Lịch cắt điện Xã Ngũ Lão - Huyện Thuỷ Nguyên

Lịch cắt điện, cúp điện Xã Ngũ Lão - Huyện Thuỷ Nguyên được chúng tôi mới cập nhật ...

Lịch cắt điện Xã Ngũ Lão danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
24/03/2023
từ 07:00 - 10:30
Ngũ lão Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên
Lịch cắt điện tại Xã Ngũ Lão

Lịch cắt điện tại Xã Ngũ Lão giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Thuỷ Nguyên, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Thuỷ Nguyên

Chọn nhanh