Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cắt điện Xã Gia Đức - Huyện Thuỷ Nguyên

Lịch cắt điện, cúp điện Xã Gia Đức - Huyện Thuỷ Nguyên được chúng tôi mới cập nhật ...

Lịch cắt điện Xã Gia Đức danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
12/12/2023
từ 06:00 - 10
Minh Đức, Gia Đức, Minh Tân Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 05:00 - 09:00
Minh Tân, Gia Minh, Gia Đức, Minh Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
18/12/2023
từ 14:30 - 16:00
TBA: Gia Đức Số 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Lịch cắt điện tại Xã Gia Đức

Lịch cắt điện tại Xã Gia Đức giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Thuỷ Nguyên, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Thuỷ Nguyên

Chọn nhanh