Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Thành phố Biên Hòa

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 21/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Thành phố Biên Hòa hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Thành phố Biên Hòa danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
21/07/2024
từ 07:30 - 18:30
(Mất điện Xí nghiệp Cao su Đồng Nai – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 07:30 - 18:30
(Mất điện điện một phần KP8, 9 – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 07:30 - 11:30
Mất điện một phần KP9, 10 - P.An Bình và một phần phụ tải của ĐL Biên Hòa 2 Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 07:30 - 18:30
Mất điện một phần KP9, 10 - P.An Bình và một phần phụ tải của ĐL Biên Hòa 2 Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 07:30 - 18:30
Mất điện một phần KP9, 10 - P.An Bình và một phần phụ tải của ĐL Biên Hòa 2 Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 07:30 - 18:30
Nhà máy Ajinomoto Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 07:30 - 18:30
Nhà máy Ajinomoto Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 07:30 - 10:30
mất điện trạm bơm KCN 1- P. An Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/07/2024
từ 08:00 - 11:00
(Mất điện một phần KP2, 3 – P.Trung Dũng) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện một phần KP2, 3 – P.Trung Dũng) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 07:30 - 08:00
(Mất điện một phần KP3, 4, 5 – P.Trung Dũng Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 17:00 - 17:30
Mất điện một phần KP3, 4, 5 – P.Trung Dũng Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 06:30 - 07:00
(Mất điện một phần Công ty TNHH Pouchen VN – P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 07:15:00 - 07:45:00
(Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An, Công ty Pou Chen) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 16:00 - 16:30
(Mất điện một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An, Công ty Pou Chen) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 07:15:00 - 07:45:00
(Mất điện một phần Trạm bơm Hóa An 3) (Thời gian mất điện từ 07h15-07h45 và từ 16h00-16h30) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 16:00 - 16:30
(Mất điện một phần Trạm bơm Hóa An 3) (Thời gian mất điện từ 07h15-07h45 và từ 16h00-16h30) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 08:00 - 11:00
(Mất điện một phần KP1 – P.Trung Dũng) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 08:00 - 11:00
(Mất điện một phần KP1 – P.Trung Dũng) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện một phần KP1 – P.Trung Dũng; KP2, Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện một phần KP1 – P.Trung Dũng; KP2, 3 – P.Tân Tiến) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024
từ 09:00 - 11:00
(Mất điện Công ty CP Nhất Nam – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024
từ 08:00 - 14:00
(Mất điện một phần KP2, 4, 5 – P.Tam Hiệp) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 09:00 - 12:00
(Mất điện Trường TH-THCS-THPT Song Ngữ Lạc Hồng – Công ty TNHH Hương Nguyên – P.Bửu Long) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai; KP2 – P.Thống Nhất) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 13:00 - 16:00
(Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai; KP2 – P.Thống Nhất) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 08:00 - 11:00
(Mất điện một phần KP1, 2, 3 – P.Tân Mai) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 08:00 - 11:00
(Mất điện một phần KP1, 2, 3 – P.Tân Mai) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024
từ 08:30 - 11:30
(Mất điện Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail – CN Đồng Nai – P.Tân Mai) Điện lực Thành phố Biên Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Thành phố Biên Hòa

Lịch cắt điện tại các xã phường Thành phố Biên Hòa giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Thành phố Biên Hòa, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Thành phố Biên Hòa

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai