Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Khánh Sơn ngày 15/12/2023

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Khánh Hòa , Cập nhật: 27/02/2024

Lịch cúp điện ngày 15/12/2023, và các ngày khác ở Huyện Khánh Sơn được chúng tôi mới cập nhật

Lịch cắt điện tại Huyện Khánh Sơn

Lịch cắt điện ngày : 15/12/2023

Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này ngày 15/12/2023

Các ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Co so NTTS Tran Ngoc Vu ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Cty CP DV Bay & DL Biển Tân Cảng ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Cty CP Đầu tư & XL KTHT PIDI ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Phòng Hậu Cần Vùng 4 Hải Quân ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
T.138C - (15) ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
T.61 - (15) ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Tiểu Đoàn 118 Sư Đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Trung đoàn 274/ Sư đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Trạm CD T.503 (CSNTTS Nhật Minh) ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Trạm bơm nước TĐ118 Sư Đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 07:00 - 08:00
Đội điều trị vùng 4 ĐL Cam Ranh
Tháo lèo, hạ dây nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
Co so NTTS Tran Ngoc Vu ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
Cty CP Đầu tư & XL KTHT PIDI ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
Phòng Hậu Cần Vùng 4 Hải Quân ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
T.138C - (15) ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
Tiểu Đoàn 118 Sư Đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
Trung đoàn 274/ Sư đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
Trạm bơm nước TĐ118 Sư Đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 08:00 - 16:00
Đội điều trị vùng 4 ĐL Cam Ranh
Thay dây trung áp tuyến 473CRA từ vị trí 26/15 đến 26/19 và nhánh rẽ 26/17
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Co so NTTS Tran Ngoc Vu ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Cty CP DV Bay & DL Biển Tân Cảng ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Cty CP Đầu tư & XL KTHT PIDI ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Phòng Hậu Cần Vùng 4 Hải Quân ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
T.138C - (15) ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
T.61 - (15) ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Tiểu Đoàn 118 Sư Đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Trung đoàn 274/ Sư đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Trạm CD T.503 (CSNTTS Nhật Minh) ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Trạm bơm nước TĐ118 Sư Đoàn 377 ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14
27/02/2024
từ 16:00 - 17:30
Đội điều trị vùng 4 ĐL Cam Ranh
Căng dây trung áp, đấu nối lèo nhánh rẽ tại vị trí 473CRA_26/14

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Khánh Sơn giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Khánh Sơn để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/02/2021

Khu vực khác