Lịch cắt điện Hải Phòng

Chuyên mục : Lịch cắt điện , Cập nhật: 22/05/2022

Lịch cắt điện khu vực Hải Phòng hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Hải Phòng

Hãy chọn quận huyện bạn quan tâm

Lịch cắt điện Hải Phòng danh sách chi tiết
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Huyện An Dương
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Huyện An Lão
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Huyện Cát Hải
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Huyện Tiên Lãng
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Quận Dương Kinh
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Quận Hải An
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Quận Hồng Bàng
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Quận Kiến An
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Quận Lê Chân
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Quận Ngô Quyền
23/05/2022
từ 09:30 - 11:30
Khách hàng TBA Lau Chải 31,5 kvA Điện lực Quận Đồ Sơn
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Huyện An Dương
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Huyện An Lão
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Huyện Cát Hải
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Huyện Kiến Thuỵ
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Huyện Tiên Lãng
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Huyện Vĩnh Bảo
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Quận Dương Kinh
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Quận Hải An
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Quận Hồng Bàng
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Quận Kiến An
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Quận Lê Chân
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Quận Ngô Quyền
23/05/2022
từ 13:30 - 15:30
Khách hàng TBA Thà Giàng 50 kvA Điện lực Quận Đồ Sơn
Lịch cắt điện tại Hải Phòng
Lịch cúp điện tại Hải Phòng

Lịch cắt điện tại khu vực Hải Phòng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Hải Phòng , để có thêm thông tin cụ thể
Ngày tạo 25/05/2021
Nguồn tham khảo: Điện lực Hải Phòng: https://cskh.npc.com.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7