Blogdao.net không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực Xem điều khoản và nguồn tại đây

Lịch cúp điện Huyện Xuân Lộc

Chuyên mục : Lịch cắt điện Tỉnh Đồng Nai , Cập nhật: 21/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Huyện Xuân Lộc hôm nay, ngày mai, lịch cắt điện 7 ngày tới từ đến mới được chúng tôi cập nhật từ lịch cắt điện của

Lịch cắt điện Huyện Xuân Lộc danh sách chi tiết

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
21/07/2024
từ 10:30 - 12:00
Một phần ấp Bảo Thị-xã Xuân Định Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/07/2024
từ 08:30 - 10:00
Một phần ấp Bảo Định - xã Xuân Định Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 08:15:00 - 12:00
- Một phần ấp Tây Minh - xã Lang Minh và một phần ấp Bình Tiến - xã Xuân Phú (các khách hàng có mã trạm (210500339); - Hộ gia đình ông Lê Văn Viện (toàn bộ trạm 75kVA-Lê Văn Viện) - xã Xuân Phú; Công ty TNHH MTV Thùy Trang (toàn bộ trạm 560kVA-Công ty Thùy Trang 1) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 08:00 - 09:30
Công ty TNHH Hồng Hà (toàn bộ trạm 320kVA-Cụm CN Xuân Hưng) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 15:00 - 16:30
Hộ gia đình bà Phan Thị Lộc (toàn bộ trạm 100kVA-Phan Thị Lộc) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 10:00 - 11:30
Hộ gia đình ông Nguyễn Phùng Hoàng (toàn bộ trạm 75kVA-Nguyễn Phùng Hoàng) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 13:00 - 14:30
Hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Thanh (toàn bộ trạm 75kVA-Nguyễn Trọng Thanh) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/07/2024
từ 08:30 - 16:30
Một phần ấp Bầu Sình - xã Suối Cao Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 08:30 - 12:00
Công ty TNHH Thịnh Tín Đạt (toàn bộ trạm 560kVA-Công ty Thịnh Tín Đạt) - xã Xuân Định Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 13:30 - 15:30
Cơ sở Xuân Mai (toàn bộ trạm 560kVA-Cơ sở Xuân Mai, toàn bộ trạm 560kVA-Công ty Lộc Thanh Bình) - phường Xuân Tân. Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/07/2024
từ 08:30 - 11:30
Một phần ấp 2B - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 15:00 - 16:30
Hộ Gia đình bà Huỳnh Thị Tổng (toàn bộ trạm 200kVA-Huỳnh Thị Tổng) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 10:00 - 11:30
Hộ gia đình ông Ngô Đức Thắng (toàn bộ trạm 100kVA-Ngô Đức Thắng) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 13:00 - 14:30
Hộ gia đình ông Đậu Bá Kỳ (toàn bộ trạm 100kVA-Đậu Bá Kỳ) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 08:30 - 10:00
Một phần ấp Bảo Thị - xã Xuân Định Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/07/2024
từ 08:00 - 09:30
UBND xã Xuân Tâm (toàn bộ trạm 37.5kVA-UBND xã Xuân Tâm) - xã Xuân Tâm Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024
từ 08:00 - 09:30
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Lộc Việt Cường (toàn bộ trạm 400kVA-Công ty Lộc Việt Cường) - xã Suối Cát Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024
từ 13:00 - 14:30
Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai (toàn bộ trạm 160kVA-Công ty Nông Súc Sản) - xã Suối Cao Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024
từ 10:00 - 11:30
Hộ gia đình bà Trần Thị Phương Ngân (toàn bộ trạm 160kVA-Trần Thị Phương Ngân) - xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024
từ 10:00 - 11:30
Một phần ấp 5 - xã Xuân Tâm Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/07/2024
từ 15:00 - 16:30
Phạm Đình Trúc (toàn bộ trạm 25kVA-Trại heo Phạm Đình Trúc) - xã Suối Cao Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 15:00 - 16:30
Công ty TNHH Ngọc lốp Ô tô (toàn bộ trạm 320kVA-Công ty Lâm sản Hai Miền) - xã Xuân Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 10:00 - 11:30
Hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Nga (toàn bộ trạm 37.5kVA-Trại CN Mây Tào) - xã Xuân Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 13:00 - 14:30
Hộ gia đình bà Hồ Thị Hoa (toàn bộ trạm 50kVA-Hồ Thị Hoa) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 08:00 - 11:30
Một phần khu 8 - thị trấn Gia Ray và một phần ấp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 13:00 - 16:00
Một phần ấp Hòa Hợp - xã Bảo Hòa. Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/07/2024
từ 08:00 - 09:30
Trường THCS Xuân Hòa (toàn bộ trạm 50kVA-Trường THCS Xuân Hòa) - xã Xuân Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024
từ 08:00 - 09:30
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 2 tại Đồng Nai (toàn bộ trạm 400kVA-Công ty Hải Thủy) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024
từ 13:00 - 14:00
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu (toàn bộ trạm 100kVA- NguyễnVăn Hiếu) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024
từ 15:00 - 16:00
Hộ kinh doanh Hữu Quý (toàn bộ trạm 320kVA-Cơ sở gạch Hữu Quý) - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/07/2024
từ 08:30 - 11:30
Một phần các ấp 1, 2 - xã Xuân Hòa Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/07/2024
từ 13:30 - 16:30
Một phần các ấp 2 - xã Xuân Hưng Điện lực Huyện Xuân Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cắt điện tại Huyện Xuân Lộc

Lịch cắt điện tại các xã phường Huyện Xuân Lộc giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Huyện Xuân Lộc, để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 01/06/2023
Nguồn tham khảo:

Xem lịch cắt điện theo xã, thị trấn của Huyện Xuân Lộc

Khu vực khác của Tỉnh Đồng Nai