12/2023
từ 10:30 - 11:15
Trạm T.10C - Cầu Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.10C
06/12/2023
từ 07:30 - 08:15
Trạm T.280-Trạm bơm 4-Đường 2/4 cầu Hà Ra ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.280
06/12/2023
từ 15:00 - 15:45
Trạm T.388 DNTN Tám Hằng- 295 Đường 2/4 ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.388
06/12/2023
từ 07:30 - 08:30
Trạm T.575 - Hộ Kinh doanh Hoa Đà 4 ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.575
06/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.74D -Võ Dõng Thượng ĐL Nha Trang Đã duyệt
Tăng cường kẹp răng các Hộp chia dây trạm T.74D
06/12/2023
từ 16:00 - 16:45
Trạm T.82A - Dạ Lê ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.82A
06/12/2023
từ 08:30 - 09:15
Trạm T.82C - Đoàn Kết ĐL Nha Trang Đã duyệt
TNĐK trạm T.82C
Lịch cắt điện tại Thị xã Ninh Hòa

Lịch cắt điện tại các xã phường Thị xã Ninh Hòa giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thị xã Ninh Hòa, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thị xã Ninh Hòa

Khu vực khác của Tỉnh Khánh Hòa