Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Xuân Lộc

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 07/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Xuân Lộc hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Xuân Lộc danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
07/12/2023
từ 08:00 - 10:00
Một phần ấp Chiến thắng - xã Bảo Hòa. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/12/2023
từ 08:30 - 16:30
- Một phần ấp Tân Hữu - xã Xuân Thành; - Trạm khách hàng Công ty Nam Đô - xã Xuân Thành. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/12/2023
từ 07:00 - 16:30
Một phần ấp Hòa Bình - xã Bảo Hòa; và một phần ấp Bình Hòa-xã Xuân Phú Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Một phần các ấp 4, 6, 7- xã Xuân Tâm. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/12/2023
từ 08:00 - 12:00
Một phần các ấp Trung Lương, Trung Tín-xã Xuân Trường. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 08:30 - 12:00
Một phần các ấp 1, 2, 3 - xã Xuân Tâm. Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/12/2023
từ 13:00 - 17:00
Một phần các ấp 3, 5 - xã Xuân Tâm Điện lực Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Xuân Lộc

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Xuân Lộc giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Xuân Lộc, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Xuân Lộc

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai