Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Thuỷ Nguyên

Chuyên mục : Lịch cắt điện Hải Phòng , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Thuỷ Nguyên hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Thuỷ Nguyên danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: Chiếu Sáng Số 1 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/12/2023
từ 09:40 - 10:40
TBA: Chiếu Sáng Số 2 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/12/2023
từ 10:50 - 12:00
TBA: Chiếu Sáng Số 3 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
07/12/2023
từ 14:30 - 15:30
TBA: Chiếu Sáng Số 4 Gia Minh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
08/12/2023
từ 08:30 - 11:00
TBA: Hàm Long Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
08/12/2023
từ 14:30 - 16:30
TBA: Kiền Bái 11 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
10/12/2023
từ 06:00 - 16:00
Công ty TNHHCN giày AURORA Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 06:00 - 10
Minh Đức, Gia Đức, Minh Tân Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 06:00 - 08:30
TBA : Tập thể Phà Rừng. Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 11:00 - 12:00
TBA: Bùi Văn Uy Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 09:45 - 10:45
TBA: Nhựa Trọng Hưng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: Phú Thành Đạt 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 14:30 - 16:00
TBA: Phú Thành Đạt 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
12/12/2023
từ 05:00 - 09:00
Xã Lưu Kỳ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 05:00 - 09:00
Minh Tân, Gia Minh, Gia Đức, Minh Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 14:00 - 16:00
TBA: Thành Dung T1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 14:00 - 16:00
TBA: Thành Dung T2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 08:30 - 10
TBA: Trường Thuận Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 10:30 - 12:00
TBA: Trường Thuận 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
13/12/2023
từ 08:30 - 10
TBA: Trường Thọ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 06:00 - 09:00
Kênh Giang, Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 06:00 - 06:10
Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 08:50 - 09:00
Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: CSGT Lưu Kiếm Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 09:40 - 10:40
TBA: Lưu Kiếm 15 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
14/12/2023
từ 12:00 - 17:00
Xã Lập Lễ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
15/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Minh Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
15/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Minh Đức Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
17/12/2023
từ 08:30 - 14:30
Lại Xuân, kinh Môn Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
18/12/2023
từ 08:30 - 10:30
TBA: Công ty Bê Tông Gia Minh và XD Minh Đức 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
18/12/2023
từ 14:30 - 16:00
TBA: Gia Đức Số 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
18/12/2023
từ 11:00 - 12:00
TBA: XM Bạch Đằng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
19/12/2023
từ 08:30 - 09:30
TBA: Lưu Kiếm 13 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
19/12/2023
từ 10:50 - 12:00
TBA: Thôn 3 Minh Tân Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
19/12/2023
từ 09:40 - 10:40
TBA: Thôn 8 Minh Khai Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
22/12/2023
từ 06:00 - 10
Xã Hoà Bình, kênh Giang, Đông Sơn, Thuỷ Tú Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Lịch cắt điện tại Huyện Thuỷ Nguyên

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Thuỷ Nguyên giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Thuỷ Nguyên, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Thuỷ Nguyên

Khu vực khác của Thành phố Hải Phòng