Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thành phố Biên Hòa

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thành phố Biên Hòa hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Thành phố Biên Hòa danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 08:00 - 11:00
Mất điện tủ RMU trạm Quốc Lộ 5 - một phần KP4 - P.Quyết Thắng, KP3 - P.Thanh Bình Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Nhánh Tân Hạnh 2-1 (Đang nhận nguồn MC 477 Bửu Hòa) (Mất điện một phần KP2 - P.Tân Hạnh) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 06:30 - 07:00
Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa, KP Cầu Hang - P.Hóa An từ 06h30-07h00 Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/12/2023
từ 16:30 - 17:00
Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa, KP Cầu Hang - P.Hóa An từ 16h30-17h00 Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 06:30 - 07:00
(Mất điện một phần KP1, 2 - P.Bửu Long từ 06h30-07h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:00 - 11:00
(Mất điện một phần P.Thanh Bình) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 15:00
(Mất điện một phần KP5 – P.Tam Hiệp) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 13:00
(Mất điện một phần KP6 - P.Thống Nhất, KP2 - P.Quyết Thắng) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 08:00 - 13:00
(Một phần KP2, 3 - P.Quyết Thắng) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện TBA Tam Hiệp 11A, Tam Hiệp 11B – Một phần KP1, 2, 3 - P.Tân Mai) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện TBA Tam Hiệp 11A, Tam Hiệp 11B – Một phần KP1, 2, 3 - P.Tân Mai) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 06:30 - 07:00
(Một phần KP2, 3 - P.Tân Mai từ 06h30-07h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 17:30 - 18:00
(Một phần KP2, 3 - P.Tân Mai từ 17h30-18h00) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 14:00 - 16:30
Lưới điện hạ thế sau TBA Tam Hiệp 1B (Mất điện một phần KP1 – P.Tam Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:00 - 16:00
(Mất điện một phần KP Đồng Nai - P.Hóa An) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:30 - 11:30
(Mất điện một phần KP Đồng Nai - P.Hóa An) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Thành phố Biên Hòa

Lịch cắt điện tại các xã phường Thành phố Biên Hòa giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thành phố Biên Hòa, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thành phố Biên Hòa

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai