Lịch cắt điện Xã Kiền Bái - Huyện Thuỷ Nguyên

Lịch cắt điện, cúp điện Xã Kiền Bái - Huyện Thuỷ Nguyên được chúng tôi mới cập nhật ...

Lịch cắt điện Xã Kiền Bái danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/03/2023
từ 05:30 - 16:30
Xã Kiền Bái, Mỹ Đồng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
23/03/2023
từ 05:30 - 05:45
Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
23/03/2023
từ 16:15 - 16:30
Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
24/03/2023
từ 05:30 - 05:45
Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
24/03/2023
từ 16:15 - 16:30
Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Lịch cắt điện tại Xã Kiền Bái

Lịch cắt điện tại Xã Kiền Bái giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Thuỷ Nguyên, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Thuỷ Nguyên

Chọn nhanh