Lịch cúp điện Huyện Cẩm Mỹ

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 22/03/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Cẩm Mỹ hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Cẩm Mỹ danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/03/2023
từ 08:00 - 17:00
(Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/03/2023
từ 08:00 - 17:00
(Mất điện một phần KP3 – P.Bửu Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
01/03/2023
từ 07:30 - 15:00
Mất điện TBA Bửu Long10B, Một phần KP2, 3 – P.Quang Vinh. Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
03/03/2023
từ 08:00 - 17:00
(Mất điện một phần KP Tam Hòa – P.Hiệp Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06/03/2023
từ 08:00 - 17:00
(Mất điện một phần KP1, 2, 4 – P.Bửu Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06/03/2023
từ 08:00 - 17:00
(Mất điện một phần KP4 – P.Bửu Hòa) Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07/03/2023
từ 06:30 - 08:30
Mất điện một phần KP5, 6, 7, 8 – P.Tam Hiệp Điện Lực Biên Hoà
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07/03/2023
từ 06:30 - 10:30
một phần KP1, 2, 4, 5, 6, 8 - P.Tân Mai; KP5, 6, 7, 8 – P.Tam Hiệp Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07/03/2023
từ 08:00 - 08:30
một phần KP3, 5, 6, 7, 8 – P.Tam Hiệp, KP3 – Tam Hòa Điện Lực Biên Hoà
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Cẩm Mỹ

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Cẩm Mỹ giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Cẩm Mỹ, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 25/06/2022
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Cẩm Mỹ

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai