Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 10/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật
Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
Hiện tại chưa có lịch cắt điện cho khu vực này ngày hôm nay ..

Ngày khác

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.12- Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.12- Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
CÔNG TY TNHH PTTM TRUNG PHONG ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
CÔNG TY TNHH PTTM TRUNG PHONG ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Công Ty CP NGK Yến Sào Khánh Hòa. ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Công Ty CP NGK Yến Sào Khánh Hòa. ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Công Ty TNHH MTV EMU( Việt Nam) ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Công Ty TNHH MTV EMU( Việt Nam) ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Công Ty TNHH TM Du Lịch Và Đầu Tư CRESIN GROUP ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Công Ty TNHH TM Du Lịch Và Đầu Tư CRESIN GROUP ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Huỳnh Đắc Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Huỳnh Đắc Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01 -Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01 -Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01C - Thị Trấn Khánh Vĩnh. ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01C - Thị Trấn Khánh Vĩnh. ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01E - TT Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.01E - TT Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.02 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.02 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.02B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.02B - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.02C TT Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.02C TT Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.05 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.05 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.107 - Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.107 - Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.11 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.11 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.113 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.113 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.114 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.114 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.117 - Xã Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.117 - Xã Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.120 - Xã Khánh Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.120 - Xã Khánh Bình ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.121 - Xã Khánh Thương ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.121 - Xã Khánh Thương ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.13 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.13 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.130 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.130 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.134 Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.134 Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.138 Thị trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.138 Thị trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.139 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Vạn Tường- Xí Nghiệp 309 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.139 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Vạn Tường- Xí Nghiệp 309 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.13B - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.13B - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.14 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.14 - Xã Khánh Nam ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.15 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.15 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.16 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.16 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.16B - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.16B - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.17 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.17 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.187 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VINFAST. ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.187 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VINFAST. ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.19 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.19 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.20 - Xã Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.20 - Xã Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.21 - Xã Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.21 - Xã Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.21B - Xã Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.21B - Xã Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.22 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.22 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.23 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.23 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.24 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.24 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.25 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.25 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.26 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.26 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.27 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.27 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.28 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.28 - Xã Khánh Thành ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.30 - Xã Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.30 - Xã Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.31 - Xã Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.31 - Xã Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.31B - Xã Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.31B - Xã Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.32 - Xã Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.32 - Xã Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.33 - Xã Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.33 - Xã Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.34 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.34 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.35 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.35 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.35B - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.35B - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.36 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.36 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.37 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.37 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.37B - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.37B - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.38 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.38 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.39 - Xã Sông Cầu ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.39 - Xã Sông Cầu ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.69 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.69 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.77 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.77 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.82 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.82 - Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.87 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.87 - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.91-Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T.91-Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T01D- TBA CC- Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T01D- TBA CC- Thị Trấn Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T174- Thủy Điện Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T174- Thủy Điện Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T189. Công Ty TNHH KD TM và DV VINFAST ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T189. Công Ty TNHH KD TM và DV VINFAST ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T191 Công Ty CPXD Công Trình 510 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T191 Công Ty CPXD Công Trình 510 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T192. HKD Hồ Thị Kim Loan ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T192. HKD Hồ Thị Kim Loan ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T20B- TBACC CẦU BÀ ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T20B- TBACC CẦU BÀ ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T32B TBA CC Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T32B TBA CC Sơn Thái ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T34B TBA CC_ GIANG LY ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T34B TBA CC_ GIANG LY ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T36B_Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T36B_Khánh Thượng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T38B TBA CC- Thị Trấn khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
T38B TBA CC- Thị Trấn khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD Mặt trời Bắc Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD Mặt trời Bắc Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.131 Trường TH Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.131 Trường TH Cầu Bà ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.132 Nhà máy nước ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.132 Nhà máy nước ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.133 Sông Giang 1 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.133 Sông Giang 1 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.135 TĐ Sông Giang 1 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.135 TĐ Sông Giang 1 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.136 Trại heo CTy Hương Liên ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T.136 Trại heo CTy Hương Liên ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T101 - Nguyễn Thị Kim Phượng - Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T101 - Nguyễn Thị Kim Phượng - Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T108 - Trạm xăng dầu Trung Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T108 - Trạm xăng dầu Trung Hòa ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T115 - Nhà Thờ Giáo Xứ Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T115 - Nhà Thờ Giáo Xứ Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T122 - Nước Sạch Khánh Lê - Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T122 - Nước Sạch Khánh Lê - Liên Sang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T127 - Cụm Công nghiệp xã Sông Cầu ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T127 - Cụm Công nghiệp xã Sông Cầu ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T140 - TĐ Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T140 - TĐ Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T143 Trại heo 2 Công ty Hương Liên ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T143 Trại heo 2 Công ty Hương Liên ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T149 Cụm Công nghiệp Sông Cầu ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T149 Cụm Công nghiệp Sông Cầu ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T151 Bùi Quốc Dũng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T151 Bùi Quốc Dũng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T29 - Trạm Phát Thanh - Tiếp Hình Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T29 - Trạm Phát Thanh - Tiếp Hình Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T89 B - CTy Đầu tư Khánh Vĩnh - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T89 B - CTy Đầu tư Khánh Vĩnh - Xã Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T92 - Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T92 - Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T93 - Công Ty Cổ phần Thiết Bị Thuỷ Lợi ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T93 - Công Ty Cổ phần Thiết Bị Thuỷ Lợi ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T95 - Công Ty Cổ Phần xây dựng 26 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T95 - Công Ty Cổ Phần xây dựng 26 ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T99 - CTCP Khai Thác Thuỷ Điện Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TCD T99 - CTCP Khai Thác Thuỷ Điện Sông Giang ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TRẠM CC T16C- Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
TRẠM CC T16C- Khánh Trung ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Trạm CD Cơ khí năng lượng NT ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Trạm CD Cơ khí năng lượng NT ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Trạm ĐMT NN Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Trạm ĐMT NN Khánh Vĩnh ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Trạm ĐMT One Power ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Trạm ĐMT One Power ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Đặng Minh Tùng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 00:11 - 02:21
Đặng Minh Tùng ĐL Diên Khánh Đã duyệtCây ngã đường dây khoảng trụ 471-F6C/36 - 37.
01/12/2023
từ 06:00 - 17:00
Trạm F052 Tân Quý - CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt- Thay dây trung áp Từ vị trí 479T2.CRA_116-1/38 (473BĐCR_145) đến 479T2.CRA_116-1/17; (473BĐCR_167): 861m - Thu hồi 02 cột tạm, dựng 06 cột BTLT 14m, Lắp đặt sứ đứng: 03 cái, sứ chuỗi 12 cái - Lắp đặt 03 bộ xà néo.
01/12/2023
từ 06:00 - 17:00
Trạm F053 Tân Phú - CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt- Thay dây trung áp Từ vị trí 479T2.CRA_116-1/38 (473BĐCR_145) đến 479T2.CRA_116-1/17; (473BĐCR_167): 861m - Thu hồi 02 cột tạm, dựng 06 cột BTLT 14m, Lắp đặt sứ đứng: 03 cái, sứ chuỗi 12 cái - Lắp đặt 03 bộ xà néo.
01/12/2023
từ 06:00 - 17:00
Trạm F053B Cam Thành Bắc ĐL Cam Lâm Đã duyệt- Thay dây trung áp Từ vị trí 479T2.CRA_116-1/38 (473BĐCR_145) đến 479T2.CRA_116-1/17; (473BĐCR_167): 861m - Thu hồi 02 cột tạm, dựng 06 cột BTLT 14m, Lắp đặt sứ đứng: 03 cái, sứ chuỗi 12 cái - Lắp đặt 03 bộ xà néo.
01/12/2023
từ 06:00 - 17:00
Trạm F054 Tân Phú - CTB ĐL Cam Lâm Đã duyệt- Thay dây trung áp Từ vị trí 479T2.CRA_116-1/38 (473BĐCR_145) đến 479T2.CRA_116-1/17; (473BĐCR_167): 861m - Thu hồi 02 cột tạm, dựng 06 cột BTLT 14m, Lắp đặt sứ đứng: 03 cái, sứ chuỗi 12 cái - Lắp đặt 03 bộ xà néo.
01/12/2023
từ 07:00 - 12:00
Trạm T.24B - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệtThay MBA T.24A
01/12/2023
từ 07:00 - 12:00
Trạm T.24B - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệtThay MBA T.24A
01/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Trạm 4684B ĐL Ninh Hòa HoãnSang lưới hạ áp, san nhánh rẽ công tơ, thu hồi cột hạ áp trạm DC53C218
01/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.182 Bộ CH quân sự Tỉnh ĐL Nha Trang Đã duyệtHoán chuyển MBA trạm T.182, T.24A
01/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.182 Bộ CH quân sự Tỉnh ĐL Nha Trang Đã duyệtHoán chuyển MBA trạm T.182, T.24A
01/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.24A - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệtHoán chuyển MBA trạm T.182, T.24A
01/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.24A - Chung cư số 2 LHP ĐL Nha Trang Đã duyệtHoán chuyển MBA trạm T.182, T.24A
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
0300352--|--TT Thương Mại CR - Siêu thị COOPMARK ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
0300352--|--TT Thương Mại CR - Siêu thị COOPMARK ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Bệnh viện Cam Ranh ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Bệnh viện Cam Ranh ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03A - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03A - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03B - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03B - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03C - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03C - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03E - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03E - (14) ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03F - (14) ĐL Cam Ranh Đã duyệtĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03F - (14) ĐL Cam Ranh Đã duyệtĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03F - (14) ĐL Cam Ranh Đã duyệtĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.03F - (14) ĐL Cam Ranh Đã duyệtĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trường PTTH Phan Bội Châu ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trường PTTH Phan Bội Châu ĐL Cam Ranh HoãnLắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí 471TTCR_1 (trụ 471TTCR_1 nằm giữa vị trí DCL 471-7/TC.F9 và 471TC.F9_1); ĐLCRKS di dời công tơ, trụ hạ áp trạm T03F vị trí T03F_B-2
01/12/2023
từ 09:14 - 10:14
Trạm T.69C - Trần Nhật Duật ĐL Nha Trang Đã duyệtXử lý tiếp xúc hộp chia dây trạm T.69C
01/12/2023
từ 09:14 - 10:14
Trạm T.69C - Trần Nhật Duật ĐL Nha Trang Đã duyệtXử lý tiếp xúc hộp chia dây trạm T.69C
02/12/2023
từ 07:00 - 09:00
Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa Đã duyệtCải tạo dây dẫn lên 03 pha từ cột 476NIHO_84/116 đến 476NIHO_84/116/1
02/12/2023
từ 07:00 - 09:00
Tân Sơn - Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa Đã duyệtCải tạo dây dẫn lên 03 pha từ cột 476NIHO_84/116 đến 476NIHO_84/116/1
02/12/2023
từ 07:00 - 09:00
Tân Sơn - Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa Đã duyệtCải tạo dây dẫn lên 03 pha từ cột 476NIHO_84/116 đến 476NIHO_84/116/1
02/12/2023
từ 07:00 - 09:00
Tân Sơn 2 - Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa Đã duyệtCải tạo dây dẫn lên 03 pha từ cột 476NIHO_84/116 đến 476NIHO_84/116/1
02/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Tân sơn - Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa Đã duyệtCải tạo dây dẫn lên 03 pha từ cột 476NIHO_84/116/1 đến 476NIHO_84/116/1/5
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
T.40B - (14) ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-01 dưới tuyến 473TC.F9 giữa khoảng trụ 3 đến 4, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-01, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 473TC.F9_9
02/12/2023
từ 07:00 - 16:00
T.40B - (14) ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-01 dưới tuyến 473TC.F9 giữa khoảng trụ 3 đến 4, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-01, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 473TC.F9_9
02/12/2023
từ 07:00 - 16:30
T.34 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh HoãnDựng mới 02 cặp trụ hình II tại vị trí trụ 471TG.F6C_223/21 ; 471TG.F6C_223/22 ; dựng mới 02 vị trí trụ ghép LT14m tại trụ 471TG.F6C_223/27; 223/30. tháo hạ và căng dây 3ACWBCC50 - 235m
02/12/2023
từ 07:00 - 16:30
T.34 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh HoãnDựng mới 02 cặp trụ hình II tại vị trí trụ 471TG.F6C_223/21 ; 471TG.F6C_223/22 ; dựng mới 02 vị trí trụ ghép LT14m tại trụ 471TG.F6C_223/27; 223/30. tháo hạ và căng dây 3ACWBCC50 - 235m
02/12/2023
từ 07:00 - 16:30
T.36 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh HoãnDựng mới 02 cặp trụ hình II tại vị trí trụ 471TG.F6C_223/21 ; 471TG.F6C_223/22 ; dựng mới 02 vị trí trụ ghép LT14m tại trụ 471TG.F6C_223/27; 223/30. tháo hạ và căng dây 3ACWBCC50 - 235m
02/12/2023
từ 07:00 - 16:30
T.36 - Xã Khánh Thượng ĐL Diên Khánh HoãnDựng mới 02 cặp trụ hình II tại vị trí trụ 471TG.F6C_223/21 ; 471TG.F6C_223/22 ; dựng mới 02 vị trí trụ ghép LT14m tại trụ 471TG.F6C_223/27; 223/30. tháo hạ và căng dây 3ACWBCC50 - 235m
02/12/2023
từ 07:30 - 09:00
Khu Nghĩ Dưỡng Cao Cấp Duyên hà ĐL Cam Lâm Đã duyệtThí nghiệm MBA trạm T.I689 (tri ân khách hàng)
02/12/2023
từ 07:30 - 09:00
Trạm G630 Nhà Máy Nước Cam Lâm ĐL Cam Lâm Đã duyệtTách gỡ 3 FCO TBA nhà máy nước cũ hiện không sử dụng ra khỏi lưới
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.47A -Phan Bội Châu ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.47A & T.47B thuộc tuyến 472MVO
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.47A -Phan Bội Châu ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.47A & T.47B thuộc tuyến 472MVO
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.47B -Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.47A & T.47B thuộc tuyến 472MVO
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.47B -Nguyễn Bỉnh Khiêm ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.47A & T.47B thuộc tuyến 472MVO
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82A - Dạ Lê ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82A - Dạ Lê ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82C - Đoàn Kết ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82C - Đoàn Kết ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82G - Đường 2/4 ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.82G - Đường 2/4 ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.82G
02/12/2023
từ 07:30 - 16:30
T.04 - (14) ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-02 dưới tuyến 474TC.F9 giữa khoảng sau DCL 474-7/TC.F9 đến 474TC.F9_1, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-02, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 474TC.F9_3 về phía 474TC.F9_4
02/12/2023
từ 07:30 - 16:30
T.04 - (14) ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-02 dưới tuyến 474TC.F9 giữa khoảng sau DCL 474-7/TC.F9 đến 474TC.F9_1, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-02, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 474TC.F9_3 về phía 474TC.F9_4
02/12/2023
từ 07:30 - 16:30
T.04B - (14) ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-02 dưới tuyến 474TC.F9 giữa khoảng sau DCL 474-7/TC.F9 đến 474TC.F9_1, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-02, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 474TC.F9_3 về phía 474TC.F9_4
02/12/2023
từ 07:30 - 16:30
T.04B - (14) ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-02 dưới tuyến 474TC.F9 giữa khoảng sau DCL 474-7/TC.F9 đến 474TC.F9_1, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-02, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 474TC.F9_3 về phía 474TC.F9_4
02/12/2023
từ 07:30 - 16:30
XNTD chế biến thuỷ sản Cam ranh ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-02 dưới tuyến 474TC.F9 giữa khoảng sau DCL 474-7/TC.F9 đến 474TC.F9_1, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-02, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 474TC.F9_3 về phía 474TC.F9_4
02/12/2023
từ 07:30 - 16:30
XNTD chế biến thuỷ sản Cam ranh ĐL Cam Ranh HoãnDựng trụ CS-02 dưới tuyến 474TC.F9 giữa khoảng sau DCL 474-7/TC.F9 đến 474TC.F9_1, lắp DCL, đấu nối cáp ngầm vị trí CS-02, Hotline tháo/đấu lèo vị trí 474TC.F9_3 về phía 474TC.F9_4
02/12/2023
từ 08:00 - 09:30
Trạm T.272 NHàng MHB-CNKH 11 QTrungNT ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.272
02/12/2023
từ 08:00 - 09:30
Trạm T.272 NHàng MHB-CNKH 11 QTrungNT ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.272
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm H108 Cam Hải Tây ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm H108C Cam Hải Tây ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm H167 Cam Hải Tây ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J076 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J090 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J090 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J091 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J092 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J092B Xã Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J093 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J093B CH ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J093C Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J094 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J095 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J095B Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J095C Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J096 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J096B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J096B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J097 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J097 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J097B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J097B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J097C Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J097C Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J098 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J098 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J098B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J098B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J131 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J141 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J160 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J160 Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J160B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J160B Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J160C Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm J160C Cam Hòa ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K079 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K079B Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K080 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K080B Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K080B Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K080C Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K081 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K081 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K082 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K082B Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K083 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K084 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K084B Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K089 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K142 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K142 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K154 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K155 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K155B Xã Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K157 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K168 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K168 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K169 Cam Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K172 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm K172 Cam Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm L085 Sơn Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm L086 Sơn Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm L087 Sơn Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm L088 Sơn Tân ĐL Cam Lâm Đã duyệtXử lý tiếp xúc đường dây trung áp vị trí 475SDA_60 và 475SDA_65
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M077 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M077 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M077B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M077B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M112B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M112B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M112C Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M112C Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M137 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M137 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M137B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M137B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M161 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M161 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M161B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M161B Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M163 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 07:00
Trạm M163 Suối Tân ĐL Cam Lâm HoãnXử lý phát nhiệt tại trụ 475SDA_60
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J090 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J096B Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J097 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J097B Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J097C Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J098 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J098B Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J160 Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J160B Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 05:30 - 09:00
Trạm J160C Cam Hòa ĐL Cam Lâm Đã duyệtDựng trụ dưới tuyến đấu nối lưới điện xây dựng mới tại khoảng cột 475SDA_62 đến 63; Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo tại các vị trí 475SDA_61. 475SDA_62, 475SDA_73. 475SDA_83. 475SDA_90, 475SDA_100. 475SDA_107 . Phát quang cây cao ngoài hành lang từ 67 đến cuối tuyến.
03/12/2023
từ 07:00 - 10:00
4216B Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay 03 LBFCO, 03 sứ chuỗi, bao tole thân cột tại VT 471NIHO_166/4
03/12/2023
từ 07:00 - 10:00
4216B_Phú Hữu ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay 03 LBFCO, 03 sứ chuỗi, bao tole thân cột tại VT 471NIHO_166/4
03/12/2023
từ 07:00 - 10:00
CN CTY TNHH TM-DV-SX CBTP Thành Công ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay 03 LBFCO, 03 sứ chuỗi, bao tole thân cột tại VT 471NIHO_166/4
03/12/2023
từ 07:00 - 10:00
Phú Hữu - Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay 03 LBFCO, 03 sứ chuỗi, bao tole thân cột tại VT 471NIHO_166/4
03/12/2023
từ 07:00 - 10:00
Trạm 4835B ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay 03 LBFCO, 03 sứ chuỗi, bao tole thân cột tại VT 471NIHO_166/4
03/12/2023
từ 07:00 - 15:00
KHATOCO Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay FCO, sứ chuỗi, thay bulon xà, chụp silicol sứ đỡ, bao tole thân cột từ VT 471NIHO_166/4/1 đến cuối nhánh rẽ
03/12/2023
từ 07:00 - 15:00
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay FCO, sứ chuỗi, thay bulon xà, chụp silicol sứ đỡ, bao tole thân cột từ VT 471NIHO_166/4/1 đến cuối nhánh rẽ
03/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Tổng CTy Khánh Việt(trại cá Sấu) ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay FCO, sứ chuỗi, thay bulon xà, chụp silicol sứ đỡ, bao tole thân cột từ VT 471NIHO_166/4/1 đến cuối nhánh rẽ
03/12/2023
từ 07:00 - 15:00
XN may khatoco Ninh Ích ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay FCO, sứ chuỗi, thay bulon xà, chụp silicol sứ đỡ, bao tole thân cột từ VT 471NIHO_166/4/1 đến cuối nhánh rẽ
04/12/2023
từ 07:00 - 14:00
Tịnh Xá Ngọc Vạn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_104/4A; 473VGI_104/5A. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới. - Chuyển dời lưới điện hạ áp TBA 3K.099
04/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 10 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_91/5; 473VGI_91/6. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới. - Chuyển dời lưới điện hạ TBA 3D.038
04/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.56A - Ngô Sĩ Liên ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.92D, T.56A
04/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.56A - Ngô Sĩ Liên ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.92D, T.56A
04/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.92D - Quang Trung ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.92D, T.56A
04/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.92D - Quang Trung ĐL Nha Trang Đã duyệtThi công lưới điện hạ áp trạm T.92D, T.56A
04/12/2023
từ 08:00 - 14:00
Trạm FC43833C Vạn Lương ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Xử lý bọc cáp hộp chia dây lưới điện hạ áp TBA 1D.033C
05/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Công Ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Khánh Hòa - Tràn xả lũ Hoa Sơn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_85/4; 473VGI_85/6. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới.
05/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Công Ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Khánh Hòa-Quản lý công trình Hoa Sơn ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_85/4; 473VGI_85/6. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới.
05/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Công ty CPCT Đô Thị Vạn Ninh ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_85/4; 473VGI_85/6. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới.
05/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Công ty TNHH Thủy Sản Hải Long Nha Trang ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_85/4; 473VGI_85/6. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới.
05/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Trạm công cộng 09 Vạn Phước ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_85/4; 473VGI_85/6. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới.
05/12/2023
từ 07:30 - 09:15
Trạm T.19F - Vĩnh Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệtBổ sung tiếp địa trạm T.19F
05/12/2023
từ 07:30 - 09:15
Trạm T.19F - Vĩnh Hiệp ĐL Nha Trang Đã duyệtBổ sung tiếp địa trạm T.19F
05/12/2023
từ 08:00 - 14:00
Trạm công cộng 01 Đá Trắng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Xử lý bọc cáp hộp chia dây lưới điện hạ áp TBA 1D.073
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CT CP Tổng CTĐTXD 194 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CT CP Tổng CTĐTXD 194 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CT TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (Trạm thu phí CT B-N) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CT TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (Trạm thu phí CT B-N) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CT TNHH Tập Đoàn Sơn Hải 2 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CT TNHH Tập Đoàn Sơn Hải 2 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CTY TNHH Chế Biến & Xuất Khẩu Thủy Sản Cam Ranh (Trạm Bơm Nước CTĐ) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
CTY TNHH Chế Biến & Xuất Khẩu Thủy Sản Cam Ranh (Trạm Bơm Nước CTĐ) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Công ty CP Điện mặt trời Sông Giang ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Công ty CP Điện mặt trời Sông Giang ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.02CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.02CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.16C - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.16C - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.1CTD -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.1CTD -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.1CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.1CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.3CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.3CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.4CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.4CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.6CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.6CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.744CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.744CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.7CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.7CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.8CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.8CTT - (10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.9CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
T.9CTT -(10) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trường phổ Thông Dân Tộc Nội trú Cam Ranh_ CTT_T1 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trường phổ Thông Dân Tộc Nội trú Cam Ranh_ CTT_T1 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trường phổ Thông Dân Tộc Nội trú Cam Ranh_CTT T2 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trường phổ Thông Dân Tộc Nội trú Cam Ranh_CTT T2 ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trạm Y tế Xã Cam Thịnh Tây ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Trạm Y tế Xã Cam Thịnh Tây ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Viettel Khánh Hòa (Trạm BTS Viettel Cam Thinh Tay) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 08:00 - 16:00
Viettel Khánh Hòa (Trạm BTS Viettel Cam Thinh Tay) ĐL Cam Ranh Đã duyệtChụp đầu cột, dựng cột trung áp để xử lý độ võng các khoảng 115/33 ÷ 115/34, 115/72 ÷ 115/73, 115/82 ÷ 115/83
05/12/2023
từ 09:30 - 11:30
Trạm T.94 -Vĩnh Trung ĐL Nha Trang Đã duyệtBổ sung tiếp địa trạm T.94A
05/12/2023
từ 09:30 - 11:30
Trạm T.94 -Vĩnh Trung ĐL Nha Trang Đã duyệtBổ sung tiếp địa trạm T.94A
05/12/2023
từ 13:30 - 16:30
PĐ Ninh Đa 02 ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay ống bảo vệ cáp trạm T8044.
05/12/2023
từ 14:00 - 16:30
Trạm T.89B - Hải Đức ĐL Nha Trang Đã duyệtBổ sung tiếp địa trạm T.89B
05/12/2023
từ 14:00 - 16:30
Trạm T.89B - Hải Đức ĐL Nha Trang Đã duyệtBổ sung tiếp địa trạm T.89B
06/12/2023
từ 07:00 - 10:30
Bình Sơn - Ninh Thọ ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay MBA T.8060
06/12/2023
từ 07:00 - 11:30
Ninh Phú ĐL Ninh Hòa HoãnDi dời cột 474NIHO_52/13/9 phục vụ mở rộng đường liên xã
06/12/2023
từ 07:00 - 15:00
Công ty TNHH Đại Hữu Khánh Hòa ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Dựng trụ, lắp xà, đấu nối cáp ngầm tại vị trí 473VGI_25A/11; 473VGI_25A/14. - Chuyển dời dây dẫn từ trụ cũ sang trụ mới.
06/12/2023
từ 07:30 - 08:15
Trạm T.280-Trạm bơm 4-Đường 2/4 cầu Hà Ra ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.280
06/12/2023
từ 07:30 - 08:15
Trạm T.280-Trạm bơm 4-Đường 2/4 cầu Hà Ra ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.280
06/12/2023
từ 07:30 - 08:30
Trạm T.575 - Hộ Kinh doanh Hoa Đà 4 ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.575
06/12/2023
từ 07:30 - 08:30
Trạm T.575 - Hộ Kinh doanh Hoa Đà 4 ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.575
06/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.74D -Võ Dõng Thượng ĐL Nha Trang Đã duyệtTăng cường kẹp răng các Hộp chia dây trạm T.74D
06/12/2023
từ 07:30 - 12:00
Trạm T.74D -Võ Dõng Thượng ĐL Nha Trang Đã duyệtTăng cường kẹp răng các Hộp chia dây trạm T.74D
06/12/2023
từ 08:00 - 14:00
Trạm công cộng 16 Vạn Hưng ĐL Vạn Ninh Đã duyệt- Xử lý bọc cáp hộp chia dây lưới điện hạ áp TBA 1D.068
06/12/2023
từ 08:30 - 09:15
Trạm T.82C - Đoàn Kết ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.82C
06/12/2023
từ 08:30 - 09:15
Trạm T.82C - Đoàn Kết ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.82C
06/12/2023
từ 09:30 - 10:15
Trạm T.10B -Cầu Xóm Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.10B
06/12/2023
từ 09:30 - 10:15
Trạm T.10B -Cầu Xóm Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.10B
06/12/2023
từ 10:30 - 11:15
Trạm T.10C - Cầu Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.10C
06/12/2023
từ 10:30 - 11:15
Trạm T.10C - Cầu Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.10C
06/12/2023
từ 13:00 - 16:00
H104_8804B_Ninh Thủy ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay ống nhựa xoắn, MBA T.8829
06/12/2023
từ 13:00 - 16:00
Trạm 8829 ĐL Ninh Hòa Đã duyệtThay ống nhựa xoắn, MBA T.8829
06/12/2023
từ 13:30 - 15:00
PĐ Ninh Thương 01 ĐL Ninh Hòa Đã duyệtĐội Hotline Thay FCO pha bìa và pha giữa trạm T.4642 tại vị trí trụ 476NIHO_95/70/22
06/12/2023
từ 14:00 - 14:45
Trạm T.10A -Cầu Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.10A
06/12/2023
từ 14:00 - 14:45
Trạm T.10A -Cầu Bóng ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.10A
06/12/2023
từ 15:00 - 15:45
Trạm T.388 DNTN Tám Hằng- 295 Đường 2/4 ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.388
06/12/2023
từ 15:00 - 15:45
Trạm T.388 DNTN Tám Hằng- 295 Đường 2/4 ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.388
06/12/2023
từ 15:30 - 17:00
PĐ Ninh Thượng 03 ĐL Ninh Hòa Đã duyệtĐội hotline Thay 02 FCO trạm T.4644 tại vị trí trụ 476NIHO_95/70/32
06/12/2023
từ 16:00 - 16:45
Trạm T.82A - Dạ Lê ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.82A
06/12/2023
từ 16:00 - 16:45
Trạm T.82A - Dạ Lê ĐL Nha Trang Đã duyệtTNĐK trạm T.82A
Lịch cắt điện tại Khánh Hòa
Lịch cúp điện tại Khánh Hòa

Lịch cắt điện tại khu vực Khánh Hòa hôm nay giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Khánh Hòa để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Nam: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC